Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Airija

Naujausia redakcija: 23-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Tvarka, kuria žalą atlygina nusikaltėlis. 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip turėčiau pateikti ieškinį ir kam? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio dalyką (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar teisinę pagalbą galiu gauti prieš bylos nagrinėjimą, ar jos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos. 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybės asmenims gauti kompensaciją yra ribojamos atsižvelgiant į jų tautybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos iš Airijos valstybės, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant pareiškimą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo pareiškimą ? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyt pareiškimo gauti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybinės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie pareiškimo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija ar internetinis tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą surašęs pareiškimą? 2.19.
2.20. Kam reikia pateikti pareiškimą? 2.20.
2.21. Ar yra kokių nors nusikaltimų aukas remiančių organizacijų, kurios galėtų suteikti daugiau pagalbos? 2.21.

 

1. Tvarka, kuria žalą atlygina nusikaltėlis.

Jei norite sužinoti, kaip iš nusikaltėlio reikalauti žalos atlyginimo nepateikiant ieškinio baudžiamojoje byloje, prašome žiūrėti skyrelį „Bylos perdavimas nagrinėti teismui Airijoje“.

Dėl tarpvalstybinių situacijų, pvz., kai nusikaltimas buvo padarytas ne toje valstybėje narėje, kurioje auka gyvena, atkreipkite dėmesį, kad auka nusikaltėlį dėl žalos atlyginimo gali paduoti į tą patį teismą, kuris nagrinėja baudžiamąją bylą, jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai.

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo?

Pagal 1993 m. Baudžiamąjį įstatymą įsakymą dėl žalos atlyginimo esant apkaltinamajam nuosprendžiui dėl bet kokio nusikaltimo išduoda teismas (remdamasis pareiškimu arba kitu pagrindu).

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį?

Airijos įstatymai šiuo atžvilgiu nėra kuo nors ypatingi. Apskritai kaltinimą palaikanti institucija, pradėjusi bylos nagrinėjimą, turi būti informuota apie pareikštą ieškinį.

1.3. Kaip turėčiau pateikti ieškinį ir kam?

Kaltinimą palaikanti institucija turi žinoti apie pareikštą ieškinį.

1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio dalyką (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Kadangi nėra nustatyta ieškinio pateikimo forma, turėtų būti pateikiama išsami nuostolių analizė.

viršųviršų

1.5. Ar teisinę pagalbą galiu gauti prieš bylos nagrinėjimą, ar jos nagrinėjimo metu?

Airijos teisėje nėra nuostatos dėl atstovavimo nukentėjusiajai šaliai, tačiau ieškovui pagalbą teikia kaltinimą palaikanti institucija.

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Atsižvelgiant į nusikaltimu padarytą žalą, paprastai yra reikalaujama pateikti dokumentinius įrodymus. Nusikaltimu padarytos žalos dydį nustato teismas.

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?

Teismas nustato laikotarpį, per kurį žala turi būti atlyginta. Jeigu žala neatlyginama, dėl nusikaltėlio gali būti priimtas teismo įsakymas arba išduotas suėmimo orderis.

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos.

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Taip. Jeigu jūs esate smurtinio nusikaltimo auka, galite pateikti prašymą šiuo adresu:

Criminal Injuries Compensation Tribunal,

13 Lower Hatch Street,

Dublin 2.

Telefono numeris +353-1-6610604.

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu?

Pagal esamą tvarką siekiama suteikti savanorišką išlaidų ir nuostolių, patirtų dėl asmens sužalojimų, atsiradusių smurtinio nusikaltimo metu arba bandant užkirsti kelią nusikaltimui ar siekiant išgelbėti žmogaus gyvybę, kompensavimą. Nustatyta tvarka neapima dėl eismo įvykio patirtų sužalojimų, išskyrus atvejus, kai teismas yra įsitikinęs, kad tai buvo sąmoningas bandymas partrenkti auką. Minėta tvarka taip pat netaikoma tiems atvejams, kai sužalojimų patyrimo metu auka ir užpuolikas gyveno kartu kaip namiškiai.

viršųviršų

2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Nustatyta tvarka taikoma nusikaltimu padarytiems asmens sužalojimams.

2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją?

Kai auka miršta, artimiausi aukos šeimos nariai (tiksliau sakant, aukos išlaikytiniai pagal Civilinės atsakomybės įstatymą) gali reikalauti kompensacijos.

2.5. Ar galimybės asmenims gauti kompensaciją yra ribojamos atsižvelgiant į jų tautybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Ne. Jeigu smurtinio nusikaltimo auka tapote Airijoje ir patyrėte nuostolių, galite reikalauti kompensacijos.

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos iš Airijos valstybės, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Ne. Nustatyta tvarka taikoma tik sužalojimams, po 1972 m. rugsėjo 30 d. patirtiems valstybės teritorijoje ir Airijai priklausančiame laive ar lėktuve.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Apie nusikaltimą kaip galima greičiau reikia pranešti policijai. Jeigu policija apie įvykį buvo informuota pernelyg vėlai, galite netekti teisės reikalauti kompensacijos.

Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jeigu teismą tenkina aukos bendradarbiavimas su įvykį tiriančia policija.

viršųviršų

2.8. Ar prieš pateikiant pareiškimą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Pareiškimui pateikti yra nustatytas trijų mėnesių terminas. Tačiau teismas gali nepaisyti šio reikalavimo, jei pareiškėjas pateisina termino praleidimą.

2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Ne. Tačiau jeigu auka nusprendžia pradėti civilinę bylą prieš nusikaltėlį, teismas gali palaukti, kol bus baigtas civilinės bylos nagrinėjimas, ir atsižvelgti į joje priteistą kompensacijos dydį. Ta pati taisyklė galioja ir tuomet, kai auka gauna kompensaciją išnagrinėjus baudžiamąją bylą. teismas į tai taip pat atsižvelgia.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo pareiškimą ?

Teismas iš policijos gaus pranešimą apie nusikaltimą, ir tai bus pakankamas įrodymas, kad esate auka.

2.11. Ar yra nustatyt pareiškimo gauti kompensaciją pateikimo terminai?

Žr. 2.8 klausimą .

2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami?

Faktinis uždarbio netekimas, faktinės medicininės išlaidos (įskaitant dantų gydymą), pagrįstos kelionės išlaidos (pas gydytoją, į ligoninę ir iš jos ir t. t.), gydymasis vaistais, kontaktiniai lęšiai, skausmas ir kančios (jeigu sužalojimai patirti iki 1986 m. balandžio 1 d.). Kompensacija už skausmą ir kančias nuo minėtos datos negali būti išmokama. Jeigu asmens sužalojimai turi ilgalaikes pasekmes, galite reikalauti kompensuoti ne tik tai, kas minėta, bet ir numatomus nuostolius dėl uždarbio praradimo, ateityje numatomas medicinines išlaidas (įskaitant dantų gydymą), ateityje numatomas išlaidas dėl neįgalumo, pvz., dėl būsimos globos, specialios įrangos ir t. t., bei nuostolius dėl ateityje galimo gauti uždarbio.

viršųviršų

2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Nors pagal esamą tvarką skausmas ir kančios nėra kompensuojama, teismas pareikalaus dokumentinių jūsų nuostolių įrodymų, kad galėtų apskaičiuoti kompensacijos dydį. Daugeliu atvejų teismas susisieks su atitinkamomis institucijomis, kad nustatytų jūsų pareiškimo pagrįstumą.

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Kompensacija neišmokama, jeigu jos dydis yra mažesnis nei 63,49 €.

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybinės kompensacijos?

Nustatant kompensacijos dydį yra atsižvelgiama į iš kitų šaltinių gautą kompensaciją.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui?

Yra nustatyti kompensacijos išmokėjimo atvejų apribojimai ir suvaržymai.

Pirma, esama aplinkybių, kuriomis kompensacija neišmokama:

 • kai kompensacijos dydis yra mažesnis nei 63,49 €;
 • kai sužalojimų patyrimo metu auka ir užpuolikas gyveno kartu kaip namiškiai;
 • kai sužalojimai patirti dėl eismo įvykio, išskyrus atvejus, kai teismas yra įsitikinęs, kad tai buvo sąmoningas bandymas partrenkti auką;
 • kai pareiškėjas nesuteikė teismui tinkamos pagalbos.

Antra, teismas gali sumažinti kompensaciją arba jos iš viso nesuteikti šiais atvejais:

viršųviršų

 • kai teismas yra įsitikinęs, kad auka iš dalies ar visiškai kalta dėl nusikaltimo padarymo arba dėl provokacijos, arba kitais atžvilgiais;
 • kai aukos atžvilgiu padarytas nusikaltimas yra nulemtas jos charakterio ir gyvenimo būdo. Taip pat atsižvelgiama į aukos nusikalstamą praeitį.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Paprastai žala yra atlyginama vienkartine išmoka. Kai kuriais atvejais teismas gali paskirti preliminarią išmoką ir atidėti galutinį kompensacijos mokėjimą, kol tampa aiškiau, kokios yra ilgalaikės sužalojimo pasekmės.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie pareiškimo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija ar internetinis tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Dėl pareiškimo formos galite kreiptis į Nusikaltimu padarytų sužalojimų kompensavimo teismą, parašę laišką šiuo adresu: Criminal Injuries Compensation Tribunal 13 Lower Hatch Street Dublin 2, Ireland arba telefonu 00353-1-6610604. Specialios pagalbos linijos ar tinklalapio nėra.

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą surašęs pareiškimą?

Teismas neapmoka teisinių išlaidų. Teisinės pagalbos klausimą turite išspręsti pats. Teismo personalas kiek galėdamas mielai jums patars, kokius tolesnius veiksmus reikia atlikti.

2.20. Kam reikia pateikti pareiškimą?

Žr. 2.18 klausimą.

2.21. Ar yra kokių nors nusikaltimų aukas remiančių organizacijų, kurios galėtų suteikti daugiau pagalbos?

Aukoms parama gali būti prieinama šiuo adresu:

Haliday House,

32 Arran Quay,

Dublin 7.

Telefonas +353-1-8780870.

e. paštas info@victimsupport.ie

Papildoma informacija

 • Oazė – Informacija apie visuomenines paslaugas English

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 23-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė