comisia europeană > RJE > Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor

Ultima actualizare: 14-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Informaţii generale

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Despăgubiri pentru victimele infracţionalităţii

Cum puteţi obţine despăgubiri pentru vătămările şi pierderile suferite în urma unei infracţiuni comise împotriva dumneavoastră?

Una dintre cele mai negative experienţe imaginabile constă în a deveni victima unei infracţiuni. O victimă poate suferi atât vătămări fizice, cât şi stres psihic grav şi probleme de ordin psihologic, pe o perioadă lungă de timp, în urma unei infracţiuni. E posibil ca victima să suporte cheltuielile pentru tratamentul medical şi spitalizarea pe termen lung şi să piardă din venit din cauza incapacităţii de a continua să lucreze. Victima poate să considere că i-a fost încălcată integritatea personală, să sufere de anxietate pe termen lung privind ieşirile în public şi să aibă, în general, o bucurie de viaţă scăzută.

Responsabilitatea autorului infracţiunii de a acorda despăgubiri

Este normal ca victima să dorească să primească despăgubiri pentru vătămările şi pierderile suferite. Responsabilitatea de a acorda astfel de despăgubiri îi revine autorului infracţiunii în toate statele membre. Această responsabilitate, numită răspundere civilă, este cuprinsă în dreptul civil al fiecărui stat membru şi îl obligă pe autorul infracţiunii să acorde victimei despăgubiri care să acopere pierderile provocate.

Responsabilitatea autorului infracţiunii de a acorda despăgubiri victimei este diferită de răspunderea penală faţă de stat. Despăgubirile se referă la relaţia dintre autorul infracţiunii şi victimă şi, în principiu, victima este cea care trebuie să ceară astfel de despăgubiri în instanţele civile. Răspunderea penală se referă la relaţia dintre autorul infracţiunii şi stat. Autorităţile competente (poliţia, procurorul, judecătorul de instrucţie) trebuie să caute dovezi împotriva autorului infracţiunii cu privire la vinovăţia acestuia, iar hotărârea va fi luată în instanţele penale.

Prin urmare, calea fundamentală prin care victima poate primi despăgubiri constă în a intenta o acţiune împotriva autorului infracţiunii . Se pot afla detalii cu privire la acest aspect în cadrul temei „Intentarea unei acţiuni în instanţă”. Totuşi, prin recunoaşterea situaţiei dificile în care se află victima în urma infracţiunii, toate statele membre încearcă să ajute victima să ceară despăgubiri pe diferite căi. De pildă, victima poate cere despăgubiri în cadrul procedurilor penale numai dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. De asemenea, unele state membre asistă victima la executarea unei hotărâri judecătoreşti privind despăgubirile din partea autorului infracţiunii. Se pot afla mai multe informaţii făcând clic pe steagurile statelor membre.

Posibilitatea de a obţine despăgubiri din partea statului

În multe cazuri victima nu va putea obţine despăgubiri din partea autorului infracţiunii. E posibil ca acesta să nu fie identificat niciodată, sau ca rezultatele anchetei poliţiei să nu ofere suficiente probe cu privire la persoana care a comis infracţiunea. Chiar dacă victima a obţinut o hotărâre privind despăgubirile, e posibil ca autorul infracţiunii să nu deţină venituri sau bunuri şi să nu poată acorda despăgubirile din punct de vedere practic.

Din acest motiv, unele state membre au introdus o posibilitate ca victima să obţină, în schimb, despăgubiri din partea statului. În majoritatea statelor membre, victima trebuie să încerce întâi să obţină despăgubiri din partea autorului infracţiunii. Dacă nu reuşeşte să realizeze aceasta, victima poate cere despăgubiri statului. În unele state membre, posibilitatea de a obţine despăgubiri din partea statului este limitată de anumite criterii adiţionale, în funcţie de tipurile infracţiunii acoperite, sau de tipurile şi volumul pierderilor ce pot fi despăgubite. Unele state membre au condiţii mai generoase privind despăgubirea victimelor atacurilor teroriste. Se pot găsi mai multe informaţii cu privire la aceste condiţii şi la modul de a solicita despăgubiri statului făcând clic pe steagurile statelor membre.

Noua legislaţie UE

Directiva Consiliului privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii, adoptată la 29 aprilie 2004, asigură că, de la 1 iulie 2005, fiecare stat membru are un program naţional în vigoare, care garantează victimelor infracţiunilor despăgubiri echitabile şi adecvate. În al doilea rând, directiva asigură că despăgubirea este uşor accesibilă din punct de vedere practic, indiferent de locul din cadrul UE în care persoana devine victima unei infracţiuni, prin crearea unui sistem de cooperare între autorităţile naţionale, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006.

Se pot găsi mai multe informaţii cu privire la directivă făcând clic pe icoana „Drept comunitar”.

SusSus

Ultima actualizare: 14-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit