Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 16-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas

Eiropas Konvencija par kompensācijām vardarbīgos noziegumos cietušajiem

Šo Konvenciju English - français izstrādāja Eiropas Padome 1983. gadā. Tajā ir ietverti minimālie standarti kompensācijām noziedzīgajos nodarījumos cietušajiem. Konvenciju ir ratificējušas deviņas dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Dānija, Francija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija).

Ieteikums par cietušo stāvokli krimināltiesību un procedūras ietvaros

Šo ieteikumu English - français PDF File (PDF File 205 KB) pieņēma Eiropas Padome 1985. gadā. Tajā ir ietvertas vairākas pamatnostādnes un saistīti ieteikumi, cita starpā, par cietušā iespēju saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Apvienoto Nāciju Organizācijas deklarācija par tiesiskuma pamatprincipiem noziedzīgos nodarījumos un no varas patvaļas cietušajiem

Šo deklarāciju English pieņēma 1985. gadā un tajā ir ietverti ieteikumi par veicamajiem pasākumiem starptautiskā, reģionālā un valstu līmenī, lai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem uzlabotu piekļuvi tiesām un nodrošinātu taisnīgu attieksmi, kaitējuma atlīdzināšanu, kompensāciju un palīdzību.

Atsauces dokumenti

 • Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. protokols English - français (Eiropas Padome)
 • Ministru komitejas ieteikums English - français PDF File (PDF File 205 KB) Nr. r (85) 11 dalībvalstīm par cietušā nostāju krimināltiesību un procedūras ietvaros (Eiropas Padome)
 • Deklarācija English par tiesiskuma pamatprincipiem noziedzīgos nodarījumos un no varas patvaļas cietušajiem (Ģenerālā asambleja - Apvienoto Nāciju Organizācija)

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 16-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste