Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Pēdējo reizi atjaunots: 25-09-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Kompensācijas noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Kā jūs varat saņemt kompensāciju par jums nodarītajiem kaitējumiem un zaudējumiem noziedzīga nodarījuma dēļ?

Būt par cietušo kādā noziedzīgā nodarījumā ir vissliktākā pieredze, ko vien var iedomāties. Cietušais ilgu laiku noziedzīgā nodarījuma dēļ var ciest no smaga fiziskā kaitējuma, kā arī smaga garīgā stresa un psiholoģiskām problēmām. Cietušajam var nākties segt ārstēšanas izdevumus un ilgtermiņa uzturēšanos slimnīcā un viņš var zaudēt ienākumus, jo nespēj turpināt darbu. Cietušais var pieņemt, ka ir pārkāptas viņa vai viņas tiesības uz personas neaizskaramību, var izjust ilglaicīgu trauksmi no atrašanās sabiedrībā un zaudēt dzīvesprieku.

Noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pienākums atlīdzināt kaitējumu

Ir tikai dabiski, ja cietušais vēlētos saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem. Visās dalībvalstīs pienākums maksāt šādu kompensāciju attiecas uz noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Šis pienākums, ko sauc par civiltiesisko atbildību, ir paredzēts katras dalībvalsts civillikumā, un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pienākums ir atlīdzināt kaitējumu cietušajam par zaudējumiem.

Noziedzīgā nodarījuma izdarītāja pienākums atlīdzināt kaitējumu cietušajam atšķiras, ņemot vērā viņa vai viņas kriminālatbildību pret valsti. Kaitējums attiecas uz attiecībām starp noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un cietušo un principā tieši cietušajam ir jāpieprasa atlīdzināšana par kaitējumu civiltiesiskā procesā. Kriminālatbildība attiecas uz attiecībām starp noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un valsti. Tādēļ kompetentām iestādēm (policijai, prokuroram, izmeklēšanas tiesnesim) ir jāmeklē pierādījumi pret uzbrucēju un jāpierāda viņa vai viņas vaina, un lēmumu pieņems tiesa kriminālprocesā.

Cietušajam galvenais atlīdzības saņemšanai ir iesūdzēt tiesā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Vairāk informācijas par to, kas ir jādara, var atrast pie tēmas „Lietas iesniegšana tiesā”. Tomēr atzīstot grūto situāciju, kādā atrodas cietušais pēc noziedzīgā nodarījuma, visas dalībvalstis mēģina palīdzēt cietušajam gūt kaitējuma atlīdzinājumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja dažādos veidos. Piemēram, cietušais var pieprasīt kaitējuma atlīdzināšanu kriminālprocesā ar noteikumu, ka ir izpildīti daži nosacījumi. Dažas dalībvalstis arī palīdz cietušajam īstenot spriedumu par kaitējuma atlīdzināšanu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Papildu informāciju var atrast, uzklikšķinot uz dalībvalsts karodziņa.

Iespēja saņemt kompensāciju no valsts

Daudzos gadījumos cietušais nevarēs saņemt kaitējuma atlīdzinājumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja. Iespējams, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai policijas izmeklēšanās nav iegūti pietiekami pierādījumi pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Pat ja cietušais ir saņēmis spriedumu par kaitējuma atlīdzināšanu, noziedzīgā nodarījuma izdarītājam var nebūt ienākumu un īpašumu un viņš faktiski nespēs atlīdzināt kaitējumu.

Šī iemesla dēļ dažas dalībvalstis ir paredzējušas iespēju tā vietā cietušajam saņemt kompensāciju no valsts. Vairumā dalībvalstu cietušajam vispirms ir jāmēģina atgūt kaitējuma atlīdzinājums no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja. Ja tas neizdodas, cietušais var pieprasīt saņemt kompensāciju no valsts. Dažās dalībvalstīs iespēju saņemt kompensāciju no valsts ierobežo zināmi kritēriji saistībā ar noziedzīgā nodarījuma veidiem vai zaudējuma apmēru, ko var kompensēt. Dažās dalībvalstīs personām, kuras cietušas teroristu uzbrukumos, ir labvēlīgāki nosacījumi kompensācijas saņemšanas. Vairāk informācijas par šiem nosacījumiem un to, kā pieteikties kompensācijas saņemšanai no valsts, var atrast, uzklikšķinot uz dalībvalsts karoga.

Jauna ES likumdošana

Padomes direktīva par kompensāciju noziedzīgajos nodarījumos cietušajiem, kas ir pieņemta 2004. gada 29. aprīlī, paredz, ka no 2005. gada 1. jūlija katrai dalībvalstij ir izveidota valsts sistēma, kas garantē godīgu un atbilstīgu kompensāciju noziedzīgajos nodarījumos cietušajiem. Turklāt direktīva paredz, ka neatkarīgi no tā, kur ES teritorijā persona kļūst par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kompensācija ir viegli pieejama, pateicoties starp valstu iestādēm izveidotai sadarbības sistēmai, kas darbojas no 2006. gada 1. janvāra.

Papildu informāciju par direktīvu var atrast, uzklikšķinot uz ikonas „Kopienas tiesību akti”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 25-09-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste