Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Nīderlande

Pēdējo reizi atjaunots: 10-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Nīderlande

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas iegūšana no likumpārkāpēja zaudējumu kompensācijas veidā 1.
1.1. Kādos gadījumos es varu pieprasīt zaudējumu kompensāciju tiesas procesā pret likumpārkāpēju (krimināllietās)? 1.1.
1.2. Kurā procesa brīdī man prasība būtu jāiesniedz? 1.2.
1.3. Kādā veidā man būtu jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kādā veidā man vajadzētu iesniegt savu prasību (norādīt zaudējumu kopīgo summu un/vai sīkāk norādīt individuālos zaudējumus)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms un/vai pēc lietas izskatīšanas tiesā ? 1.5.
1.6. Kādus pierādījumus man pieprasīs uzrādīt manas prasības uzturēšanai? 1.6.
1.7. Ja tiesa man ir piešķīrusi zaudējumu kompensāciju , vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam sprieduma izpildes nodrošināšanai pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Kompensācijas iegūšana no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību 2.
2.1. Vai ir iespējams iegūt kompensāciju no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja ir ierobežota tikai attiecībā uz cietušajiem, kas cietuši no noteiktiem noziedzīgu nodarījumu veidiem? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja ir ierobežota tikai attiecībā uz cietušajiem, kas cietuši no noteiktiem noziedzīgo nodarījumu veidiem? 2.3.
2.4. Vai to cietušo, kuri nozieguma rezultātā ir miruši, radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju ir tikai personām ar noteiktu pilsonību vai personām, kas dzīvo noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no Nīderlandes, ja noziedzīgais nodarījums ir noticis citā valstī? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai ir nepieciešams paziņot par noziedzīgo nodarījumu policijai? 2.7.
2.8. Vai pirms kompensācijas pieprasīšanas ir nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai noziedzīgā nodarījuma izskatīšanas tiesā rezultātus? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpēja personība ir identificēta, vai vispirms ir jāmēģina iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpēja personība nav identificēta vai viņš nav notiesāts, vai vēl ir iespējams iegūt kompensāciju? Ja tā, tad kādi pierādījumi man ir jāiesniedz manas prasības uzturēšanai? 2.10.
2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā kompensācija tiks aprēķināta? 2.13.
2.14. Vai var tikt piešķirta minimālā un/vai maksimālā summa? 2.14.
2.15. Vai zaudējumu kompensācija , kuru es esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas) tiks atskaitīta no valsts izsniegtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai pastāv kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju, vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana izturēšanās notikuma laikā, kas izraisīja ievainojumu? 2.16.
2.17. Vai es varu iegūt avansu no kompensācijas? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu? Vai pastāv kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību prasības sastādīšanai? 2.19.
2.20. Uz kurieni man ir jāsūta pieteikums? 2.20.
2.21. Vai pastāv kādas cietušo atbalsta organizācijas, kuras var sniegt turpmāku palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas iegūšana no likumpārkāpēja zaudējumu kompensācijas veidā

Pastāv dažādas iespējas, kā iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja:

 • ja ar noziedzīgo nodarījumu nodarbojas policija: caur policiju;
 • ja ar noziedzīgo nodarījumu nodarbojas prokuratūra: caur prokuratūru;
 • ja ar noziedzīgo nodarījumu nodarbojas krimināllietu tiesa: ar tiesneša rīkojumu pēc lietas izskatīšanas;
 • pretējā gadījumā (pat ja lieta ir izbeigta), iesniedzot prasību civillietu tiesnesim. Faktiski tas ir parasts civilprocess. Par to jūs varat atrast informāciju sadaļā "Lietu iesniegšana tiesā - Nīderlande".
1.1. Kādos gadījumos es varu pieprasīt zaudējumu kompensāciju tiesas procesā pret likumpārkāpēju (krimināllietās)?

Cietušā prasībai ir jābūt vienkāršai. Tas nozīmē, ka tiesnesim ir jābūt spējīgam novērtēt zaudējums un tā apmēri bez pārāk lielas izmeklēšanas. Zaudējumam ir arī tieši jāizriet no noziedzīgā nodarījuma, kas izdarīts pret cietušo. Likumpārkāpējs šajā nodarījumā ir jāapsūdz valsts prokuroram (un tiesnesim ir jāsecina, ka apsūdzība ir pierādīta). Nav svarīgi, vai tas bija noziedzīgs nodarījums vai sīks likumpārkāpums.

Tādējādi, lai iegūtu tiesības uz krimināltiesas tiesneša piešķirtu kompensāciju, prasībai ir jābūt vienkāršai (viegli pierādāmai). Cietušais vai tiesa var sadalīt prasību vienkāršajā un sarežģītajā daļā. Krimināllietu tiesas tiesnesis var izskatīt vienkāršo daļu. Cietušajam ir jāiesniedz prasības sarežģītā daļa civillietu tiesas tiesnesim. Kompensāciju var pieprasīt gan par materiālajiem zaudējumiem, gan garīgajām ciešanām; principā summa ir neierobežota. Ciestie zaudējui ir jāpierāda ar rakstveida liecībām. Cietušo atbalsta birojs (skatīt 2.21 (2. 21)) var palīdzēt iesniegt šādu prasību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.2. Kurā procesa brīdī man prasība būtu jāiesniedz?

Prasības pieteikums ir jāiesniedz prokuratūrā pirms lietas izskatīšanas pirmās instances tiesā (katrā gadījumā pirms prokurors ir izvirzījis oficiālu apsūdzību). Cietušajiem, kas ir paziņojuši policijai, ka viņi vēlas kompensāciju, prokuratūra nekavējoties izsūta prasības veidlapu, kas viņiem ir jānogādā atpakaļ prokuratūrā.

1.3. Kādā veidā man būtu jāiesniedz prasība un kam?

Izpildot prasības veidlapu – skatīt atbildi uz jautājumu 1.2. Cietušajam nav obligāti jāpiedalās lietas izskatīšanā tiesā.

1.4. Kādā veidā man vajadzētu iesniegt savu prasību (norādīt zaudējumu kopīgo summu un/vai sīkāk norādīt individuālos zaudējumus)?

Tiesnesim ir jābūt spējīgam no prasītāja raksveida dokumenta saprast, ka prasība ir pamatota un kādu summu prasītājs pieprasa. Tiesnesim arī ir jābūt spējīgam novērtēt, vai summa ir saprātīga.

1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms un/vai pēc lietas izskatīšanas tiesā ?

Cietušo pusi var pārstāvēt advokāts. “Sadaļā “Juridiskā palīdzība – Nīderlande” ir sniegta sīkāka informācija.

1.6. Kādus pierādījumus man pieprasīs uzrādīt manas prasības uzturēšanai?

Nāk prātā sekojošas dokumentālas liecības: rēķini/pirkuma čeki, darba devēju paziņojumi, medicīniskas izziņas, utt. Ja pieprasītās summas apmēru nevar pierādīt ar dokumentālām liecībām, tiesnesim tas ir jānovērtē saskaņā ar likumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.7. Ja tiesa man ir piešķīrusi zaudējumu kompensāciju , vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam sprieduma izpildes nodrošināšanai pret likumpārkāpēju?

Ja tiesnesis ir atzinis prasību, prasītājs saņem spriedumu. Šo spriedumu var izpildīt piespiedu kārtā ar tiesu izpildītāja palīdzību. Lai atrastu sīkāku informāciju, lūdzu, skatīt informācijas lapu par tiesu rīkojumu piespiedu izpildi.

Citas iespējas ir šādas:

 • Krimināllikuma 36f. pants ļauj tiesnesim pieprasīt personai, kas atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, samaksāt valsts kasē noteiktu naudas summu. Saskaņā ar šo likuma pantu, cietušajam ir tiesības uz šo naudu. Prokuroram ir jānodrošina šī līdzekļa piemērošana. Centrālais tiesu naudas piedzīšanas birojs Līvardenā iekasē naudu no likumpārkāpēja prokuratūras labā.
 • Cietušajam maksā kompensāciju īpaša nosacījuma veidā, ko tiesnesis nosaka likumpārkāpējam.

2. Kompensācijas iegūšana no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību

2.1. Vai ir iespējams iegūt kompensāciju no valsts vai ar valsts institūcijas palīdzību?

Tas ir iespējams tikai tīši pastrādātu varmācīgu noziedzīgu nodarījumu gadījumos, kuru rezultātā radušies nopietni ievainojumi vai nāve. Cietušie (vai viņu tuvākie radinieki) var iesniegt pieteikumu par kompensāciju Varmācīgu noziedzīgu nodarījumu kompensāciju fondam.

2.2. Vai šī iespēja ir ierobežota tikai attiecībā uz cietušajiem, kas cietuši no noteiktiem noziedzīgu nodarījumu veidiem?

Varmācīgu noziedzīgu nodarījumu fonds var izmaksāt kompensāciju tikai tīši izdarīta varmācīga noziedzīga nodarījuma gadījumā, kā rezultātā cietušais ir miris vai pārcietis nopietnus fiziskus ievainojumus un/vai garīgas ciešanas. Pieteikumu par kompensāciju var iesniegt cietušais vai, viņa nāves gadījumā, cietušā tuvākie radinieki. Pilnvaras turētājs vai juridiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis) var iesniegt pieteikumu cietušā vārdā. Cietušo palīdzības birojā var iegūt sīkāku informāciju un tas var sniegt atbalstu šāda pieteikuma iesniegšanā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.3. Vai šī iespēja ir ierobežota tikai attiecībā uz cietušajiem, kas cietuši no noteiktiem noziedzīgo nodarījumu veidiem?

Jā, tā tas ir. Noziedzīgajā nodarījumā nodarītajam kaitējumam ir jābūt nopietna rakstura ar nopietnām sekām. Tas attiecas gan uz fiziskiem ievainojumiem, gan garīgām ciešanām. Par nopietniem uzskatāmi sekojoši ievainojumi: ievainojumi, kas nepāriet ilgāk nekā sešas nedēļas, kuru rezultātā rodas darbnespēja vai nespēja veikt ikdienas pienākumus; ilgstoši nepārejoši ievainojumi vai pastāvīgi redzami ievainojumi vai tādi, kuru rezultātā rodas funkcionālas sekas (piem., garīga trauma, bailes iziet ārā, vai smagas izkropļojuma rētas); ievainojumi, kas objektīvi ir bīstami dzīvībai.

2.4. Vai to cietušo, kuri nozieguma rezultātā ir miruši, radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā var. Tomēr kompensācija par materiāliem zaudējumiem tiešajiem tuviniekiem ir ierobežota līdz zaudējumu apmēram, kas radies cietušā nāves rezultātā. Tas nozīmē, ka kompensāciju var izmaksāt tikai par zaudējumiem, kas radušies par bēru izmaksām un sakarā ar iztikas līdzekļu zaudēšanu. Pie noteiktiem apstākļiem izdzīvojušiem radiniekiem, kuri bijuši noziedzīgā nodarījuma liecinieki, var būt tiesības uz kompensāciju par emocionālo traumu.

2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju ir tikai personām ar noteiktu pilsonību vai personām, kas dzīvo noteiktā valstī?

Cietušā pilsonībai nav nozīmes. Taču likums nosaka, ka pieteikums ir pieņemams tikai tad, ja noziedzīgais nodarījums ir noticis Nīderlandē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no Nīderlandes, ja noziedzīgais nodarījums ir noticis citā valstī? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Nē, ja vien jūs neesat cietis tīši pastrādāta varmācīga noziedzīga nodarījuma rezultātā ārzemēs uz Nīderlandes kuģa vai lidmašīnas. Šādā gadījumā jūsu dzīvesvietai ir jābūt vienā no Eiropas Kopienas dalībvalsts teritorijām. Tādējādi Kompensācijas fonds nenodarbojas ar zaudējumiem, kas radušies noziedzīgu nodarījumu rezultātā, kurus Nīderlandes iedzīvotājs ir izdarījis ārpus Nīderlandes.

2.7. Vai ir nepieciešams paziņot par noziedzīgo nodarījumu policijai?

Nav nepieciešams likt sastādīt ziņojumu, taču ir vēlams to izdarīt, jo tas palīdz pierādīt, ka ir noticis nežēlīgs noziedzīgs nodarījums.

2.8. Vai pirms kompensācijas pieprasīšanas ir nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai noziedzīgā nodarījuma izskatīšanas tiesā rezultātus?

Nav nepieciešams sagaidīt policijas izmeklēšanas vai noziedzīgā nodarījuma izskatīšanas tiesā rezultātus. Tas ir tāpēc, ka pastāv risks nokavēt termiņu pieteikuma iesniegšanai nežēlīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fondam.

2.9. Ja likumpārkāpēja personība ir identificēta, vai vispirms ir jāmēģina iegūt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Principā cietušajam vajadzētu prasīt radušos zaudējumu atlīdzināšanu no likumpārkāpēja. Taču tas būtu nepraktiski un negodīgi, ja nežēlīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds varētu izmaksāt kompensāciju tikai tad, kad šādas vēršanās pie likumpārkāpēja sekas būtu jau zināmas. Ja ir skaidrs, ka cietušajam ir mazas izredzes uz kompensāciju, kompensāciju izmaksā fonds.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.10. Ja likumpārkāpēja personība nav identificēta vai viņš nav notiesāts, vai vēl ir iespējams iegūt kompensāciju? Ja tā, tad kādi pierādījumi man ir jāiesniedz manas prasības uzturēšanai?

Cietušajam ir jāpierāda, ka ievainojums eksistē un ka ievainojums ir iegūts tīši izdarīta nežēlīga noziedzīga nodarījuma rezultātā. Pēc pieteikšanās cietušajiem nosūta informācijas veidlapu, kurā viņi var izklāstīt, kas viņiem atgadījies un kādi ievainojumi viņiem ir radīti. Šo stāstījumu vajadzētu cik vien iespējams pamatot ar dokumentiem, (liecinieku) ziņojumiem, utt.

2.11. Vai pastāv laika ierobežojums kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai?

Pieprasījums par kompensāciju ir jāiesniedz trīs gadu laikā kopš nežēlīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas datuma. Ja cietusī puse pamatotu iemeslu dēļ nevar iesniegt pieteikumu šajā laikā, pieteikumu joprojām izskatīs.

Taču, ja cietusī puse pirms termiņa beigām ir konsultējusies ar advokātu vai citu ekspertu, kas sniedz juridisku palīdzību, tad nokavēto termiņu vairs nevar tik viegli neņemt vērā.

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Ne visi zaudējumi, kas radušies noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir kompensējami. Kompensējami ir tikai tie zaudējumi, kas rodas ievainojuma vai nāves rezultātā. Vēl vairāk, nežēlīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds nekompensē visus zaudējumus pilnībā, bet tikai veic maksājumu pēc saprāta un godīguma principiem. Tas var izmaksāt kompensāciju tikai tad, ja ir pierādīts zaudējums, tā apmērs un tā saistība ar ievainojumu. Ir divi zaudējumu veidi: materiāli zaudējumi un garīgas ciešanas. Materiāli zaudējumi rada finansiālu kaitējumu, t.i., radušies vai paredzamie izdevumi, ienākumu zaudējums vai paredzamais zaudējums. Piemēram: izmaksas par medicīniskajiem pakalpojumiem, nolaupītais apģērbs, slimnīcas rēķini, darbaspēju zudums, utt. Ciešanas nozīmē dzīvesprieka zudumu vai tā īslaicīgu samazināšanos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.13. Kā kompensācija tiks aprēķināta?

Skatīt atbildes uz 2.12. (2. 12) un 2.14. (2. 14) jautājumu.

2.14. Vai var tikt piešķirta minimālā un/vai maksimālā summa?

Kopš 2003. gada 1. janvāra noteikumi ir šādi: maksimālā summa ir €22,700 par materiālajiem zaudējumiem un €9100 par garīgajām ciešanām. Minimālā summa par ciešanām ir €454. Maksimālo summu izmaksā reti. Vidējā kompensācija ir €2723 (noapaļota līdz €908 par materiālajiem zaudējumiem un €1815 par ciešanām).

2.15. Vai zaudējumu kompensācija , kuru es esmu saņēmis vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšanas) tiks atskaitīta no valsts izsniegtās kompensācijas?

Nežēlīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds ir tikai papildu iespēja. Summas, kas izmaksātas saskaņā ar sociālās apdrošināšanas noteikumiem, atskaita no zaudējumiem. Pat ja pēc īpaša apdrošināšanas plāna tiek izmaksāts pabalsts, šo summu (parasti) atskaita no jebkuras summas, kuru izmaksā nežēlīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds.

2.16. Vai pastāv kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju, vai to, kā tiek aprēķināta kompensācijas summa, piemēram, mana izturēšanās notikuma laikā, kas izraisīja ievainojumu?

Kompensācijas izmaksu var atteikt uz cietušā līdzatbildības pamata. Kompensācijas apmērus gan par materiālajiem zaudējumiem, gan morālām ciešanām var arī samazināt. Jautājums ir, vai cietušie nav nevajadzīgi pakļāvuši sevi situācijām, kurās viņi būtu varējuši un varēja gaidīt, ka likumpārkāpējs varētu pret viņiem nežēlīgi izturēties (veicinoša atbildība).

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.17. Vai es varu iegūt avansu no kompensācijas? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Avansu (sākotnēju maksājumu) var piešķirt. Avansu piešķir tikai tad, ja cietusī puse to ir pieprasījusi un pierādījusi steidzmu nepieciešamību.

2.18. Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieprasījumu? Vai pastāv kāds īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Pieteikuma veidlapu/paziņojuma veidlapu (un sīkāku informāciju) var iegūt no Nežēlīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda (tālrunis: +31 70 4142000). Informācija ir pieejama arī tīmekļa vietnē: www.schadefonds.nl Nederlands, kuru var izmantot, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu. Veidlapas var pieprasīt arī pa e-pastu: info@schadefonds.nl. Cietušo palīdzības biroja darbinieki (skatīt 2.21. (2. 21) jautājumu) arī var palīdzēt izplidīt un iesniegt pieteikuma veidlapu/paziņojuma veidlapu.

2.19. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību prasības sastādīšanai?

Principā cietušajai pusei pēc pieprasījuma tiek nosūtīta paziņojuma veidlapa. Ja cietušajai pusei ir pilnvarotais pārstāvis (piem., advokāts), visa kontaktēšanās notiek caur pilnvaroto pārstāvi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.20. Uz kurieni man ir jāsūta pieteikums?

Fund for Compensation of Violent Offences,

P.O. Box 1947,

2280 DX Rijswijk,

the Netherlands.

2.21. Vai pastāv kādas cietušo atbalsta organizācijas, kuras var sniegt turpmāku palīdzību?

Cietušie noziedzīgos nodarījumos un satiksmes negadījumos var iegūt informāciju un atbalstu no Nīderlandes cietušo personu atbalsta fonda, kuram ir apmēram 75 vietējie biroji 13 reģionos. Cietušo atbalsta fonds ir pirmais punkts, kur nosūta cietušos. Piedāvātā palīdzība sastāv no praktiskā, juridiskā un emocionālā atbalsta. Ja lietas ir juridiski sarežģītas vai ir nepieciešama īpaša sociāli psiholoģiska palīdzība, Cietušo atbalsta fonds nodod lietu citām institūcijām (juridiskās palīdzības birojiem, sociālajiem dienestiem, garīgās veselības centriem, utt.). Cietušo atbalsta fonda palīdzība tiek sniegta bez maksas.

Jūs varat atrast sīkāku informāciju (ieskaitot adreses) tīmekļa vietnē “Cietušo atbalsta fonds – Nīdelande” (Victim Support Netherlands Nederlands).

Pēc informācijas par krimināllietu cietušie var vērsties Informācijas punktā cietušajiem. Katrā apgabalā ir šāds informācijas punkts (dažreiz ar citu nosaukumu), kur ir pieejama informācija gan no policijas, gan no prokuratūras. Dažos apgabalos caur Informācijas punktu cietušajiem var sazināties arī ar Cietušo atbalsta fondu un Juridiskās palīdzības biroju. Sīkāka informācija ir pieejama prokuratūras tīmekļa vietnē (Public Prosecutor’s Office English - Nederlands).

Cita informācija

 • Ja kompensējamā lieta ir apdrošināšināta, kompensāciju var pieprasīt no attiecīgās apdrošināšanas kompānijas.

  Nīderlandes iedzīvotājiem sociālās nodrošināšanas institūcijas var piedāvāt papildu kompensācijas iespēju par daļu no zaudējumiem.

 • Attiecīgās tīmekļa vietnes ir:

  - Nežēlīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Fund for Compensation of Violent Offences) Nederlands

  - Nīderlandes Nacionālais cietušo atbalsta birojs (Dutch National Victim Support Bureau) Nederlands

  - Prokuratūra (Public Prosecutor’s Office) English - Nederlands.

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Nīderlande - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 10-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste