Evropska komisija > EPM > Nadomestilo za žrtve kriminala > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 09-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Nadomestilo za žrtve kriminala - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Pobude Sveta Evrope in Združenih narodov

Evropska konvencija o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj

To konvencijo English - français je pripravil Svet Evrope leta 1983. Vključuje najnižji standard za državno odškodnino žrtvam kaznivih dejanj. Konvencijo je ratificiralo devet držav članic (Danska, Finska, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo).

Priporočilo o položaju žrtev v okviru kazenskega prava in postopka

To priporočilo English - français PDF File (PDF File 205 KB) je sprejel Svet Evrope leta 1985. Vključuje več smernic in priporočil, ki so povezana tudi z možnostjo žrtve, da od storilca kaznivega dejanja zahteva odškodnino.

Deklaracija Združenih narodov o temeljnih načelih pravice za žrtve kaznivih dejanj in zlorabe oblasti

Deklaracija English je bila sprejeta leta 1985 in priporoča ukrepe, ki se lahko sprejmejo v imenu žrtev kaznivih dejanj na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni, da se izboljša njihov dostop do pravnega varstva in pravičnega obravnavanja, povračila, odškodnine in pomoči.

Referenčni dokumenti

 • Evropska konvencija o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj English - français
 • Protokol št. 7 English - français h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope)
 • Priporočilo English - français PDF File (PDF File 205 KB) št. r (85) 11 Odbora ministrov državam članicam o položaju žrtev v okviru kazenskega prava in postopka (Svet Evrope)
 • Deklaracija English o temeljnih načelih pravice za žrtve kaznivih dejanj in zlorabe oblasti (Generalna skupščina Združenih narodov)

« Nadomestilo za žrtve kriminala - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 09-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo