Euroopa Komisjon > EGV > Kuriteoohvritele hüvitise maksmine > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 16-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Euroopa Nõukogu ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni algatused

Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsioon

Euroopa Nõukogu koostas kõnealuse konventsiooni English - français 1983. aastal. See sisaldab kuriteoohvritele hüvitise maksmise miinimumnõudeid riikidele. Konventsiooni on ratifitseerinud üheksa liikmesriiki (Hispaania, Luksemburg, Madalamaad, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Ühendkuningriik).

Soovitused kuriteoohvrite seisundi kohta kriminaalõiguses ja -menetluses

Euroopa Nõukogu võttis kõnealused soovitused English - français PDF File (PDF File 205 KB) vastu 1985. aastal. Need sisaldavad mitmeid suuniseid ja soovitusi, mis muu hulgas käsitlevad kuriteoohvri võimalust nõuda süüdlaselt hüvitist.

ÜRO kuritegude ja võimu kuritarvitamise ohvrite õiguste tagamise aluspõhimõtete deklaratsioon

Deklaratsioon English võeti vastu 1985. aastal ja selles antakse soovitusi meetmete kohta, mida tuleb võtta kuriteoohvrite kaitseks rahvusvahelisel, piirkondlikul ja riiklikul tasandil, et parandada õigusemõistmise kättesaadavust, tagada õiglane kohtlemine, endise olukorra taastamine, hüvitise maksmine ja abi.

Allikad

 • Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 7 English - français (Euroopa Nõukogu).
 • Ministrite komitee soovitus English - français PDF File (PDF File 205 KB) nr r (85) 11 liikmesriikidele, mis käsitleb ohvrite seisundit kriminaalõiguses ja -menetluses (Euroopa Nõukogu).
 • Kuritegude ja võimu kuritarvitamise ohvrite õiguste tagamise aluspõhimõtete deklaratsioon English (ÜRO Peaassamblee).

« Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 16-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik