Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Dette website lukker i december 2019. Indholdet ligger nu på den europæiske e-justiceportal.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Seneste opdatering, se български - čeština - eesti keel - English - français - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - polski - română - slovenčina - slovenščina

Erstatning til ofre for forbrydelser

Hvordan kan der opnås erstatning for skader og tab som følge af en forbrydelse?

At blive offer for en forbrydelse er en af de mest forfærdelige oplevelser, man kan forestille sig. Et offer kan udsættes for alvorlige fysiske skader, stress og psykologiske problemer. Det kan medføre store omkostninger til medicinsk behandling og lange hospitalsophold og betyde indtægtstab, da ofret ikke længere er i stand til at arbejde. Ofret kan føle, at dets personlige integritet er blevet krænket, og lide af langvarig angst for at bevæge sig omkring og generelt få en nedsat livsglæde.

Skadevolderens erstatningsansvar

Det er kun naturligt, at ofret ønsker at få erstatning for de skader og tab, ofret har lidt. Ansvaret for at yde en sådan erstatning er i alle medlemsstaterne placeret hos skadevolderen. Dette ansvar, kaldet civilretligt ansvar, henhører under civilretten i den enkelte medlemsstat og forpligter skadevolderen til at betale skadeserstatning til ofret for at dække de tab, der er lidt.

Der skal sondres mellem skadevolderens pligt til at betale skadeserstatning til ofret og dennes strafferetlige ansvar over for staten. Skadeserstatning vedrører forholdet mellem skadevolderen og ofret, og det er i princippet ofret, der skal anmode om en sådan erstatning i en civil retssag. Det strafferetlige ansvar vedrører forholdet mellem skadevolderen og staten. Det er de kompetente myndigheder (politi, offentlig anklager, undersøgelsesdommer), der skal finde beviser mod gerningsmanden, og afgørelsen træffes som led i en straffesag.

Ofrets vigtigste middel til at opnå erstatning er således at sagsøge skadevolderen. Flere oplysninger om hvordan det gøres, findes under "sagsanlæg". For imidlertid at tage højde for den vanskelige situation, som ofret befinder sig i efter en forbrydelse, forsøger alle medlemsstaterne på forskellig vis at hjælpe ofret med at søge erstatning fra skadevolderen. Ofret kan f.eks. have mulighed for at søge om erstatning inden for rammerne af en straffesag, hvis visse betingelser er opfyldt. Nogle medlemsstater hjælper også ofret med at få fuldbyrdet en dom, der fastslår skadevolderens erstatningspligt. Der kan fås yderligere oplysninger ved at klikke på medlemsstatens flag.

Mulighed for at få erstatning fra staten

I mange sager vil det ikke være muligt for ofret at få skadeserstatning fra skadevolderen. Måske er skadevolderen aldrig blevet fundet, eller politiets undersøgelser har ikke givet tilstrækkelige beviser. Selv om ofret ved dom har fået tilkendt skadeserstatning, kan skadevolderen være uden midler og i praksis ikke være i stand til at betale erstatningen.

Derfor har 13 medlemsstater indført en mulighed for, at ofret kan få erstatning fra staten. I de fleste medlemsstater skal ofret først have forsøgt at få erstatning fra skadevolderen. Hvis det ikke lykkes, kan ofret søge staten om erstatning. I nogle medlemsstater gælder der visse betingelser for at få erstatning fra staten, f.eks. vedrørende typer af forbrydelser eller erstatningsberettigede tab og beløbsstørrelser. Nogle medlemsstater har gunstigere erstatningsbetingelser for terroristangreb. Der kan fås flere oplysninger om disse betingelser, og om hvordan der søges om erstatning fra staten ved at klikke på medlemsstatens flag.

Et nyt EU-initiativ

Europa-Kommissionen har foreslået, at der indføres en ret til erstatning for ofre for forbrydelser i alle medlemsstater. Den har også foreslået, at medlemsstaterne samarbejder for at hjælpe personer, der bliver ofre for forbrydelser, mens de opholder sig i udlandet, med at få erstatning. Der kan fås flere oplysninger om dette forslag ved at klikke på ikonet "EU-ret".

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige