Euroopan komissio > EOV > Korvaukset rikoksen uhreille > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 09-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Korvaukset rikoksen uhreille - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Euroopan neuvoston ja yhdistyneiden kansakuntien aloitteet

Väkivaltarikosten uhreille suoritettavia korvauksia koskeva eurooppalainen yleissopimus

Euroopan neuvosto laati tämän yleissopimuksen EN - fr vuonna 1983. Se sisältää vähimmäisvaatimukset rikoksen uhreille valtion varoista suoritettavista korvauksista. Yleissopimuksen on ratifioinut 14 jäsenvaltiota (Belgia, Tŝekki, Tanska, Saksa, Viro, Espanja, Ranska, Kypros, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Suositus uhrin asemasta rikoslain ja rikosprosessilain piirissä

Euroopan neuvosto antoi tämän suosituksen English - français PDF File (PDF File 205 KB) vuonna 1985. Se sisältää erilaisia suuntaviivoja ja suosituksia, jotka koskevat muun muassa uhrin mahdollisuuksia hakea korvauksia rikoksentekijältä.

Yhdistyneiden kansakuntien julistus rikosten ja vallan väärinkäytön uhreja koskevista oikeusperiaatteista

Julistus en annettiin vuonna 1985, ja siinä suositellaan erilaisia kansainvälisen, alueellisen ja kansallisen tason toimenpiteitä rikosten uhrien hyväksi. Tavoitteena on parantaa oikeussuojaa ja tasapuolista kohtelua, mahdollisuuksia omaisuuden palauttamiseen ja korvauksiin sekä oikeusapua.

Viiteasiakirjat

 • Väkivaltarikosten uhreille suoritettavia korvauksia koskeva eurooppalainen yleissopimus EN - fr
 • Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen seitsemäs lisäpöytäkirja (Euroopan neuvosto) EN - fr
 • Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus N:o R (85) 11 uhrin asemasta rikoslain ja rikosprosessilain piirissä (Euroopan neuvosto) English - français PDF File (PDF File 205 KB)
 • Julistus rikosten ja vallan väärinkäytön uhreja koskevista oikeusperiaatteista (yhdistyneet kansakunnat - Yleiskokous) en

« Korvaukset rikoksen uhreille - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 09-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta