comisia europeană > RJE > Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor > Drept internaţional

Ultima actualizare: 09-07-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Iniţiative ale Consiliului Europei şi ale Naţiunilor Unite

Convenţia europeană privind despăgubirea victimelor infracţiunilor săvârşite prin violenţă

Această Convenţie English - français a fost elaborată de Consiliul Europei în 1983. Aceasta conţine un standard minim de despăgubiri din partea statului pentru victimele infracţiunilor. Convenţia a fost ratificată de nouă state membre (Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia şi Regatul Unit).

Recomandare privind statutul victimelor în cadrul dreptului penal şi al procedurii penale

Această recomandare English - français PDF File (PDF File 205 KB) a fost adoptată de Consiliul Europei în 1985. Aceasta conţine o serie de orientări şi recomandări privind, printre altele, posibilitatea ca victima să obţină despăgubiri din partea autorului infracţiunii.

Declaraţia Naţiunilor Unite privind principiile fundamentale ale justiţiei pentru victimele infracţiunilor şi abuzului de putere

Declaraţia English a fost adoptată în 1985 şi recomandă luarea unor măsuri în numele victimelor infracţionalităţii la nivel internaţional, regional şi naţional, pentru a îmbunătăţi accesul la justiţie şi tratamentul echitabil, restituirea, despăgubirea şi asistenţa.

Documente de referinţă

 • Protocolul nr. 7 English - français referitor la Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Consiliul Europei)
 • Recomandarea English - français PDF File (PDF File 205 KB) nr. r (85) 11 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind statutul victimei în cadrul dreptului şi procedurii penale (Consiliul Europei)
 • Declaraţie English privind principiile fundamentale ale justiţiei pentru victimele infracţiunilor şi abuzului de putere (Adunarea generală – Naţiunile Unite)

« Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 09-07-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit