Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Švedija

Naujausia redakcija: 31-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Švedija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija už pažeidėjo padarytą žalą. 1.
1.1. Kada baudžiamojoje byloje galiu reikalauti iš pažeidėjo žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriuo proceso momentu turėčiau reikalauti žalos atlyginimo? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti savo reikalavimą? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau išdėstyti savo reikalavimą (nurodyti bendrą žalos vertę ar atskirai įvertinti kiekvieną žalą )? 1.4.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą iki bylos nagrinėjimo teisme arba jo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėčiau pateikti, kad pagrįsčiau savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas patenkins mano ieškinį dėl žalos atlyginimo, ar aš turiu galimybę gauti kokią nors specialią pagalbą dėl šio atlyginimo išieškojimo iš pažeidėjo? 1.7.
2. Valstybės ar valstybės institucijų mokama kompensacija. 2.
2.1. Ar įmanoma gauti kompensaciją iš valstybės ar valstybės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė suteikiama tik tam tikrų nusikaltimų aukoms? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė suteikiama tik tam tikrą žalą patyrusioms aukoms? 2.3.
2.4. Ar nužudytojo asmens giminės arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar kompensaciją gali gauti tik tam tikros tautybės ar tam tikroje teritorijoje gyvenantys asmenys? 2.5.
2.6. Ar Švedijoje galiu kreiptis dėl žalos atlyginimo, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar būtina pranešti policijai apie nusikaltimą? 2.7.
2.8. Ar prieš kreipiantis dėl žalos atlyginimo būtina sulaukti policijos atliekamo tyrimo išvadų arba baudžiamosios bylos pabaigos? 2.8.
2.9. Jeigu pažeidėjas yra nustatytas, ar būtina iš pradžių bandyti gauti žalos atlyginimą iš pažeidėjo? 2.9.
2.10. Jeigu pažeidėjas nenustatytas arba nenuteistas, ar vis tiek galima kreiptis dėl žalos atlyginimo? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti, kad pagrįsčiau savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatytas kreipimosi dėl žalos atlyginimo terminas? 2.11.
2.12. Už kokią žalą galiu tikėtis kompensacijos? 2.12.
2.13. Kaip bus apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatyta minimali ir / arba maksimali kompensacija? 2.14.
2.15. Ar iš įvairių šaltinių (pavyzdžiui, draudimo) mano gauta (arba galima gauti) tų pačių nuostolių atlyginimo suma gali būti atskaityta iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, galinčių turėti įtakos mano galimybei gauti kompensaciją arba jos apskaičiavimui, pavyzdžiui, mano paties elgesys įvykio, kuriame man buvo padaryta žala, metu? 2.16.
2.17. Ar galiu gauti kompensaciją avansu? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti kreipimosi dėl kompensacijos formas ir kitą informaciją? Ar yra specialus pagalbos telefonas ar interneto adresas? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą dėl prašymo padavimo? 2.19.
2.20. Kam siųsti prašymą? 2.20.
2.21. Ar yra kitų organizacijų, teikiančių pagalbą nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims, kurios gali suteikti daugiau informacijos? 2.21.

 

1. Kompensacija už pažeidėjo padarytą žalą.

1.1. Kada baudžiamojoje byloje galiu reikalauti iš pažeidėjo žalos atlyginimo?

Pateikti reikalavimą dėl nusikaltimo metu patirtos žalos atlyginimo galima kartu su kaltinimais. Jeigu teismas manys, kad tai reikalinga, reikalavimas dėl žalos atlyginimo bus svarstomas nagrinėjant bylą.

1.2. Kuriuo proceso momentu turėčiau reikalauti žalos atlyginimo?

Jeigu įmanoma, reikalavimą reikėtų pateikti kuo ankstesnės ikiteisminio tyrimo stadijos metu, nes prokuroras, pateikdamas kaltinimus, dažniausiai privalo kartu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo. (Jeigu prokuroras arba ikiteisminio baudžiamojo tyrimo vadovas nustato, kad reikalavimas yra pagrįstas, jis privalo apie tai pranešti nukentėjusiajam iki pradedant baudžiamąjį persekiojimą.)

1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti savo reikalavimą?

Rašytinis prašymas dėl žalos atlyginimo turėtų būti įteiktas prokurorui arba, jeigu pradėtas baudžiamasis persekiojimas, – teismui.

1.4. Kaip turėčiau išdėstyti savo reikalavimą (nurodyti bendrą žalos vertę ar atskirai įvertinti kiekvieną žalą )?

Jeigu įmanoma, nurodykite įvairias žalas.

1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą iki bylos nagrinėjimo teisme arba jo metu?

Taip, jeigu tai neprieštaraus bendriesiems teisinės pagalbos teikimo reikalavimams. Jeigu jūs turite arba turėtumėte turėti teisinių paslaugų draudimą, teisinė pagalba jums nebus teikiama. Tam tikrais atvejais jums, kaip ieškovui, gali būti paskirtas pagalbininkas, padėsiantis imtis veiksmų, kad gautumėte žalos atlyginimą.

viršųviršų

1.6. Kokius įrodymus turėčiau pateikti, kad pagrįsčiau savo ieškinį?

Jeigu turite, pavyzdžiui, medicininę pažymą apie sužalojimus, išlaidų kvitus ir panašiai, juos reikia pridėti prie prašymo. Apskritai neįmanoma nustatyti, kokie įrodymai gali būti reikalingi.

1.7. Jeigu teismas patenkins mano ieškinį dėl žalos atlyginimo, ar aš turiu galimybę gauti kokią nors specialią pagalbą dėl šio atlyginimo išieškojimo iš pažeidėjo?

Įsiteisėjusį teismo sprendimą teismas persiunčia Vykdymo tarnybai (Enforcement Service). Vykdymo tarnyba kreipsis į jus raštu ir klaus, ar jums reikalinga pagalba išieškant skolą. Gavusi teigiamą atsakymą, Vykdymo tarnyba susisieks su pažeidėju ir padės jums išieškoti skolą. Šiuo atveju jums pačiam nereikės bendrauti su pažeidėju.

2. Valstybės ar valstybės institucijų mokama kompensacija.

2.1. Ar įmanoma gauti kompensaciją iš valstybės ar valstybės institucijos?

Nukentėjęs nuo nusikaltimo asmuo gali gauti iš valstybės vadinamąją nukentėjusiojo kompensaciją. Kaip prašyti šios kompensacijos, nustato kompensacijų ir paramos nusikaltimo aukoms.

2.2. Ar ši galimybė suteikiama tik tam tikrų nusikaltimų aukoms?

Ne.

2.3. Ar ši galimybė suteikiama tik tam tikrą žalą patyrusioms aukoms?

Ne

2.4. Ar nužudytojo asmens giminės arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Taip, nužudytojo asmens labai artimiems žmonėms išmokama kompensacija už jų patirtą žalą dėl asmens netekimo. Kompensacija netekus maitintojo mokama asmenims, pagal įstatymus turėjusiems teisę gauti iš žuvusiojo išlaikymą, arba asmenims, kurie nukentėjusiojo mirties metu buvo jo išlaikomi, arba galima manyti, kad jie būtų gavę iš nukentėjusiojo išlaikymą netrukus po jo mirties.

viršųviršų

2.5. Ar kompensaciją gali gauti tik tam tikros tautybės ar tam tikroje teritorijoje gyvenantys asmenys?

Ne, tačiau kompensaciją galima gauti tik tuo atveju, jeigu nusikaltimas padarytas Švedijoje. Jeigu Švedijos gyventojas kūno sužalojimus ir prievartą patyrė užsienyje (cf. 2. 12), jis taip pat gali gauti kompensaciją.

2.6. Ar Švedijoje galiu kreiptis dėl žalos atlyginimo, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Taip, jeigu nusikaltimo metu jūsų gyvenamoji vieta buvo Švedijoje (c.f. 2. 5).

2.7. Ar būtina pranešti policijai apie nusikaltimą?

Prašymas dėl kompensacijos bus nagrinėjamas tik tokiu atveju, jeigu apie nusikaltimą buvo pranešta prokurorui arba policijai, arba jeigu pareiškėjas gali pateikti svarbią priežastį, kodėl jis nepranešė apie nusikaltimą.

2.8. Ar prieš kreipiantis dėl žalos atlyginimo būtina sulaukti policijos atliekamo tyrimo išvadų arba baudžiamosios bylos pabaigos?

Dažniausiai taip.

2.9. Jeigu pažeidėjas yra nustatytas, ar būtina iš pradžių bandyti gauti žalos atlyginimą iš pažeidėjo?

Apskritai jūs neprivalote paduoti į teismą jums žalą padariusio asmens dėl žalos atlyginimo. Tačiau, jeigu byla dėl žalos atlyginimo yra iškelta, reikalaujama, kad priimtas sprendimas būtų neskundžiamas ir kad jūs būtumėte bandę išreikalauti kompensaciją iš pažeidėjo. Visais atvejais privalote įrodyti, kad pažeidėjas neturi galimybės atlyginti žalą.

viršųviršų

2.10. Jeigu pažeidėjas nenustatytas arba nenuteistas, ar vis tiek galima kreiptis dėl žalos atlyginimo? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti, kad pagrįsčiau savo prašymą?

Taip, kompensaciją įmanoma gauti net jeigu pažeidėjas nėra nustatytas arba nuteistas. Šiuo atveju privalote pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad nukentėjote nuo nusikaltimo, pavyzdžiui, policijos tyrimo pažymas arba gydytojo pažymą.

2.11. Ar yra nustatytas kreipimosi dėl žalos atlyginimo terminas?

Jeigu buvo iškelta baudžiamoji byla, prašymą dėl kompensacijos nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo turi paduoti per dvejus metus nuo nuosprendžio ar galutinio sprendimo įsigaliojimo. Jeigu baudžiamoji byla nebuvo iškelta, prašymą reikia paduoti per dvejus metus nuo ikiteisminio tyrimo nutraukimo ar pabaigos. Visais kitais atvejais prašymas paduodamas per dvejus metus nuo nusikaltimo dienos.

Ar prašymas bus nagrinėjamas, jeigu dėl ypatingų priežasčių jis bus paduotas pasibaigus terminui?

2.12. Už kokią žalą galiu tikėtis kompensacijos?

Asmeniui, nukentėjusiam nuo nusikaltimo, mokama kompensacija už žalą asmeniui. Tiek fizinė, tiek moralinė žala laikomos žala asmeniui. Moralinei žalai nustatyti būtina ją patvirtinanti medicininė išvada. Už sugadintus drabužius, akinius ir kitus daiktus, kuriais nusikaltimo metu vilkėjo nukentėjusysis, taip pat mokama kompensacija už žalą asmeniui.

Jeigu buvo rimtai pažeista asmens laisvė ar ramybė, kompensacija mokama už pažeidimo metu padarytą žalą. Nusikalstamų veikų, dėl kurių gali būti mokama kompensacija, pavyzdžiai gali būti pasikėsinimas nužudyti ir kiti nusikaltimai, susiję su gyvybės atėmimu ar kūno sužalojimu, arba išžaginimai ir kiti seksualiniai nusikaltimai.

viršųviršų

Kompensacija už materialinę žalą ar grynuosius ekonominius nuostolius mokama tik labai nedaugeliu atveju, pavyzdžiui, jeigu nusikaltimą padarė kalinys, jeigu padaryta rimta žala nukentėjusiojo darbingumui, arba kitais atvejais, kai kompensacija yra ypač svarbi. 

2.13. Kaip bus apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Kompensacija apskaičiuojama pagal Įstatyme dėl žalos atlyginimo (1972:207) nustatytus principus. Tai reiškia, kad, be kita ko, kompensaciją už žalą asmeniui galite gauti:

 1. medicininėms bei kitoms savo išlaidoms padengti ir protingumo kriterijus atitinkančią kompensaciją savo artimiausiam asmeniui;
 2. netekę pajamų;
 3. už laikino pobūdžio fizines ir moralines kančias (skausmą ir kančias) arba už tam tikrus nuolatinius nepatogumus, atsiradusius dėl sužalojimo (nedarbingumą ir suluošinimą iki gyvos galvos).

Kompensacijos už prarastas pajamas dydis apskaičiuojamas imant skirtumą tarp pajamų, kurias nukentėjusysis būtų galėjęs gauti, jeigu nebūtų sužalotas, ir pajamų, kurias, nepaisant sužalojimo, jis turėtų arba galėtų gauti už darbą pagal savo jėgas ir gebėjimus, kurių iš jo būtų protingai reikalaujama, atsižvelgiant į jo išsilavinimą ir ankstesnę veiklą, perkvalifikavimą bei kitus veiksnius, pavyzdžiui, amžių, šeimos santykius ir panašias aplinkybes.

Kompensacijos už prievartą dydis nustatomas pagal tai, kas atitinka protingumo kriterijus, atsižvelgiant į įvykio pobūdį ir trukmę. Būtina atsižvelgti į tai, ar veika:

 1. turėjo garbės ir orumo įžeidimo požymių;
 2. galėjo sukelti rimtą grėsmę gyvybei ar sveikatai;
 3. buvo nukreipta prieš asmenį, kuriam ypač sunku apginti save, kaip asmenybę;
 4. buvo įvykdyta piktnaudžiaujant nukentėjusiojo priklausomumu arba pasitikėjimu, arba
 5. galėjo atkreipti visuomenės dėmesį.

Į materialinės žalos atlyginimą įeina kompensacija:

viršųviršų

 1. daikto vertei, remontui arba vertės sumažėjimui padengti;
 2. kitoms dėl žalos atsiradusioms išlaidoms padengti;
 3. už prarastas pajamas arba kėsinimąsi į darbinę veiklą.
2.14. Ar yra nustatyta minimali ir / arba maksimali kompensacija?

Jeigu, atskaičius draudimo sumos perviršį, kompensacijos suma yra mažesnė nei 10 Švedijos kronų, ji nemokama. Šiuo metu draudimo sumos perviršis yra 1 200 Švedijos kronų.

Žalos asmeniui kompensacijos, kuri skiriama kaip vienkartinė išmoka, maksimali suma yra dvidešimteriopa bazinė vieneto vertė, nustatyta kompensacijos skyrimo pagal Socialinio draudimo įstatymą (1968:381) momentu. Kompensacija, kuri skiriama kaip vadinamoji kasmetinė renta, mokama kaip kasmetinės išmokos, kurių maksimali suma yra triguba bazinė vieneto vertė, nustatyta kompensacijos skyrimo momentu. Maksimalus kompensacijos už prievartą, materialinę žalą ir grynuosius ekonominius nuostolius dydis yra dešimteriopa bazinė vieneto vertė, nustatyta kompensacijos skyrimo momentu. Bazinė vieneto vertė 2003 metais – 38 600 Švedijos kronų.

2.15. Ar iš įvairių šaltinių (pavyzdžiui, draudimo) mano gauta (arba galima gauti) tų pačių nuostolių atlyginimo suma gali būti atskaityta iš valstybės kompensacijos?

Nustatant kompensacijos už žalą asmeniui dydį, be žalos atlyginimo sumos, iš kompensacijos yra atskaitomos draudimo sumos, į kurias nukentėjusysis, pateikęs prašymą dėl kompensacijos, turi teisę ir kurios nebuvo atskaitytos apskaičiuojant žalos dydį. Tačiau atskaitoma tik tam, kad kompensacija būtų lygi žalos, padarytos nukentėjusiajam, dydžiui.

viršųviršų

Nustatant kompensacijos už prievartą, materialinę žalą ar grynuosius ekonominius nuostolius dydį, be žalos atlyginimo, iš kompensacijos atskaitoma draudimo suma, kurią nukentėjusysis turi teisę gauti.

Nustatant kompensacijos už turtinę žalą, padarytą turtui, kuris nebuvo apdraustas nuo žalos, kaip galima manyti, dėl nukentėjusiojo turto apimties ir ūkinės veiklos rizikos pasidalijimo, dydį, iš kompensacijos sumos atimama draudimo suma, kuri būtų buvusi išmokėta, jeigu turtas būtų apdraustas. Nustatant kompensacijos už žalą turtui, kuris paprastai turi būti apdraustas nuo žalos, tačiau nebuvo apdraustas dėl nukentėjusiojo nerūpestingumo, dydį, iš kompensacijos sumos atskaitoma draudimo suma, kuri būtų buvusi išmokėta, jeigu turtas būtų apdraustas.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, galinčių turėti įtakos mano galimybei gauti kompensaciją arba jos apskaičiavimui, pavyzdžiui, mano paties elgesys įvykio, kuriame man buvo padaryta žala, metu?

Kompensacija už asmeniui padarytą žalą gali būti pakoreguota, jeigu nukentėjusysis pats sąmoningai ar dėl didelio nerūpestingumo prisidėjo prie žalos padarymo. Kompensacija motorinių transporto priemonių vairuotojams, kurie vairavo išgėrę arba apsvaigę nuo alkoholio, taip pat gali būti pakoreguota, jeigu žala padaryta dėl vairuotojo neatsargumo. Jeigu žala asmeniui tapo jo mirties priežastimi, kompensacija artimiesiems taip pat gali būti koreguojama, jeigu žuvusysis sąmoningai prisidėjo prie savo mirties.

Kompensacija už materialinę žalą ar grynuosius ekonominius nuostolius gali būti pakoreguota, jeigu nukentėjusysis savo nerūpestingumu prisidėjo prie žalos padarymo.

viršųviršų

Kompensacija taip pat gali būti sumažinta arba neišmokėta, jeigu tikėtina, kad nukentėjusysis ar dėl sužalojimų žuvęs asmuo nusikaltimo metu sąmoningai arba dėl nerūpestingumo savo elgesiu ar kitokiu būdu padidino sužalojimų riziką. Materialinės žalos arba grynųjų ekonominių nuostolių atveju kompensacija taip pat gali būti sumažinta arba neišmokėta, jeigu tikėtina, kad nukentėjusysis, sąmoningai arba dėl nerūpestingumo nesiimdamas įprastų saugos priemonių, padidino žalos riziką. 

2.17. Ar galiu gauti kompensaciją avansu?

Jeigu tam tikros žalos tyrimas užtrunka, pavyzdžiui, dėl medicininio patikrinimo, kai kuriais atvejais kompensacija už tam tikrą aiškią žalą gali būti išmokėta avansu.

2.18. Kur galiu gauti kreipimosi dėl kompensacijos formas ir kitą informaciją? Ar yra specialus pagalbos telefonas ar interneto adresas?

Informaciją galima gauti

Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms tarnyboje (The Crime Victim Compensation and Support Authority), P. d. 470, S 901 09 UMEÅ

Telefonas + 46 90 57 10, faksas + 46 90 17 83 53

El. paštas registrator@brottsoffermyndigheten.se

Informaciją taip pat galima rasti Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms tarnybos tinklalapyje Deutsch - English - español - français - suomi - svenska.

viršųviršų

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą dėl prašymo padavimo?

Dažniausiai prašymą galima parašyti pačiam, o reikalingą pagalbą galite gauti Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms tarnyboje. Kriminalinių nusikaltimų atvejais pagalba nukentėjusiajam ir jo skundų padavimo išlaidos gali būti padengtos valstybės lėšomis, jeigu tam yra svarus pagrindas, pavyzdžiui, nukentėjusiojo finansinė padėtis arba kitos aplinkybės.

2.20. Kam siųsti prašymą?

Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms tarnybai.

2.21. Ar yra kitų organizacijų, teikiančių pagalbą nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims, kurios gali suteikti daugiau informacijos?
 • Nacionalinė nusikaltimų aukų centrų federacija (the National Federation of Crime Victim Centres) svenska

  P. d. 11014, S 100 61 STOKHOLMAS

  Tel. + 46 200-212019

  telefoncentralen@boj.se ; boj.riks@boj.se

 • Švedijos nacionalinė moterų ir merginų prieglaudų organizacija (National Organisation for Women’s Shelters and Young Women’s Shelters), ROKS svenska

  P. d. 19517, S 104 32 STOKHOLMAS

  Tel. + 46 8 442 99 30

  info@roks.se

 • Švedijos moterų prieglaudų asociacija (The Swedish Association of Women’s Shelters)

  Bondegatan 40, S 116 33 STOKHOLMAS

  Tel. + 46 8 642 64 01

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Švedija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 31-08-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė