Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 10-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Žalos atlyginimo iš nusikaltėlio gavimas nustatytu nuostolių atlyginimo būdu 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis galiu pareikšti ieškinį nusikaltėliui dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjamoje (baudžiamojoje) byloje? 1.1.
1.2. Kuriuo procedūros momentu turėčiau pareikšti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip turėčiau pareikšti ieškinį ir kam? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau pareikšti savo ieškinį (nurodyti bendrą sumą ir (arba) pažymėti atskirus nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš ir (arba) bylos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turiu pateikti savo ieškiniui paremti? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia atlyginti man nuostolius, ar galiu kaip nusikaltimo auka pasinaudoti kokia nors specialia pagalba, kad nusikaltėliui skirtas sprendimas būtų įvykdytas? 1.7.
2. Valstybės arba valstybinės institucijos skiriamo žalos atlyginimo gavimas 2.
2.1. Ar įmanoma gauti valstybės arba valstybinės institucijos žalos atlyginimą? 2.1.
2.2. Ar šia galimybe gali pasinaudoti tik tam tikrų rūšių nusikaltimų aukos? 2.2.
2.3. Ar šia galimybe gali pasinaudoti tik tam tikrus sužalojimus patyrusios aukos? 2.3.
2.4. Ar gali nužudytų aukų giminės arba išlaikytiniai gauti žalos atlyginimą? 2.4.
2.5. Ar galimybe gauti žalos atlyginimą gali pasinaudoti tik tam tikros tautybės žmonės arba tam tikroje valstybėje nuolat gyvenantys asmenys? 2.5.
2.6. Ar galiu pateikti pareiškimą dėl žalos atlyginimo Nyderlanduose, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar būtinai reikėjo pranešti apie nusikaltimą policijai? 2.7.
2.8. Ar būtina iki pateikiant pareiškimą sulaukti kokio nors policijos vykdomų tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultato? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis yra nustatytas, ar būtina pirmiausia bandyti gauti žalos atlyginimą iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nėra nustatytas arba nuteistas, ar įmanoma, kad būtų taikomi kriterijai žalos atlyginimui gauti? Jeigu taip, kokių įrodymų man reikia savo pareiškimui paremti? 2.10.
2.11. Ar pareiškimui dėl žalos atlyginimo pateikti yra taikomi laiko apribojimai? 2.11.
2.12. Kokie mano nuostoliai gali būti atlyginti? 2.12.
2.13. Kaip žalos atlyginimas apskaičiuojamas? 2.13.
2.14. Ar yra nustatyta mažiausia ir (arba) didžiausia suma, kuri gali būti priteista? 2.14.
2.15. Ar žalos atlyginimas, kurį tiems patiems nuostoliams atlyginti aš gavau arba galiu gauti iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, draudimo), bus atimta iš valstybės skiriamo žalos atlyginimo? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti žalos atlyginimą arba tam, kaip yra apskaičiuojama žalos atlyginimo suma, pavyzdžiui, mano elgsena, susijusi su įvykiu, dėl kurio buvo patirtas sužalojimas? 2.16.
2.17. Ar galiu gauti žalos atlyginimo avansą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur aš galiu gauti būtinus blankus ir daugiau informacijos apie tai, kaip turėčiau pateikti pareiškimą? Ar yra specialus pagalbos telefonas arba tinklalapis, kuriuo galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą pareiškimui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti pareiškimą? 2.20.
2.21. Ar yra kokių aukos paramos organizacijų, kurios galėtų suteikti tolesnę pagalbą? 2.21.

 

1. Žalos atlyginimo iš nusikaltėlio gavimas nustatytu nuostolių atlyginimo būdu

Gauti žalos atlyginimą iš nusikaltėlio galima įvairiais būdais:

 • jeigu baudžiamąjį nusikaltimą tiria policija – per policiją;
 • jeigu baudžiamąjį nusikaltimą tiria prokuratūra – per prokurorą;
 • jeigu baudžiamąjį nusikaltimą nagrinėja baudžiamieji teismai – pasinaudojus teisėjo nutarimu, kol byla yra nagrinėjama;
 • kitais atvejais (net jei byla buvo nutraukta) – iškeliant bylą, kurią nagrinėja civilinio teismo teisėjas. Iš esmės tai yra įprasti civiliniai teismo procesai. Informaciją apie tai galima rasti skyriuje „Bylų perdavimas teisėjui – Nyderlandai“.
1.1. Kokiomis sąlygomis galiu pareikšti ieškinį nusikaltėliui dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjamoje (baudžiamojoje) byloje?

Aukos ieškinys turi būti paprastas. Tai reiškia, kad teisėjas turi turėti galimybę nustatyti nuostolius ir jų mastą be ypatingų tyrimų. Nuostoliai taip pat turi būti kilę tiesiogiai iš baudžiamosios veikos, padarytos prieš auką. Prokuroras turi pareikšti nusikaltėliui kaltinimus padarius šią veiką (ir teisėjas turi nustatyti, kad kaltinimai yra įrodyti). Nesvarbu, ar tai buvo nusikaltimas, ar nusižengimas.

Taigi ieškinys turi būti paprastas (lengvai įrodomas), kad baudžiamojo teismo teisėjas pagal jį galėtų priteisti žalos atlyginimą. Auka arba teismas gali suskirstyti ieškinį į dalis: paprastąją ir sudėtingą. Baudžiamojo teismo teisėjas gali nagrinėti paprastąją dalį. Dėl sudėtingos ieškinio dalies auka turi kreiptis į civilinio teismo teisėją. Žalos atlyginimo galima reikalauti už materialius nuostolius ir moralinę žalą; iš esmės suma yra neribota. Patirti nuostoliai turi būti paremti rašytiniais įrodymais. Teikiant tokį ieškinį, pagalbą gali suteikti Aukų paramos biuras (žr. 2. 21).

viršųviršų

1.2. Kuriuo procedūros momentu turėčiau pareikšti ieškinį?

Pareiškimas turi būti nusiųstas prokuratūrai prieš bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžią (bet kuriuo atveju prieš tai, kai prokuroras paskelbs kaltinamąją išvadą). Aukoms, kurios policijai pareiškė norinčios žalos atlyginimo, prokuratūra nedelsiant išsiųs ieškinio pareiškimo blanką, kurį užpildytą jos turi grąžinti prokuratūrai.

1.3. Kaip turėčiau pareikšti ieškinį ir kam?

Užpildžius ieškinio blanką – žr. 1. 2 atsakymą. Nukentėjusioji šalis neprivalo dalyvauti bylos nagrinėjime.

1.4. Kaip turėčiau pareikšti savo ieškinį (nurodyti bendrą sumą ir (arba) pažymėti atskirus nuostolius)?

Teisėjas turi turėti galimybę pagal rašytinius ieškovo dokumentus nustatyti, kad ieškinys yra pagrįstas, ir kokios sumos reikalauja ieškovas. Teisėjas taip pat turi turėti galimybę įvertinti, ar suma yra pagrįsta.

1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš ir (arba) bylos nagrinėjimo metu?

Nukentėjusiajai šaliai gali atstovauti teisininkas. Papildomos informacijos yra skyriuje „Teisinė pagalba – Nyderlandai“.

1.6. Kokius įrodymus turiu pateikti savo ieškiniui paremti?

Galima paminėti šiuos dokumentinius įrodymus: sąskaitos faktūros ir (arba) pirkimo kvitai, darbdavių pareiškimai, gydytojo išduotos pažymos ir kt. Kai reikalaujamos sumos dydis negali būti pagrįstas dokumentiniais įrodymais, teisėjas turi jį nustatyti vadovaudamasis įstatymais.

viršųviršų

1.7. Jeigu teismas priteisia atlyginti man nuostolius, ar galiu kaip nusikaltimo auka pasinaudoti kokia nors specialia pagalba, kad nusikaltėliui skirtas sprendimas būtų įvykdytas?

Kai teisėjas pripažįsta ieškinį teisėtu, priimamas sprendimas ieškovo naudai. Toks sprendimas gali būti įvykdytas padedant antstoliui. Papildoma informacija pateikta teismo sprendimų vykdymo apžvalgoje.

Kitos galimybės yra šios:

 • Vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 36f skirsniu, teisėjas gali pareikalauti, kad dėl baudžiamojo nusikaltimo kaltu pripažintas įtariamasis sumokėtų valstybei tam tikrą pinigų sumą. Pagal minimą kodekso skirsnį, auka turi teisę į šiuos pinigus. Prokuratūra privalo įvykdyti šią priemonę. Pinigus iš nusikaltėlio prokuratūros vardu gauna Centrinis teismo priteistų lėšų surinkimo biuras (CJIB) Leuvardene.
 • Žalos atlyginimas aukai yra sumokamas taikant specialią sąlygą, kurią nusikaltėliui nustato teisėjas.

2. Valstybės arba valstybinės institucijos skiriamo žalos atlyginimo gavimas

2.1. Ar įmanoma gauti valstybės arba valstybinės institucijos žalos atlyginimą?

Tai įmanoma tiktai tyčinių, smurtinių nusikaltimų, kurių padarinys yra rimtas sužalojimas arba mirtis, atvejais. Aukos (arba jų artimiausi giminės) gali kreiptis dėl mokėjimo į Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondą.

2.2. Ar šia galimybe gali pasinaudoti tik tam tikrų rūšių nusikaltimų aukos?

Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondas gali mokėti tiktai tyčinio smurtinio nusikaltimo, dėl kurio auka žuvo arba patyrė rimtą fizinį sužalojimą ir (arba) moralinę žalą, atveju. Pareiškimą mokėjimui gauti gali pateikti auka arba, mirties atveju, artimiausias aukos giminaitis. Įgaliojimą turintis asmuo arba atstovas pagal įstatymą (tėvas arba globėjas) gali pateikti pareiškimą aukos vardu. Aukų pagalbos biuras gali gauti tolesnę informaciją ir pasiūlyti paramą teikiant tokį pareiškimą.

viršųviršų

2.3. Ar šia galimybe gali pasinaudoti tik tam tikrus sužalojimus patyrusios aukos?

Taip. Nusikaltimu padarytas sužalojimas turi būti sunkaus pobūdžio ir turi turėti sunkių padarinių. Tai taikoma kūno sužalojimui ir moralinei žalai. Prie sunkių sužalojimų priskiriami šie: sužalojimai, kurių gydymui reikia daugiau kaip šešių savaičių, dėl kurių prarandamas gebėjimas dirbti arba gebėjimas atlikti kasdienius uždavinius; sužalojimai, turintys ilgalaikius ar nuolatinius matomus ar funkcinius padarinius (pavyzdžiui, psichinė trauma, baimė išeiti iš namų arba smarkiai bjaurojantys randai); sužalojimai, kurie objektyviai kelia pavojų gyvybei.

2.4. Ar gali nužudytų aukų giminės arba išlaikytiniai gauti žalos atlyginimą?

Taip, gali. Tačiau artimiausio giminaičio materialių nuostolių atlyginimas yra apribotas nuostoliais, susijusiais su mirtimi. Tai reiškia, kad gali būti atlyginti tiktai nuostoliai, patirti dėl išlaidų laidotuvėms ir prarastos pragyvenimo lėšos. Tam tikromis sąlygomis mirusiojo giminės, kurie liudijo nusikaltimą, gali turėti teisę gauti žalos atlyginimą už patirtą traumą.

2.5. Ar galimybe gauti žalos atlyginimą gali pasinaudoti tik tam tikros tautybės žmonės arba tam tikroje valstybėje nuolat gyvenantys asmenys?

Aukos tautybė neturi reikšmės. Tačiau įstatymuose nustatyta, kad pareiškimas yra priimamas tiktai, jeigu nusikaltimas buvo padarytas Nyderlanduose.

2.6. Ar galiu pateikti pareiškimą dėl žalos atlyginimo Nyderlanduose, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Ne, nebent jūs esate tyčinio smurtinio nusikaltimo, padaryto Nyderlandų laive ar lėktuve už Nyderlandų teritorijos, auka. Tokiu atveju jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti vienos iš Europos Bendrijos valstybių narių teritorijoje. Taigi žalos atlyginimo fondas neatlygina nuostolių, atsiradusių dėl nusikaltimų, kuriuos Nyderlandų pilietis padaro už Nyderlandų teritorijos.

viršųviršų

2.7. Ar būtinai reikėjo pranešti apie nusikaltimą policijai?

Pranešti nebuvo būtina, bet tai daryti pageidautina, nes tai padeda parodyti, kad buvo padarytas smurtinis nusikaltimas.

2.8. Ar būtina iki pateikiant pareiškimą sulaukti kokio nors policijos vykdomų tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultato?

Laukti policijos tyrimo ar baudžiamosios bylos nagrinėjimo išvadų nėra būtina, nes gali būti pradelstas pareiškimui Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondui pateikti nustatytas terminas.

2.9. Jeigu nusikaltėlis yra nustatytas, ar būtina pirmiausia bandyti gauti žalos atlyginimą iš nusikaltėlio?

Iš esmės auka turėtų siekti gauti patirtos žalos atlyginimą iš nusikaltėlio. Tačiau būtų nepraktiška ir nesąžininga, jeigu Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondas galėtų mokėti tiktai tuo atveju, kai tokios priemonės taikymo rezultatas būtų žinomas. Jeigu įrodyta, kad aukos žalos atlyginimo tikimybė yra nedidelė, fondas atliks mokėjimą.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nėra nustatytas arba nuteistas, ar įmanoma, kad būtų taikomi kriterijai žalos atlyginimui gauti? Jeigu taip, kokių įrodymų man reikia savo pareiškimui paremti?

Auka turi įrodyti, kad yra sužalojimas ir kad tas sužalojimas atsirado dėl tyčinio smurtinio nusikaltimo. Pareiškimą teikiančioms aukoms yra siunčiama informacinis blankas, kuriame jie gali nurodyti, kas jiems nutiko ir kokius sužalojimus jie patyrė. Šis nupasakojimas turėtų būti kiek įmanoma paremtas dokumentais, (liudytojų) pareiškimais ir kt.

viršųviršų

2.11. Ar pareiškimui dėl žalos atlyginimo pateikti yra taikomi laiko apribojimai?

Pareiškimas dėl mokėjimo turi būti pateiktas per trejus metus nuo smurtinio nusikaltimo padarymo datos. Jeigu pagrįstai negalima tikėtis, kad nukentėjusioji šalis pateiks pareiškimą per tokį laikotarpį, pareiškimas vis vien bus svarstomas.

Tačiau jeigu nukentėjusioji šalis konsultavosi su advokatu ar kitu profesionaliu teisinės pagalbos tiekėju iki termino pabaigos, termino pradelsimas nebus lengvai atleidžiamas.

2.12. Kokie mano nuostoliai gali būti atlyginti?

Teisę į mokėjimą suteikia ne kiekviena dėl nusikaltimo kilusi žala: tiktai žala, atsiradusi dėl sužalojimo ar mirties. Be to, Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondas neatlygina visos žalos, o atlieka tik pagrįstumo ir sąžiningumo principais pagrįstą mokėjimą. Fondas gali mokėti tiktai tada, jeigu žala, jos mastas ir sąsaja su sužalojimu buvo įrodyta. Žala yra dviejų rūšių: materiali ir moralinė. Materiali žala sukelia finansinius nuostolius, t. y. buvo arba bus patirtos išlaidos, ir buvo arba bus prarastos pajamos. Tai, pavyzdžiui, yra: užmokestis gydytojams, sugadinta apranga, ligoninės sąskaitos, darbingumo praradimas ir kt. Moralinė žala reiškia pasitenkinimo gyvenimu praradimą arba laikiną pakenkimą.

2.13. Kaip žalos atlyginimas apskaičiuojamas?

Žr. atsakymus į 2. 12 ir 2. 14 klausimus.

viršųviršų

2.14. Ar yra nustatyta mažiausia ir (arba) didžiausia suma, kuri gali būti priteista?

Nuo 2003 m. sausio 1 d. taikomos tokios taisyklės. Didžiausias mokėjimas materialiai žalai atlyginti yra 22 700 eurų ir 9 100 eurų moralinei žalai atlyginti. Mažiausias mokėjimas moralinei žalai atlyginti yra 454 eurų. Didžiausia suma mokama retai. Vidutiniškai dažniausiai mokama apie 2 723 eurų (suapvalinama iki 908 eurų už materialią žalą ir 1 815 eurų už moralinę žalą).

2.15. Ar žalos atlyginimas, kurį tiems patiems nuostoliams atlyginti aš gavau arba galiu gauti iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, draudimo), bus atimta iš valstybės skiriamo žalos atlyginimo?

Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondas yra papildoma priemonė. Mokėjimai, kurie buvo atlikti vadovaujantis socialinės apsaugos įstatymais, yra atskaitomi nuo žalos atlyginimo. Net jei išmoka sumokama pagal konkrečią draudimo programą, ši suma (paprastai) yra atskaitoma nuo bet kokios Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondo mokamos sumos.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti žalos atlyginimą arba tam, kaip yra apskaičiuojama žalos atlyginimo suma, pavyzdžiui, mano elgsena, susijusi su įvykiu, dėl kurio buvo patirtas sužalojimas?

Mokėti gali būti atsisakoma aukos bendros atsakomybės pagrindu. Be to, gali būti sumažinta materialios ir moralinės žalos atlyginimo suma. Nagrinėjama, ar aukos pačios be pagrindo sudarė tokią padėtį, kurioje jos galėjo ir turėjo tikėtis, kad nusikaltėlis imsis prieš jas smurtinių veiksmų (skatinimo kaltė).

viršųviršų

2.17. Ar galiu gauti žalos atlyginimo avansą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Gali būti leista mokėti avansą (išankstinį mokėjimą). Sumokėti avansą leidžiama tiktai tuo atveju, jeigu nukentėjusioji šalis pateikė reikiamą pareiškimą ir įrodė turinti būtiną poreikį šioms lėšoms gauti.

2.18. Kur aš galiu gauti būtinus blankus ir daugiau informacijos apie tai, kaip turėčiau pateikti pareiškimą? Ar yra specialus pagalbos telefonas arba tinklalapis, kuriuo galėčiau pasinaudoti?

Pareiškimo blanką ir (arba) ataskaitos blanką (ir papildomą informaciją) galima gauti Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fonde (telefonas: +31 70 414 20 00). Informaciją taip pat galima rasti tinklalapyje www.schadefonds.nl Nederlands, kuriuo galima pasinaudoti mokėjimo pareiškimui pateikti. Prašymą blankams gauti taip pat galima pateikti šiuo elektroninio pašto adresu: info@schadefonds.nl. Aukų pagalbos biuro (žr. 2. 21) pareigūnai irgi gali padėti užpildyti ir pateikti pareiškimo blanką ir (arba) ataskaitos blanką.

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą pareiškimui pateikti?

Paprastai nukentėjusiajai šaliai, jei ji paprašo, yra siunčiama ataskaita. Jeigu nukentėjusioji šalis turi įgaliotąjį asmenį (pavyzdžiui, advokatą), visas bendravimas vyksta per šį įgaliotąjį asmenį.

viršųviršų

2.20. Kur turiu siųsti pareiškimą?

Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondas,

P.O. Box 1947,

2280 DX Rijswijk,

Nyderlandai.

2.21. Ar yra kokių aukos paramos organizacijų, kurios galėtų suteikti tolesnę pagalbą?

Nusikaltimų ir eismo nelaimių aukos gali gauti informaciją ir paramą iš Nyderlandų aukų paramos fondo, kuris 13 regionų turi apie 75 vietos biurų. Aukų paramos fondas yra pirmoji aukų kreipimosi vieta. Siūloma pagalba aprėpia praktinę, teisinę ir emocinę paramą. Jeigu klausimai yra teisiškai sudėtingi arba jei reikalinga papildoma psichologinė ir socialinė priežiūra, Aukų paramos fondas tokią bylą perduoda kitoms įstaigoms (teisinės pagalbos biurams, socialinėms tarnyboms, psichinės sveikatos priežiūros tarnyboms ir kt.). Aukų paramos paslauga yra nemokama.

Daugiau informacijos (ir adresus) galima rasti tinklalapyje „Parama aukoms Nyderlandai“ Nederlands.

Informacijos apie baudžiamąją bylą aukos gali kreiptis į Aukų informacinį centrą. Toks informacinis centras (kartais kitokiu pavadinimu) , kuriame gaunama informacija iš policijos ir prokuratūros, yra kiekvienoje apygardoje. Kai kuriose apygardose taip pat galima kreiptis per paramą aukoms siūlantį Aukų informacinį centrą ir Teisinės pagalbos biurą. Papildomos informacijos galima rasti Prokuratūros English - Nederlands tinklalapyje.

Papildoma informacija

 • Jeigu žalos atlyginimo atvejui numatytas draudimas, žalos atlyginimo galima reikalauti iš atitinkamos draudimo bendrovės.

Nyderlandų nuolatiniams gyventojams tolesnę galimybę gauti dalinį žalos atlyginimą gali pasiūlyti socialinės apsaugos institucijos.

 • Susiję tinklalapiai:

  - Smurtinių nusikaltimų žalos atlyginimo fondas Nederlands

  - Nyderlandų nacionalinis aukų paramos biuras Nederlands

  - Prokuratūra English - Nederlands.

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 10-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė