Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Inicjatywy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych

Europejska konwencja o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy

Konwencja English - français ta została opracowana przez Radę Europy w roku 1983. Zawiera ona minimalne standardy kompensacji ze strony państwa dla ofiar przestępstw. Konwencja została ratyfikowana przez czternascie państw członkowskich (Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Szwecja oraz Zjednoczone Królestwo).

Rekomendacja w sprawie sytuacji ofiar w kontekscie prawa i postępowania karnego

Rekomendacja English - français PDF File (PDF File 205 KB) ta została przyjęta przez Radę Europy w roku 1985. Zawiera ona szereg wytycznych oraz zaleceń dotyczących między innymi możliwosci uzyskania przez ofiarę kompensacji od sprawcy.

Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o podstawowych zasadach sprawiedliwosci dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy

Deklaracja English została przyjęta w roku 1985; zawiera zalecenia dotyczące srodków, które należy podjąć w imieniu ofiar przestępstw na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym w celu poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwosci oraz uczciwego traktowania, zwrotu mienia, kompensacji i pomocy.

Dokumenty źródłowe

 • Protokół nr 7 English - français do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnosci (Rada Europy)
 • Rekomendacja English - français PDF File (PDF File 205 KB) nr r (85) 11 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie sytuacji ofiar w kontekscie prawa i postępowania karnego (Rada Europy)
 • Deklaracja English o podstawowych zasadach sprawiedliwosci dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy (Zgromadzenie Ogólne - Organizacja Narodów Zjednoczonych)

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania