Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 09-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Initiatieven van de Raad van Europa en de Verenigde Naties

Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven

Dit Verdrag EN - fr is in 1983 opgesteld door de Raad van Europa. Het bevat minimumnormen voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven door de staat. Het Verdrag is door 14 lidstaten geratificeerd (België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Cypru, Luxemburg, Nederland, Portugal, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). 

Aanbeveling inzake de positie van het slachtoffer in het kader van het strafrecht en het strafproces

Deze aanbeveling English - français PDF File (PDF File 205 KB) is in 1985 aangenomen door de Raad van Europa. Het bevat een aantal richtsnoeren en aanbevelingen met betrekking tot, onder andere, de mogelijkheid voor slachtoffers om schadeloosstelling van de dader te verkrijgen.

Verklaring van de Verenigde Naties over de fundamentele beginselen van rechtvaardigheid voor slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik

De Verklaring en is in 1985 aangenomen en beveelt maatregelen aan om voor slachtoffers van misdrijven op internationaal, regionaal en nationaal niveau de toegang tot de rechter te verbeteren en een eerlijke behandeling, teruggave, schadeloosstelling en bijstand te bevorderen.

Referentiedocumenten

 • Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven en - fr
 • Zevende Protocol fr - en  bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Raad van Europa)
 • Aanbeveling English - français PDF File (PDF File 205 KB) R (85) 11 van het Comité van ministers aan de lidstaten inzake de positie van het slachtoffer in het kader van het strafrecht en het strafproces (Raad van Europa)
 • Verklaring English over de fundamentele beginselen van rechtvaardigheid voor slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik (Algemene Vergadering - Verenigde Naties)

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 09-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk