comisia europeană > RJE > Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor > Lituania

Ultima actualizare: 24-04-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Lituania

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese din partea autorului infracţiunii 1.
1.1. 1.1 În ce condiţii pot introduce o acţiune în despăgubire în cadrul procesului (penal) împotriva autorului infracţiunii?  1.1.
1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea? 1.2.
1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui? 1.3.
1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale)? 1.4.
1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înaintea şi/sau în timpul procedurilor? 1.5.
1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele? 1.6.
1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii date împotriva inculpatului? 1.7.
2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public. 2.
2.1. Pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public? 2.1.
2.2. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni? 2.2.
2.3. Este această posibilitate limitată la persoanele care au suferit diferite tipuri de vătămări? 2.3.
2.4. Rudele sau urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiuni pot obţine despăgubiri? 2.4.
2.5. Posibilitatea de a obţine despăgubiri este limitată la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară? 2.5.
2.6. Pot cere despăgubiri în Lituania dacă infracţiunea a fost săvârşită într-o altă ţară? Dacă da, în ce condiţii? 2.6.
2.7. Este necesară raportarea infracţiunii la poliţie? 2.7.
2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri? 2.8.
2.9. Dacă autorul infracţiunii a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta? 2.9.
2.10. Dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? Dacă da, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea? 2.10.
2.11. Există un anumit termen în care pot să solicit despăgubiri? 2.11.
2.12. Pentru ce tip de prejudicii pot să primesc despăgubiri? 2.12.
2.13. Cum se vor calcula despăgubirile? 2.13.
2.14. Există o sumă minimă şi/sau maximă care poate fi acordată? 2.14.
2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care le pot primi pentru aceleaşi prejudicii, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de către stat? 2.15.
2.16. Există alte criterii care pot să influenţeze eventualitatea primirii de despăgubiri sau modul în care sunt calculate despăgubirile, cum ar fi comportamentul meu în legătură cu evenimentul care a cauzat vătămarea? 2.16.
2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii? 2.17.
2.18. De unde pot obţine formularele necesare şi informaţii suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site internet pe care să-l pot folosi? 2.18.
2.19. Pot beneficia de asistenţă juridică pentru depunerea cererii? 2.19.
2.20. Unde trebuie să trimit cererea de despăgubire? 2.20.
2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care ar putea oferi asistenţă suplimentară? 2.21.

 

1. Obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese din partea autorului infracţiunii

1.1. 1.1 În ce condiţii pot introduce o acţiune în despăgubire în cadrul procesului (penal) împotriva autorului infracţiunii?

O persoană care a suferit prejudicii materiale sau morale în urma unei infracţiuni are dreptul să depună o cerere civilă în timpul acţiunii penale împotriva suspectului, a acuzatului sau a persoanelor care sunt responsabile financiar de acţiunile suspectului sau acuzatului. Cererile în cauză sunt analizate de instanţă odată cu cauza penală.

O persoană care a suferit prejudicii materiale sau morale în urma unei infracţiuni, dar care nu depune o cerere civilă în timpul acţiunii penale are dreptul să depună o astfel de cerere în cadrul unei acţiuni civile.

1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea? 

Cererea civilă poate fi înaintată în timpul anchetei anterioare procesului sau în timp ce instanţa audiază cauza, însă numai până în momentul în care începe analiza dovezilor.

1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui? 

Cererile civile ar trebui înaintate printr-o cerere adresată procurorului general sau, în cazul în care cauza este audiată de către instanţă, instanţei înseşi.

1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale)? 

Cererile de reparare a prejudiciilor ar trebui să fie cât mai complete posibil, să precizeze daunele specifice (pierderea sau prejudicierea bunurilor, cheltuielile medicale şi de altă natură suportate, orice venituri pe care persoana în cauză le-ar fi câştigat dacă nu ar fi avut de suferit în urma infracţiunii) şi suma concretă solicitată ca daune morale, exprimată în termeni pecuniari (pentru suferinţa fizică personală, suferinţa emoţională, disconfort, şoc emoţional, depresie, degradare, afectarea reputaţiei, reducerea capacităţii de a fi activ social).

SusSus

1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înaintea şi/sau în timpul procedurilor?

În cazul despăgubirilor acordate în urma săvârşirii unei infracţiuni, inclusiv în cazul în care cererea de despăgubiri sub formă de daune-interese este arbitrată ca parte dintr-o cauză penală, părţile vătămate pot primi asistenţă juridică, indiferent de bunurile sau veniturile acestora (situaţia financiară). În alte cazuri, asistenţa juridică poate fi acordată dacă bunurile şi veniturile persoanei afectate de infracţiunea săvârşită nu depăşesc un anumit prag stabilit.

1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele?

Trebuie să se furnizeze dovezi scrise în sprijinul sumei solicitate cu titlul de despăgubiri (documente eliberate de o instituţie medicală care să ateste că starea de sănătate a solicitantului a fost afectată, facturi şi chitanţe de justificare a cheltuielilor, documente care să certifice nivelul de dizabilitate sau incapacitatea de muncă, adeverinţă eliberată de angajator privind venitul solicitantului etc.). Instanţa poate solicita o examinare a solicitantului de către medicul legist pentru a stabili în ce măsură a fost afectată sănătatea acestuia.

1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii date împotriva inculpatului?

O hotărâre judecătorească privind acordarea de daune-interese care a intrat în vigoare poate fi executată de către un executor judecătoresc.

SusSus

2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public.

2.1. Pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public?

Da. Prejudiciile suferite ca urmare a unei infracţiuni violente pot fi reparate din fondurile statului.

2.2. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni?

Da. Numai pentru prejudiciile suferite ca urmare a unei infracţiuni violente se pot acorda despăgubiri. Prin infracţiune violentă se înţelege orice faptă stipulată în Codul penal în urma căreia o persoană a fost ucisă în mod deliberat, sănătatea unei persoane a fost afectată grav sau moderat sau a fost încălcat dreptul unei persoane la autodeterminare sexuală sau inviolabilitate.

2.3. Este această posibilitate limitată la persoanele care au suferit diferite tipuri de vătămări? 

Se pot acorda despăgubiri în cazul în care o persoană a fost ucisă în mod deliberat sau sănătatea acesteia a fost afectată grav sau moderat. Nu se acordă despăgubiri în cazul în care efectele asupra sănătăţii solicitantului sunt minore. În cazul în care a fost încălcat dreptul solicitantului la autodeterminare sexuală sau inviolabilitate, pot fi acordate despăgubiri, indiferent de măsura în care a fost afectată sănătatea acestuia.

2.4. Rudele sau urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiuni pot obţine despăgubiri? 

Da. Soţii şi urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiuni violente au dreptul la despăgubiri.

SusSus

Sunt consideraţi urmaşi copiii minori ai victimelor, părinţii invalizi şi alţi urmaşi cu dizabilităţi care erau întreţinuţi de victimă sau care erau îndreptăţiţi să primească sprijin în momentul decesului victimei, precum şi copiii victimei născuţi după moartea acestuia.

2.5. Posibilitatea de a obţine despăgubiri este limitată la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară? 

În cazul în care infracţiunea violentă a fost săvârşită în Lituania, cetăţenii Republicii Lituania sau ai altor state membre UE care au domiciliul stabil în Lituania sau într-un alt stat membru UE şi persoanele din ţări din afara UE cu care Lituania a încheiat acorduri internaţionale au dreptul să primească despăgubiri pentru prejudiciile suferite.

2.6. Pot cere despăgubiri în Lituania dacă infracţiunea a fost săvârşită într-o altă ţară? Dacă da, în ce condiţii?

Nu. Se pot însă acorda despăgubiri în cazul în care infracţiunea violentă a fost săvârşită la bordul unei nave sau al unei aeronave aflate sub pavilion lituanian sau sub emblema oficială a Lituaniei.

2.7. Este necesară raportarea infracţiunii la poliţie? 

Da, cu excepţia cazurilor în care acţiunea penală poate fi lansată fără existenţa unei cereri din partea victimei sau a unei declaraţii a reprezentantului acesteia, iar poliţia sau o altă autoritate care efectuează anchete înainte de proces a primit informaţii referitoare la infracţiune şi a iniţiat o anchetă preliminară.

SusSus

2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri?

Da, cu excepţia cazului în care se acordă un avans pentru pierderile materiale în cazurile în care victima a decedat sau sănătatea i-a fost grav afectată în urma infracţiunii.

2.9. Dacă autorul infracţiunii a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta?

Da, cu excepţia cazului în care se acordă un avans pentru pierderile materiale în cazurile în care victima a decedat sau sănătatea i-a fost grav afectată în urma infracţiunii.

2.10. Dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? Dacă da, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea?

Dacă a fost introdusă o acţiune penală privind o infracţiune violentă în urma căreia o persoană a decedat sau sănătatea acesteia a fost grav afectată (în cazul în care autorul infracţiunii nu a fost identificat şi ancheta preliminară procesului nu a fost suspendată), se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile rezultate din infracţiunea violentă (cu titlu de avans). În cerere trebuie să se specifice instituţia care desfăşoară ancheta preliminară procesului sau instanţa care audiază cauza penală. Cererea trebuie de asemenea să includă documente care atestă gravitatea prejudiciului suferit.

2.11. Există un anumit termen în care pot să solicit despăgubiri? 

Cererea de despăgubiri pentru prejudiciile suferite în urma unei infracţiuni violente trebuie depusă în termen de trei ani de la săvârşirea infracţiunii, cu excepţia cazului în care termenul a fost depăşit din cauza unei situaţii speciale.

SusSus

2.12. Pentru ce tip de prejudicii pot să primesc despăgubiri? 

Se pot acorda despăgubiri pentru pierderi materiale – pierderea sau prejudicierea bunurilor, cheltuielile medicale şi de altă natură suportate, pierderea veniturilor pe care persoana în cauză le-ar fi câştigat dacă nu ar fi avut de suferit în urma infracţiunii – precum şi pentru prejudicii morale - suferinţa fizică, suferinţa emoţională, disconfort, şoc emoţional, depresie, degradare, afectarea reputaţiei, reducerea capacităţii de a fi activ social.

2.13. Cum se vor calcula despăgubirile? 

Se plătesc despăgubiri pentru prejudiciile confirmate de către instanţă care nu au fost încă reparate, fără a depăşi suma maximă stabilită. În urma unei decizii de a acorda un avans din despăgubiri (în cazul în care acţiunea penală nu s-a încheiat), valoarea despăgubirilor plătibile pentru pierderile materiale este calculată pe baza documentelor înaintate în sprijinul sumei cerute cu titlu de despăgubiri (facturi şi chitanţe care arată cheltuielile suportate).

2.14. Există o sumă minimă şi/sau maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă sau maximă care poate fi acordată de instanţă cu titlu de despăgubiri care trebuie plătite de către autorul infracţiunii.

Sumele maxime acordate ca despăgubiri din partea statului sunt stabilite după cum urmează:

Despăgubirile pentru pierderile materiale nu depăşesc:

 1. 9 750 LTL în cazul în care o persoană a decedat în urma unei infracţiuni violente;
 2. 6 500 LTL în cazul în care sănătatea unei persoane a fost grav afectată sau a fost încălcat dreptul unei persoane la autodeterminare sexuală sau inviolabilitate;
 3. 3 250 LTL în cazul în care sănătatea unei persoane a fost afectată moderat.

Despăgubirile acordate de către instanţă pentru prejudiciile morale nu depăşesc:

SusSus

 1. 3 900 LTL în cazul în care o persoană a decedat în urma unei infracţiuni violente;
 2. 2 600 LTL în cazul în care sănătatea unei persoane a fost grav afectată sau a fost încălcat dreptul unei persoane la autodeterminare sexuală sau inviolabilitate;
 3. 1 300 LTL în cazul în care sănătatea unei persoane a fost afectată moderat.
2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care le pot primi pentru aceleaşi prejudicii, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de către stat?

Da. Valoarea despăgubirilor acordate pentru repararea prejudiciului suferit este redusă în mod corespunzător în cazul în care solicitantul a primit sau este îndreptăţit să primească alte despăgubiri din bugetul de stat, din fondurile de asigurări sociale de stat, din fondul asigurărilor de sănătate de stat sau de la o societate de asigurări.

2.16. Există alte criterii care pot să influenţeze eventualitatea primirii de despăgubiri sau modul în care sunt calculate despăgubirile, cum ar fi comportamentul meu în legătură cu evenimentul care a cauzat vătămarea?

Nu se pot acorda despăgubiri dacă:

 1. se solicită repararea prejudiciilor suferite în urma unei infracţiuni violente săvârşite cu consimţământul părţii vătămate, cu excepţia cazului în care consimţământul a fost obţinut prin constrângere fizică sau psihică, victima este un minor sau o persoană aflată într-o stare precară sau în situaţii similare sau în cazul în care partea vătămată şi-a dat consimţământul pentru îndeplinirea unei acţiuni legitime (sau neîndeplinirea acesteia), iar infracţiunea violentă a fost săvârşită cu încălcarea normelor privind îndeplinirea (sau neîndeplinirea) acţiunii respective;
 2. se solicită repararea prejudiciilor suferite în urma unei infracţiuni violente a cărei comitere a fost provocată de partea vătămată prin comportamentul său ilegal sau abuziv;
 3. partea vătămată a suferit un prejudiciu ca rezultat al autoapărării necesare sau al altor circumstanţe care exonerează făptaşul de răspunderea penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Următoarele persoane nu au dreptul să primească despăgubiri pentru prejudiciile suferite:

SusSus

 1. autorul unei infracţiuni violente care solicită despăgubiri pentru prejudiciile rezultate din fapta sa;
 2. persoanele care au contribuit în mod direct la producerea sau agravarea semnificativă a prejudiciului prin comportamentul lor deliberat de după săvârşirea faptei violente;
 3. persoanele care refuză să aducă dovezi, care aduc dovezi false sau care nu acordă sprijin instanţei care analizează cauza sau care conduce procedurile, cu excepţia cazurilor prevăzute prin lege în care o persoană nu are obligaţia de a aduce dovezi;
 4. persoanele care abuzează de dreptul lor la despăgubiri pentru prejudiciile suferite în urma unei infracţiuni violente sau în cazul în care acordarea de despăgubiri pentru prejudicii ar contrazice în orice altă modalitate principiile statului de drept.
2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii?

Avansul din despăgubiri poate fi plătit pe parcursul desfăşurării unei acţiuni penale pentru pierderi materiale suferite în urma unei infracţiuni violente care a cauzat decesul sau vătămarea corporală gravă a unei persoane.

2.18. De unde pot obţine formularele necesare şi informaţii suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site internet pe care să-l pot folosi?

Se pot găsi informaţii suplimentare şi formulare de cerere pe site-ul Ministerului de Justiţie:

http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt English - lietuviu kalba

Tel: (+370 5) 266 2949

Fax: (+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.19. Pot beneficia de asistenţă juridică pentru depunerea cererii?

În cazul solicitării de despăgubiri pentru prejudiciile suferite în urma unei infracţiuni, inclusiv atunci când cererea de despăgubiri este soluţionată ca parte dintr-o cauză penală, părţile vătămate au dreptul să primească asistenţă juridică, indiferent de bunurile sau veniturile acestora (situaţia financiară). În alte cazuri, asistenţa juridică poate fi acordată dacă bunurile şi veniturile persoanei afectate de infracţiunea săvârşită nu depăşesc un anumit prag stabilit. Ministerul Justiţiei poate acorda sprijin solicitantului în formularea unei cereri de reparare a prejudiciilor rezultate dintr-o infracţiune violentă.

2.20. Unde trebuie să trimit cererea de despăgubire?

Cererile trebuie trimise Ministerului Justiţiei:

Ministerul Justiţiei din Republica Lituania

Gedimino pr. 30/1

LT-01104, Vilnius

Lituania

Tel: (+370 5) 266 2980

Fax:(+370 5) 262 5940

E-mail: tminfo@tic.lt

2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care ar putea oferi asistenţă suplimentară?

Există organizaţii neguvernamentale care au ca obiectiv oferirea de informaţii şi de sprijin victimelor infracţiunilor.

« Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Informaţii generale | Lituania - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 24-04-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit