Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Ισπανία

Τελευταία ενημέρωση: 23-05-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Ισπανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. - Επιδίωξη αποζημίωσης για ζημίες από το δράστη. 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωση μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωση μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωση μου; 1.6.
1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μού επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό. 2.
2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) ; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή σε πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια ορισμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στην Ισπανία αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωση μου; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί, υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου; 2.10.
2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσης μου; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς θα προσδιορισθεί η αξίωση μου; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή το ποσό της όπως, π.χ., η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. - Επιδίωξη αποζημίωσης για ζημίες από το δράστη.

Σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο, η συνήθης διαδικασία για την επιδίωξη αποζημίωσης για ζημίες και βλάβες είναι μέσω ποινικής δίκης, στην οποία αναλύονται η αστική καθώς και η ποινική ευθύνη. Για το λόγο αυτό ο ανακριτής (Juzgado de Instrucción) προσφέρει στο θύμα τη δυνατότητα έγερσης αστικών αγωγών για να δηλώσει αν επιθυμεί να προβάλει τις αξιώσεις του στην ποινική δίκη ή αν επιφυλάσσεται της δυνατότητας να ζητήσει αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη μέσω πολιτικής δίκης. Σε περίπτωση που το θύμα εκφράσει την επιθυμία να προβάλει τις αξιώσεις του στην ποινική δίκη, μπορεί να επιλέξει να εκπροσωπηθεί από την εισαγγελία όσον αφορά την έγερση των αστικών αγωγών (αυτό γίνεται αυτόματα εάν δεν εκφράσει προτίμηση) ή, αν προτιμάει, να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο για τον ίδιο σκοπό.

Αν επιλέξει να ζητήσει αποζημίωση με άλλη διαδικασία από την ποινική, υποχρεούται να προσφύγει σε πολιτικό δικαστήριο (τακτική ή προφορική διαδικασία ανάλογα με το αν η ζημία υπερβαίνει ή όχι τα 3. 000 €) και να συμμορφωθεί με τους κανόνες των διαδικασιών αυτών.

Εάν πρόκειται για διασυνοριακή υπόθεση, π.χ. εάν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο όπου κατοικεί το θύμα, ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το δράστη για ζημίες και βλάβες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, από το ποινικό δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η υπόθεση.

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη;

Το θύμα οποιουδήποτε αδικήματος ή παραπτώματος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση (άρθρο 109 του Ποινικού Κώδικα) όπως αναφέρεται παραπάνω.

1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωση μου;

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αλλά οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της προφορικής διαδικασίας, ώστε ο ανακριτής να έχει τη δυνατότητα να προβάλει την αξίωση κατά το ερευνητικό στάδιο, μόλις ενημερωθεί για την ύπαρξη του θύματος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωση μου;

Η αξίωση μπορεί να δηλωθεί στον ανακριτή, είτε προσωπικά στη δήλωση που υποβάλλει το θύμα όταν επιλέγει τη διαδικασία που θέλει να ακολουθήσει, είτε γραπτώς κατόπιν επικύρωσης, είτε από δικηγόρο. Αυτό το έγγραφο δεν είναι απαραίτητο, αφού ακόμα και αν δεν υποβληθεί, η εισαγγελία ασκεί τις αστικές αγωγές παράλληλα με την ποινική διαδικασία.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου;

Η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τις βλάβες και ζημίες που προκλήθηκαν – το χρηματικό ποσό – και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα τιμολόγια ή τους υπολογισμούς του κόστους που το δικαιολογούν, τα οποία στη συνέχεια θα εξεταστούν από τους εμπειρογνώμονες του δικαστηρίου.

1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Ναι, μπορείτε να λάβετε δωρεάν νομική συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της ποινικής διαδικασίας εάν επιθυμείτε να εκπροσωπηθείτε στο δικαστήριο γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αρκεί να αναλάβει η εισαγγελία τη διαδικασία στο πολιτικό δικαστήριο.

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωση μου;

Η αξίωσή σας για αποζημίωση υποστηρίζεται με τον τρόπο που αναφέρεται στην απάντηση στο σημείο 1.4. Επίσης, αν ζητήσετε δωρεάν νομική συνδρομή θα χρειαστεί να υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το εισόδημά σας και τα περιουσιακά σας στοιχεία.

1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μού επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Όχι, πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης (η οποία στην περίπτωση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από αξιόποινη πράξη ακολουθείται με τον τρόπο που προβλέπεται για την εκτέλεση πολιτικών δικαστικών αποφάσεων, αν και η απόφαση εκδίδεται από ποινικό δικαστή και εκτελείται από ποινικό δικαστήριο).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό.

2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) ;

Ναι, αυτό ρυθμίζεται συγκεκριμένα στο νόμο 35/95, της 11ης Δεκεμβρίου, για την παροχή αρωγής και βοήθειας στα θύματα βίαιων εγκλημάτων και εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων;

Ναι, για τα θύματα βίαιων εγκλημάτων με δόλο που διαπράττονται στην Ισπανία και τα θύματα εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας.

2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες;

Ναι, προβλέπεται ότι τα παραπάνω εγκλήματα πρέπει να έχουν οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρές σωματικές βλάβες ή σοβαρές βλάβες στη σωματική ή ψυχική υγεία.

2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση;

Ναι, μπορούν να επιδιώξουν αποζημίωση ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται με ανάλογο συναισθηματικό δεσμό, τα τέκνα που εξαρτώνται οικονομικά από το θύμα και, ελλείψει των παραπάνω, οι γονείς που εξαρτώνται οικονομικά από το θύμα (άρθρο 2.3 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου).

2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή σε πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια ορισμένη χώρα;

Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε ισπανούς πολίτες, σε υπηκόους οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους μόνιμους κατοίκους της Ισπανίας και σε αλλοδαπούς που είναι υπήκοοι των κρατών με τα οποία υπάρχει αμοιβαία συμφωνία στο θέμα αυτό (άρθρο 2.1 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στην Ισπανία αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν το αδίκημα διεπράχθη σε διαφορετικό κράτος από την Ισπανία, η αποζημίωση πρέπει να ζητηθεί στο κράτος όπου έχει κινηθεί η δικαστική διαδικασία, το οποίο συνήθως είναι το κράτος στο οποίο διεπράχθη το αδίκημα.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία;

Ναι, καθώς η καταγγελία αποτελεί μέρος των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν για να αιτιολογηθεί η αίτηση για αποζημίωση (άρθρο 10.2 του νόμου 35/95 της 11ης Δεκεμβρίου).

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωση μου;

Ναι, πρέπει να υπάρχει οριστική δικαστική απόφαση, που να τερματίζει την ποινική διαδικασία, είτε πρόκειται για καταδίκη ή για ερήμην απόφαση είτε για κλείσιμο της υπόθεσης λόγω θανάτου του ενόχου ή διακοπή της δίκης λόγω των περιπτώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 641.2 ή 637.3 του κώδικα ποινικής δικονομίας (άρθρο 9 του νόμου 3/1995, της 11ης Δεκεμβρίου.)

2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;

Αυτό δεν απαιτείται από το νόμο.

2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί, υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου;

Ναι. Πρέπει να προσκομίσετε τις ίδιες αποδείξεις όπως και στην περίπτωση που ο δράστης είναι γνωστός (άρθρο 9 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου).

2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσης μου;

Ναι, η προθεσμία είναι ένα έτος από την ημερομηνία που διεπράχθη το έγκλημα (άρθρο 7 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Θάνατο, σοβαρές σωματικές βλάβες ή σοβαρές βλάβες στη σωματική ή ψυχική υγεία (άρθρο 4 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου).

2.13. Πώς θα προσδιορισθεί η αξίωση μου;

Το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει καθοριστεί στη δικαστική απόφαση. Το ποσό αυτό καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον ελάχιστο μισθό και αφού εφαρμοσθούν ορισμένες παράμετροι και ορισμένα ποσοστά με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 6 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου.

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί;

Ναι, το οποίο καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο.

2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος;

Η αποζημίωση που προβλέπεται στο νόμο που προαναφέρθηκε είναι ασυμβίβαστη με τη χρηματική αποζημίωση που δικαιούται να λάβει το θύμα από ασφαλιστικό οργανισμό, εκτός εάν το ποσό της αποζημίωσης που λαμβάνεται από την ιδιωτική ασφάλιση είναι χαμηλότερο από το ποσό που καθορίζεται στη δικαστική απόφαση (άρθρο 5 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου).

2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή το ποσό της όπως, π.χ., η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία;

Όχι.

2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται η δυσχερής οικονομική κατάσταση του θύματος ή, σε περίπτωση που το θύμα έχει πεθάνει, η δυσχερής οικονομική κατάσταση των δικαιούχων (άρθρο 10 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου).

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Όταν καταθέσετε την δήλωση ή την καταγγελία σας στην αστυνομία ή στο δικαστήριο, οι αρχές αυτές είναι υποχρεωμένες να σας ενημερώσουν σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω νόμου και την αποζημίωση που προσφέρει.

2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση;

Δεν χρειάζεται, καθώς δεν απαιτείται η παρέμβαση δικηγόρου, αφού το θύμα ή εκπρόσωπός του μπορεί να υποβάλει την αίτηση αποζημίωσης.

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Υπάρχουν γραφεία υποστήριξης θυμάτων αξιόποινων πράξεων στις έδρες των δικαστηρίων (άρθρο 16 του νόμου 35/1995, της 11ης Δεκεμβρίου).

Πρόσθετες πληροφορίες

Υπάρχουν άλλες δυνατότητες για να λάβει κάποιος αποζημίωση από το δράστη της αξιόποινης πράξης (εντολή για καταβολή αποζημίωσης) ;

Ναι, το θύμα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει καταγγελία σε πολιτικό δικαστήριο μέσω της οδού της αστικής ευθύνης.

 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα γραφεία παροχής βοήθειας σε θύματα αξιόποινων πράξεων, τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε ορισμένες αυτόνομες κοινότητες, θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση :

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Ισπανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23-05-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο