Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Portugalija

Naujausia redakcija: 22-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Portugalija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamajame procese) galiu pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turiu pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį? 1.3.
1.4. kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Portugalijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas nuostolių dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją arba jos apskaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija ar interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti prašymą? 2.20.
2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą? 2.21.

 

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamajame procese) galiu pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo?

Nukentėjusioji šalis – asmuo, kuris patyrė žalą dėl nusikaltimo, – gali pateikti civilinį ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, net jeigu ši šalis negali būti civiliniu ieškovu (procesinė padėtis, kurią gali įgyti auka, jos įpėdiniai, teisiniai atstovai arba bet kuris kitas asmuo nagrinėjant tam tikros rūšies nusikaltimą, pvz., nusikaltimus taikai ir žmoniškumui, sąlygų padaryti nusikaltimą sudarymas arba teisingumo neužtikrinimas, ir kurios metu, t. y. nagrinėjant baudžiamąją bylą, galima pareikšti civilinį ieškinį).

Už civilinio ieškinio dėl nuostolių atlyginimo pateikimą yra atsakingos prokurorų įstaigos, kurios, siekdamos apginti įstatymų saugomus interesus, tai atlieka valstybės ir asmens vardu.

Nukentėjusiosios šalies vaidmuo proceso metu tėra pateikti įrodymus, pagrindžiančius pareikštą ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

Ieškiniai dėl nuostolių atlyginimo, kuriais siekiama kompensuoti nusikaltimu padarytą žalą, turi būti pateikiami atitinkamo baudžiamojo proceso metu. Šie ieškiniai taip pat gali būti atskirai pateikiami civiliniam teismui, tačiau tik tais atvejais, kai:

 1. baudžiamojo proceso metu per aštuonis mėnesius nuo pranešimo apie nusikaltimo padarymą dienos nebuvo pateiktas oficialus kaltinimas arba baudžiamasis procesas neįvyko;
 2. baudžiamoji byla buvo nutraukta, sustabdyta arba pasibaigė nepasiekusi teismo;
 3. baudžiamoji byla nagrinėjama privataus skundo arba kaltinimo tvarka;
 4. kaltinimų pateikimo metu žalos nebuvo arba tikslus jos dydis nežinomas;
 5. teismo nuosprendyje neišspręstas ieškinio dėl nuostolių atlyginimo klausimas, atsižvelgiant į nagrinėtus klausimus ir neatsiejamus baudžiamojo proceso ypatumus, tais atvejais, kai įstatymas suteikia teisę baudžiamiesiems teismams nepriimti sprendimo dėl tokių ieškinių;
 6. ieškinys pareikštas atsakovui ir kitiems asmenims, kurių atsakomybė išimtinai civilinė, arba kitiems asmenims, kai tik atsakovas dalyvauja pagrindiniame procese;
 7. pagal ieškinio vertę jis gali būti pateikiamas tik daugianariam teismui, tuo tarpu baudžiamąjį procesą turi nagrinėti vienas teisėjas;
 8. baudžiamoji byla nagrinėjama supaprastinto arba pagreitinto proceso tvarka;
 9. nukentėjusioji šalis nebuvo informuota apie galimybę pateikti civilinį ieškinį baudžiamojo proceso metu arba apie tai jai nebuvo pranešta.

Šiuo klausimu taip pat žr. temą Ieškinio perdavimas teismui.

viršųviršų

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turiu pateikti ieškinį?

Jeigu turite teisę pateikti civilinį ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, apie savo ketinimus tai padaryti privalote pranešti iki tyrimo proceso pabaigos. Tuomet jums bus pranešta apie teismo sprendimą patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn arba pateikti jam oficialius kaltinimus. Tada, jeigu norėsite, per 20 dienų galėsite pateikti tinkamai parengtą ieškinį. Jeigu nepareiškėte ketinimų pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo arba jums apie tai nebuvo pranešta pirmiau minėtu būdu, ieškinį galite pateikti per 10 dienų po to, kai atsakovui buvo pranešta apie teismo sprendimą patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn arba pateikti jam oficialius kaltinimus.

Kai ieškinį pareiškia prokurorų įstaiga arba civilinis ieškovas, ieškinys pateikiamas kartu su kaltinamąja išvada arba per terminą nustatytą išvadai pateikti.

1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį?

Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo neturi atitikti jokių konkrečių oficialių reikalavimų. Jį gali sudaryti pareiškimas byloje, kuriame nurodomi patirti nuostoliai ir pateikiami jų įrodymai. Prie ieškinio paprastai pridedamos jo kopijos atsakovams ir teismo sekretoriui.

Ieškinys turi būti pateikiamas baudžiamąją bylą nagrinėjančiam teismui.

1.4. kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Pateikdami civilinį ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, turite išsamiai nurodyti įvairius patirtus nuostolius ir jų priežastis. Galiausiai reikia nurodyti bendrą ieškinio vertę.

viršųviršų

1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu?

Teisinė pagalba gali būti suteikiama bet kuriame bylos nagrinėjimo etape, jeigu patenkinami įstatymų nustatyti reikalavimai ir laikomasi atitinkamų oficialių reikalavimų, kaip yra aprašyta šiame informaciniame leidinyje.

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Visos tinkamos priemonės, įrodančios pateiktus faktus ir padedančios priimti sprendimą byloje, yra priimtinos, jeigu jos atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, yra susijusios su byla, tinkamos kaip įrodymai ir gali būti pateikiamos. Ypač priimami dokumentiniai įrodymai, šalių prisipažinimai ir ekspertų bei liudytojų pareiškimai.

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?

Be advokato, kuris paskiriamas pagal teisinės pagalbos nuostatas, kitos konkrečios pagalbos nėra. Paskirtas advokatas turi specialią kompetenciją ir atlieka vykdymą užtikrinančius procesinius veiksmus.

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Pagal Portugalijos teisę valstybė gali atlyginti nuostolius aukoms, nukentėjusioms nuo tam tikrų nusikaltimų.

viršųviršų

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas?

Pagal kompensacijos schemą nuostoliai atlyginami tik nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų nukentėjusioms aukoms.

Sutuoktinio smurtą patyrusioms aukoms valstybė gali paankstinti kompensacijos išmokėjimą tik už nusikalstamai žiaurų sutuoktinių arba kartu gyvenančių asmenų tarpusavio elgesį.

2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Tik aukos, kurios patyrė smarkius kūno sužalojimus, ir asmenys, turintys teisę gauti išlaikymą iš aukos, jeigu ji mirė, gali gauti nuostolių atlyginimą iš valstybės. Pagal kompensavimo schemą yra atlyginami tokie nuostoliai dėl sužalojimų, kurie sukelia nuolatinį negalėjimą dirbti arba visišką laikiną negalėjimą dirbti mažiausiai trisdešimt dienų, arba mirtį.

Patirta žala turi sukelti didelį aukos arba asmenų, kuriuos ji išlaiko, gyvenimo sąlygų pablogėjimą.

Pagal kompensacijos schemą nusikaltimu padaryta fizinė arba protinė žala atlyginama smurtą šeimoje patyrusioms aukoms.

2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją?

Jeigu auka miršta, asmenys, pagal civilinę teisę turintys teisę į išlaikymą, gali kreiptis dėl nuostolių atlyginimo iš valstybės.

Norint padėti nustatyti šiuos asmenis, į toliau išvardijamus asmenis, kurie turi mokėti išlaikymą, reikia atsižvelgti tokia tvarka:

viršųviršų

 1. sutuoktinis arba buvęs sutuoktinis;
 2. palikuonys;
 3. aukštesniosios linijos giminaičiai;
 4. broliai ir seserys;
 5. tetos ir dėdės, jeigu išlaikymą gauna nepilnametis, ir
 6. patėvis ir pamotė, jeigu povaikiai yra nepilnamečiai, kurie yra arba buvo globojami žuvusio sutuoktinio. Be to, kiekvienas asmuo, su asmeniu, kuris mirė, nesusituokęs arba skyrium gyvenęs daugiau nei dvejus metus, panašiomis sąlygomis kaip ir sutuoktiniai turi teisę pateikti prašymą valstybei dėl nuostolių, patirtų dėl mirusio sugyventinio, kuris turėjo teikti išlaikymą, atlyginimo.

2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Ne. Visos aukos, prieš kurias Portugalijos teritorijoje arba Portugalijos laivuose ar lėktuvuose buvo įvykdytas tyčinis smurtinis nusikaltimas ir jos dėl to patyrė žalą, gali gauti nuostolių atlyginimą pagal kompensavimo schemą.

Tačiau tai nėra taikoma, jeigu nusikaltimas buvo padarytas užsienyje. Tokiu atveju aprašytoji kompensavimo schema taikoma tik tada, kai nukentėjusioji šalis turi Portugalijos pilietybę ir neturi teisės gauti kompensacijos iš valstybės, kurios teritorijoje buvo patirti nuostoliai.

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Portugalijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Taip. Šiuo atveju taikomos pirmiau pateikto klausimo atsakyme nurodytos sąlygos.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Galiojantys įstatymai aiškiai nenustato tokio reikalavimo.

viršųviršų

Smurto šeimoje atveju reikia, kad būtų pateiktas skundas arba oficialus pranešimas.

2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Tokio reikalavimo nėra.

2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Pirmiausia galite bandyti gauti kompensaciją iš nusikaltėlio, nes valstybė nuostolius aukoms atlygina, jeigu jos negalėjo gauti kompensacijos teismo nuosprendžio, kuriuo patenkinamas civilinis ieškinys dėl nuostolių atlyginimo, vykdymo metu. Šio reikalavimo galima netaikyti, jeigu pagrįstai tikimasi, kad nusikaltėlis ir kiti civilinę atsakomybę turintys asmenys neatlygins nuostolių, ir jeigu nėra galimybių gauti faktinį ir pakankamą nuostolių atlyginimą iš kitų šaltinių.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą?

Taip, kreiptis dėl kompensacijos išmokėjimo klausime nurodytu atveju galima, net jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas, apkaltintas arba nuteistas.

Komitetas išnagrinės prašymą ir tuo tikslu imsis visų priemonių, įskaitant:

 1. pareiškėjo ir asmens, atsakingo už kompensacijos sumokėjimą, išklausymą;
 2. skundų kopijų ir pranešimų, susijusių su nusikaltimo aplinkybėmis, pareikalavimą ir
 3. informacijos apie profesinę, finansinę arba socialinę asmenų, atsakingų už nuostolių atlyginimą, padėtį, pateikimą. Ši informacija gali būti gaunama iš fizinių, juridinių asmenų arba valstybinės įstaigos.

Tokiu atveju įrodymai turi būti renkami siekiant patvirtinti faktinį nusikaltimo padarymą.

viršųviršų

2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai?

Taip, tokie terminai yra nustatyti. Prašymai turi būti pateikiami per vienerius metus nuo nusikaltimo padarymo dienos. Priešingu atveju teisė gauti kompensaciją išnyksta. Jeigu baudžiamoji byla pradėta nagrinėti, terminas po sprendimo, kuriuo užbaigiamas bylos nagrinėjimas, priėmimo gali būti pratęsiamas dar vieneriems metams. Bet kuriuo atveju teisingumo ministras gali prašymą praėjus galutiniam jo pateikimo terminui priimti, jeigu dėl psichologinių arba kitų esminių aplinkybių asmuo negalėjo prašymo pateikti laiku.

Prašymai atlyginti nuostolius, patirtus padarius nusikaltimą šeimoje, turi būti pateikiami per šešis mėnesius, tačiau teisingumo ministras pirmiau minėtomis sąlygomis gali priimti per vėlai pateiktą prašymą.

2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami?

Kompensuojami yra tik piniginiai dėl sužalojimo patirti nuostoliai.

2.13. Kaip apskaičiuojamas nuostolių dydis?

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas taikant teisingumo principą. Be kita ko, atsižvelgiama į nuostolių dydį, aukos arba asmenų, kuriuos auka išlaiko, gyvenimo sąlygų pablogėjimo laipsnį, aukos arba pareiškėjo elgesį ir iš kitų šaltinių gautą nuostolių atlyginimą.

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Taip, yra nustatyta maksimali suma, kurią gali atlyginti valstybė.

viršųviršų

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos?

Atsižvelgiama į visas iš kitų šaltinių, ypač iš nusikaltėlio arba socialinio draudimo, gautas sumas. Tačiau gyvybės draudimas arba draudimas nuo nelaimingų atsitikimų bus išskaičiuojamas tik tiek, kiek to reikalauja teisingumo principas.

Jeigu auka faktinį nuostolių atlyginimą arba nuostolių atlyginimą iš bet kurio kito šaltinio gauna po to, kai buvo išmokėta valstybės kompensacija, teisingumo ministras, atsižvelgdamas į minėto komiteto nuomonę, turi pareikalauti grąžinti visą valstybės išmokėtą kompensaciją arba jos dalį.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją arba jos apskaičiavimui?

Taip. Valstybės kompensacija gali būti sumažinta arba neišmokama atsižvelgiant į aukos arba pareiškėjo elgesį iki gaunant valstybės kompensaciją, prašymo nagrinėjimo metu arba po kompensacijos išmokėjimo, arba atsižvelgiant į pareiškėjo santykius su nusikaltėliu ar jo aplinka, arba jeigu pareiškėjo elgesys prieštarauja teisingumo principui ar viešajai tvarkai.

2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Būtiniausiais atvejais galite kreiptis dėl kompensacijos, kurios dydis dar nenustatytas, išmokėjimo anksčiau. Šiuo atveju kompensacijos dydis negali viršyti ketvirtadalio maksimalios kompensacijos sumos.

viršųviršų

Aukoms, nukentėjusioms nuo smurto šeimoje, anksčiau mokėtinos kompensacijos suma nustatoma atsižvelgiant į didelius finansinius nuostolius, atsiradusius dėl nusikaltimo, ir ši suma negali viršyti trijų, o ypač didelių finansinių nuostolių atveju – šešių mėnesių nacionalinio minimalaus atlyginimo ekvivalento.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija ar interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Kompensaciją valstybė išmoka, jei yra asmenų, turinčių teisę gauti tokią kompensaciją, prašymai. Konkrečios formos naudoti nereikia. Tačiau šias formas galima nemokamai gauti Komitete, nagrinėjančiame aukų prašymus išmokėti kompensaciją smurtinio nusikaltimo atveju (port. Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos), pateiktas šiuo adresu: Escadinhas de S. Crispim, No. 7, 1149-049; elektroninio pašto adresas: josé.duarte@tac.mj.pt.

Lisabona

Papildomą paramą galima gauti kreipusis į Portugalijos aukų paramos asociaciją: interneto tinklalapis: http://www.apav.pt/ português; elektroninis paštas apav.sede@apav.pt; tel. +351 707 2000 77 (savaitgaliais dirba nuo 10.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 13.00 iki 14.00 val.).

viršųviršų

Papildomą informaciją galima rasti internete:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ português

Aukos, patyrusios smurtą šeimoje, gali pasinaudoti visą parą veikiančia pagalbos linija. Tai yra anonimines ir konfidencialias paslaugas teikianti tarnyba, teikianti aukų konsultavimo, informavimo apie jų teises ir galimybes gauti paramą paslaugas.

Tel: +351 800 202 148.

Nuo smurto šeimoje nukentėjusios aukos informacijos taip pat gali gauti šiame interneto tinklalapyje:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti?

Teisinę pagalbą galima gauti teismo proceso metu, nepaisant to, kokia forma jis vyksta. Teisinę pagalbą su atitinkamais pakeitimais taip pat galima gauti nagrinėjant administracinės teisės pažeidimus.

Kadangi prašymas dėl valstybės kompensacijos nėra pateikiamas teismui arba administracinės teisės pažeidimo nagrinėjimo metu, teisinė pagalba pateikus prašymą nesuteikiama.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad prašymo pateikimo išlaidų nėra, nes reikalingus dokumentus (pažymas) galima gauti nemokamai.

Jei norite sužinoti daugiau, žr. temą Teisinė pagalba.

2.20. Kur turiu siųsti prašymą?

Prašymai dėl valstybės kompensacijos turi būti siunčiami Komitetui, nagrinėjančiam aukų prašymus išmokėti kompensaciją smurtinio nusikaltimo atveju, tačiau adresuojami teisingumo ministrui. Komiteto būstinė yra Lisabonoje 2.18 klausime nurodytu adresu Teisingumo ministerijos generalinio sekretoriato suteiktose patalpose.

2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą?

Taip, Portugalijoje yra pirmiau minėta Aukų paramos asociacija (APAV).

Papildoma informacija

Papildomą informaciją galima gauti toliau nurodomuose interneto tinklalapiuose:

http://www.apav.pt português- Portugalijos aukų paramos asociacija

http://www.iacrianca.pt português - Portugalijos aukų paramos asociacija

http://www.cidm.pt português - Moterų lygių teisių komisija

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/ CIDM/ português - Smurtas šeimoje

http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html português - Asociacija „Moterys prieš smurtą“

http://www.mj.gov.pt/ English - português - Teisingumo ministerija

http://www.dgsi.pt português - Teisinių duomenų bazės

http://www.dgaj.mj.pt português - Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (suteikia teismų kontaktinius duomenis ir informaciją apie teismų teritorinę jurisdikciją)

http://www.oa.pt/ português - Advokatų asociacija

http://dre.pt/ português - Tiesioginė prieiga prie įstatymų duomenų bazės (galima rasti įstatymus, nuo 1962 m. skelbtus Oficialiojo leidinio I serijoje)

http://www.gnr.pt português - Nacionalinė respublikos gvardija (Karo policija)

http://www.psp.pt português - Policija

http://www.policiajudiciaria.pt English - português - Policijos nusikaltimų tyrimo skyrius

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 22-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė