Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Graikija

Naujausia redakcija: 17-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Graikija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Tvarka, kuria žalą atlygina nusikaltėlis 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip turėčiau pateikti ieškinį ir kam? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio dalyką (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar teisinę pagalbą galiu gauti prieš bylos nagrinėjimą, ar jos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar gali nusikaltimo aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybės asmenims gauti kompensaciją yra ribojamos atsižvelgiant į jų tautybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos iš valstybės narės, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant pareiškimą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo pareiškimą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti pareiškimo gauti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo) bus išskaičiuota iš valstybinės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie pareiškimo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija ar internetinis tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.
2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą surašęs pareiškimą? 2.19.
2.20. Kam reikia pateikti pareiškimą? 2.20.
2.21. Ar yra kokių nors nusikaltimų aukas remiančių organizacijų, kurios galėtų suteikti daugiau pagalbos? 2.21.

 

1. Tvarka, kuria žalą atlygina nusikaltėlis

Norėdami sužinoti, kaip reikalauti kompensacijos nepateikiant ieškinio baudžiamojoje byloje, aplankykite tinklalapį „Bylos perdavimas nagrinėti teismui“.

Kadangi tarpvalstybinės bylos taip pat yra susijusios, t. y. kai nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje, ne toje, kurioje yra aukos nuolatinė gyvenamoji vieta, prašome atkreipti dėmesį į tai, kad auka gali paduoti nusikaltėlį į tą patį teismą, kuris nagrinėja baudžiamąją bylos dalį, jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai.

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo?

Civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje teismui dėl žalos atlyginimo ir restitucijos, kylančios iš nusikaltimo, ir finansinės kompensacijos dėl moralinės žalos ar psichinių kančių gali pareikšti tie asmenys, kuriems tokią teisę suteikia Graikijos civilinis kodeksas (Graikijos baudžiamojo proceso kodekso, toliau – BPK, 63 straipsnis). Pagrindinė sąlyga pateikiant ieškinį dėl žalos atlyginimo teismui yra tokios teisės egzistavimas pagal Civilinį kodeksą. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Graikijos civilinio kodekso 914 straipsnyje teigiama, jog „asmuo, kuris dėl savo kaltės neteisėtais veiksmais pakenkė kitam asmeniui, turi atsakyti už padarytą žalą“. Ieškinys dėl žalos atlyginimo, jau pareikštas civilinėje byloje, gali būti pareiškiamas ir baudžiamojoje byloje, jeigu civilinėje byloje galutinis teismo sprendimas dar nėra priimtas. Jeigu ši teisė įgyvendinama, ieškinys civiline tvarka nebenagrinėjamas, išskyrus tuos atvejus, kai baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas perduoda ieškinį nagrinėti civiline tvarka dėl tos sumos dydžio, kuris nebuvo išspręstas, jeigu reikalaujama suma yra ne mažesnė nei 44 eurai.

viršųviršų

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį?

Šalys, turinčios teisę pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo, visuomet gali reikalauti finansinės kompensacijos remdamosi savo ieškiniu dėl žalos atlyginimo iki įrodinėjimo proceso pradžios teismo posėdyje. Viskas, ką jos turi padaryti, – tai užregistruoti savo pareiškimą prieš kaltinamąjį asmenį remdamiesi atitinkamomis Graikijos civilinio proceso kodekso nuostatomis ir atsižvelgti į BPK 167 straipsnyje nustatytus terminus, kitaip tariant, likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki bylos nagrinėjimo pradžios. Asmenys, turintys teisę dėl patirtos moralinės žalos ar psichinių kančių gauti finansinę kompensaciją pagal civilinius įstatymus, ieškinį baudžiamąsias bylas nagrinėjančiame teisme gali užregistruoti iki įrodinėjimo proceso pradžios be jokių ikiteisminių procedūrų.

1.3. Kaip turėčiau pateikti ieškinį ir kam?

Atkreipkite dėmesį į tai, kad užregistruotas ieškinys gali būti perduotas ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui [pildant bylą], bylą tiriančiam teisėjui arba netgi pirmą kartą – baudžiamąją bylą nagrinėjančiam teismui. Pastaruoju atveju galutinis ieškinio pareiškimo terminas nusikaltėliui ar atsakovui pagal civilinę teisę baigiasi penkiomis dienomis anksčiau nei paskirtoji teisminio nagrinėjimo data.

1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio dalyką (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Kai ieškinys dėl žalos atlyginimo yra susijęs ne su kompensacija už moralinę žalą ar psichines kančias, bet su žala, atsiradusia dėl aukos kaltės, taikomos tos pačios nuostatos, kaip ir bet kuriam kitam ieškiniui, pareiškiamam civiline tvarka (žr. skyrelį „Kreipimasis į teismus“).

viršųviršų

1.5. Ar teisinę pagalbą galiu gauti prieš bylos nagrinėjimą, ar jos nagrinėjimo metu?

Ieškiniuose dėl žalos atlyginimo galioja tos pačios nuostatos, kurios taikomos bet kuriam ieškiniui, perduodamam teismui nagrinėti civiline tvarka (žr. skyrelį „Teisinė pagalba“).

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Visus įrodymus, reikalingus bet kuriam kitam ieškiniui įrodyti (žr. skyrelį „Įrodymai“).

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti nuostolius, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?

Kol kas tokių viešo ar kitokio pobūdžio paslaugų nėra.

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Kol kas Graikijos teisė nenustato, kokiais būdais galima iš valstybės gauti kompensaciją už žalą, atsiradusią dėl trečiojo asmens nusikalstamų veiksmų. Vienintelis atvejis, kai valstybei kyla civilinė atsakomybė ir ji privalo atlyginti žalą, yra nustatytas Civilinio kodekso įvadinio įstatymo 105 straipsnyje. Jis reglamentuoja atvejus, kai valstybinės institucijos, savivaldybės, visuomeninės institucijos ar kiti viešosios teisės subjektai, vykdydami jiems priskirtas viešo pobūdžio funkcijas, atlieka neteisėtus veiksmus arba neatlieka tam tikrų veiksmų, kuriuos privalo atlikti. Toliau pateikiami atsakymai yra susiję tik su minėtais atvejais.

viršųviršų

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu?

Kaip jau minėta, ši galimybė yra susijusi tik su deliktais, kuriuos įvykdė valstybinės, savivaldybės, visuomeninės institucijos ar kiti viešosios teisės subjektai, jeigu jie vykdė jiems priskirtas viešo pobūdžio funkcijas.

2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Bet koks dėl tokių veiksmų patirtas sužalojimas gali būti kompensuojamas.

2.4. Ar gali nusikaltimo aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją?

Taip, aukos įpėdiniai gali reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl psichinių kančių.

2.5. Ar galimybės asmenims gauti kompensaciją yra ribojamos atsižvelgiant į jų tautybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Šios galimybės nėra ribojamos dėl tautybės ar gyvenamosios vietos.

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos iš valstybės narės, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Taip, tokios kompensacijos galima reikalauti esant aukščiau minėtoms sąlygoms ir jeigu valstybinė institucija savo funkcijas vykdė kitoje valstybėje.

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne, pranešti policijai apie nusikaltimą nėra būtina.

viršųviršų

2.8. Ar prieš pateikiant pareiškimą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Ne.

2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, reglamentuojančias vyriausybės atsakomybę, nusikaltėlis yra atsakingas kartu su valstybe.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo pareiškimą?

-

2.11. Ar yra nustatyti pareiškimo gauti kompensaciją pateikimo terminai?

Visiems pareiškimams yra taikomi tie patys terminai.

2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami?

Jums gali būti atlyginama bet kokia žala, net ir moralinė.

2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Taip pat, kaip ir kitose žalos atlyginimo bylose [žr. 1.4 klausimą].

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Tokios ribos nėra. Kompensacijos dydis priklauso nuo patirtų nuostolių rūšies.

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo) bus išskaičiuota iš valstybinės kompensacijos?

Taisyklės, kurios taikomos visose kitose bylose dėl kompensacijos, taikomos ir čia.

viršųviršų

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją ar jos apskaičiavimui?

Kaip ir kitose bylose dėl kompensacijos, jeigu manoma, kad aukos elgesys prisidėjo prie nuostolių atsiradimo ar jų lygio [nukentėjusiojo neatsargumas], atlyginamos žalos dydis bus atitinkamai sumažintas.

2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, tai kokiomis sąlygomis?

Kaip ir kitose bylose dėl žalos atlyginimo, remdamiesi bendrai taikomomis taisyklėmis [žr. skyrelį „Laikinosios priemonės ir apsaugos priemonės“] iki bylos nagrinėjimo teisme galite pareikalauti atlyginti dalį žalos, paprašę užtikrinti ieškovo teisių apsaugą.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie pareiškimo pateikimą? Ar yra speciali pagalbos linija ar internetinis tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Šiam reikalui nieko nėra.

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą surašęs pareiškimą?

Teisinę pagalbą galite gauti tokia pačia tvarka ir sąlygomis, kuriomis galite reikalauti teisinės pagalbos bet kuriuo kitu teisiniu klausimu [žr. nuorodą „Teisinė pagalba“].

2.20. Kam reikia pateikti pareiškimą?

Pareiškimai turi būti pateikiami tik teismui ir ne kuriai nors kitai administracijai.

2.21. Ar yra kokių nors nusikaltimų aukas remiančių organizacijų, kurios galėtų suteikti daugiau pagalbos?

Ne. Tokių organizacijų kol kas dar nėra.

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė