Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Πορτογαλία

Τελευταία ενημέρωση: 05-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Πορτογαλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό 2.
2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού [νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου] ; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στα θύματα ορισμένων εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή στα πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια άλλη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στην Πορτογαλία αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωσή μου; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης έχει εντοπισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από το δράστη; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου; 2.10.
2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσής μου; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες δικαιούμαι να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς θα προσδιορισθεί η αξίωσή μου; 2.13.
2.14. Υπάρχει ελάχιστο και/ή μέγιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχτηκα ή που είναι πιθανό να δεχτώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές [πχ. ασφαλιστικός οργανισμός] θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος ; 2.15.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση, ή το ποσό της , πχ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από το δράστη

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη;

Η δήλωση αξίωσης αποζημίωσης υποβάλλεται από τον ζημιωθέντα, ήτοι το πρόσωπο το οποίο υπέστη βλάβες που προκλήθηκαν από αξιόποινη πράξη, έστω και αν δεν παρίσταται ή δεν δύναται να παραστεί ως πολιτική αγωγή (θέση την οποία μπορεί να λάβει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το θύμα, οι κληρονόμοι του ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, ή οποιοδήποτε πρόσωπο στην περίπτωση ορισμένων ειδών αξιόποινων πράξεων, όπως τα ποινικά αδικήματα κατά της ειρήνης και της ανθρωπότητας, η ευνοιοκρατία ή η αρνησιδικία).

Αρμόδια είναι η Εισαγγελία για την υποβολή δήλωσης αξίωσης αποζημίωσης εκ μέρους του κράτους και των προσώπων ή συμφερόντων που αντιπροσωπεύει σύμφωνα με το νόμο.

Η παρέμβαση του ζημιωθέντος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιορίζεται στο να αιτιολογήσει και να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της δήλωσης αξίωσης αποζημίωσης.

Η δήλωση αξίωσης αποζημίωσης στο πλαίσιο μιας διαπραχθείσας αξιόποινης πράξης υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της σχετικής ποινικής διαδικασίας και δεν μπορεί να υποβληθεί χωριστά ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου παρά μόνο εάν: α) η ποινική διαδικασία δεν οδήγησε σε κατηγορητήριο εντός οκτώ μηνών από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης ή δεν σημείωσε πρόοδο κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος· β) η ποινική διαδικασία αρχειοθετήθηκε ή αναστάλθηκε προσωρινά ή αποσβέστηκε προτού εκδοθεί απόφαση· γ) η διαδικασία εξαρτάται από συγκεκριμένη καταγγελία η κατηγορία· δ) δεν υπήρξαν ακόμη βλάβες κατά τη στιγμή του κατηγορητηρίου ή οι βλάβες αυτές δεν ήταν γνωστές ή δεν ήταν γνωστές σε όλη τους την έκταση· ε) η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου δεν αναφερόταν στην δήλωση αξίωσης αποζημίωσης, δεδομένης της φύσης των προς εξέταση ζητημάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δίκης, στις περιπτώσεις όπου ο νόμος επιτρέπει στο δικαστήριο να μην αποφανθεί επί της αξιώσεως αυτής· στ) υποβλήθηκε κατά του κατηγορουμένου και άλλων προσώπων που είχαν μόνο αστική ευθύνη ή υποβλήθηκε μόνο κατά αυτών των τελευταίων εάν ο κατηγορούμενος παρενέβη στην κύρια δίκη στο πλαίσιο αυτό· ζ) το αιτούμενο ποσό επιτρέπει, στα πολιτικά δικαστήρια, πολυμελή σύνθεση ενώ στα ποινικά η δίκη διεξάγεται ενώπιον ενός μόνο δικαστή· η) η δίκη διεξάγεται με συνοπτική ή πολύ συνοπτική διαδικασία· θ) το ζημιωθέν πρόσωπο δεν ενημερώθηκε για τη δυνατότητα να ασκήσει πολιτική αγωγή κατά τη διάρκεια της δίκης ή δεν του έγινε η σχετική κοινοποίηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σχετικά με το θέμα αυτό, βλέπε επίσης το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την Προσφυγή στα δικαστήρια.

1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου;

Οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη δήλωση αξίωσης αποζημίωσης πρέπει να δηλώσει την αξίωσή του πριν από την περάτωση της ανακριτικής διαδικασίας. Το κατηγορητήριο ή ενδεχομένως το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, θα του κοινοποιηθεί ώστε να είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη δήλωση εντός προθεσμίας είκοσι ημερών. Εάν δεν δήλωσε αξίωση αποζημίωσης ή εάν δεν έλαβε τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω, το ζημιωθέν πρόσωπο έχει προθεσμία δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως του κατηγορητηρίου ή του εισαγωγικού εγγράφου, ώστε να υποβάλει τη δήλωση αξίωσης  αποζημίωσης.

Όταν υποβάλλεται από τον εισαγγελέα ή από την πολιτική αγωγή, η δήλωση γίνεται στο πλαίσιο του κατηγορητηρίου ή εντός της προθεσμίας που πρέπει να διατυπωθεί το κατηγορητήριο.

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;

Η δήλωση αξίωσης αποζημίωσης δεν υπόκειται σε καμία ιδιαίτερη διατύπωση και μπορεί να συνίσταται σε απλή δήλωση στο πλαίσιο ενός φακέλου όπου αναφέρονται οι υποστείσες βλάβες και οι σχετικές αποδείξεις. Κατά κανόνα, η δήλωση αυτή συνοδεύεται από αντίγραφα που προορίζονται για τους εναγομένους και τη γραμματεία.

Ο φάκελος αυτός πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο το οποίο έχει αρμοδιότητα για να αποφανθεί σχετικά με την ποινικά αξιόποινη πράξη.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου;

Ο υποβάλλων δήλωση αξίωσης αποζημίωσης θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τις διάφορες υποστείσες βλάβες καθώς και τα σχετικά πραγματικά περιστατικά, προτού αναφέρει, στο τέλος, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Η νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου της διαδικασίας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες διατυπώσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικότερα στο δελτίο πληροφοριών σχετικά με τα θέματα αυτά.

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Γίνονται δεκτά όλα τα αποδεικτικά μέσα που είναι κατάλληλα για να αποδείξουν τα ισχυριζόμενα πραγματικά περιστατικά και να στηρίξουν μία άρτια απόφαση επί της υπόθεσης, στο βαθμό που τα μέσα αυτά είναι βάσιμα από νομική άποψη, συνεκτικά, δυνάμενα να στηρίξουν την απόδειξη και δυνάμενα να προσκομιστούν. Ειδικότερα, τα έγγραφα, η ομολογία των διαδίκων, η πραγματογνωμοσύνη και η κατάθεση μαρτύρων γίνονται δεκτά.

1.7. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Δεν προβλέπεται ειδική βοήθεια πλην εκείνης που απορρέει από το διορισμό δικηγόρου αυτεπαγγέλτως στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας. Το πρόσωπο αυτό, βάσει των ειδικών τεχνικών του γνώσεων, θα πρέπει να προβεί στις διαδικαστικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση αυτή.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό

2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού [νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου] ;

Το πορτογαλικό δίκαιο προβλέπει πράγματι τη δυνατότητα, για τα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων, να επιτυγχάνουν αποζημίωση που καταβάλλεται από το κράτος.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στα θύματα ορισμένων εγκλημάτων;

Μόνο τα θύματα αξιόποινων πράξεων που υπέστησαν εκ προθέσεως βίαιες πράξεις καλύπτονται από αυτό το καθεστώς αποζημίωσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσο για την προκαταβολή της αποζημίωσης που χορηγείται από το κράτος προς τα θύματα συζυγικής βίας, αφορά μόνον ποινικά αξιόποινη πράξη που συνίσταται σε κακή μεταχείριση μεταξύ των συζύγων ή μεταξύ συνοικούντων προσώπων υπό ανάλογες συνθήκες με τη συζυγική συμβίωση.

2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες;

Μόνο τα θύματα που υπέστησαν σοβαρές σωματικές βλάβες και τα πρόσωπα που εδικαιούντο διατροφής, στην περίπτωση αποβίωσης του θύματος, μπορούν να ζητήσουν αυτή την κρατική αποζημίωση. Η βλάβη που συνδέεται με την αποζημίωση θα πρέπει να συνεπάγεται μόνιμη αναπηρία, έκτακτη αναπηρία και ανικανότητα προς εργασία για τουλάχιστον τριάντα ημέρες ή τον θάνατο του θύματος.

Η υποστείσα βλάβη θα πρέπει να επηρεάζει αισθητά το επίπεδο ζωής του θύματος ή των δικαιούχων.

Όσον αφορά τα θύματα συζυγικής βίας, οι ζημίες που απορρέουν από κακή φυσική ή ψυχική μεταχείριση οδηγούν σε δικαίωμα αποζημίωσης.

2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση;

Σε περίπτωση θανάτου, τα πρόσωπα στα οποία τα αστικό δίκαιο αναγνωρίζει δικαίωμα διατροφής μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από το κράτος.

Όσον αφορά τον προσδιορισμό των προσώπων αυτών, πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχει δέσμευση για τη χορήγηση διατροφής, με την ακόλουθη σειρά: α) σύζυγος ή τέως σύζυγος· β) κατιόντες, γ) ανιόντες· δ) αδέλφια· ε) θείοι και θείες εφόσον ο δικαιούχος διατροφής δεν είναι ενήλικος· και στ) σύζυγοι του γονέα σε σχέση με ανηλίκους που έχουν ή είχαν κατά τη στιγμή του θανάτου του συζύγου την επιμέλειά τους. Επίσης, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατά τη στιγμή του θανάτου του μη εγγάμου ή σε διάσταση προσώπου, ζούσε μαζί του για διάστημα άνω των δύο ετών υπό ανάλογες συνθήκες με εκείνες του συζύγου, δικαιούται να απαιτήσει διατροφή από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.5. Η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή στα πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια άλλη χώρα;

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αρνητική. Πράγματι, όλα τα θύματα σοβαρών σωματικών βλαβών που απορρέουν άμεσα από εκ προθέσεως πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στο πορτογαλικό έδαφος ή σε πορτογαλικά πλοία ή αεροσκάφη μπορούν να επωφεληθούν του συστήματος αυτού.

Η μόνη εξαίρεση αφορά τις αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, στο βαθμό που, στην περίπτωση αυτή το σύστημα αποζημίωσης που περιγράφεται προηγουμένως δεν εφαρμόζεται παρά μόνον εφόσον το ζημιωθέν πρόσωπο δεν δικαιούται αποζημίωσης εκ μέρους του κράτους στο έδαφος όπου διαπράχθηκε η βλάβη και έχει πορτογαλική ιθαγένεια.

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στην Πορτογαλία αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο της προηγούμενης ερώτησης.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία;

Η εφαρμοστέα νομοθεσία στον τομέα αυτό δεν απαιτεί ρητά το να έχει καταγγελθεί η αξιόποινη πράξη στις αστυνομικές αρχές.

Όσον αφορά τις εγκληματικές πράξεις συζυγικής βίας, είναι υποχρεωτική η κατάθεση καταγγελίας ή η ύπαρξη πρακτικών.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωσή μου;

Καμία νομική διάταξη δεν επιβάλλει αυτό τον όρο.

2.9. Αν ο δράστης έχει εντοπισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από το δράστη;

Πρέπει κατ΄αρχήν να υπάρξει προσπάθεια για τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής εκ μέρους του δράστη της αξιόποινης πράξης, δεδομένου ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αποζημίωσης εκ μέρους του κράτους είναι ότι τα θύματα δεν έλαβαν την εν λόγω αποζημίωση κατ΄ εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε μετά από δήλωση αξίωσης αποζημίωσης. Η προϋπόθεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική εάν μπορεί ευλόγως να προβλεφθεί ότι ο δράστης και ενδεχομένως τα άλλα πρόσωπα που έχουν αστική ευθύνη δεν θα αποκαταστήσουν τη βλάβη, ενώ τα θύματα δεν είναι δυνατόν να επιτύχουν με άλλο τρόπο μία πραγματική και αναλογική αποκατάσταση της ζημίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου;

Ναι, είναι δυνατόν να ζητηθεί η προαναφερθείσα αποζημίωση, ακόμη και εάν ο δράστης της αξιόποινης πράξης δεν μπορεί να εντοπισθεί, κατηγορηθεί ή καταδικαστεί.

Η εξέταση της αξίωσης γίνεται από επιτροπή. Η επιτροπή αυτή αναλαμβάνει τα διαβήματα που θεωρεί κατάλληλα για την εξέταση της αξίωσης και ιδίως: α) προβαίνει σε ακρόαση των αιτούντων και των υπόχρεων για την αποζημίωση· β) ζητά αντίγραφο των καταγγελιών και των συνεισφορών σχετικά με τα αξιόποινα πραγματικά περιστατικά· γ) ζητά πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική, οικονομική ή κοινωνική κατάσταση των υπόχρεων για την αποκατάσταση της ζημίας από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, και από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να επικεντρωθεί στην ίδια την ύπαρξη της αξιόποινης πράξης.

2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσής μου;

Πράγματι προβλέπεται προθεσμία για την επιδίωξη της αξίωσης αποζημίωσης. Η δήλωση της αξίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία της αδικοπραξίας, επί ποινή απώλειας του δικαιώματος. Εάν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ώστε να λήξει ένα έτος μετά την απόφαση που έθεσε τέλος στη δίκη. Και στις δύο περιπτώσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να δεχθεί αίτηση αποζημίωσης που υποβλήθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας, εάν αιτιολογημένες ηθικές ή υλικές περιστάσεις απέτρεψαν την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης.

Η δήλωση αξίωσης αποζημίωσης σχετικά με βλάβες που απορρέουν από συζυγική βία πρέπει να διατυπωθεί εντός προθεσμίας έξι μηνών, αλλά και στην περίπτωση αυτή η εκπρόθεσμη υποβολή μπορεί να γίνει δεκτή μέσω της παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.12. Για τι είδους ζημίες δικαιούμαι να αποζημιωθώ;

Μόνον οι περιουσιακές ζημίες που απορρέουν από την υποστείσα βλάβη δύνανται να αποζημιωθούν.

2.13. Πώς θα προσδιορισθεί η αξίωσή μου;

Η αποζημίωση καθορίζεται με βάση κριτήρια δικαιοσύνης. Θα ληφθούν κυρίως υπόψη η έκταση της ζημίας, ο βαθμός στον οποίο το επίπεδο ζωής του θύματος ή των δικαιούχων της αποζημίωσης έχει επηρεαστεί, η συμπεριφορά του θύματος ή του αιτούντος καθώς και τα ποσά που χορηγήθηκαν από άλλες πηγές.

2.14. Υπάρχει ελάχιστο και/ή μέγιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί;

Πράγματι, προβλέπεται ανώτατο όριο για την αποζημίωση που χορηγείται από το κράτος.

2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχτηκα ή που είναι πιθανό να δεχτώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές [πχ. ασφαλιστικός οργανισμός] θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος ;

Όλα τα ποσά που χορηγήθηκαν από άλλες πηγές, ιδίως από τον ίδιο το δράστη ή από την κοινωνική ασφάλιση, θα ληφθούν υπόψη. Αντίθετα, όσον αφορά ιδιωτικές ασφαλίσεις ζωής ή κάλυψης ατυχήματος, δεν θα αφαιρεθούν εάν το απαιτούν λόγοι δικαιοσύνης.

Όταν ένα θύμα, μετά την καταβολή της αποζημίωσης, λάβει από οποιαδήποτε πηγή, πραγματική αποκατάσταση ή αποζημίωση για την υποστείσα ζημία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης οφείλει, μετά από γνωμοδότηση της προαναφερθείσας επιτροπής, να απαιτήσει τη συνολική ή μερική επιστροφή των χορηγηθέντων ποσών.

2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση, ή το ποσό της , πχ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία;

Ναι, η κρατική αποζημίωση μπορεί να μειωθεί ή να αποκλεισθεί σε συνάρτηση με τη συμπεριφορά του θύματος ή του αιτούντος πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τα αξιόποινα πραγματικά περιστατικά, τις σχέσεις του με το δράστη ή το περιβάλλον του, ή εάν αντίκειται στην έννοια της δικαιοσύνης ή της δημόσιας τάξης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Στην περίπτωση επείγοντος, είναι δυνατόν να ζητηθεί η χορήγηση προκαταβολής επί της αποζημίωσης η οποία θα καθοριστεί μεταγενέστερα, για ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ένα τέταρτο του ανώτατου ορίου.

Όσον αφορά τα θύματα συζυγικής βίας, το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη σοβαρού οικονομικού προβλήματος που απορρέει από την αξιόποινη πράξη και δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ενός ελάχιστου εθνικού μηνιαίου μισθού κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, που δύναται να παραταθεί κατά τρεις ακόμα μήνες και υπό συνθήκες εξαιρετικής και ακραίας ανέχειας, κατά έξι συμπληρωματικούς μήνες.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Για την επίτευξη αποζημίωσης εκ μέρους του κράτους, αρκεί οι δικαιούχοι να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ενώ δεν απαιτείται κανένα ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό. Πάντως, υπάρχουν δωρεάν έντυπα που διατίθενται στην Επιτροπή για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης στα θύματα πράξεων βίας (Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos), που είναι εγκατεστημένη στη Λισσαβόνα, Escadinhas de S. Crispim, n 7, 1149-049 Lisboa. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  josé.duarte@tac.mj.pt

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πρόσθετη συνδρομή μπορεί να επιτευχθεί από τον Πορτογαλικό Οργανισμό Στήριξης των Θυμάτων (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima): URL http://www.apav.pt/ português; ηλεκτρονικό ταχυδρομείο apav.sede@apav.pt; Tηλ. +351 707 2000 77 (εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας από  10 έως 13 μ.μ. και από 14 έως 17 μ.μ.).

Διατίθενται περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MJ/MJU/ português

Προβλέπεται αριθμός τηλεφώνου στη διάθεση των θυμάτων συζυγικής βίας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Πρόκειται για ανώνυμη και εμπιστευτική παροχή υπηρεσιών που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων αυτών, ψυχολογική συνδρομή, πληροφορίες για τους πιθανούς τρόπους προσφυγής και για τα πρόσωπα στα οποία πρέπει κανείς να απευθυνθεί. Ο αριθμός αυτός είναι: +351 800 202 148.

Χρήσιμες πληροφορίες διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português

2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης;

Το καθεστώς νομικής συνδρομής εφαρμόζεται για όλα τα δικαστήρια, ανεξαρτήτως διαδικασίας. Με ορισμένες απαραίτητες τροποποιήσεις, εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις διοικητικών παρατυπιών.

Δεδομένης της φύσης της εν λόγω αίτησης, που δεν απευθύνεται στο δικαστήριο και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ποινικής δίκης, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί νομική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης αυτής.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι στον τομέα αυτό η εν λόγω διαδικασία δεν συνεπάγεται κανένα κόστος, εφόσον τα προς υποβολή έγγραφα είναι δωρεάν (ιδίως τα πιστοποιητικά).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο δελτίο  «νομική συνδρομή».

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Η αίτηση κρατικής αποζημίωσης μπορεί να υποβληθεί στην επιτροπή «Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos», καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η επιτροπή αυτή είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση που αναφέρεται στην απάντηση στην ερώτηση 2.18, στα γραφεία που τέθηκαν στη διάθεσή της από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Ως προς αυτό, υπάρχει ο προαναφερθείς πορτογαλικός οργανισμός στήριξης των θυμάτων (APAV).

Ως προς αυτό, μπορείτε να ανατρέξετε σε όσα αναφέρονται παραπάνω.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνεις:

http://www.apav.pt/ português – Πορτογαλικός Οργανισμός Στήριξης των Θυμάτων·

http://www.iacrianca.pt português – Ινστιτούτο προστασίας ανηλίκων·

http://www.cidm.pt português – Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων των Γυναικών·

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/PCM/CIDM/ português – Συζυγική βία·

http://mulher.sapo.pt/J92/276923.html português – Ένωση γυναικών κατά της βίας·

http://www.mj.gov.pt/ português – Υπουργείο Δικαιοσύνης·

http://www.dgsi.pt português – Βάσεις νομικών δεδομένων·

http://www.dgaj.mj.pt português – Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης (που παρέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις επαφές στα πλαίσιο των δικαστηρίων και της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους)·

http://www.oa.pt/ português - Δικηγορικός Σύλλογος·

http://dre.pt/ português – Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τη νομοθεσία «on-line» (που περιλαμβάνει τους νόμους και τις πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα από το 1962)·

http://www.gnr.pt português – Εθνοφρουρά της Πορτογαλικής Δημοκρατίας·

http://www.psp.pt português – Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας·

http://www.policiajudiciaria.pt English - português – Δικαστική Αστυνομία.

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Πορτογαλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 05-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο