comisia europeană > RJE > Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor > Ungaria

Ultima actualizare: 07-03-2008
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Ungaria

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Obţinerea de compensări sub formă de daune-interese din partea autorului infracţiunii 1.
1.1. În ce condiţii pot depune o cerere în vederea obţinerii de daune-interese în procesul împotriva autorului infracţiunii (în proceduri penale)? 1.1.
1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea? 1.2.
1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui? 1.3.
1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale?) 1.4.
1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înaintea şi/sau în timpul procedurilor? 1.5.
1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele? 1.6.
1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii pronunţate împotriva autorului infracţiunii? 1.7.
2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public 2.
2.1. Pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public? 2.1.
2.2. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni? 2.2.
2.3. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit diferite tipuri de vătămări? 2.3.
2.4. Rudele sau urmaşii victimelor care au decedat ca rezultat al unei infracţiuni pot obţine despăgubiri? 2.4.
2.5. Posibilitatea de a obţine despăgubiri este limitată la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară? 2.5.
2.6. Pot cere despăgubiri în Ungaria dacă infracţiunea a fost comisă într-o altă ţară? Dacă da, în ce condiţii? 2.6.
2.7. Este necesar ca fapta să fie raportată la poliţie? 2.7.
2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri? 2.8.
2.9. Dacă autorul infracţiunii a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta? 2.9.
2.10. Dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? În acest caz, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea? 2.10.
2.11. Există un anumit termen în care pot să solicit despăgubiri? 2.11.
2.12. Pentru ce tip de prejudicii pot să primesc despăgubiri? 2.12.
2.13. Cum se vor calcula despăgubirile? 2.13.
2.14. Există o sumă minimă şi/sau maximă care poate fi acordată? 2.14.
2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care pot să le primesc pentru aceleaşi daune, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de stat? 2.15.
2.16. Există alte criterii care pot să-mi influenţeze posibilitatea de a primi despăgubiri sau modul în care sunt calculate despăgubirile, cum ar fi comportamentul meu în legătură cu evenimentul prejudiciabil? 2.16.
2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii? 2.17.
2.18. De unde obţin formularele necesare şi informaţiile suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site internet pe care să-l pot folosi? 2.18.
2.19. Pot obţine asistenţă juridică pentru această cerere? 2.19.
2.20. Unde trebuie să trimit cererea? 2.20.
2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care ar putea oferi asistenţă suplimentară? 2.21.

 

1. Obţinerea de compensări sub formă de daune-interese din partea autorului infracţiunii

1.1. În ce condiţii pot depune o cerere în vederea obţinerii de daune-interese în procesul împotriva autorului infracţiunii (în proceduri penale)?

În conformitate cu Legea XIX din 1998 privind procedurile penale, victima (ca persoană fizică) poate introduce o acţiune civilă împotriva autorul infracţiunii pentru daunele-interese care rezultă direct din actul ce constituie temeiul acuzării – cu alte cuvinte, în procedurile penale, inculpatul este responsabil doar pentru prejudiciile cauzate prin infracţiune.

1.2. În ce etapă a procedurii ar trebui să înaintez cererea?

O cerere civilă poate fi depusă începând cu data declanşării procedurilor penale până (cel târziu) la data reunirii completului de judecată în vederea pronunţării hotărârii asupra fondului.

1.3. Cum ar trebui să înaintez cererea şi cui? 

O cerere civilă poate fi depusă de către partea vătămată sau, în cazul în care aceasta a decedat, de către moştenitorii acesteia. În anumite cauze, aceasta poate fi introdusă de către procuror.

Partea vătămată poate depune cererea civilă la organele de cercetare sau la biroul procurorului înainte de prezentarea rechizitoriului, precum şi la instanţă după depunerea acestuia.

1.4. Sub ce formă ar trebui să-mi prezint cererea (trebuie să indic o sumă totală şi/sau să precizez daunele individuale?)

Nu există nicio dispoziţie legală privind forma de depunere a cererii sau suma care poate fi cerută. O persoană fizică poate solicita, pe lângă daunele-interese reale, şi despăgubiri pentru profitul pierdut, dobânda, cheltuielile personale şi onorariile reprezentantului.

SusSus

1.5. Pot beneficia de asistenţă juridică înaintea şi/sau în timpul procedurilor?

În timpul judecării unei cereri civile, persoana lezată trebuie informată cu privire la consecinţele cererii respective.

Oficiul de Justiţie (supravegheat de Ministerul Justiţiei) oferă asistenţă juridică victimelor, furnizând informaţii şi consiliere juridică părţii vătămate, la cererea acesteia, înainte de declanşarea procedurilor penale.

1.6. Ce dovezi va trebui să prezint în sprijinul cererii mele?

Dovada prejudiciilor pentru care se solicită despăgubiri trebuie efectuată de către persoana fizică. În acest scop, partea trebuie să prezinte mijloacele de probă corespunzătoare. În timpul procedurilor, persoana fizică poate, cu acordul instanţei, să pună întrebări în mod direct inculpatului şi martorilor.

1.7. Dacă instanţa îmi va acorda dreptul la daune-interese, există un tip de asistenţă specială pentru mine, ca victimă a unei infracţiuni, pentru executarea hotărârii pronunţate împotriva autorului infracţiunii? 

La cererea persoanei fizice, se poate dispune sechestrul pentru a garanta creanţa civilă. Sechestrul poate fi extins, de asemenea, asupra bunurilor care nu au legătură cu infracţiunea penală. Normele detaliate privind executarea unei creanţe civile acordată de către instanţă sunt prevăzute în Legea LIII din 1994 privind executarea judiciară.

2. Obţinerea de despăgubiri din partea statului sau a unui organism public

2.1. Pot obţine despăgubiri din partea statului sau a unui organism public?

Da. În conformitate cu Legea CXXXV din 2005 privind sprijinul acordat victimelor infracţiunilor şi despăgubirile din partea statului, se pot solicita despăgubiri de la Serviciul de sprijinire a victimelor al Oficiului de Justiţie.

SusSus

2.2. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit din cauza anumitor tipuri de infracţiuni?

Da. Despăgubirile pentru prejudicii sunt plătibile doar persoanelor fizice care au fost victimele unei infracţiuni intenţionate săvârşite cu violenţă împotriva acestora.

2.3. Este această posibilitate limitată la victimele care au suferit diferite tipuri de vătămări?

Despăgubirile pentru prejudicii sunt plătibile doar dacă partea vătămată a decedat sau a suferit o vătămare gravă a integrităţii fizice sau a sănătăţii ca urmare a infracţiunii.

2.4. Rudele sau urmaşii victimelor care au decedat ca rezultat al unei infracţiuni pot obţine despăgubiri?

Da. Despăgubirile sunt plătibile unei persoane fizice care, în momentul săvârşirii infracţiunii, este rudă apropiată, părinte adoptiv, părinte vitreg, copil adoptat, copil vitreg, soţ/soţie sau concubin al persoanei decedate sau al unei părţi vătămate şi care locuieşte în aceeaşi gospodărie ca şi persoana care a decedat/suferit vătămări asupra integrităţii sale fizice sau a sănătăţii, ca rezultat a infracţiunii intenţionate săvârşite cu violenţă. Despăgubirile sunt plătibile, de asemenea, persoanei fizice care, în temeiul legii, a unei hotărâri a unei instanţe/autorităţi, sau a unui acord valid, are obligaţia de întreţinere a oricărei persoane menţionate anterior.

2.5. Posibilitatea de a obţine despăgubiri este limitată la persoanele de o anumită naţionalitate sau care locuiesc într-o anumită ţară?

Despăgubirile pot fi obţinute de către cetăţenii ungari, cetăţenii oricărui stat membru al UE, persoanele strămutate care locuiesc în mod legal pe teritoriul Republicii Ungaria, victimele ale traficului de persoane, persoane îndreptăţite să obţină despăgubiri în temeiul unui acord internaţional sau de reciprocitate încheiat între statul al cărui cetăţean este persoana respectivă şi Ungaria, precum şi persoanele care îşi au domiciliul sau locul de reşedinţă obişnuit ori legal în unul din statele membre UE. Despăgubirile sunt plătibile, de asemenea, victimelor care au un permis de şedere sau de imigrant în Ungaria.

SusSus

2.6. Pot cere despăgubiri în Ungaria dacă infracţiunea a fost comisă într-o altă ţară? Dacă da, în ce condiţii?

Da. Cererea poate fi depusă în orice stat membru al UE în cazul în care infracţiunea a fost săvârşită în Ungaria. În astfel de cazuri, despăgubirile pentru prejudicii sunt plătibile, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute în Legea CXXXV din 2005 privind sprijinul acordat victimelor şi despăgubirile din partea statului.

2.7. Este necesar ca fapta să fie raportată la poliţie?

Da. În cazul în care nu există proceduri penale în curs, cererea privind acordarea de despăgubiri nu poate fi acceptată.

2.8. Este necesar să aştept rezultatul anchetei poliţiei sau al procedurilor penale înainte de a cere despăgubiri?

Nu. Cererea poate fi depusă în timpul desfăşurării procedurilor penale.

2.9. Dacă autorul infracţiunii a fost identificat, trebuie mai întâi să încerc să obţin despăgubiri de la acesta?

Nu.

2.10. Dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat sau condamnat, este totuşi posibil să primesc despăgubiri? În acest caz, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susţine cererea?

O victimă poate primi despăgubiri chiar dacă autorul infracţiunii nu a fost identificat.

În cazul în care inculpatul a fost achitat, despăgubirile pentru prejudicii sunt plătibile numai dacă achitarea a fost pronunţată pe motive de minoritate, incapacitate psihică, forţă sau ameninţare, eroare, protecţie juridică, forţă majoră, ordinul unui agent superior, moartea infractorului, decădere din drept, graţiere sau dacă pericolul pentru societate reprezentat de fapta respectivă a luat sfârşit sau a devenit nesemnificativ; ori dacă achitarea a fost pronunţată pentru unul din celelalte motive prevăzute în Legea IV din 1978 privind Codul penal.

SusSus

2.11. Există un anumit termen în care pot să solicit despăgubiri?

Da.

Cererile de despăgubiri trebuie depuse în termen de trei luni de la data săvârşirii infracţiunii. Există trei excepţii de la această regulă:

În cazul în care cererea nu a fost depusă datorită unor piedici inevitabile, aceasta poate fi depusă în termen de trei luni de la încetarea acestora.

În cazul în care un act anchetat anterior ca parte a procedurilor administrative s­-a dovedit ulterior a fi o infracţiune, cererea poate fi depusă în termen de trei luni de la iniţierea procedurilor penale.

În cazul în care o legătură cauzală între vătămarea cauzată integrităţii fizice a victimei sau sănătăţii şi infracţiune devine evidentă la o dată ulterioară, cererea poate fi depusă în termen de trei luni de la data respectivă.

2.12. Pentru ce tip de prejudicii pot să primesc despăgubiri?

Pentru ca prejudiciile să poată fi determinate, în cerere trebuie să se precizeze suma prejudiciului material suferit ca urmare a infracţiunii, venitul pierdut (pe bază de dovezi) şi costurile antrenate ca rezultat a infracţiunii sau pentru a repara prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii.

2.13. Cum se vor calcula despăgubirile?

Despăgubirile sunt plătibile sub forma unei sume forfetare sau a unei alocaţii lunare.

Suma compensaţiei plătită sub forma unei sume forfetare reprezintă:

 • 100% din valoarea prejudiciului care nu depăşeşte de cinci ori suma de bază,
 • pentru prejudiciul cu o valoare între de cinci şi zece ori suma de bază, suma forfetară este de cinci ori suma de bază,

şi 75% din partea care depăşeşte de cinci ori valoarea sumei de bază.

SusSus

 • În cazul prejudiciilor care depăşesc de cinci ori suma de bază, plata este de 8.75 de ori suma de bază şi 50% din partea care depăşeşte de zece ori suma de bază, dar fără să depăşească de 15 ori suma de bază.

În cazul în care incapacitatea de muncă a persoanei vătămate, care a rezultat din infracţiune, se preconizează că va dura mai mult de şase luni, persoana respectivă poate solicita o alocaţie ca despăgubire parţială pentru scăderea veniturilor sale obişnuite. Suma alocaţiei se calculează după cum urmează:

 • 75% din scăderea dovedită a venitului în cazul în care aceasta are vârsta sub 18 ani sau este întreţinut de o altă persoană;
 • 50% din scăderea dovedită a venitului în cazul în care victima nu este întreţinută de o altă persoană.
2.14. Există o sumă minimă şi/sau maximă care poate fi acordată?

Da.

Legea prevede o sumă de bază, care reprezintă 43% din venitul mediu naţional brut lunar, publicat de către Biroul statistic central pentru anul care precede anul anterior (în 2006 aceasta a fost de 62 651 HUF).

Rambursarea totală sau parţială a pierderii materiale cauzate prin infracţiune poate fi solicitată de către victimă sub forma unei sume forfetare. Se poate acorda o suma de maxim 15 ori suma de bază, ca sumă compensatorie forfetară.

Nivelul maxim al despăgubirii plătite sub forma unei alocaţii lunare este echivalentă cu suma de bază. Alocaţia poate fi plătită pentru o perioadă de maxim trei ani.

SusSus

2.15. Despăgubirile pe care le-am primit sau pe care pot să le primesc pentru aceleaşi daune, dar din alte surse (cum ar fi asigurările) vor fi scăzute din despăgubirile acordate de stat?

Da.

2.16. Există alte criterii care pot să-mi influenţeze posibilitatea de a primi despăgubiri sau modul în care sunt calculate despăgubirile, cum ar fi comportamentul meu în legătură cu evenimentul prejudiciabil?

Da.

O condiţie suplimentară pentru a primi despăgubiri din partea statului o reprezintă mijloacele financiare ale victimei. În consecinţă, este evaluată situaţia venitului solicitantului. Reclamantul al cărui venit net (venit individual, dacă acesta/aceasta este un membru al familiei) nu depăşeşte de două ori suma de bază poate primi despăgubiri. (În 2006 plafonul referitor la venituri a fost de 125 302 HUF).

Legea exclude posibilitatea de a acorda despăgubiri în anumite cazuri pe motive legate de comportamentul victimei: anumite acte sau omisiuni o privează pe aceasta de dreptul de a obţine despăgubiri, chiar dacă victima are mijloace financiare sub plafonul referitor la venituri. În consecinţă, victima nu este îndreptăţită să primească despăgubiri atunci când prejudiciile au fost deja recuperate sau dacă cererea către organismul de asigurare prin care s-ar fi putut recupera total sau parţial prejudiciile nu a fost pusă în executare; în cazul în care victima a provocat actul infracţional sau a contribuit la producerea prejudiciilor; dacă victima nu cooperează cu autorităţile în timpul procedurilor penale sau a procedurii privind obţinerea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate; sau dacă victima a săvârşit o infracţiune care are legătură cu infracţiunea ce a dat naştere la prejudicii.

SusSus

2.17. Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiţii?

Nu.

2.18. De unde obţin formularele necesare şi informaţiile suplimentare privind modul de a solicita despăgubiri? Există un număr de telefon la care pot suna sau un site internet pe care să-l pot folosi?

Formularul necesar poate fi obţinut de pe site-ul:

http://www.im.hu/ Deutsch - English - français - magyar

Formularul poate fi procurat, de asemenea, de la organismele regionale ale Oficiului de Justiţie. Detaliile de contact pentru organismele regionale pot fi obţinute apelând numărul de telefon (gratuit): 06-80-244-444.

2.19. Pot obţine asistenţă juridică pentru această cerere?

Serviciul regional de sprijinire a victimelor al Oficiului de Justiţie oferă asistenţă cu privire la completarea cererii.

2.20. Unde trebuie să trimit cererea?

Cererea poate fi depusă la Serviciile regionale de sprijinire a victimelor ale Oficiului de Justiţie.

2.21. Există organizaţii de sprijinire a victimelor care ar putea oferi asistenţă suplimentară?

Există o serie de organizaţii civile în Republica Ungaria care oferă sprijin victimelor infracţiunilor. Unele dintre acestea acordă sprijin unei categorii speciale de victime (de exemplu victimelor femei), în timp ce altele acordă asistenţă persoanelor care au devenit victime ca rezultat al anumitor infracţiuni penale (de exemplu infracţiuni legate de domiciliu).

« Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Informaţii generale | Ungaria - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 07-03-2008

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit