Evropská komise > ESS > Rozvod > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 11-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Rozvod v Evropě

Od 1. března 2001 členské státy Evropské unie snadněji vzájemně uznávají rozhodnutí o rozvodu.

Jestliže dva lidé různé národnosti nebo lidé, kteří již nežijí ve stejném členském státě, mají v úmyslu se rozvést, musejí vědět, ve které zemi se mají obrátit na soudy nebo na příslušné orgány.

V roce 2000 přijala Rada nařízení, které určuje:

 • v kterém členském státě jsou soudy příslušné pro rozhodování v rozvodovém řízení;
 • jakým způsobem uznávají rozhodnutí o rozvodu vydaná v jednom členském státě orgány ostatních členských států.

Toto nařízení se týká zrušení manželství. Vztahuje se rovněž na rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti k dětem obou manželů, pokud byla tato rozhodnutí učiněna zároveň s rozvodem. Informace k této otázce najdete také pod tématem „Rodičovská zodpovědnost“. Toto nařízení se však netýká otázek jako je výživné nebo rozdělení majetku.

Toto nařízení bylo nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 2201/2003, které vstoupilo v platnost dne 1. března 2005. Nové nařízení nepozměnilo pravidla o manželských věcech a použije se na rozhodnutí o rozvodu vydaná od tohoto data. Vztahuje se rovněž na rozhodnutí o rozluce a prohlášení manželství za neplatné.

Jelikož se jedná o nařízení, jeho ustanovení jsou přímo použitelná, což znamená, že každý se na ně může u soudu odvolat.

Nepoužije se v případě Dánska.

Nařízení neurčuje, které vnitrostátní právní předpisy mají soudy použít. V některých případech totiž soudy členského státu musejí použít právní předpisy jiného státu. Záleží to na vnitrostátních právních předpisech každé členské země.

Chcete-li se o této otázce dozvědět více, klikněte na vlajky příslušných členských států.

Které soudy jsou v těchto věcech příslušné?

Pro vynesení rozsudku o rozvodu jsou příslušné soudy v členském státě,

 • kde manželé obvykle pobývají;
 • kde obvykle pobývá odpůrce;
 • jestliže již manželé nežijí ve stejném členském státě, pak tam, kde spolu naposledy pravidelně žili, pokud tam alespoň jeden z nich dosud pobývá;
 • v případě společné žádosti v místě pobytu jednoho z manželů;
 • za určitých podmínek tam, kde obvykle žije navrhovatel;
 • kde mají manželé státní příslušnost.

Strany sporu si nemohou zvolit jiný soud, než některý z výše uvedených.

NahoruNahoru

Jestliže stejné strany sporu podají návrh na řízení u příslušných soudů v několika členských státech, rozhoduje ve věci soud, u kterého byl podán návrh jako první. Jinými slovy, jestliže je návrh podán u jednoho soudu, zůstává tento soud příslušným, i když je později podán návrh u jiného soudu. Takovýto jiný soud pak musí odmítnout rozhodovat.

Uznávání rozhodnutí

 • Rozhodnutí o rozvodu vydané v jednom členském státě se zpravidla automaticky uznává v ostatních členských státech bez zvláštního řízení.
 • Kterákoli zúčastněná osoba však může soud požádat, aby rozhodnutí o rozvodu neuznával. Dojde k tomu například v případě, že uznání je ve zjevném rozporu s veřejným pořádkem nebo, za určitých podmínek, jestliže je rozhodnutí v rozporu s jiným rozhodnutím nebo jestliže odpůrce nedostal včas oznámení o zahájení řízení a nemohl se hájit.
 • Díky uznávání rozhodnutí není k aktualizaci matričních dokladů členského státu zapotřebí žádné řízení. Je třeba podat žádost na základě rozhodnutí o rozvodu (nebo rozluce od stolu a lože či prohlášení manželství za neplatné), které je konečné a proti němuž se podle práva tohoto členského státu již nelze odvolat.

Nový návrh o použitelném právu a příslušnosti ve věcech rozvodu

Referenční dokumenty

« Rozvod - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království