comisia europeană > RJE > Divorţul > Drept comunitar

Ultima actualizare: 11-07-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Divorţul - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Divorţul în Europa

Începând cu data de 1 martie 2001, divorţurile pronunţate în cadrul Uniunii Europene sunt recunoscute mult mai uşor între statele membre.

Când două persoane de naţionalităţi diferite sau două persoane care nu mai locuiesc în acelaşi stat membru doresc să divorţeze, trebuie să ştie căror instanţe sau autorităţi trebuie să se adreseze şi în ce loc.

În 2000, Consiliul a adoptat un regulament care determină:

 • care instanţe din cadrul statelor membre au competenţa de a judeca o cerere de divorţ,
 • cum sunt recunoscute divorţurile pronunţate într-un stat membru în celelalte state.

Acest Regulament se referă la desfacerea căsătoriei. De asemenea, cuprinde hotărârile cu privire la răspunderea părinţilor faţă de copiii celor doi soţi, dacă acest tip de hotărâri au fost luate în momentul derulării divorţului. Se pot găsi mai multe informaţii privind acest subiect la „Răspunderea părinţilor”. Totuşi, Regulamentul nu face referiri în materie de întreţinere sau împărţirea proprietăţilor.

Regulamentul a fost înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului, care a intrat în vigoare la 1 martie 2005. Noul Regulament nu a modificat regulile în materie matrimonială şi se aplică hotărârilor de divorţ pronunţate după acea dată. De asemenea, se aplică asupra separărilor legale şi anulărilor. Întrucât este un regulament, dispoziţiile acestuia sunt de aplicabilitate directă, ceea ce înseamnă că oricine se poate prevala de acestea în instanţe.

Acesta nu se aplică în Danemarca.

Regulamentul nu stabileşte care lege naţională ar trebui să fie aplicată de instanţe. În unele cazuri, instanţele unui stat membru trebuie să aplice legile unui alt stat. Aceasta depinde de legea naţională a fiecărui stat membru.

Pentru a obţine mai multe informaţii cu privire la acest subiect, faceţi clic pe steagurile statelor membre implicate.

Care sunt instanţele competente?

Instanţele au competenţa judiciară de a pronunţa o hotărâre de divorţ:

 • în statele membre în care soţii au domiciliul în mod obişnuit;
 • în statele membre în care pârâtul are domiciliul în mod obişnuit;
 • dacă soţii nu mai locuiesc în acelaşi stat membru, în statul membru în care au avut în mod obişnuit ultimul domiciliu, cu condiţia ca unul dintre ei să locuiască încă acolo;
 • în cazul unei cereri comune, în statul membru în care are domiciliul unul dintre soţi;
 • în unele situaţii, în statul membru în care solicitantul are domiciliul în mod obişnuit;
 • în statul membru în care soţii deţin cetăţenia.

Părţile nu pot alege o altă instanţă decât cele din lista de mai sus.

SusSus

Dacă o acţiune este intentată în instanţele mai multor state membre, se consideră că are competenţă judiciară instanţa în care a fost intentată acţiunea pentru prima dată. Cu alte cuvinte, dacă se intentează o acţiune într-o anumită instanţă, acea instanţă deţine în continuare competenţa judiciară, chiar dacă acţiunea este intentată ulterior într-o altă instanţă. Însă celelalte instanţe au obligaţia de a nu accepta competenţa judiciară.

Recunoaşterea hotărârilor

 • Un divorţ pronunţat într-un stat membru va fi recunoscut în mod automat de celelalte state membre fără nicio procedură specială.
 • Totuşi, oricare parte interesată poate cere instanţelor să nu recunoască o hotărâre de divorţ. Spre exemplu, aceasta poate avea loc când o astfel de recunoaştere se opune ordinii publice în mod clar, sau, în unele situaţii, când hotărârea contravine unei alte hotărâri, ori când recunoaşterea a fost dată în absenţa din instanţă, dacă persoana absentă nu a primit notificarea actelor judiciare care au declanşat procedurile la timp şi în aşa fel încât să-i permită persoanei să-şi pregătească apărarea.
 • În urma recunoaşterii hotărârilor de divorţ, nu se cere nicio procedură specială pentru actualizarea documentelor privind starea civilă într-un alt stat membru. Cererea ar trebui realizată pe baza unei hotărâri finale de divorţ (sau separare legală ori anulare) la care nu se mai poate face recurs în cadrul legilor din statul membru respectiv.

Propunere nouă privind jurisdicţia şi legea aplicabilă în materie de divorţ

 • Comisia a lansat o lucrare privind legea aplicabilă în materie de divorţ. Comisia a publicat la 14 martie 2005 o Carte verde privind jurisdicţia şi legea aplicabilă în materie de divorţ. Aceasta a primit aproximativ 65 de reacţii English. La 6 decembrie 2005 a avut loc o şedinţă publică.
 • În urma procesului de consultare, Comisia a prezentat la 17 iulie 2006 o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 în ceea ce priveşte competenţa judiciară şi introducerea regulilor privind legea aplicabilă în materie matrimonială English PDF File (PDF File 176 KB). Obiectivul general al acestei Propuneri este de a oferi un cadrul juridic clar şi global în materie matrimonială în Uniunea Europeană şi de a oferi cetăţenilor soluţii adecvate în ceea ce priveşte securitatea juridică, previzibilitatea, flexibilitatea şi accesul în instanţă.

Documente de referinţă

 • Propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 în ceea ce priveşte competenţa judiciară şi introducerea regulilor privind legea aplicabilă în materie matrimonială English PDF File (PDF File 176 KB) (COM/2006/0399 final) Evaluarea impactului English PDF File (PDF File 456 KB) (SEC/2006/949)
 • Cartea verde privind legea şi jurisdicţia aplicabilă în materie de divorţ (COM/2005/0082 final) Anexă English PDF File (PDF File 194 KB) la Cartea verde
 • Regulamentul (CE) nr. 2116/2004 al Consiliului din data de 2 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competenţa judiciară şi recunoaşterea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, în ceea ce priveşte Tratatele cu Sfântul Scaun
 • Ghid practic English PDF File (PDF File 291 KB) pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului
 • Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din data de 27 noiembrie 2003 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000
 • Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 al Consiliului din data de 29 mai 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti faţă de copiii celor doi soţi

« Divorţul - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 11-07-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit