Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 15-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Iniciatívy Rady Európy a Organizácie spojených národov

Európsky dohovor o odškodňovaní obetí násilných trestných činov

Tento dohovor English - français vypracovala Rada Európy v roku 1983. Obsahuje minimálne ustanovenia pre odškodnenia obetí trestných činov od štátu. Dohovor ratifikovalo deväť členských štátov (Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko).

Odporúčanie o postavení obetí v rámci trestného práva a trestného konania

Toto odporúčanie English - français PDF File (PDF File 205 KB) prijala Rada Európy v roku 1985. Obsahuje niekoľko pokynov a odporúčaní týkajúcich sa, okrem iného, možnosti obete získať odškodné od páchateľa.

Deklarácia OSN o základných zásadách spravodlivosti pre obete trestných činov a zneužitia právomoci

Táto deklarácia English bola prijatá v roku 1985 a odporúča prijať opatrenia v mene obetí trestných činov na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni na zlepšenie prístupu k spravodlivosti a spravodlivému zaobchádzaniu, náhrade, odškodneniu a pomoci.

Referenčné dokumenty

 • Protokol č. 7 English - français k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy)
 • Odporúčanie English - français PDF File (PDF File 205 KB) č. (85)11 Výboru ministrov členských štátov o postavení obetí v rámci trestného práva a trestného konania (Rada Európy)
 • Deklarácia English OSN o základných princípoch spravodlivosti pre obete trestných činov a zneužitia právomoci (valné zhromaždenie OSN)

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo