Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Ουγγαρία

Τελευταία ενημέρωση: 24-10-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Ουγγαρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Αποκατάσταση από το δράστη της αξιόποινης πράξης με τη μορφή αποζημίωσης 1.
1.1. Ποιος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το δράστη της αξιόποινης πράξης και υπό ποιες προϋποθέσεις (ποινική διαδικασία); 1.1.
1.2. Σε ποιο χρονικό στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωση; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;  1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορεί να τύχω νομικής συνδρομής πριν ή/και κατά τη διαδικασία; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωση μου; 1.6.
1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μού επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό. 2.
2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή σε πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια ορισμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στην Ουγγαρία αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωση μου; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί, υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου; 2.10.
2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσης μου; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς θα προσδιορισθεί η αξίωση μου; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή το ποσό της όπως, π.χ., η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Υπάρχει συνδρομή διαθέσιμη για την υποβολή της αίτησης; 2.19.
2.20. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Αποκατάσταση από το δράστη της αξιόποινης πράξης με τη μορφή αποζημίωσης

1.1. Ποιος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το δράστη της αξιόποινης πράξης και υπό ποιες προϋποθέσεις (ποινική διαδικασία);

Σύμφωνα με το νόμο XIX του 1998 για την ποινική διαδικασία, το θύμα (ως φυσικό πρόσωπο) μπορεί να ασκήσει κατά του κατηγορούμενου πολιτική αγωγή εξαιτίας της πράξης που αποτέλεσε το αντικείμενο του κατηγορητηρίου· δηλαδή, στην αγωγή ο κατηγορούμενος μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλλει αποζημίωση για τη ζημία που βρίσκεται σε αιτιώδη σχέση με το αδίκημα.

1.2. Σε ποιο χρονικό στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωση;

Μια αξίωση μπορεί να δηλωθεί από την ημερομηνία κίνησης της ποινικής διαδικασίας μέχρι, το αργότερο, την ημερομηνία σύγκλησης του συμβουλίου για την έκδοση πρωτοβάθμιας απόφασης.

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;  

Μια ποινική αγωγή μπορεί να ασκηθεί από τον ζημιωθέντα ή, σε περίπτωση θανάτου του, από τους κληρονόμους του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον εισαγγελέα.

Ο ζημιωθείς μπορεί να δηλώσει αξίωση ενώπιον της ανακριτικής αρχής ή της εισαγγελίας πριν από την υποβολή του κατηγορητηρίου.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωση μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου;

Δεν υπάρχει νομική διάταξη όσον αφορά τη μορφή της δήλωσης ή του ποσού της αξίωσης. Εκτός της πραγματικής ζημίας του, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αξιώσει χρηματικά ποσά για απώλεια κερδών, τόκων, εξόδων, και την αμοιβή του αντιπροσώπου του.

1.5. Μπορεί να τύχω νομικής συνδρομής πριν ή/και κατά τη διαδικασία;

Στη διάρκεια της εκδίκασης αξίωσης, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις συνέπειες της συγκεκριμένης αξίωσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πριν από την κίνηση ποινικής διαδικασίας, ως υπηρεσία συνδρομής προς το θύμα, η Δικαστική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρέχει πληροφορίες και συμβουλές, κατόπιν σχετικού αιτήματος, προς τον ζημιωθέντα.

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωση μου;

Η ζημία που αποτελεί τη βάση για τη δήλωση αξίωσης πρέπει να αποδειχθεί από το φυσικό πρόσωπο. Για να την υποστηρίξει, θα πρέπει προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Κατόπιν δικαστικής εξουσιοδότησης, στη διάρκεια της διαδικασίας, το φυσικό πρόσωπο δύναται να απευθύνει απευθείας ερωτήσεις στον κατηγορούμενο και στο μάρτυρα.

1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μού επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική νομική βοήθεια, ως θύμα εγκλήματος, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Κατόπιν αιτήματος του φυσικού προσώπου, μπορεί να διαταχθεί μεσεγγύηση για την εξασφάλιση της αξίωσης. Η μεσεγγύηση μπορεί να καλύπτει επίσης περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν σχέση με το αδίκημα. Οι λεπτομερείς κανόνες για την εκτέλεση της εγκύρως επιδικασθείσας αξίωσης περιλαμβάνονται στο νόμο LIII του 1994 για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό.

2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού;

Ναι. Σύμφωνα με το νόμο CXXXV του 2005 για τη στήριξη θυμάτων αξιόποινων πράξεων και την αποζημίωση από το κράτος, μπορεί να ζητηθεί συμψηφισμός ζημιών από την Υπηρεσία Στήριξης Θυμάτων της Δικαστικής Υπηρεσίας.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων;

Ναι. Συμψηφισμό των ζημιών δικαιούνται μόνο τα θύματα εκείνα που είναι φυσικά πρόσωπα και στα οποία η ζημία ήταν εσκεμμένη και θεωρείται βίαιη αξιόποινη πράξη κατά προσώπου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη μόνο για τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες;

Ο συμψηφισμός των ζημιών καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση, ως συνέπεια της αξιόποινης πράξης που αποτελεί τη βάση γι’ αυτό, θανάτου του ζημιωθέντος ή σοβαρής μόνιμης βλάβης της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας του.

2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση;

Ναι. Εκτός από τον ζημιωθέντα, συμψηφισμό ζημιών δικαιούται επίσης το φυσικό πρόσωπο, που κατά τη χρονική στιγμή τέλεσης του αδικήματος, ζούσε ως συγγενής εξ αίματος στο ίδιο νοικοκυριό με το άτομο που υπέστη τη βαριά βλάβη στη σωματική ακεραιότητα ή υγεία του/της, ή απεβίωσε  κατόπιν της εσκεμμένης, βίαιης αξιόποινης πράξης κατά προσώπου: ο υιοθετών γονέας, ο θετός γονέας, το υιοθετημένο τέκνο, το θετό τέκνο, ο/η σύζυγος ή ο/η σύζυγος με πολιτικό γάμο και, επιπλέον, το πρόσωπο του οποίου τη στήριξη είχε υποχρεωτικά αναλάβει ο ζημιωθείς βάσει νομικού κανονισμού, εκτελεστής δικαστικής ή επίσημης απόφασης ή έγκυρης συμβατικής πράξης.

2.5. Είναι η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορισμένη μόνο για πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή σε πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια ορισμένη χώρα; 

Συμψηφισμό ζημιών δικαιούνται οι Ούγγροι πολίτες, οι πολίτες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μετακινούμενα άτομα που διαμένουν νομίμως στο έδαφος της Ουγγρικής Δημοκρατίας, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα άτομα που δικαιούνται συμψηφισμού βάσει της διεθνούς συμφωνίας που έχει συναφθεί, ή της υπάρχουσας αμοιβαιότητας, μεταξύ του κράτους υπηκοότητάς του/της και της Ουγγρικής Δημοκρατίας, καθώς και τα άτομα που έχουν κατοικία ή συνήθη και νόμιμο τόπο διαμονής σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συμψηφισμός ζημιών δύναται επίσης να χορηγηθεί σε θύματα που έχουν άδεια παραμονής ή μετανάστευσης στην Ουγγαρία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.6. Μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση στην Ουγγαρία αν το αδίκημα τελέστηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν το αδίκημα διαπράχθηκε στην Ουγγαρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο συμψηφισμός ζημιών καταβάλλεται εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου CXXXV του 2005 περί της στήριξης θυμάτων αξιόποινων πράξεων και αποζημίωσης από το κράτος.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία;

Ναι. Εάν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διαδικασία, δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση συμψηφισμού ζημιών.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν επιδιώξω την αξίωση μου;

Όχι· η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

2.9. Αν ο δράστης έχει προσδιορισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;

Όχι.

2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί, υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου;

Αποζημίωση ζημιών δικαιούσθε ακόμη κι αν ο δράστης παραμένει άγνωστος.

Σε περίπτωση απαλλαγής του κατηγορούμενου, δικαιούσθε συμψηφισμό δαπανών μόνον εάν ο δράστης απαλλάχθηκε λόγω του νεαρού της ηλικίας του, διανοητικής ανικανότητας, βίας ή απειλής, λάθους, νομικής προστασίας, έσχατης ανάγκης ή διαταγής ανώτερου αξιωματικού, θανάτου του δράστη, παρέλευσης, χάριτος, ή του κινδύνου για την κοινωνία να κλείσει η υπόθεση ή να ελαχιστοποιηθεί η σημασία της ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου καθορίζεται στο νόμο IV του 1978 του ποινικού κώδικα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αξίωσης μου; 

Ναι, υπάρχει.

Οι αιτήσεις συμψηφισμού ζημιών μπορούν να υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που διαπράχθηκε το αδίκημα. Υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις στον εν λόγω κανόνα:

Εάν αναπόφευκτα εμπόδια αποτρέπουν την υποβολή της αίτησης, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός τριών μηνών μετά την άρση του εμποδίου.

Εάν πράξη που αποτέλεσε αντικείμενο προγενέστερης έρευνας στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας μετατραπεί μεταγενέστερα σε αδίκημα, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός 3 μηνών από την κίνηση της ποινικής διαδικασίας.

Εάν το γεγονός ότι η ζημία που προκαλείται στη σωματική ακεραιότητα ή στην υγεία του θύματος βρίσκεται σε αιτιώδη σχέση με το αδίκημα καθίσταται εμφανής μεταγενέστερα, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το συγκεκριμένο γεγονός γίνεται γνωστό.

2.12. Για τι είδους ζημίες μπορώ να αποζημιωθώ;

Για να καθοριστεί η ζημία, η αίτηση πρέπει να αναφέρει το ποσό της υλικής ζημίας που υπέστη το θύμα συνέπεια του αδικήματος, την ευαπόδεικτη απώλεια εισοδήματος και οποιοδήποτε κόστος έχει ανακύψει συνέπεια του αδικήματος ή προκειμένου να εξαλειφθεί η ζημία που προκάλεσε το αδίκημα.

2.13. Πώς θα προσδιορισθεί η αξίωση μου;

Ο συμψηφισμός ζημιών πρέπει να καταβάλλεται εφάπαξ ή ως μηνιαίο επίδομα.

Το ποσό του συμψηφισμού ζημιών καταβάλλεται εφάπαξ:

 • όταν το 100 % της ζημίας δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο του βασικού ποσού,
 • στην περίπτωση ζημίας που κυμαίνεται μεταξύ του πενταπλάσιου και δεκαπλάσιου του βασικού ποσού, το εφάπαξ ποσό είναι πενταπλάσιο του βασικού ποσού,

και το 75% του μέρους πάνω από το πενταπλάσιο του βασικού ποσού,

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • στην περίπτωση ζημιών που υπερβαίνουν το δεκαπλάσιο του βασικού ποσού, είναι 8,75 φορές το βασικό ποσό και 50% του μέρους πάνω από το δεκαπλάσιο του βασικού ποσού, αλλά δεκαπενταπλάσιο κατ’ ανώτατο όριο του βασικού ποσού.

Στην περίπτωση που η ανικανότητα του ζημιωθέντος λόγω του αδικήματος αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από 6 μήνες, το θύμα δύναται να ζητήσει μερικό συμψηφισμό των ζημιών υπό μορφή επιδόματος ως αντιστάθμισμα στην επελθούσα μείωση του κανονικού του εισοδήματος. Tο ποσό του επιδόματος μπορεί να έχει ως εξής:

 • 75% της βεβαιωμένης μείωσης εισοδήματος εάν το θύμα είναι πρόσωπο ηλικίας κάτω το 18 ετών ή εξαρτάται από τη φροντίδα άλλων,
 • 50% της βεβαιωμένης μείωσης εισοδήματος εάν το θύμα δεν εξαρτάται από τη φροντίδα άλλων.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 

Ναι, υπάρχει.

Ο νόμος αναφέρει το βασικό ποσό. Το μέγεθος του βασικού ποσού φθάνει το 43% του ακαθάριστου μέσου μηνιαίου εθνικού εισοδήματος  που δημοσιεύεται από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία για το προηγούμενο έτος (το 2006 ανερχόταν σε 62,651 HUF).

Ως εφάπαξ συμψηφισμό των ζημιών, το θύμα μπορεί να ζητήσει τη συνολική ή μερική επιστροφή της υλικής ζημίας που υπέστη εξαιτίας του αδικήματος. Κατ’ ανώτατο όριο, μπορεί να χορηγηθεί ως συμψηφισμός ζημιών το δεκαπενταπλάσιο του βασικού ποσού υπό μορφή κατ’ αποκοπή ποσού.

Το ανώτερο ποσό του μηνιαίου επιδόματος πρέπει να ισούται με το βασικό ποσό. Το επίδομα μπορεί να καταβάλλεται για τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο.

2.15. Η αποζημίωση που ήδη δέχθηκα ή που είναι πιθανόν να δεχθώ για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος;

Ναι.

2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή το ποσό της όπως, π.χ., η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 

Ναι.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η ένδεια αποτελεί προϋπόθεση για αποζημίωση από το κράτος. Η κατάσταση ένδειας καθορίζεται από την εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος. Βάσει της εισοδηματικής κατάστασης, ο αιτών του οποίου το καθαρό εισόδημα (κατά κεφαλήν εισόδημα στην περίπτωση αυτών που διαβιούν σε κοινό νοικοκυριό) δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού ποσού μπορεί να θεωρηθεί ενδεής. (Το 2006, το όριο ένδειας ήταν 125,302 HUF).

Ο νόμος καθορίζει τα κριτήρια εξαίρεσης. Η αποδοτέα στο θύμα συμπεριφορά αποτελεί τη βάση αυτών των όρων. Αναλόγως, ο νόμος ορίζει πράξεις ή παραλείψεις, όπου ακόμη και ένα ενδεές θύμα εξαιρείται από το συμψηφισμό των ζημιών. Τοιουτοτρόπως, το θύμα δεν δικαιούται συμψηφισμό των ζημιών εάν η ζημία του έχει ήδη αποκατασταθεί ή δεν έχει εκτελεστεί αξίωση εξ ασφαλίσεως από την οποία μπορεί να αναμένεται πλήρης ή μερική αποκατάσταση των ζημιών· εάν μέσω συμπεριφοράς αποδοτέας σε αυτό έχει προκληθεί η αξιόποινη πράξη ή συνέβαλε στις επισυμβαίνουσες ζημίες· εάν είτε κατά την ποινική διαδικασία είτε κατά τη διαδικασία σχετικά με το συμψηφισμό των ζημιών δεν συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές· εάν, σε συνάφεια με την αξιόποινη πράξη που προκάλεσε το συμψηφισμό των ζημιών, διεπράχθη αδίκημα που καθορίζεται από το νόμο.

2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Το απαραίτητο έντυπο μπορεί να μεταφορτωθεί από το Διαδίκτυο:

http://www.im.hu/ Deutsch - English -français - magyar

Το απαραίτητο έντυπο διατίθεται επίσης από τους περιφερειακούς οργανισμούς της Δικαστικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των περιφερειακών οργανισμών παρέχονται επίσης από τον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου που καλείτε χωρίς χρέωση: 06-80-244-444.

2.19. Υπάρχει συνδρομή διαθέσιμη για την υποβολή της αίτησης;

Βάσει των προβλεπόμενων από το νόμο υποχρεώσεων, οι περιφερειακές Υπηρεσίες Στήριξης Θυμάτων της Δικαστικής Υπηρεσίας παρέχουν συνδρομή για τη συμπλήρωση της αίτησης.

2.20. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να κάνω την αίτηση; 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στις περιφερειακές Υπηρεσίες Στήριξης Θυμάτων της Δικαστικής Υπηρεσίας.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Στην Ουγγαρία υπάρχουν οργανώσεις των πολιτών που προσφέρουν βοήθεια στα θύματα αξιόποινων πράξεων. Ορισμένες από αυτές προσφέρουν βοήθεια σε ειδική κατηγορία θυμάτων (π.χ. σε γυναίκες), ενώ άλλες υποστηρίζουν θύματα συγκεκριμένων αδικημάτων (π.χ. αδικημάτων σχετικά με κατοικίες).

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Ουγγαρία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 24-10-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο