Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 10-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Spānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas iegūšana no nozieguma veicēja par nodarīto kaitējumu. 1.
1.1. Kādas personas var iesniegt prasību pret nozieguma izdarītāju par kaitējuma kompensāciju un ar kādiem nosacījumiem (kriminālprocesā)? 1.1.
1.2. Kurā tiesas procesa brīdī ir jāiesniedz šī prasība? 1.2.
1.3. Kādā veidā ir jāsagatavo šī prasība, un kam tā jāiesniedz? 1.3.
1.4. Kādā veidā man ir jāsagatavo prasība par kompensāciju (norādot kopējo summu un/vai precizējot konkrētus kaitējumus?) 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt bezmaksas juridisko palīdzību pirms un/vai šī procesa laikā? 1.5.
1.6. Kādus pierādījumus ir nepieciešams uzrādīt, lai pamatotu manu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa apstiprina manu prasību par kaitējuma kompensāciju, vai man kā nozieguma upurim ir iespējams saņemt kādu īpašu juridiskās palīdzības veidu, lai izpildītu spriedumu pret nozieguma veicēju? 1.7.
2. Kompensācijas iegūšana no valsts vai valsts iestādēm. 2.
2.1. Vai pastāv iespēja saņemt kompensāciju par kaitējumu, izvirzot apsūdzību pret valsti vai kādu valsts iestādi? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz noteiktos noziegumos cietušajiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz upuriem, kas cietuši no noteikta veida kaitējuma? 2.3.
2.4. Gadījumā ja upuris ir gājis bojā, vai kompensāciju var saņemt tuvākie radinieki vai viņu pārstāvošas personas? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju attiecas tikai uz vienas noteiktas tautības personām vai arī personām, kas dzīvo vienā noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju Spānijā, ja noziegums ir ticis izdarīts citā ES dalībvalstī? Ja tas tā ir, kādi nosacījumi man jāievēro? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu nepieciešams ziņot policijai? 2.7.
2.8. Vai nepieciešams gaidīt policijas izmeklēšanas rezultātus vai kriminālprocesa iznākumu, pirms izvirza prasību par kompensāciju? 2.8.
2.9. Ja ir ticis identificēts kriminālpārkāpuma veicējs, vai jau sākumā no nozieguma izdarītāja nepieciešams pieprasīt kompensācijas saņemšanu par nodarīto kaitējumu? 2.9.
2.10. Ja kriminālpārkāpuma izdarītājs nav ticis identificēts vai aizturēts, vai pastāv kāda iespēja saņemt kompensāciju? Kādi pierādījumi šajā situācijā man ir jāsagatavo, lai pamatotu savu prasību? 2.10.
2.11. Vai pastāv kāds laika periods, kurā jāiesniedz prasība par kompensāciju? 2.11.
2.12. Kādi kaitējumi un nodarījumi var tikt kompensēti? 2.12.
2.13. Kā tiek aprēķināts kompensācijas apjoms? 2.13.
2.14. Vai pastāv kāda minimālā un/vai maksimālā summa, ko es varu saņemt? 2.14.
2.15. Vai kompensācija, ko es esmu saņēmis vai varētu saņemt par to pašu kaitējumu no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atvilkta no valsts izmaksātās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai pastāv citi nosacījumi, kas varētu noteikt kompensācijas saņemšanu vai veidu, kā to aprēķināt, piemēram, mana darbība nozieguma, kas radījis attiecīgo kaitējumu, laikā? 2.16.
2.17. Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur es varu iegūt vajadzīgās veidlapas un papildu informāciju par procedūru, kura jāievēro, lai iesniegtu kompensācijas prasību? Vai pastāv kāds īpašs tālruņa numurs vai tīmekļa lappuse, kuru es varētu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu saņem bezmaksas juridisko palīdzību, lai iesniegtu šādu prasību? 2.19.
2.20. Kam man jānosūta šī prasība? 2.20.
2.21. Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas man varētu piedāvāt papildu palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas iegūšana no nozieguma veicēja par nodarīto kaitējumu.

Spānijas tiesu sistēmā paredzētais parastais veids, kā pieprasīt kompensāciju par radīto kaitējumu, ir kriminālprocess, kurā tiek kopīgi analizēta civilā un kriminālatbildība. Tāpēc arī iepriekšējās izmeklēšanas tiesa cietušajam piedāvā civilprasību izvēles iespēju, lai tas izsaka savu vēlmi pieprasīt kompensāciju par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu civilprocesa ietvaros vai arī pieprasīt kriminālprocesa sākšanu. Gadījumā ja cietušais izrāda vēlmi uzsākt kriminālprocesu, viņš var izvēlēties, vai nu lai civilprasības viņa vārdā izvirza Valsts prokuratūra (kas notiek gadījumā, ja cietušais neko neizvēlas), vai arī viņš pats piedalās tiesas procesā (ar advokāta un prokurora starpniecību), izvirzot tās pašas prasības.

Ja nozieguma upuris izvēlas pieprasīt kompensāciju par nodarīto kaitējumu, neizmantojot kriminālprocesu, cietušajam ir jāuzsāk civilprocess (parastas kārtības vai mutisks atkarībā no tā, vai pieprasītās kompensācijas summa pārsniedz vai nepārsniedz 3000 €), ievērojot šo procesu noteikumus.

Gadījumos ja tiesas process attiecas uz vairākām valstīm, piemēram, ja noziegums ir ticis izdarīts ne tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā dzīvo noziegumā cietušais, saskaņā ar valsts tiesību aktiem viņš var iesniegt prasību par kompensāciju no nozieguma izdarītāja tajā krimināltiesā, kas izskata attiecīgo lietu.

1.1. Kādas personas var iesniegt prasību pret nozieguma izdarītāju par kaitējuma kompensāciju un ar kādiem nosacījumiem (kriminālprocesā)?

Prasību par kaitējuma kompensāciju var iesniegt jebkāda veida noziegumu vai pārkāpumu upuri (saskaņā ar Spānijas Kriminālkodeksa 109. pantu) iepriekš norādītajā veidā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.2. Kurā tiesas procesa brīdī ir jāiesniedz šī prasība?

To var darīt jebkurā tiesa procesa fāzē pirms mutiskas pierādījumu izskatīšanas procedūras, dodot iespēju iepriekšējās izmeklēšanas tiesai izvirzīt prasību izmeklēšanas fāzē, kā arī sākot ar brīdi, kad cietušais ir pieteicies tiesā.

1.3. Kādā veidā ir jāsagatavo šī prasība, un kam tā jāiesniedz?

Šo prasību var iesniegt tiesai vai nu personīgi ar aizpildītu prasību, ko cietušais saņēmis, kad viņam piedāvāti civilprasību izskatīšanas veidi, vai sagatavojot rakstisku dokumentu, kurā cietušais apstiprina savu līdzdalību tiesas procesā un izvirza prasības par kompensāciju, vai arī ar advokāta un prokurora starpniecību. Šis paziņojums par līdzdalību tiesas procesā nav obligāti nepieciešams, jo, gadījumā, ja tas netiek sagatavots, attiecīgās civilprasības kopā ar kriminālprasībām izvirzīs Valsts prokuratūra.

1.4. Kādā veidā man ir jāsagatavo prasība par kompensāciju (norādot kopējo summu un/vai precizējot konkrētus kaitējumus?)

Prasība ir jāsagatavo, norādot nodarītā kaitējuma apmēru – tā summu, kā arī jāiesniedz attiecīgi rēķini vai novērtējumi, kas attaisno šo prasības summu. Šos dokumentus vēlāk izvērtēs tiesas eksperts.

1.5. Vai es varu saņemt bezmaksas juridisko palīdzību pirms un/vai šī procesa laikā?

Jā, Jūs to varat saņemt jebkurā brīdī pēc tam, kad ir ticis uzsākts kriminālprocess, ja vien vēlaties personīgi piedalīties tiesas procesā, uzskatot, ka nepietiek ar to, ka civilprasības Jūsu vārdā izvirza Valsts prokuratūra.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.6. Kādus pierādījumus ir nepieciešams uzrādīt, lai pamatotu manu prasību?

Attiecībā uz prasības par nodarītā kaitējuma pamatojumu, vadieties pēc 1.4 punktā dotās atbildes. No otras puses, saistībā ar iesniegumu par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanu Jums būs jāsagatavo dokumenti, kas atspoguļo Jūsu ieņēmumus un finansiālo stāvokli.

1.7. Ja tiesa apstiprina manu prasību par kaitējuma kompensāciju, vai man kā nozieguma upurim ir iespējams saņemt kādu īpašu juridiskās palīdzības veidu, lai izpildītu spriedumu pret nozieguma veicēju?

Nē, sprieduma izpilde tiek veikta saskaņā ar parasto procedūru (kas paredz, ka civilā atbildība, kas izriet no izdarīta nozieguma, tiek pildīta tādā pat veidā kā civilprocesu spriedumi, kaut arī attiecīgo spriedumu būtu nolasījis krimināltiesas tiesnesis un to izpildītu šīs pašas jurisdikcijas tiesu iestāde).

2. Kompensācijas iegūšana no valsts vai valsts iestādēm.

2.1. Vai pastāv iespēja saņemt kompensāciju par kaitējumu, izvirzot apsūdzību pret valsti vai kādu valsts iestādi?

Jā, to konkrēti nosaka 1995. gada 11. decembra likums Nr. 35/95 „Par palīdzību un atbalstu upuriem, kas cietuši vardarbīgos noziegumos un noziegumos pret seksuālo brīvību.”

2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz noteiktos noziegumos cietušajiem?

Jā, uz upuriem, kas cietuši smagos un vardarbīgos noziegumos Spānijā un noziegumos pret seksuālo brīvību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz upuriem, kas cietuši no noteikta veida kaitējuma?

Jā, ir noteikts, ka šī iespēja attiecas uz tiem iepriekš minētajiem noziegumiem, kuru sekas ir nāve, smagi miesas bojājumi vai smags kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai.

2.4. Gadījumā ja upuris ir gājis bojā, vai kompensāciju var saņemt tuvākie radinieki vai viņu pārstāvošas personas?

Jā, šo kompensāciju var saņemt dzīvesbiedrs vai persona, ar kuru mirušajam ir bijušas tikpat tuvas attiecības, bērni, kuri ir finansiāli atkarīgi no upura, un, ja nav piemērojami iepriekšējie gadījumi, vecāki, kuri ir finansiāli atkarīgi no upura (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 2.3 pants).

2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju attiecas tikai uz vienas noteiktas tautības personām vai arī personām, kas dzīvo vienā noteiktā valstī?

Šo iespēju pieprasīt kompensāciju var izmantot gan spāņi, gan jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi, kas parasti uzturas Spānijā, kā arī pilsoņi tajās valstīs, kas šajā sakarā ir noslēgušas abpusēju līgumu ar Spāniju (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 2.1 pants).

2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju Spānijā, ja noziegums ir ticis izdarīts citā ES dalībvalstī? Ja tas tā ir, kādi nosacījumi man jāievēro?

Ja noziegums ir ticis izdarīts citā valstī, kas nav Spānija, kompensācija ir jāpieprasa tajā valstī, kurā uzsākts attiecīgais kriminālprocess, kas parasti ir valsts, kurā izdarīts noziegums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.7. Vai par noziegumu nepieciešams ziņot policijai?

Jā, jo ziņojums policijai veido daļu no dokumentācijas, kas jāuzrāda, lai pamatotu prasību par kompensāciju (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 10.2 pants).

2.8. Vai nepieciešams gaidīt policijas izmeklēšanas rezultātus vai kriminālprocesa iznākumu, pirms izvirza prasību par kompensāciju?

Jā, ir vajadzīgs, lai būtu galīgs tiesas lēmums, kas noslēdz kriminālprocesu, vai tas būtu parasts spriedums, spriedums bez atbildētāja klātbūtnes, paziņojums par procesa pārtraukšanu apsūdzētā nāves dēļ vai brīvprātīga procesa pārtraukšana gadījumos, kas aprakstīti Kriminālprocesa likuma 641.2 un 637.2 pantos (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 9. pants).

2.9. Ja ir ticis identificēts kriminālpārkāpuma veicējs, vai jau sākumā no nozieguma izdarītāja nepieciešams pieprasīt kompensācijas saņemšanu par nodarīto kaitējumu?

Likums to nepieprasa.

2.10. Ja kriminālpārkāpuma izdarītājs nav ticis identificēts vai aizturēts, vai pastāv kāda iespēja saņemt kompensāciju? Kādi pierādījumi šajā situācijā man ir jāsagatavo, lai pamatotu savu prasību?

Jā, tas ir iespējams, sagatavojot tādus pašus pierādījumus kā gadījumā, ja nozieguma veicējs būtu zināms (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 9. pants).

2.11. Vai pastāv kāds laika periods, kurā jāiesniedz prasība par kompensāciju?

Jā, pastāv – viens gads kopš brīža, kad tikusi veikta noziedzīgā darbība (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 7. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.12. Kādi kaitējumi un nodarījumi var tikt kompensēti?

Nāve, smagi miesas bojājumi vai smags kaitējums fiziskajai vai garīgajai veselībai (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 4. pants).

2.13. Kā tiek aprēķināts kompensācijas apjoms?

Kompensācijas apjoms nedrīkst pārsniegt to kompensācijas lielumu, kas noteikts spriedumā. Minētā summa tiek noteikta, ņemot vērā minimālo mēnešalgu, kurai tiek piemēroti dažādi parametri un procentu likmes, kā to nosaka 1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 6. pants.

2.14. Vai pastāv kāda minimālā un/vai maksimālā summa, ko es varu saņemt?

Jā, tā tiek aprēķināta, ņemot vērā iepriekšējā punkta nosacījumus.

2.15. Vai kompensācija, ko es esmu saņēmis vai varētu saņemt par to pašu kaitējumu no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas), tiks atvilkta no valsts izmaksātās kompensācijas?

Finansiālā palīdzība, kas noteikta minētajā likumā, nav savietojama ar finansiālo kompensāciju, kuru cietušajam būtu tiesības saņemt ar apdrošināšanas sistēmas palīdzību, ja vien privātā apdrošinātāja kompensācijas summa nav mazāka par to, kas noteikta spriedumā (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 5. pants).

2.16. Vai pastāv citi nosacījumi, kas varētu noteikt kompensācijas saņemšanu vai veidu, kā to aprēķināt, piemēram, mana darbība nozieguma, kas radījis attiecīgo kaitējumu, laikā?

Šādi nosacījumi nepastāv.

2.17. Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Jā, situācijās, ja tiek apstiprināts nepietiekams cietušā (vai tā nāves gadījumā – upuri pārstāvošās personas) finansiālais stāvoklis (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 10. pants).

2.18. Kur es varu iegūt vajadzīgās veidlapas un papildu informāciju par procedūru, kura jāievēro, lai iesniegtu kompensācijas prasību? Vai pastāv kāds īpašs tālruņa numurs vai tīmekļa lappuse, kuru es varētu izmantot?

Gan policijai, gan tiesai, kad tie saņem deklarāciju vai ziņojumu, ir pienākums Jūs informēt par attiecīgā likuma saturu un piedāvātajām kompensācijām.

2.19. Vai es varu saņem bezmaksas juridisko palīdzību, lai iesniegtu šādu prasību?

Šāda iespēja nav nepieciešama, jo nav vajadzīga advokāta vai prokurora līdzdalība – minēto prasību var iesniegt pats cietušais vai tā pārstāvis.

2.20. Kam man jānosūta šī prasība?

Spānijas Ekonomikas un finanšu Ministrijai.

2.21. Vai pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas man varētu piedāvāt papildu palīdzību?

Pastāv noziegumu upuru atbalsta biroji, kas atrodas Spānijas tiesu iestādēs (1995. gada 11. decembra likuma Nr. 35/1995 16. pants).

Cita informācija

Vai pastāv citas iespējas, lai iegūtu kompensāciju no kriminālpārkāpuma veicēja ("compensation orders" - rīkojumi par kompensāciju)?

Jā, pastāv iespēja iesniegt prasību civillietu tiesās, veicot civilās atbildības procesuālos pasākumus.

 • Informāciju par pakalpojumiem, ko sniedz Noziegumu upuru atbalsta biroji gan Spānijas valsts, gan autonomo apgabalu robežās, var iegūt šajā tīmekļa adresē:
  • http://www.poderjudicial.es español

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 10-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste