Európai Bizottság > EIH > Válás > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 09-10-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A házasság felbontása Európában

2001. március 1-je óta a házasság felbontása tárgyában született határozatokat könnyebben ismerik el az Európai Unió tagállamai között.

Ha két olyan személy, akik különböző állampolgársággal rendelkeznek, vagy lakóhelyük már nem ugyanazon tagállamban van, fel kívánja bontani a házasságát, akkor tudniuk kell, hogy mely ország bíróságához vagy illetékes hatóságaihoz kell fordulniuk. 

2000-ben a Tanács rendeletet fogadott el, amely meghatározza:

 • mely tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal a házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben,
 • hogyan ismerik el az egyik tagállamban a házasság felbontására vonatkozóan hozott határozatokat a többi tagállam hatóságai.

Ez a szabályozás a házasság felbontására vonatkozik. A közös gyermekekért való szülői felelősség vonatkozásában hozott határozatokra is vonatkozik, amennyiben azokat a házasság felbontásáról hozott határozattal egy időben hozzák meg. A tárgyra vonatkozó további információk a „Szülői felelősség” témakör alatt találhatók. Nem vonatkozik azonban olyan témákra, mint pl. a tartási kötelezettség vagy a vagyonmegosztás.

A rendelet helyébe a 2201/2003/EK rendelet lépett; hatályba lépésének időpontja: 2005. március 1. Az új rendelet nem változtatta meg a házassági jog szabályait, és kizárólag az említett napot követően hozott bontóítéletekre alkalmazandó. A rendelet a különválásra és a házasság semmissé nyilvánítására is vonatkozik.
Mivel rendeletről van szó, annak rendelkezései közvetlenül alkalmazandók, azaz bárki hivatkozhat rájuk a bíróság előtt.

A rendelet nem vonatkozik Dániára.

A rendelet nem határozza meg, hogy mely nemzeti jogot kell a bíróságoknak alkalmazni. Bizonyos esetekben valamely tagállam bíróságainak egy másik tagállam jogát kell alkalmaznia. Ez az egyes tagállamok nemzeti jogától függ.

A témával kapcsolatos további információkért kattintson a megfelelő tagállamok lobogójára!.

Mely bíróságok rendelkeznek joghatósággal?

Azon tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben, amelynek területén:

Lap tetejeLap teteje

 • a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek;
 • az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik;
 • ha a házastársak már nem ugyanazon tagállamban laknak, akkor ahol a házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben egyikük szokásos tartózkodási helye még mindig ott található;
 • közös kérelem esetén, ahol a házastársak egyike szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik;
 • bizonyos feltételek esetén, ahol a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik;
 • amelynek mindkét házastárs az állampolgára.

A felek az itt említetteken kívül más bíróságot nem választhatnak.

Ha több tagállam illetékes hatóságaihoz fordultak a felek közötti eljárás lefolytatására, akkor az határoz, amelyiket elsőként keresték meg. Más szavakkal, ha valamely bírósághoz fordultak, az akkor is illetékes marad, ha utána más bíróságot is megkerestek. Ez utóbbi bíróságnak így vissza kell utasítania a kérelmet.

A határozatok elismerése

 • Általában az egyik tagállamban meghozott, házasság felbontására vonatkozó határozatot más tagállamban is el kell ismerni minden további eljárás nélkül.
 • Viszont bármely érdekelt személy kérheti, hogy a bíró ne ismerje el a házasság felbontására vonatkozó határozatot. Ez az az eset, amikor az elismerés nyilvánvalóan ellentétes a közrenddel, vagy - bizonyos feltételek mellett - ha a határozat más határozattal ellentétes, vagy ha az eljárást megindító iratot nem kézbesítették az alperesnek megfelelő időben vagy megfelelő módon, aki így nem tudott megfelelően gondoskodni a védelméről.
 • A határozatok elismerésének köszönhetően semmilyen eljárás nem szükséges egy tagállam anyakönyvi nyilvántartásának naprakésszé tételéhez. A kérelemnek a házasság felbontására (különválásra vagy a házasság érvénytelenítésére) vonatkozó határozaton kell alapulnia, amely végleges, és amely ellen e tagállam jogszabályai szerint nem lehet fellebbezést benyújtani.

A házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jogról és a joghatóságról szóló új tervezet

 • A Bizottság megkezdte a munkát a házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jog vonatkozásában. A Bizottság 2005. március 14-én zöld könyvet adott ki a házasság felbontásával kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jogról és a joghatóságról. A zöld könyvre mintegy 65 válasz English érkezett. 2005. december 6-án nyilvános meghallgatást tartottak.
 • A konzultációs folyamat eredményeként a Bizottság 2006. július 17-én a joghatóság vonatkozásában a 2201/2003/EK PDF File (PDF File 213 KB) rendeletet módosító, továbbá a házassági ügyekben az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályokat bevezető tanácsi rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be. E javaslat átfogó célja egyértelmű és minden részletre kiterjedő jogi keret biztosítása házassági ügyekben az Európai Unióban, valamint megfelelő megoldás biztosítása a polgárok részére a jogbiztonság, kiszámíthatóság, rugalmasság és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés vonatkozásában.

Hivatkozott dokumentumok

« Válás - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 09-10-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság