Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Ungārija

Pēdējo reizi atjaunots: 23-11-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Ungārija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas saņemšana zaudējumu atlīdzības veidā no likumpārkāpēja 1.
1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzību prāvā pret likumpārkāpēju (kriminālprocesā)? 1.1.
1.2. Kurā procedūras posmā man jāiesniedz prasība? 1.2.
1.3. Kā jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kā jāiesniedz prasība (jānorāda kopsumma un/vai jāprecizē atsevišķie zaudējumi)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms procesa un/vai tā laikā? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man būs jāsniedz, lai pamatotu savu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa man piespriež zaudējumu atlīdzību, vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzība kā noziegumā cietušajam sprieduma izpildei pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai iespēja aprobežojas ar cietušajiem, kas ir cietuši atsevišķu veidu noziegumos? 2.2.
2.3. Vai iespēja aprobežojas ar cietušajiem, kuriem ir nodarīti noteikta veida kaitējums? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt nozieguma rezultātā mirušā radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai kompensācijas saņemšanas iespējamība aprobežojas ar noteiktas valstspiederības personām vai noteiktā valstī dzīvojošām personām? 2.5.
2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no Ungārijas, ja noziegums tika izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu ir jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa iznākums, pirms es varu iesniegt pieteikumu? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai joprojām ir iespējams saņemt kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi man ir jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai ir noilgums pieteikuma iesniegšanai par kompensāciju? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija? 2.13.
2.14. Vai ir minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piespriest? 2.14.
2.15. Vai kompensāciju, ko es esmu saņēmis vai varu saņemt par tiem pašiem zaudējumiem, bet no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšana), tiks atskaitīta no valsts maksātās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju vai to, kā aprēķina kompensācijas summu, piemēram, mana izturēšanās pret notikumu, kas radīja kaitējumu? 2.16.
2.17. Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un papildu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pieteikuma iesniegšanai? 2.19.
2.20. Uz kurieni man jāsūta lūgums? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu piedāvāt papildu palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas saņemšana zaudējumu atlīdzības veidā no likumpārkāpēja

1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzību prāvā pret likumpārkāpēju (kriminālprocesā)?

Saskaņā ar 1998. gada Likumu XIX par kriminālprocesu cietušais (kā privātpersona) var iesniegt civilprasību pret likumpārkāpēju par zaudējumiem, kas rodas tieši no darbības, kas ir apsūdzības pamatā, citiem vārdiem, kriminālprocesā apsūdzētais ir atbildīgs tikai par zaudējumiem, kas nodarīti noziedzīga nodarījuma rezultātā.

1.2. Kurā procedūras posmā man jāiesniedz prasība?

Civilprasību var iesniegt no kriminālprocesa ierosināšanas dienas līdz (vēlākais) pirmās instances tiesas sēdes dienai.

1.3. Kā jāiesniedz prasība un kam?

Civilprasību var iesniegt cietusī puse vai, ja viņa ir mirusi, – viņas mantinieks. Atsevišķos gadījumos to var darīt prokurors.

Cietusī puse var iesniegt civilprasību izmeklēšanas iestādei vai prokuratūrai pirms apsūdzības celšanas un tiesai pēc apsūdzības celšanas.

1.4. Kā jāiesniedz prasība (jānorāda kopsumma un/vai jāprecizē atsevišķie zaudējumi)?

Nav tiesību aktos paredzētu noteikumu attiecībā uz prasības iesniegšanas veidu vai summu. Papildus faktiskajiem zaudējumiem privātpersona var pieprasīt kompensāciju par zaudēto peļņu, procentiem, sīkiem izdevumiem un maksu par pārstāvja pakalpojumiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms procesa un/vai tā laikā?

Izskatot civilprasību, privātpersona ir jāinformē par šīs prasības sekām.

Tieslietu birojs (kuru uzrauga Tieslietu ministrija) piedāvā palīdzību cietušajiem, sniedzot informāciju un konsultācijas cietušajai pusei pēc viņas pieprasījuma pirms kriminālprocesa sākuma.

1.6. Kādi pierādījumi man būs jāsniedz, lai pamatotu savu prasību?

Privātpersonai ir jāsniedz pierādījumi par zaudējumiem, par kuriem iesniedz prasību. Šajā nolūkā personai ir jāsniedz attiecīgie pierādījumi. Procesa laikā privātpersona ar tiesas atļauju var tieši nopratināt apsūdzēto un liecinieku.

1.7. Ja tiesa man piespriež zaudējumu atlīdzību, vai man ir pieejama kāda īpaša palīdzība kā noziegumā cietušajam sprieduma izpildei pret likumpārkāpēju?

Pēc privātpersonas pieprasījuma ir iespējama sekvestrācija, lai nodrošinātu civilprasību. Sekvestrāciju var attiecināt arī uz īpašumu, kas nav saistīts ar kriminālnoziegumu. Sīki izstrādāti noteikumi civilprasības, ko tiesa ir apmierinājusi, izpildei ir izklāstīti 1994. gada Likumā LIII par izpildi.

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes?

Jā. Saskaņā ar 2005. gada Likumu CXXXV par noziegumā cietušo atbalstu un valsts kompensāciju var pieprasīt kompensāciju no Tieslietu biroja Cietušo atbalsta dienesta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.2. Vai iespēja aprobežojas ar cietušajiem, kas ir cietuši atsevišķu veidu noziegumos?

Jā. Kompensācija par zaudējumiem ir maksājama tikai fiziskām personām, kuras ir cietušas no vardarbīga, tīša nodarījuma pret viņām.

2.3. Vai iespēja aprobežojas ar cietušajiem, kuriem ir nodarīti noteikta veida kaitējums?

Kompensācija par zaudējumiem ir maksājama tikai tad, ja cietusī puse noziedzīgā nodarījuma rezultātā ir mirusi vai ir nodarīts būtisks kaitējums viņas fiziskajai integritātei vai veselībai.

2.4. Vai kompensāciju var saņemt nozieguma rezultātā mirušā radinieki vai apgādājamie?

Jā. Kompensācija ir maksājama fiziskai personai, kas nodarījuma brīdī ir mirušā vai cietušās puses tuvākais radinieks, viens no adoptējušiem vecākiem, viens no pieņemtiem vecākiem, adoptēts bērns, pieņemts bērns, laulātais vai vispārējo tiesību partneris un dzīvo tajā pašā mājsaimniecībā, kurā persona, kura ir mirusi/kuras fiziskajai integritātei vai veselībai nodarīts kaitējums vardarbīga, tīša nozieguma rezultātā. Kompensācija ir maksājama arī fiziskai personai, kurai ir jāuztur jebkurš no iepriekš minētajiem saskaņā ar likumu, tiesas vai iestādes lēmumu vai spēkā esošu vienošanos.

2.5. Vai kompensācijas saņemšanas iespējamība aprobežojas ar noteiktas valstspiederības personām vai noteiktā valstī dzīvojošām personām?

Kompensāciju var saņemt Ungārijas pilsoņi, jebkuras ES dalībvalsts pilsoņi, bēgļi, kas likumīgi uzturas Ungārijas Republikas teritorijā, cilvēku tirdzniecības upuri, personas, kuras ir tiesīgas saņemt kompensāciju saskaņā ar starptautisku nolīgumu vai savstarpīgumu starp viņa valstspiederības valsti un Ungāriju, un personas, kas dzīvo vai kuru ierastā un likumīgā dzīvesvieta ir jebkurā ES dalībvalstī. Kompensācija ir maksājama arī cietušajiem, kuriem ir Ungārijas uzturēšanās vai imigrācijas atļauja.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no Ungārijas, ja noziegums tika izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā. Pieteikumu var iesniegt jebkurā ES dalībvalstī, ja noziegums tika izdarīts Ungārijā. Tādos gadījumos kompensācija par zaudējumiem ir maksājama, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, kas noteiktas 2005. gada Likumā CXXXV par noziegumā cietušo atbalstu un valsts kompensāciju.

2.7. Vai par noziegumu ir jāziņo policijai?

Jā. Ja nenotiek kriminālprocess, kompensācijas pieteikumu nevar apstiprināt.

2.8. Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa iznākums, pirms es varu iesniegt pieteikumu?

Nē. Pieteikumu var iesniegt kriminālprocesa laikā.

2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Nē.

2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai joprojām ir iespējams saņemt kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi man ir jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Cietušajam pienākas kompensācija pat tad, ja likumpārkāpējs nav identificēts.

Ja apsūdzētais ir attaisnots, kompensācija par zaudējumiem ir maksājama tikai tad, ja attaisnošanas iemesli ir nepilngadība, garīga nespēja, vardarbība vai draudi, kļūda, tiesiska aizsardzība, ārkārtēja nepieciešamība, augstākas amatpersonas rīkojums, likumpārkāpēja nāve, noilgums, žēlsirdība vai ja nodarījuma radītie draudi sabiedrībai ir beigušies vai kļuvuši nenozīmīgi; vai ja attaisnošana notikusi jebkuru citu iemeslu dēļ, kas paredzēti 1978. gada Likumā IV par Kriminālkodeksu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.11. Vai ir noilgums pieteikuma iesniegšanai par kompensāciju?

Jā.

Pieteikumi par kompensāciju ir jāiesniedz trīs mēnešu laikā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienas. Pastāv trīs izņēmumi no šī noteikuma.

Ja pieteikums netika iesniegts sakarā ar nepārvaramām grūtībām, to var iesniegt 3 mēnešu laikā no grūtību izbeigšanās brīža.

Ja nodarījums, kas iepriekš izmeklēts administratīva procesa ietvaros, vēlāk izrādās noziedzīgs nodarījums, pieteikumu var iesniegt trīs mēnešu laikā no kriminālprocesa ierosināšanas brīža.

Ja cēloņsakarība starp kaitējumu cietušā fiziskajai integritātei vai veselībai un noziedzīgo nodarījumu kļūst redzama vēlākā posmā, pieteikumu var iesniegt trīs mēnešu laikā no šīs dienas.

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Lai varētu noteikt zaudējumu apmēru, pieteikumā ir jānorāda materiālo zaudējumu apmērs, kas radies noziedzīga nodarījuma rezultātā, ienākumu zaudēšana (ar pierādījumiem) un jebkuras izmaksas, kas radušās noziedzīga nodarījuma rezultātā vai noziedzīga nodarījuma radīto zaudējumu atlīdzināšanai.

2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Kompensācija ir maksājama kā vienreizējs maksājums vai ikmēneša pabalsts.

Kompensācijas apmērs, ko maksā kā vienreizēju maksājumu:

 • 100% no zaudējumiem, kas pārsniedz pamatsummu mazāk nekā piecas reizes,
 • par zaudējumiem, kas ir piecas līdz desmit reizes lielāki par pamatsummu, vienreizējais maksājums ir piecas reizes lielāks par pamatsummu,

un 75% no tās zaudējumu daļas, kas pārsniedz pamatsummu vairāk nekā piecas reizes.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Zaudējumu gadījumā, kas pārsniedz pamatsummu vairāk nekā desmit reizes, maksājums ir 8,75 reizes lielāks par pamatsummu un 50% no tās zaudējumu daļas, kas pārsniedz pamatsummu vairāk nekā desmit reizes, bet ne vairāk kā 15 reizes lielāks par pamatsummu.

Ja paredzams, ka cietušās personas darba nespēja noziedzīga nodarījuma rezultātā ilgs vairāk nekā 6 mēnešus, viņa var pieprasīt pabalstu kā daļēju kompensāciju par regulāro ienākumu samazināšanos. Pabalsta summa ir šāda:

 • 75% no apliecināta ienākumu samazinājuma, ja cietušais ir jaunāks par 18 gadiem vai ir atkarīgs no citu aprūpes,
 • 50% no apliecināta ienākumu samazinājuma, ja cietušais nav atkarīgs no citu aprūpes.
2.14. Vai ir minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piespriest?

Jā.

Likumā ir paredzēta pamatsumma, kas ir 43% no bruto vidējās mēneša ienākumu summas valstī, kuru publicē Centrālais statistikas birojs par aizpagājušo gadu (2006. gadā tā bija HUF 62 651).

Noziedzīga nodarījuma radīto materiālo zaudējumu pilnīgu vai daļēju atlīdzību cietušais var pieprasīt vienreizēja maksājuma veidā. Kā vienreizēju kompensāciju var piešķirt summu, kas ir ne vairāk kā piecpadsmit reizes lielāka par pamatsummu.

Kompensācijas maksimālā summa, kuru maksā ikmēneša pabalsta veidā, ir vienāda ar pamatsummu. Pabalstu var maksāt ne vairāk kā trīs gadus.

2.15. Vai kompensāciju, ko es esmu saņēmis vai varu saņemt par tiem pašiem zaudējumiem, bet no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšana), tiks atskaitīta no valsts maksātās kompensācijas?

Jā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.16. Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas saņemšanas iespēju vai to, kā aprēķina kompensācijas summu, piemēram, mana izturēšanās pret notikumu, kas radīja kaitējumu?

Jā.

Papildu nosacījums valsts kompensācijai ir cietušā līdzekļi. Tādēļ novērtē pieteikuma iesniedzēja ienākumu situāciju. Prasītājam, kura tīrie ienākumi (individuālie ienākumi, ja viņš ir mājsaimniecības loceklis) divreiz nepārsniedz pamatsummu, pienākas kompensācija. (2006. gadā līdzekļu robeža bija HUF 125 302.)

Likums izslēdz kompensāciju dažos gadījumos cietušā izturēšanās dēļ: atsevišķas darbības vai bezdarbība izslēdz iespēju saņemt zaudējumu kompensāciju pat tad, ja cietušais nesasniedz ienākumu robežu. Attiecīgi cietušajam nepienākas kompensācija, ja zaudējumi jau ir atgūti vai ja nav izpildītas apdrošināšanas prasības, no kuras varētu sagaidīt zaudējumu pilnīgu vai daļēju atgūšanu; ja cietušais izprovocējis kriminālnoziegumu vai veicinājis zaudējumu rašanos; ja cietušais kriminālprocesā vai zaudējumu kompensācijas procedūrā nesadarbojas ar iestādēm; vai ja cietušais izdarījis noziedzīgu nodarījumu saistībā ar noziegumu, kas radīja zaudējumus.

2.17. Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nē.

2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un papildu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Nepieciešamo veidlapu var lejupielādēt no interneta:

Lapas augšmalaLapas augšmala

http://www.im.hu/ Deutsch - English - français - magyar

Veidlapa ir pieejama arī Tieslietu biroja reģionālajās iestādēs. Reģionālo iestāžu kontaktinformāciju var saņemt, zvanot pa šo tālruņa numuru (bez maksas): 06-80-244-444.

2.19. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pieteikuma iesniegšanai?

Tieslietu biroja reģionālie Cietušo atbalsta dienesti piedāvā palīdzību pieteikuma aizpildīšanā.

2.20. Uz kurieni man jāsūta lūgums?

Pieteikumu var iesniegt Tieslietu biroja reģionālajos Cietušo atbalsta dienestos.

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu piedāvāt papildu palīdzību?

Ungārijas Republikā ir vairākas sabiedriskās organizācijas, kas piedāvā palīdzību noziegumos cietušajiem. Dažas palīdz īpašai cietušo kategorijai (piemēram, sievietēm), turpretim citas palīdz personām, kas ir kļuvušas par cietušajiem konkrētu noziedzīga nodarījuma rezultātā (piemēram, saistībā ar mājokli).

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Ungārija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 23-11-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste