Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Λουξεµβούργο

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Λουξεµβούργο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Αποκατάσταση από το δράστη της αξιόποινης πράξης με τη μορφή αποζημίωσης 1.
1.1. Ποιος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το δράστη της αξιόποινης πράξης και υπό ποιες προϋποθέσεις (ποινική διαδικασία); 1.1.
1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας οφείλω να υποβάλω αίτηση; 1.2.
1.3. Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση και ενώπιον τίνος; 1.3.
1.4. Πώς θα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου (να αναφέρω ένα συνολικό ποσό και/ή να διευκρινίσω τις συγκεκριμένες βλάβες); 1.4.
1.5. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής πριν και/ή κατά τη διαδικασία; 1.5.
1.6. Ποιες αποδείξεις θα κληθώ να προσκομίσω προς υποστήριξη της αιτήσεώς μου; 1.6.
1.7. Εάν το δικαστήριο μού χορηγήσει αποζημίωση, προβλέπεται να τύχω συνδρομής ως θύμα για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη της αξιόποινης πράξης; 1.7.
2. Αποζημίωση από το κράτος ή από δημόσιο οργανισμό 2.
2.1. Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιο οργανισμό; 2.1.
2.2. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στα θύματα που υπέστησαν βλάβη από ορισμένα είδη αξιόποινων πράξεων; 2.2.
2.3. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στα θύματα που υπέστησαν ορισμένα είδη βλάβης; 2.3.
2.4. Εάν το θύμα απεβίωσε, οι στενοί συγγενείς ή τα άτομα που συντηρούσε δύνανται να λάβουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Η δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης περιορίζεται στους έχοντες συγκεκριμένη ιθαγένεια ή στους διαμένοντες σε συγκεκριμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση στο Λουξεμβούργο εάν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί η αξιόποινη πράξη στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι απαραίτητο να αναμένονται τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών προτού υποβληθεί η αίτηση; 2.8.
2.9. Εάν ο δράστης της αξιόποινης πράξης έχει εντοπισθεί, είναι απαραίτητο να καταβληθεί προσπάθεια για τη χορήγηση αποζημίωσης πρώτα εκ μέρους του δράστη της αξιόποινης πράξης; 2.9.
2.10. Εάν ο δράστης της αξιόποινης πράξης δεν έχει εντοπισθεί ή διωχθεί, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης; Εάν ναι, ποιες αποδείξεις οφείλω να προσκομίσω προς υποστήριξη της αιτήσεώς μου; 2.10.
2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Για ποιες βλάβες δικαιούμαι αποζημίωσης; 2.12.
2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Προβλέπεται ελάχιστο και/ή μέγιστο ποσό αποζημίωσης; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που έλαβα ή ενδέχεται να λάβω για τις ίδιες βλάβες αλλά από άλλες πηγές (όπως η ασφάλιση) θα αφαιρεθεί από την κρατική αποζημίωση; 2.15.
2.16. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης, όπως η συμπεριφορά μου κατά τη διάρκεια του γεγονότος που προκάλεσε τη βλάβη; 2.16.
2.17. Μπορώ να λάβω προκαταβολή της αποζημίωσης; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Πώς μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και τις συμπληρωματικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης; Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης ή δικτυακός τόπος που να μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την υποβολή της αίτησης 2.19.
2.20. Πού πρέπει να στείλω την αίτηση; 2.20.

 

1. Αποκατάσταση από το δράστη της αξιόποινης πράξης με τη μορφή αποζημίωσης

 • Όσον αφορά την απαιτούμενη διαδικασία, για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας, μπορείτε να ανατρέξετε στο δελτίο «Προσφυγή στα Δικαστήρια»,
 • όσον αφορά διασυνοριακές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα όταν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο διαμένει το θύμα, αυτό το τελευταίο μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον δράστη της αξιόποινης πράξης ενώπιον του δικαστηρίου που εκδικάζει την ποινική υπόθεση, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο.
1.1. Ποιος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το δράστη της αξιόποινης πράξης και υπό ποιες προϋποθέσεις (ποινική διαδικασία);

Η άσκηση αγωγής αποζημιώσεων μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε υπέστη βλάβη μετά από τη διάπραξη αξιόποινης πράξης. Το θύμα μπορεί να επιλέξει είτε να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας είτε να αναμείνει την περάτωση της ποινικής δίκης και στη συνέχεια να κινήσει διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για την επίτευξη αποζημίωσης.

Η αίτηση αποζημίωσης στο πλαίσιο μιας ποινικής δίκης καλείται «παράσταση πολιτικής αγωγής».

1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας οφείλω να υποβάλω αίτηση;

Το θύμα μιας αξιόποινης πράξης το οποίο υπέστη βλάβη μπορεί να παραστεί ως πολιτική αγωγή κατά την έναρξη της διαδικασίας ή επίσης μόνο στην ακροαματική διαδικασία και αυτό μέχρι της περάτωσης των συζητήσεων σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας επιτρέπει επίσης στο θύμα μιας αξιόποινης πράξης να κινήσει ποινική διαδικασία, ασκώντας ποινική δίωξη ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου. Σύμφωνα με τη νομολογία, «Για να είναι βάσιμη η απευθείας προσφυγή ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, αρκεί ο υποβάλλων την έγκληση να μπορεί να ισχυριστεί ότι θίγεται προσωπικά από την αξιόποινη πράξη που αποτελεί αντικείμενο της ποινικής δίωξης, ήτοι να αιτιολογήσει ότι υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης, περίσταση την οποία έχει απόλυτη διακριτική εξουσία να κρίνει ο δικαστής που εκδικάζει την υπόθεση επί της ουσίας».

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η κίνηση της διαδικασίας της ποινικής δίωξης με την κατάθεση έγκλησης με παράσταση πολιτικής αγωγής δεν είναι δυνατή εάν πρόκειται για εγκληματική πράξη. Εξάλλου, η έγκληση μπορεί να μην καταλήξει στην κίνηση της ποινικής δίωξης εάν η αξιόποινη πράξη έχει αποσβεσθεί για άλλους λόγους (π.χ. παραγραφή).

1.3. Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση και ενώπιον τίνος;

Το θύμα που επιθυμεί να ασκήσει ποινική δίωξη πρέπει να υποβάλει έγκληση με παράσταση πολιτικής αγωγής στον ανακριτή. Η κατάθεση έγκλησης πιστοποιείται από τον ανακριτή στο πλαίσιο απόφασης με την οποία καθορίζει επίσης το ποσό που θα πρέπει να καταθέσει η πολιτική αγωγή για να καλύψει τη δαπάνη της ποινικής δίωξης. Η έγκληση με παράσταση πολιτικής αγωγής δεν θα είναι βάσιμη παρά μετά την κατάθεση του ποσού που καθορίζεται από τον ανακριτή.

Εάν η ποινική δίωξη έχει ασκηθεί με πρωτοβουλία της Εισαγγελίας (ή από άλλη πολιτική αγωγή) το θύμα της αξιόποινης πράξης μπορεί να παραστεί ως πολιτική αγωγή καθόλη τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας ή και μόνο κατά την ακροαματική διαδικασία. Δεν προβλέπεται κανένας ειδικός τύπος, αλλά συνήθως γίνεται γραπτώς. Πρέπει να σημειωθεί ότι το θύμα που αποτελεί την πολιτική αγωγή μετά την κίνηση της διαδικασίας της ποινικής δίωξης δεν οφείλει να προβεί σε καταθέσεις.

1.4. Πώς θα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου (να αναφέρω ένα συνολικό ποσό και/ή να διευκρινίσω τις συγκεκριμένες βλάβες);

Η παράσταση πολιτικής αγωγής στοχεύει στην παροχή αποζημίωσης για τη βλάβη που υπέστη το θύμα. Κατά συνέπεια η πολιτική αγωγή οφείλει να εκθέσει στοιχεία για τη ζημία της και να υποβάλει στο δικαστή όλες τις κατάλληλες αποδείξεις.

1.5. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής πριν και/ή κατά τη διαδικασία;

Το θύμα που πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο νόμο μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.6. Ποιες αποδείξεις θα κληθώ να προσκομίσω προς υποστήριξη της αιτήσεώς μου;

Το θύμα οφείλει να υποβάλει στο δικαστή όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που δίνανται να αποδείξουν την έκταση της βλάβης την οποία υπέστη. Αναλόγως των περιστάσεων, θα πρέπει επίσης να αποδείξει την αιτιώδη συνάφεια της βλάβης την οποία υπέστη σε συνάρτηση με την διωκόμενη αξιόποινη πράξη.

1.7. Εάν το δικαστήριο μού χορηγήσει αποζημίωση, προβλέπεται να τύχω συνδρομής ως θύμα για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη της αξιόποινης πράξης;

Οι δικαστικές αρχές δεν παρέχουν συνδρομή στο θύμα για την εκτέλεση των αστικών πτυχών που περιέχονται στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Το θύμα θα πρέπει να προσφύγει σε δικαστικό επιμελητή για την εκτέλεση της απόφασης.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες φορές ο δικαστής που εκδίδει μια καταδικαστική απόφαση η οποία συνοδεύεται από δοκιμαστική αναστολή καθορίζει την πλήρη αποζημίωση των θυμάτων ως προϋπόθεση για την αναστολή. Στην περίπτωση αυτή, ο δράστης της αξιόποινης πράξης κινδυνεύει να χάσει το ευεργέτημα της αναστολής εάν δεν αποζημιώσει τα θύματα της διαπραχθείσας αξιόποινης πράξης.

2. Αποζημίωση από το κράτος ή από δημόσιο οργανισμό

2.1. Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσιο οργανισμό;

Με το νόμο της 12ης Μαρτίου 1984 θεσπίστηκε ένα καθεστώς αποζημίωσης των θυμάτων εκ μέρους του κράτους όσον αφορά την αποζημίωση για ορισμένες σωματικές βλάβες που απορρέουν από αξιόποινη πράξη.

2.2. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στα θύματα που υπέστησαν βλάβη από ορισμένα είδη αξιόποινων πράξεων;

Ο νόμος της 12ης Μαρτίου 1984 δεν εφαρμόζεται παρά εάν τα θύματα υπέστησαν σωματική βλάβη μετά από εκ προθέσεως αξιόποινη πράξη. Οι βλάβες που προέκυψαν από αξιόποινες πράξεις οι οποίες διαπράχθηκαν εξ αμελείας δεν καλύπτονται.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.3. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στα θύματα που υπέστησαν ορισμένα είδη βλάβης;

Για να υποβληθεί αίτηση αποζημίωσης, πρέπει η αξιόποινη πράξη να «προκάλεσε σωματική βλάβη με συνέπεια είτε το θάνατο είτε μόνιμη αναπηρία, είτε πλήρη ανικανότητα προς εργασία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός» και η προκληθείσα βλάβη πρέπει να «συνίσταται σε σοβαρή διαταραχή των συνθηκών της ζωής που απορρέει από απώλεια ή μείωση των εισοδημάτων, αύξηση των επιβαρύνσεων, ανικανότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ή προσβολή της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας».

2.4. Εάν το θύμα απεβίωσε, οι στενοί συγγενείς ή τα άτομα που συντηρούσε δύνανται να λάβουν αποζημίωση;

Είναι δυνατή η αποζημίωση των οικείων εάν θεωρηθούν ως θύματα της αξιόποινης πράξης. Ο νόμος προβλέπει ρητά την περίπτωση όπου η αξιόποινη πράξη που προκάλεσε το θάνατο, προκάλεσε επίσης σοβαρή διαταραχή των συνθηκών της ζωής των οικείων-θυμάτων.

Πάντως, πρέπει η βλάβη να αφορά προσωπικά τον συγγενή ή οικείο. Ο νόμος δεν θα εφαρμοζόταν εάν για παράδειγμα ο συγγενής υποκαθίσταται στα δικαιώματα του θύματος.

2.5. Η δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης περιορίζεται στους έχοντες συγκεκριμένη ιθαγένεια ή στους διαμένοντες σε συγκεκριμένη χώρα;

Το θύμα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση εάν:1) έχει τακτική και συνήθη διαμονή στο Μεγάλο Δουκάτο· 2) είναι υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης· 3) κατά τη στιγμή που υπήρξε θύμα της αξιόποινης πράξης, βρισκόταν νομίμως στο Μεγάλο Δουκάτο και είχε την ιθαγένεια ενός κράτους το οποίο θα είχε αποζημιώσει λουξεμβουργιανό υπήκοο εάν αυτός ο τελευταίος ήταν θύμα στο έδαφος του εν λόγω κράτους, υπό αντίστοιχες συνθήκες και κατά την ίδια χρονική στιγμή για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

2.6. Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση στο Λουξεμβούργο εάν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο νόμος δεν εφαρμόζεται παρά μόνον εφόσον η βλάβη έγινε στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.7. Είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί η αξιόποινη πράξη στην αστυνομία;

Ο νόμος δεν προβλέπει καμία σχετική προϋπόθεση.

2.8. Είναι απαραίτητο να αναμένονται τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών προτού υποβληθεί η αίτηση;

Η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να ληφθεί προτού ληφθεί απόφαση για την ποινική δίωξη.

Εάν υποβληθεί αίτηση πριν από την έκδοση απόφασης, ο υπουργός μπορεί να αναστείλει την έκδοση απόφασης μέχρις ότου ληφθεί οριστική απόφαση από το ποινικό δικαστήριο.

2.9. Εάν ο δράστης της αξιόποινης πράξης έχει εντοπισθεί, είναι απαραίτητο να καταβληθεί προσπάθεια για τη χορήγηση αποζημίωσης πρώτα εκ μέρους του δράστη της αξιόποινης πράξης;

Η αποζημίωση σύμφωνα με το καθεστώς του νόμου της 12ης Μαρτίου 1984 δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνον εάν το θιγόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση με οποιαδήποτε ιδιότητα να επιτύχει αποκατάσταση ή πραγματική και επαρκή αποζημίωση.

2.10. Εάν ο δράστης της αξιόποινης πράξης δεν έχει εντοπισθεί ή διωχθεί, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης; Εάν ναι, ποιες αποδείξεις οφείλω να προσκομίσω προς υποστήριξη της αιτήσεώς μου;

Ο εντοπισμός του δράστη της αξιόποινης πράξης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του καθεστώτος. Πάντως, ο διάδικος που ζητά να τύχει της ευεργετικής διάταξης του νόμου πρέπει να υποβάλει αποδείξεις για την υλική υπόσταση της αξιόποινης πράξης καθώς επίσης αποδείξεις για την αδυναμία να επιτύχει με οποιοδήποτε άλλο μέσο αποζημίωση.

2.11. Προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης;

Για να είναι βάσιμη, η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία της διάπραξης των πραγματικών περιστατικών. Εάν ασκηθεί ποινική δίωξη, η προθεσμία αυτή παρατείνεται και δεν λήγει παρά μόνον ένα έτος μετά την οριστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου επί της ποινικής δίωξης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται εάν η απόφαση σχετικά με την πολιτική αγωγή δεν ληφθεί παρά μετά την απόφαση σχετικά με την ποινική δίωξη (π.χ. διότι διατάχθηκε σε μια πρώτη φάση μια έκθεση πραγματογνώμονα για τον καθορισμό της έκτασης της ζημίας την οποία υπέστη το θύμα).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.12. Για ποιες βλάβες δικαιούμαι αποζημίωσης;

Μόνο οι σωματικές βλάβες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποζημίωσης.

2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

Η εξέταση της αίτησης γίνεται από επιτροπή η οποία αποτελείται από ένα δικαστή, έναν ανώτερο υπάλληλο του υπουργείου Δικαιοσύνης και ένα μέλος του δικηγορικού συλλόγου. Η Επιτροπή οφείλει να καλέσει τον αιτούντα και, εάν εμφανιστεί, να ακούσει τις παρατηρήσεις του. Αποφαίνεται στη γνωμοδότησή της σχετικά με τη αρχή και το ύψος της αποζημίωσης που καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα της διαταραχής την οποία υπέστη ο αιτών στις συνθήκες ζωής του, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 1, τελευταίο εδάφιο.

2.14. Προβλέπεται ελάχιστο και/ή μέγιστο ποσό αποζημίωσης;

Το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται ετησίως με διάταγμα του Μεγάλου Δουκάτου.

2.15. Η αποζημίωση που έλαβα ή ενδέχεται να λάβω για τις ίδιες βλάβες αλλά από άλλες πηγές (όπως η ασφάλιση) θα αφαιρεθεί από την κρατική αποζημίωση;

Όταν το θύμα, μετά την πληρωμή της αποζημίωσης, επιτύχει βάσει οποιουδήποτε δικαιώματος αποκατάσταση ή πραγματική αποζημίωση της βλάβης του, το υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει την ευχέρεια, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 2 και βάσει των όρων που καθορίζονται σ’αυτό, να διατάξει την πλήρη ή μερική επιστροφή της αποζημίωσης.

2.16. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης ή τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης, όπως η συμπεριφορά μου κατά τη διάρκεια του γεγονότος που προκάλεσε τη βλάβη;

Ο νόμος προβλέπει ότι η αίτηση για αποζημίωση μπορεί να απορριφθεί ή να μειωθεί το αιτούμενο ποσό, λόγω της συμπεριφοράς του θιγέντος προσώπου κατά τη διάρκεια των πραγματικών περιστατικών ή λόγω των σχέσεών του με τον δράστη των πραγματικών περιστατικών.

2.17. Μπορώ να λάβω προκαταβολή της αποζημίωσης; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο νόμος επιτρέπει να ζητηθούν προκαταβολές.

2.18. Πώς μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και τις συμπληρωματικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης; Υπάρχει τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης ή δικτυακός τόπος που να μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Δικτυακός τόπος του υπουργείου Δικαιοσύνης français

2.19. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την υποβολή της αίτησης

Ναι. Σύμφωνα με το νόμο, ένα πρόσωπο που έχει ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους μπορεί να ζητήσει νομική συνδρομή και σε δικαστικό και σε εξώδικο πλαίσιο είτε με διακανονισμό είτε με αντιδικία.

2.20. Πού πρέπει να στείλω την αίτηση;

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στον δικηγορικό σύλλογο του τόπου κατοικίας (Λουξεμβούργο ή Diekirch). Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στο δικηγορικό σύλλογο l’Ordre Deutsch - English - français

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Λουξεµβούργο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο