Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 09-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Iniciativy Rady Evropy a Organizace spojených národů

Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů

Tato úmluva English - français byla navržena Radou Evropy v roce 1983. Zahrnuje minimální ustanovení pro odškodňování obětí trestných činů státem. Úmluvu zatím ratifikovalo devět členských států (Dánsko, Finsko, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko).

Doporučení o postavení obětí v trestním právu a v trestním řízení

Toto doporučení English - français PDF File (PDF File 205 KB) bylo Radou Evropy přijato v roce 1985. Zahrnuje řadu pokynů a doporučení týkajících se mimo jiné možnosti, aby oběť obdržela od pachatele odškodnění.

Deklarace OSN o základních zásadách spravedlnosti pro oběti zločinů a zneužívání moci

Tato deklarace English byla přijata v roce 1985 a doporučuje opatření, která mají být pro oběti trestných činů přijata na mezinárodní, vnitrostátní i regionální úrovni, aby se zlepšil přístup ke spravedlnosti a spravedlivému zacházení, rehabilitaci, náhradě škody a pomoci.

Referenční dokumenty

 • Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů English - français
 • Protokol č. 7 English - français Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Rada Evropy)
 • Doporučení English - français PDF File (PDF File 205 KB) Výboru ministrů členským státům č. R (85) 11 o postavení obětí v trestním právu a v trestním řízení (Rada Evropy)
 • Deklarace English OSN o základních zásadách spravedlnosti pro oběti zločinů a zneužívání moci (Valné shromáždění OSN)

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království