Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 09-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų iniciatyvos

Europos konvencija dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms

Šią konvenciją English - français Europos Taryba parengė 1983 m. Joje yra nustatyti būtiniausi reikalavimai, kad nukentėję nuo nusikaltimų asmenys iš valstybės gautų kompensaciją. Konvenciją yra ratifikavusios dešimt valstybių narių (Danija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija ir Vokietija).

Rekomendacija dėl nukentėjusiojo padėties baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese

Šią rekomendaciją English - français PDF File (PDF File 205 KB) Europos Taryba priėmė 1985 m. Joje yra gairių ir rekomendacijų, susijusių, be kita ko, su nukentėjusiojo galimybe gauti kompensaciją iš kaltininko.

Jungtinių Tautų deklaracija dėl pagrindinių teisingumo principų nusikaltimų ir piktnaudžiavimo valdžia aukoms

Ši deklaracija English buvo priimta 1985 m. Ji rekomenduoja priemones, kurių nusikaltimų aukų ir nukentėjusių nuo nusikaltimų vardu reikia imtis tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu mastu siekiant pagerinti galimybes kreiptis į teismą ir siekti lygiateisiškumo, teisių atkūrimo, žalos atlyginimo ir pagalbos.

Informaciniai dokumentai

 • Europos konvencija dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms English - français
 • Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 7 English - français (Europos Taryba)
 • Ministrų Komiteto rekomendacija English - français PDF File (PDF File 205 KB) Nr. R (85) 11 valstybėms narėms dėl nukentėjusiojo padėties baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese (Europos Taryba)
 • Pagrindinių teisingumo principų nusikaltimų ir piktnaudžiavimo valdžia aukoms deklaracija English (Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja)

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 09-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė