Euroopa Komisjon > EGV > Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Viimati muudetud: 25-09-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Kuidas saada hüvitist teie vastu toime pandud kuriteost põhjustatud tervisekahjustuste ja kahju eest?

Kuriteo ohvriks langemine on üks kõige ebameeldivamaid kogemusi, mida on võimalik ette kujutada. Ohver võib saada raskeid tervisekahjustusi ja kannatada pikka aega kuriteost põhjustatud vaimse stressi ning psühholoogiliste probleemide all. Ohver võib kanda kulusid seoses raviga ja pikaajalise haiglas viibimisega ning kaotada sissetuleku, kuna ta ei suuda enam töötada. Ohver võib tunda, et rikutud on tema isiklikku puutumatust, karta pikka aega avalikes kohtades liikumist ning leida, et ta ei suuda elust rõõmu tunda.

Süüdlase kohustus maksta hüvitist

On loomulik, et ohver soovib saada tekitatud tervisekahjustuste ja kahju eest hüvitist. Kõikides liikmesriikides lasub sellise hüvitise maksmise kohustus süüdlasel. Kõnealune kohustus, mida nimetatakse tsiviilvastutuseks, on kõikide liikmesriikide tsiviilõiguse osa ja kohustab süüdlast maksma põhjustatud kahju eest ohvrile hüvitist.

Süüdlase kohustus maksta ohvrile hüvitist erineb tema kriminaalvastutusest riigi ees. Kahju on seotud süüdlase ja ohvri vaheliste suhetega ning põhimõtteliselt peab ohver nõudma tsiviilkohtumenetluses kõnealuse kahju hüvitamist. Kriminaalvastutus on seotud süüdlase ja riigi vaheliste suhetega. Tõendite kogumine kuriteo toimepanija süü tõendamiseks on pädevate ametiisikute (politsei, prokuröri, asja uuriva kohtuniku) kohustus ja otsus tehakse kriminaalkohtumenetluses.

Seega on ohvri peamine võimalus hüvitist saada esitada süüdlase vastu hagi. Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha, saate pealkirja alt „Asja kohtusse andmine”. Tunnistades, kui raskes olukorras on ohver pärast kuritegu, püüavad kõik liikmesriigid siiski erineval viisil aidata ohvril süüdlaselt hüvitis välja nõuda. Näiteks võib ohver teatud tingimuste täitmisel nõuda hüvitise maksmist kriminaalmenetluses. Mõned liikmesriigid aitavad ohvritel süüdlase suhtes tehtud hüvitise maksmise kohtuotsuse täitmisele pöörata. Lisateabe saamiseks klõpsake liikmeriigi lipul.

Võimalus saada hüvitist riigilt

Paljudel juhtudel on ohvril võimatu süüdlaselt hüvitist saada. Võib-olla ei ole süüdlast tuvastatud või ei ole politseiuurimise tulemused andnud piisavalt tõendeid selle kohta, kes kuriteo toime pani. Isegi kui ohvri kasuks on tehtud hüvitise maksmise otsus, võib süüdlasel puududa sissetulek ja varad ning ta ei ole tegelikkuses suuteline hüvitist maksma.

Seetõttu on liikmesriigid võtnud kasutusele võimaluse, et ohvrid saavad hüvitist riigilt. Enamikus liikmesriikides peab ohver enne püüdma saada hüvitist süüdlaselt. Kui see ei õnnestu, võib ohver taotleda hüvitist riigilt. Mõnes liikmesriigis on riigilt hüvitise saamise võimalus piiratud lisatingimustega, mis käsitlevad kuriteo liiki või hüvitatava kahju liiki ja suurust. Mõnes liikmesriigis on terrorirünnakute ohvritele hüvitise maksmise tingimused soodsamad. Lisateavet kõnealuste tingimuste ja riigilt hüvitise taotlemise kohta saate klõpsates liikmesriigi lipul.

ELi uued õigusaktid

29. aprillil 2004. aastal vastu võetud nõukogu direktiiviga, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist, tagatakse, et alates 1. juulist 2005. aastast on kõikides liikmesriikides kasutusel riiklik kava, millega tagatakse kuriteoohvritele õiglase ja asjakohase hüvitise maksmine. Teiseks tagatakse direktiiviga, et hüvitis on tegelikkuses lihtsalt kättesaadav, sõltumata sellest, kus kohas Euroopa Liidus isik kuriteo ohvriks langeb, luues liikmesriikide asutuste vahelise koostöösüsteemi, mis hakkas toimima alates 1. jaanuarist 2006. aastast.

Lisateavet direktiivi kohta saate klõpsates ikoonil „Ühenduse õigus”.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 25-09-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik