comisia europeană > RJE > Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor > Letonia

Ultima actualizare: 19-05-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Letonia

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese din partea inculpatului 1.
1.1. În ce condiţii pot depune o cerere pentru obţinerea de daune-interese în procesul (acţiunea penală) împotriva unui inculpat? 1.1.
1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea? 1.2.
1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui? 1.3.
1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale)? 1.4.
1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înaintea şi/sau în timpul procedurilor? 1.5.
1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele? 1.6.
1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii date împotriva inculpatului? 1.7.
2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public 2.
2.1. Se pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public? 2.1.
2.2. Posibilitatea este limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni? 2.2.
2.3. Posibilitatea este limitată la persoanele care au fost victimele anumitor tipuri de infracţiuni? 2.3.
2.4. Pot obţine despăgubiri rudele sau urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiunii? 2.4.
2.5. Posibilitatea de a obţine despăgubiri este limitată la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară? 2.5.
2.6. Pot cere despăgubiri într-un alt stat membru decât cel pe teritoriul căruia a fost săvârşită infracţiunea? Dacă da, în ce condiţii? 2.6.
2.7. Este necesară raportarea infracţiunii la poliţie? 2.7.
2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri? 2.8.
2.9. Dacă infractorul a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta? 2.9.
2.10. Dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? Dacă da, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea? 2.10.
2.11. Există un anumit termen pentru depunerea cererii de despăgubiri? 2.11.
2.12. Pentru ce tip de pierderi pot să primesc despăgubiri? 2.12.
2.13. Cum se vor calcula despăgubirile? 2.13.
2.14. Există o sumă minimă şi/sau maximă care poate fi acordată? 2.14.
2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care le pot primi pentru aceleaşi prejudicii, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de către stat? 2.15.
2.16. Există alte criterii care pot să influenţeze posibilitatea de a primi despăgubiri sau modul în care sunt calculate despăgubirile, cum ar fi comportamentul meu în legătură cu evenimentul care a cauzat vătămarea? 2.16.
2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii? 2.17.
2.18. De unde pot obţine formularele necesare şi informaţiile suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site internet pe care să-l pot folosi? 2.18.
2.19. Pot beneficia de asistenţă juridică pentru depunerea cererii? 2.19.
2.20. Unde trebuie să trimit cererea de despăgubire? 2.20.
2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care să poată oferi asistenţă suplimentară? 2.21.

 

1. Obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese din partea inculpatului

1.1. În ce condiţii pot depune o cerere pentru obţinerea de daune-interese în procesul (acţiunea penală) împotriva unui inculpat?

Codul de procedură penală reglementează depunerea cererilor pentru obţinerea de daune-interese de către victimele infracţiunilor. Compensaţia reprezintă un element procedural în dreptul penal şi trebuie plătită de către acuzat în mod voluntar sau printr-un ordin judecătoresc. Dacă victima consideră că compensaţia acordată nu acoperă toate prejudiciile suferite, aceasta are dreptul să depună o cerere pentru obţinerea de daune-interese, conform procedurilor stabilite în Codul de procedură penală. Despăgubirile acordate ţin seama de suma acordată sub formă de compensaţie în timpul acţiunii penale. Dacă o cerere pentru obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese nu este depusă sau analizată în cursul procesului penal, se poate intenta o acţiune civilă în acest sens. Victimele care depun cereri pentru obţinerea de daune-interese pe această cale sunt scutite de la plata contribuţiei către stat.

În cazul în care prejudiciul a fost suferit de un minor, victima este reprezentată de către:

 1. mama, tata sau tutorele acestuia;
 2. unul dintre bunici sau un frate adult în cazul în care minorul locuieşte cu una dintre aceste rude şi se află în grija sa;
 3. un reprezentant al unei instituţii pentru protecţia drepturilor copiilor;
 4. un reprezentant al unui ONG care are ca rol apărarea drepturilor copiilor.
1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea?

Victimele au dreptul să depună cereri pentru obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese în orice etapă a acţiunii penale până în momentul începerii anchetei judiciare.

SusSus

Dacă o cerere pentru obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese nu este depusă sau analizată în cursul procesului penal, se poate face o solicitare prin intermediul unei cereri scrise către instanţă.

1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui?

Victimele au dreptul să depună cereri pentru obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese în orice etapă a procedurilor penale până în momentul începerii anchetei judiciare. Cererile pot fi făcute în scris sau oral către autoritatea care conduce procedurile – instituţia/funcţionarul de stat însărcinat cu declanşarea şi conducerea acţiunii şi cu adoptarea de decizii cu privire la evoluţia acţiunii, şi responsabil de desfăşurarea şi rezultatul acţiunii (instanţa, judecătorul, procurorul şi autoritatea de investigare). Cererile prezentate oral sunt introduse în dosarul cauzei de către funcţionarul care conduce acţiunea. Procurorul înregistrează cererile depuse în timpul anchetei premergătoare procesului, precum şi suma cerută ca despăgubire, într-un document redactat la încheierea procedurilor premergătoare procesului.

Dacă o cerere pentru obţinerea de despăgubiri sub formă de daune-interese nu este depusă sau analizată în cursul procesului penal, se poate intenta o acţiune civilă prin intermediul unei cereri scrise adresate instanţei. Cererile trebuie să respecte prevederile generale ale Codului de procedură civilă referitoare la depunerea cererilor.

1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale)?

Într-o cerere pentru obţinerea de despăgubiri pentru prejudiciile suferite, victima trebuie să precizeze suma totală solicitată ca despăgubire şi să justifice această sumă (a se vedea întrebarea 1.3.).

SusSus

1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înaintea şi/sau în timpul procedurilor?

Statul asigură acordarea de asistenţă juridică în cazul în care victima unei infracţiuni are nevoie de asistenţă juridică pentru a stabili care sunt drepturile şi obligaţiile sale, pentru a formula o cerere şi pentru a solicita despăgubiri în timpul acţiunii.

Statul acordă de asemenea asistenţă juridică persoanelor care intentează o acţiune civilă pentru obţinerea de despăgubiri pentru prejudiciile suferite (a se vedea tema Asistenţă juridică.

(a se vedea secţiunea 2).

1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele?

Solicitarea de despăgubiri de către o victimă sau cererea depusă de către aceasta în cadrul unei acţiuni civile trebuie să includă toate dovezile relevante care justifică cererea.

1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii date împotriva inculpatului?

Partea care execută o hotărâre este scutită de la plata către executorul judecătoresc a cheltuielilor legate de executarea hotărârii în cazul cererilor care implică persoane care au rămas cu dizabilităţi sau alte leziuni fizice în urma vătămării corporale sau în cazul în care persoana vizată a decedat. În acest caz, statul acoperă costurile legate de executarea hotărârii.

SusSus

În cauzele civile, victimele pot solicita asistenţă judiciară din partea statului până în momentul executării hotărârii.

2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public

2.1. Se pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public?

Legea privind acordarea de despăgubiri pentru victime de către stat stipulează posibilitatea obţinerii de despăgubiri din partea statului. Conform acestei legi, persoanele fizice recunoscute ca victime în baza Codului de procedură penală au dreptul să obţină despăgubiri din partea statului pentru daune morale rezultate din infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru suferinţa fizică sau pierderi materiale, în cazul în care infracţiunea a vizat viaţa sau bunăstarea fizică a persoanei sau a fost de natură sexuală.

Orice persoană recunoscută ca dezavantajată ori săracă sau care, având în vedere situaţia sa personală, bunurile deţinute şi nivelul veniturilor, nu poate să suporte costurile apărării, are dreptul la asistenţă juridică din partea statului.

Pentru a obţine despăgubiri din partea statului, o victimă trebuie să depună la Administraţia pentru asistenţă juridică o cerere pentru obţinerea de despăgubiri din partea statului pe baza formularului de cerere de despăgubiri din partea statului, completat cu datele necesare, formular aprobat de către Cabinetul de Miniştri.

Dacă acţiunea penală este în curs de desfăşurare în momentul depunerii de către victimă a cererii pentru obţinerea de despăgubiri din partea statului, victima trebuie să anexeze la formularul de cerere un raport întocmit de către funcţionarul care conduce acţiunea care să precizeze:

SusSus

 1. momentul în care a fost săvârşită infracţiunea violentă şi locul în care s-a produs aceasta;
 2. clasificarea infracţiunii violente, data la care a fost declanşată acţiunea penală şi numărul cauzei;
 3. informaţii privind persoana recunoscută ca fiind victima în cauza respectivă (numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa, date de contact);
 4. descrierea leziunilor rezultate în urma infracţiunii violente (gradul de vătămare corporală sau indicaţii care atestă comiterea unei infracţiuni de natură sexuală);
 5. data şi numărul de identificare al raportului întocmit de specialistul care a examinat victima şi numele acestuia;
 6. informaţii privind suspectul sau acuzatul în cadrul acţiunii penale, în cazul în care comunicarea acestor informaţii nu împiedică stabilirea faptelor cauzei.
2.2. Posibilitatea este limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni?

Despăgubirile din partea statului pot fi acordate victimelor infracţiunilor violente în următoarele cazuri:

 • infracţiunea a vizat viaţa sau bunăstarea fizică a persoanei, şi persoana vizată a decedat;
 • infracţiunea a vizat viaţa sau bunăstarea fizică a persoanei, şi victima a suferit leziuni fizice grave;
 • infracţiunea a vizat viaţa sau bunăstarea fizică a persoanei, şi victima a suferit leziuni fizice moderate (aplicabile victimelor recunoscute ca atare începând cu data de 1 iulie 2007);
 • infracţiunea a fost de natură sexuală.
2.3. Posibilitatea este limitată la persoanele care au fost victimele anumitor tipuri de infracţiuni?

Dreptul de a obţine despăgubiri din partea statului revine persoanelor fizice, victime ale unor infracţiuni (funcţionarul care conduce procedurile trebuie să adopte o decizie prin care să recunoască statutul de victimă al persoanei vizate), care au suferit vătămări în urma unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. Vătămările includ suferinţa fizică, pierderile materiale, precum şi daunele morale.

SusSus

2.4. Pot obţine despăgubiri rudele sau urmaşii victimelor decedate ca rezultat al unei infracţiunii?

Dacă infracţiunea a vizat viaţa sau bunăstarea fizică a unei persoane şi persoana vizată a decedat, soţul/soţia rămas(ă) în viaţă, o rudă pe linie ascendentă sau descendentă directă, un părinte adoptiv sau o rudă de gradul întâi pot reprezenta victima în cadrul acţiunii penale.

2.5. Posibilitatea de a obţine despăgubiri este limitată la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară?

Orice persoană recunoscută ca victimă în baza unei decizii adoptate de către funcţionarul care conduce procedurile poate primi despăgubiri din partea statului.

Pentru cererile de despăgubiri în cauze transfrontaliere, a se vedea 2.6.

2.6. Pot cere despăgubiri într-un alt stat membru decât cel pe teritoriul căruia a fost săvârşită infracţiunea? Dacă da, în ce condiţii?

Persoanele cu domiciliul stabil într-un alt stat membru UE pot solicita despăgubiri numai pentru prejudiciile rezultate în urma unei infracţiuni violente săvârşite pe teritoriul Letoniei. O victimă cu domiciliul stabil în Letonia care a suferit prejudicii în urma unei infracţiuni săvârşite pe teritoriul unui alt stat membru UE are dreptul să solicite despăgubiri din partea statului prin depunerea unei cereri la autoritatea competentă din statul membru UE respectiv în mod direct sau prin intermediul Administraţiei pentru asistenţă juridică.

SusSus

2.7. Este necesară raportarea infracţiunii la poliţie?

Statutul de victimă este acordat prin intermediul unei decizii a funcţionarului care conduce procedurile sau a unui membru din echipa care realizează ancheta.

Pentru a putea obţine despăgubiri din partea statului, următoarele documente trebuie ataşate formularului de cerere:

 1. un raport întocmit de către funcţionarul care conduce procedurile, dacă acţiunea penală nu a fost închisă în momentul depunerii cererii;
 2. decizia finală a funcţionarului care conduce procedurile dacă, în momentul depunerii cererii de despăgubiri, acţiunea penală a fost închisă sau dacă a intrat în vigoare o decizie a funcţionarului care conduce procedurile cu privire la încheierea acţiunii penale pe motive care nu exonerează persoana vizată.

Astfel, pentru a putea primi despăgubiri din partea statului, infracţiunea trebuie raportată la poliţie.

2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri?

Nu, victimele infracţiunilor violente au dreptul la despăgubiri din partea statului chiar dacă făptaşul sau un complice nu au fost identificaţi sau nu pot răspunde penal conform Codului penal. De asemenea, se pot obţine despăgubiri din partea statului chiar dacă acţiunea penală este în desfăşurare.

2.9. Dacă infractorul a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta?

Nu, despăgubirile din partea statului pot fi obţinute indiferent dacă victima unei infracţiuni a primit despăgubiri din partea făptaşului sau a unui complice al acestuia. În cazul în care victima unei infracţiuni violente a primit despăgubiri din partea făptaşului sau a unui complice şi acest fapt este dovedit pe baza unui document care atestă plata, suma despăgubirilor acordate de către stat se reduce cu suma reprezentând despăgubirile primite până la acea dată.

SusSus

2.10. Dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? Dacă da, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea?

Da, victimele infracţiunilor violente au dreptul la despăgubiri din partea statului dacă făptaşul sau un complice al acestuia nu au fost identificaţi sau nu pot răspunde penal, conform Codului penal. În astfel de situaţii, la cererea pentru obţinerea de despăgubiri din partea statului trebuie anexat raportul funcţionarului care conduce procedurile sau hotărârea instanţei privind scoaterea persoanei vizate de sub răspunderea penală.

2.11. Există un anumit termen pentru depunerea cererii de despăgubiri?

Cererile pentru obţinerea de despăgubiri din partea statului trebuie depuse la Administraţia pentru asistenţă juridică în termen de un an de la data la care persoana vizată a fost recunoscută ca victimă.

În cazul în care o infracţiune a vizat bunăstarea fizică a unei persoane şi victima a suferit leziuni fizice moderate, doar persoanele recunoscute ca victime ale acestui tip de infracţiuni începând cu data de 1 iulie 2007 au dreptul să se adreseze Administraţiei pentru asistenţă juridică pentru obţinerea de despăgubiri din partea statului.

2.12. Pentru ce tip de pierderi pot să primesc despăgubiri?

Despăgubirile din partea statului sunt acordate în cazurile în care infracţiunea a vizat viaţa sau bunăstarea fizică a unei persoane şi persoana respectivă a decedat, victima a suferit leziuni fizice grave sau moderate sau infracţiunea a fost de natură sexuală.

SusSus

2.13. Cum se vor calcula despăgubirile?

Despăgubirile sunt plătite:

 1. în proporţie de 100% în cazul în care persoana vizată a decedat;
 2. în proporţie de 70% în cazul în care victima a suferit leziuni fizice grave sau în cazul unei agresiuni sexuale asupra victimei;
 3. în proporţie de 50% în cazul în care victima a suferit leziuni fizice moderate.

O persoană recunoscută ca victimă a unei infracţiuni primeşte despăgubiri din partea statului în proporţie de 50% din suma despăgubirilor acordate de stat stabilită anterior în secţiunea 7(2) din Legea privind acordarea de despăgubiri pentru victime de către stat.

În cazul în care victima unei infracţiuni violente a primit despăgubiri din partea făptaşului sau a unui complice şi acest fapt este dovedit pe baza unui document care atestă plata, suma despăgubirilor acordate de către stat se reduce cu suma reprezentând despăgubirile primite până la acea dată.

2.14. Există o sumă minimă şi/sau maximă care poate fi acordată?

Până la data de 1 ianuarie 2008, valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat victimelor infracţiunilor violente este echivalentul a cinci salarii minime pe economie. După data de 1 ianuarie 2008, valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat victimelor infracţiunilor va reprezenta echivalentul a zece salarii minime pe economie, astfel cum sunt stabilite acestea în Republica Letonia.

2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care le pot primi pentru aceleaşi prejudicii, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de către stat?

Despăgubirile acordate de către stat victimelor infracţiunilor sunt stabilite în conformitate cu obiectivele stabilite în legislaţie; orice plăţi ale asigurării primite de către o persoana vizată de la o companie de asigurări nu afectează suma plătită de către stat ca despăgubiri.

SusSus

2.16. Există alte criterii care pot să influenţeze posibilitatea de a primi despăgubiri sau modul în care sunt calculate despăgubirile, cum ar fi comportamentul meu în legătură cu evenimentul care a cauzat vătămarea?

Proporţia despăgubirilor care pot fi acordate de către stat în conformitate cu cele prevăzute la secţiunea 2.13 de mai sus se reduce cu 50% pentru o persoană recunoscută ca fiind victima unei infracţiuni în următoarele cazuri:

 • omorul a fost săvârşit într-o stare bruscă de tulburare nervoasă intensă ca reacţie la un act de violenţă sau de defăimare gravă comis de către victimă;
 • omorul a fost săvârşit ca urmare a unui act care depăşeşte limitele legitimei apărări;
 • omorul a fost săvârşit ca urmare a unui act care depăşeşte condiţiile constrângerii;
 • leziuni fizice grave sau moderate au fost provocate cu intenţie într-o stare bruscă de tulburare nervoasă intensă ca reacţie la un act violent sau de defăimare gravă comis de către victimă;
 • leziuni fizice grave sau moderate au fost provocate cu intenţie în urma unui act care depăşeşte limitele legitimei apărări, în cazul în care aceste leziuni nu au fost provocate ca urmare a unui act de legitimă apărare împotriva unei ameninţări la adresa vieţii victimei sau împotriva violului;
 • leziunile fizice au fost provocate cu intenţie, ca urmare a unui act care depăşeşte condiţiile constrângerii.
2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii?

Nu se plătesc avansuri din despăgubirile acordate de către stat în Letonia.

SusSus

2.18. De unde pot obţine formularele necesare şi informaţiile suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site internet pe care să-l pot folosi?

Formularele de cerere şi informaţiile privind modul de completare a acestora sunt disponibile în mod gratuit:

 • la Administraţia pentru asistenţă juridică;
 • la biroul autorităţii locale a regiunii unde locuieşte sau îşi are reşedinţa legală persoana vizată;
 • pe site-ul internet al Administraţiei pentru asistenţă juridică (Juridiskās palīdzības administrācija) www.jpa.gov.lv latviešu valoda. Numărul de telefon gratuit pentru rezidenţi este 8001801.
2.19. Pot beneficia de asistenţă juridică pentru depunerea cererii?

Având în vedere faptul că formularul de cerere pentru obţinerea de despăgubiri este astfel conceput încât poate fi completat de către o persoană fără cunoştinţe juridice, nu se acordă asistenţă juridică pentru completarea formularului.

Se poate obţine asistenţă practică (informaţii) pentru completarea formularului sunând la numărul de telefon gratuit pentru rezidenţi 8001801 sau prin prezentarea la Autoritatea pentru asistenţă juridică.

2.20. Unde trebuie să trimit cererea de despăgubire?

Formularele de cerere completate şi documentele anexate pot fi trimise prin poştă la Administraţia pentru asistenţă juridică sau pot fi depuse personal.

Administraţia pentru asistenţă juridică se găseşte la următoarea adresă: Brīvības gatve 214, Riga LV 1039.

Cererile pot fi depuse la sediul Autorităţii în zilele de lucru între orele 9.00 şi 17.00.

2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care să poată oferi asistenţă suplimentară?

Organizaţii neguvernamentale:

 • Centrul de sprijin pentru victime;
 • Centrul de resurse pentru femei „Marta”.

« Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Informaţii generale | Letonia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 19-05-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit