Evropska komisija > EPM > Nadomestilo za žrtve kriminala > Irska

Zadnja sprememba: 23-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Nadomestilo za žrtve kriminala - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Nadomestilo v obliki denarne odškodnine s strani storilca 1.
1.1. Pod katerimi pogoji je mogoče vložiti odškodninski zahtevek med sojenjem storilcu (kazenski postopek)? 1.1.
1.2. Na kateri stopnji postopka je treba vložiti zahtevek? 1.2.
1.3. Kako in kje je treba vložiti zahtevek? 1.3.
1.4. Kaj je treba navesti v zahtevku (skupni znesek in/ali posamezne postavke)? 1.4.
1.5. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč pred postopkom in/ali med njim? 1.5.
1.6. Kakšne dokaze je treba predložiti za podkrepitev zahtevka? 1.6.
1.7. Če sodišče dodeli odškodnino, ali lahko žrtev kaznivega dejanja dobi kakršno koli posebno pomoč za izvršitev sodne odločbe zoper storilca? 1.7.
2. Odškodnina s strani države ali javnega organa 2.
2.1. Ali je mogoče prejeti odškodnino s strani države ali javnega organa? 2.1.
2.2. Ali je ta možnost na voljo le žrtvam posebnih vrst kaznivih dejanj? 2.2.
2.3. Ali je ta možnost na voljo le žrtvam kaznivih dejanj, ki so utrpele posebne vrste škode? 2.3.
2.4. Ali lahko prejmejo odškodnino sorodniki ali vzdrževane osebe umrle žrtve kaznivega dejanja? 2.4.
2.5. Ali je možnost prejemanja odškodnine omejena le na osebe s posebnim državljanstvom ali osebe, ki prebivajo v posamezni državi? 2.5.
2.6. Ali je mogoče vložiti odškodninski zahtevek na Irskem, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi? Če da, pod kakšnimi pogoji? 2.6.
2.7. Ali je treba kaznivo dejanje prijaviti policiji? 2.7.
2.8. Ali je treba pred vložitvijo prošnje počakati na ugotovitve policijske preiskave ali kazenskega postopka? 2.8.
2.9. Če je storilec znan, ali je treba za prejem odškodnine storilcu najprej soditi? 2.9.
2.10. Ali je mogoče prejeti odškodnino, če storilec ni znan ali obsojen? Če da, kakšen dokaz moram priložiti za utemeljitev prošnje? 2.10.
2.11. Ali obstaja rok za vložitev prošnje za odškodnino? 2.11.
2.12. Za kakšno škodo je mogoče prejeti odškodnino? 2.12.
2.13. Kako se izračuna odškodnina? 2.13.
2.14. Ali je določen najnižji in/ali najvišji znesek, ki se lahko dodeli? 2.14.
2.15. Ali se prejeta odškodnina ali odškodnina, ki se jo lahko dobi, za isto škodo pri drugih virih (na primer zavarovalnina) odšteje od državne odškodnine? 2.15.
2.16. Ali obstajajo kakšna druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejemanja odškodnine ali način izračuna odškodnine, kot je ravnanje prosilca v zvezi s škodnim dogodkom? 2.16.
2.17. Ali je mogoče prejeti odškodnino vnaprej? Če da, pod kakšnimi pogoji? 2.17.
2.18. Kje je mogoče dobiti potrebne obrazce in nadaljnje informacije o tem, kako je treba vložiti prošnjo? Ali je na voljo posebna telefonska številka za pomoč ali spletna stran, ki jo je mogoče uporabiti? 2.18.
2.19. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za vložitev prošnje? 2.19.
2.20. Kam je treba poslati prošnjo? 2.20.
2.21. Ali obstajajo kakršne koli organizacije za podporo žrtvam, kjer je na voljo dodatna pomoč? 2.21.

 

1. Nadomestilo v obliki denarne odškodnine s strani storilca

O načinu zahtevanja odškodnine od storilca zunaj področja kazenskega postopka glejte „Vložitev tožbe pri sodišču – Irska“.

V zvezi z mednarodnimi primeri, na primer, kadar se je kaznivo dejanje zgodilo zunaj države članice, kjer je prebivališče žrtve, je treba vedeti, da žrtev lahko toži storilca za odškodnino na sodišču, ki obravnava kazenski postopek, če je to mogoče v skladu z nacionalno zakonodajo.

1.1. Pod katerimi pogoji je mogoče vložiti odškodninski zahtevek med sojenjem storilcu (kazenski postopek)?

V skladu z Zakonom o kazenskem sodstvu (Criminal Justice Act) iz leta 1993 lahko sodišče izda odločbo o odškodnini (na podlagi prošnje ali na drug način) po obsodbi storilca za katero koli kaznivo dejanje.

1.2. Na kateri stopnji postopka je treba vložiti zahtevek?

Irska zakonodaja v zvezi s tem ni določena. Na splošno je treba organ kazenskega pregona obvestiti o zahtevku na začetku kazenskega postopka.

1.3. Kako in kje je treba vložiti zahtevek?

Organ kazenskega pregona mora biti obveščen o zahtevku.

1.4. Kaj je treba navesti v zahtevku (skupni znesek in/ali posamezne postavke)?

Ker ni nobenega obrazca o tem, kaj je treba navesti v zahtevku, je treba zagotoviti podrobno razčlenitev.

Na vrh straniNa vrh strani

1.5. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč pred postopkom in/ali med njim?

V skladu z irsko zakonodajo ni nobene določbe, da mora biti oškodovanec zastopan, vendar organ kazenskega pregona pomaga v imenu vlagatelja.

1.6. Kakšne dokaze je treba predložiti za podkrepitev zahtevka?

V zvezi z namerno povzročitvijo škode so običajno potrebni listinski dokazi. Sodišče odloči o škodi, ki je posledica fizičnega napada.

1.7. Če sodišče dodeli odškodnino, ali lahko žrtev kaznivega dejanja dobi kakršno koli posebno pomoč za izvršitev sodne odločbe zoper storilca?

Sodišče določi rok, v katerem je treba plačati odškodnino. Posledica neplačevanja je izdaja sodnega naloga ali naloga za rubež zoper storilca.

2. Odškodnina s strani države ali javnega organa

2.1. Ali je mogoče prejeti odškodnino s strani države ali javnega organa?

Da. Žrtve nasilnega kaznivega dejanja se lahko obrnejo na

Criminal Injuries Compensation Tribunal (Odškodninsko sodišče za škodo zaradi kaznivih dejanj),

13 Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Telefonska številka: +353-1-6610604.

2.2. Ali je ta možnost na voljo le žrtvam posebnih vrst kaznivih dejanj?

Namen sistema je zagotoviti odškodnino ex gratia za stroške in škodo, ki nastane zaradi osebnih poškodb, ki so neposredno posledica nasilnega kaznivega dejanja ali ki nastanejo med zagotavljanjem pomoči (ali poskušanjem zagotavljanja pomoči) za preprečitev kaznivega dejanja ali pri reševanju človeškega življenja. Sistem ne zagotavlja odškodnine za poškodbe, če gre za posledico prometnega prekrška, razen če sodišče ugotovi, da je storilec namerno poskusil povoziti žrtev. Sistem ne zagotavlja odškodnine za primere, v katerih žrtev in napadalec med povzročitvijo poškodbe živita skupaj v istem gospodinjstvu.

Na vrh straniNa vrh strani

2.3. Ali je ta možnost na voljo le žrtvam kaznivih dejanj, ki so utrpele posebne vrste škode?

Sistem zagotovi odškodnino za osebno škodo, povzročeno s kaznivimi dejanji.

2.4. Ali lahko prejmejo odškodnino sorodniki ali vzdrževane osebe umrle žrtve kaznivega dejanja?

Če je žrtev umrla, lahko bližnji družinski člani žrtve (v strogem pomenu so to vzdrževane osebe žrtve v smislu Zakona o civilni odgovornosti) vložijo odškodninski zahtevek.

2.5. Ali je možnost prejemanja odškodnine omejena le na osebe s posebnim državljanstvom ali osebe, ki prebivajo v posamezni državi?

Ne. Žrtev nasilnega kaznivega dejanja na Irskem lahko, potem ko je utrpela škodo, vloži odškodninski zahtevek.

2.6. Ali je mogoče vložiti odškodninski zahtevek na Irskem, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi? Če da, pod kakšnimi pogoji?

Ne. Sistem velja le za škodo, ki je nastala znotraj države ali na irski ladji ali letalu po 30. septembru 1972.

2.7. Ali je treba kaznivo dejanje prijaviti policiji?

Dogodek je treba prijaviti policiji, kakor hitro je to izvedljivo. Če zadeva ni bila takoj prijavljena policiji, potem morda žrtev ni upravičena do obravnavanja za odškodnino.

Ta zahteva se lahko opusti, če je sodišče zadovoljno s stopnjo sodelovanja s policijo pri preiskovanju zadeve.

2.8. Ali je treba pred vložitvijo prošnje počakati na ugotovitve policijske preiskave ali kazenskega postopka?

Obstaja trimesečni rok za vložitev prošnje. Vendar pa lahko sodišče v nekaterih okoliščinah, kadar ima vlagatelj razumno pojasnilo za zamudo, to zahtevo opusti.

Na vrh straniNa vrh strani

2.9. Če je storilec znan, ali je treba za prejem odškodnine storilcu najprej soditi?

Ne. Vendar če se žrtev odloči, da sproži civilne postopke zoper storilca, lahko sodišče počaka do zaključka teh postopkov, ker se upošteva odškodnina, prejeta prek teh postopkov. Enako velja, če žrtev prejme odškodnino kot del kazenskega postopka. Sodišče upošteva tudi to.

2.10. Ali je mogoče prejeti odškodnino, če storilec ni znan ali obsojen? Če da, kakšen dokaz moram priložiti za utemeljitev prošnje?

Sodišče pridobi policijsko poročilo o dogodku, ki mora biti dovolj za dokaz, da je bil vlagatelj žrtev.

2.11. Ali obstaja rok za vložitev prošnje za odškodnino?

Enako kot pri odgovoru na vprašanje pri točki 2.8 zgoraj.

2.12. Za kakšno škodo je mogoče prejeti odškodnino?

Dejanska izguba dohodka, dejanski zdravstveni stroški (vključno z zobozdravstvom), razumni potni stroški (do zdravnika in od njega, do bolnišnice in od nje itd.), zdravila, očala ter bolečina (če je bila poškodba povzročena pred 1. aprilom 1986). Odškodnina za bolečino od tega datuma ne more biti dodeljena. Pri osebnih poškodbah z dolgotrajnimi posledicami je mogoče ob zgoraj naštetem zahtevati še ocenjeno prihodnjo izgubo dohodka, ocenjene prihodnje zdravstvene stroške (vključno z zobozdravstvom), ocenjene stroške zaradi invalidnosti, npr. prihodnjo nego, posebno opremo itd. in izgubo prihodnjih možnosti za zaslužek.

Na vrh straniNa vrh strani

2.13. Kako se izračuna odškodnina?

Ker sistem ne predvideva odškodnine za bolečine, sodišče potrebuje listinske dokaze o škodi, da izračuna odškodnino. V večini primerov sodišče vzpostavi stik z ustreznimi organi, da utemelji vaš prošnjo.

2.14. Ali je določen najnižji in/ali najvišji znesek, ki se lahko dodeli?

Odškodnina se ne plača, kadar je škoda, za katero se zahteva odškodnina, manjša od 63,49 EUR.

2.15. Ali se prejeta odškodnina ali odškodnina, ki se jo lahko dobi, za isto škodo pri drugih virih (na primer zavarovalnina) odšteje od državne odškodnine?

Odškodnina od drugih virov se upošteva pri določanju odškodnine.

2.16. Ali obstajajo kakšna druga merila, ki lahko vplivajo na možnost prejemanja odškodnine ali način izračuna odškodnine, kot je ravnanje prosilca v zvezi s škodnim dogodkom?

Obstajajo številne omejitve v zvezi z okoliščinami, v katerih se lahko plača odškodnina.

Najprej, obstajajo okoliščine, v katerih se ne plača nobena odškodnina:

 • kadar je škoda, za katero se zahteva odškodnina, manjša od 63,49 EUR;
 • kadar žrtev in napadalec med povzročitvijo škode živita skupaj v istem gospodinjstvu;
 • kadar je škoda posledica prometnega prekrška, razen če sodišče ugotovi, da je storilec poskusil namerno z vozilom poškodovati žrtev;
 • kadar vlagatelj sodišču ni zagotovil vse ustrezne pomoči.

Drugič, sodišče lahko zmanjša dodelitev ali ne dodeli ničesar v naslednjih okoliščinah:

Na vrh straniNa vrh strani

 • če sodišče ugotovi, da je žrtev delno ali v celoti kriva za dogodek z izzivanjem ali na kakšen drug način;
 • kadar to zaradi vedenja, značaja in načina življenja žrtve ni primerno. Tu se upošteva kazenska evidenca žrtve, če obstaja.
2.17. Ali je mogoče prejeti odškodnino vnaprej? Če da, pod kakšnimi pogoji?

Odškodnina se običajno plača v enem obroku. V nekaterih primerih lahko sodišče naloži začasno plačilo in odloži dokončno dodelitev, dokler ne postane bolj jasno, kakšne so dolgoročnejše posledice poškodbe.

2.18. Kje je mogoče dobiti potrebne obrazce in nadaljnje informacije o tem, kako je treba vložiti prošnjo? Ali je na voljo posebna telefonska številka za pomoč ali spletna stran, ki jo je mogoče uporabiti?

Pri odškodninskem sodišču za škodo zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Tribunal) je mogoče zaprositi za obrazec za prošnjo prek pošte na naslov 13 Lower Hatch Street, Dublin 2, Irska; ali prek telefona na številki 00353-1-6610604. Na voljo ni nobene posebne telefonske številke za pomoč ali spletne strani.

2.19. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za vložitev prošnje?

Sodišče ne plača pravnih stroškov. O tem se mora prosilec odločiti sam, če meni, da potrebuje pravno zastopanje. Osebje sodišča bo z veseljem svetovalo po svojih najboljših močeh o načinu uveljavljanja zahtevka.

2.20. Kam je treba poslati prošnjo?

Enako kot pri odgovoru na vprašanje pod točko 2.18 zgoraj.

2.21. Ali obstajajo kakršne koli organizacije za podporo žrtvam, kjer je na voljo dodatna pomoč?

Podporo žrtvam (Victim Support) je mogoče najti na naslovu:

Haliday House,

32 Arran Quay,

Dublin 7.

Telefon: +353-1-8780870

Elektronska pošta: info@victimsupport.ie

Nadaljnje informacije

 • Oasis – informacije o javnih službah (Oasis – Information on Public Service) English

« Nadomestilo za žrtve kriminala - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 23-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo