Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Somija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt English - suomi - svenska
 

SATURS

1. Kompensācijas saņemšana par nodarīto kaitējumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja 1.
1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tiesas procesā pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (kriminālprocesā)? 1.1.
1.2. Kurā procedūras brīdi man prasība ir jāiesniedz? 1.2.
1.3. Kā un kam man prasība ir jāiesniedz? 1.3.
1.4. Kas man prasībā ir jānorāda (kopējā summa un/vai individuālie zaudējumi)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesas procesa un/vai tā laikā? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man būs jāiesniedz, lai pamatotu savu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa noteiks atlīdzināt kaitējumu, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā cietušajam noziedzīgā nodarījumā, lai nodrošinātu sprieduma izpildi pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kas ir cietuši noteikta veida noziedzīgos nodarījumos? 2.2.
2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kas ir guvuši noteikta veida ievainojumus? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziedzīgā nodarījuma dēļ mirušo upuru radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju attiecas tikai uz personām ar noteiktu pilsonību vai dzīvesvietu noteiktā valstī? 2.5.
2.6. Vai es varu iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu Somijā, ja noziedzīgais nodarījums tika pastrādāts citā valstī? Ja jā, kādi ir nosacījumi? 2.6.
2.7. Vai par noziedzīgo nodarījumu ir iepriekš jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai ir jāgaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts pirms pieteikuma iesniegšanas? 2.8.
2.9. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir identificēts, vai vispirms ir jāmēģina saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? 2.9.
2.10. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai apsūdzēts, vai tomēr ir iespējams iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu? Ja tā ir, kādi pierādījumi man ir vajadzīgi, lai pamatotu savu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai ir noteikts, cik ilgā laikā pieteikums par kompensācijas saņemšanu ir jāiesniedz? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācijas summa? 2.13.
2.14. Vai ir minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piešķirt? 2.14.
2.15. Vai kompensāciju, ko par tiem pašiem zaudējumiem esmu saņēmis (-usi) vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, no apdrošināšanas), atskaitīs no valsts maksātās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, piemēram, mana uzvedība negadījumā, kas izraisīja ievainojumu, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināts kompensācijas apmērs? 2.16.
2.17. Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, kādi ir nosacījumi? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu? 2.19.
2.20. Kur man pieteikums ir jāsūta? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas saņemšana par nodarīto kaitējumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja

1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tiesas procesā pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (kriminālprocesā)?

Prasību par kaitējuma atlīdzināšanu var iesniegt brīdī, kad tiek izskatīta apsūdzība. Prasību par kaitējuma atlīdzināšanu parasti izskata kopā ar apsūdzību, bet to var arī izskatīt atsevišķā tiesas procesā.

1.2. Kurā procedūras brīdi man prasība ir jāiesniedz?

Ja iespējams, prasība ir jāiesniedz pirmstiesas izmeklēšanas laikā. Policijai ir pienākums šajā brīdī noskaidrot, vai cietušajai pusei ir kādas prasības. Prokurora pienākums parasti ir pēc cietušās puses lūguma ierosināt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu vienlaicīgi ar apsūdzības izvirzīšanu. Tomēr šāds pienākums nepastāv lietās, kurās prasība ir neskaidra u.c.

1.3. Kā un kam man prasība ir jāiesniedz?

Prasība ir jāiesniedz rakstiski prokuroram vai tiesai, ja lieta jau tiek izskatīta tiesā.

1.4. Kas man prasībā ir jānorāda (kopējā summa un/vai individuālie zaudējumi)?

Prasībai par kaitējuma atlīdzināšanu ir jābūt pēc iespējas konkrētākai. Prasībā ir jānorāda gūto ievainojumu vai kaitējuma veids (piemēram, īpašuma bojājums, miesas bojājumi, ārstēšanas izdevumi u.c.), kā arī kaitējuma apmērs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesas procesa un/vai tā laikā?

Jā, ja tiek ievēroti valsts piešķirtās juridiskās palīdzības saņemšanas nosacījumi. Ja tos ievēro, juridisko palīdzību var piešķirt gan pirmstiesas izmeklēšanā, gan tiesas procesa laikā. Turklāt noziedzīgā nodarījumā cietušie vienmēr var iecelt pārstāvi, kam maksā no valsts līdzekļiem, ja pieprasītāji ir dzimumnoziegumos cietušās puses (Sodu kodeksa 20. nodaļa) vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir tuvs cietušā radinieks un lieta ir saistīta ar slepkavību vai miesas bojājumu nodarīšanu kā noteikts Sodu kodeksa 21. nodaļas 1.-6. punktā (piemēram, slepkavības mēģinājums vai uzbrukums vainu pastiprinošos apstākļos).

1.6. Kādi pierādījumi man būs jāiesniedz, lai pamatotu savu prasību?

Prasībai ir jāpievieno jebkādi rakstiski pierādījumi par nodarīto kaitējumu vai tā apmēru. Tomēr ir svarīgi prasībai pievienot visas medicīniskās izziņas, izdevumu kvītis, u.c. Tiesa novērtēs pierādījumu atbilstību katrā lietā atsevišķi. Ja pierādījumi par radušos kaitējumu apmēru nav pietiekami, tiesa aptuveni novērtēs kaitējuma lielumu.

1.7. Ja tiesa noteiks atlīdzināt kaitējumu, vai man ir pieejama īpaša palīdzība kā cietušajam noziedzīgā nodarījumā, lai nodrošinātu sprieduma izpildi pret likumpārkāpēju?

Pieteikumu par sprieduma izpildi iesniedz Tiesu izpildītāju birojā, kas jums palīdzēs aizpildīt pieteikumu. Pieteikumu var nosūtīt arī pa e-pastu. Pieteikuma veidlapa ir pieejama (somu valodā) tīmekļa vietnē http://www.oikeus.fi/6558.htm suomi (izvēlēties ’Ulosottoasiat’, ’Ulosottohakemus – Tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat’). Kopā ar pieteikumu Tiesu izpildītāju birojam ir jāsūta tiesas spriedums vai oficiāli apstiprināta sprieduma kopija. Pieteikumu var iesniegt, tiklīdz tiesa ir pasludinājusi spriedumu; tādēļ nav jāgaida līdz galīgajam lēmumam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes?

Jā, pieteikumi ir jāsūta Valsts kasei.

2.2. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kas ir cietuši noteikta veida noziedzīgos nodarījumos?

Parasti vienīgā prasība ir, lai kaitējums vai zaudējumi būtu nodarīti kriminālpārkāpumā. Tomēr par satiksmes negadījumiem nekādu kompensāciju nemaksā. Satiksmes negadījumi attiecas uz miesas bojājumiem un īpašuma bojājumu, kas radušies, vadot transportlīdzekli satiksmē. Kompensācija, piemēram, par garīgām ciešanām tiek maksāta tikai tad, ja cēlonis ir pārkāpums pret personas brīvību vai dzimumpārkāpums.

2.3. Vai šī iespēja attiecas tikai uz tiem cietušajiem, kas ir guvuši noteikta veida ievainojumus?

Parasti nē. 2.12. punktā ir uzskaitīti tie ievainojumu vai kaitējuma veidi, par kuriem Somijā var saņemt kompensāciju.

2.4. Vai kompensāciju var saņemt noziedzīgā nodarījuma dēļ mirušo upuru radinieki vai apgādājamie?

Personas, kas mirušajam ir īpaši tuvi, ir tiesīgas saņemt kompensāciju par garīgām ciešanām. Parasti par īpaši tuvām tiek uzskatītas attiecības, piemēram, starp laulātajiem un starp nepilngadīgo un viņa vecākiem.

Ja persona, kura maksā uzturlīdzekļus, nomirst, tad persona, kas ir tiesīga saņemt uzturlīdzekļus vai bērna pabalstu, saņems kompensāciju. Šādā gadījumā kompensācija atbilst tai summai, ko šī persona, iespējams, būtu saņēmusi no mirušās personas. Pensijas saskaņā ar dažādiem pensiju likumiem tiks atskaitītas no kompensācijas, kas izmaksājama personai, kura ir tiesīga saņemt uzturlīdzekļus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Turklāt pamatotu kompensācijas summu drīkst izmaksāt par bēru izdevumu segšanu.

2.5. Vai iespēja saņemt kompensāciju attiecas tikai uz personām ar noteiktu pilsonību vai dzīvesvietu noteiktā valstī?

Parasti kompensāciju maksā par Somijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, tādēļ tās personas, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju, pilsonībai nozīmes nav. Tomēr, ja likumpārkāpējs un cietušais likumpārkāpuma brīdī Somijā dzīvoja īslaicīgi, Somijas valsts kompensāciju bez īpaša iemesla nemaksā.

2.6. Vai es varu iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu Somijā, ja noziedzīgais nodarījums tika pastrādāts citā valstī? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Ja noziedzīgais nodarījums tika pastrādāts ārpus Somijas, kompensāciju var prasīt no Somijas valsts tikai par miesas bojājumiem un ievērojot noteiktus nosacījumus.

Viens priekšnoteikums ir, ka noziedzīgā nodarījumā cietušais likumpārkāpuma brīdī bija Somijas pastāvīgais iedzīvotājs. Ja cietušais atradās ārzemēs, personas vizītei ārzemēs jābūt saistītai ar darbu, mācībām vai salīdzināmu iemeslu, kas šai personai dod tiesības saņemt kompensāciju. Pamatotu kompensāciju var izmaksāt arī citos gadījumos, ja to uzskata par attaisnojamu.

2.7. Vai par noziedzīgo nodarījumu ir iepriekš jāziņo policijai?

Nē. Tomēr, ja par noziedzīgo nodarījumu policijai nav ziņots, un policija nav par to uzzinājusi no citiem avotiem, kompensāciju maksās tikai tad, ja ir īpašs iemesls to darīt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.8. Vai ir jāgaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts pirms pieteikuma iesniegšanas?

Pieteikumu var iesniegt agrāk. Tomēr Valsts kase parasti gaida, kamēr pirmās instances tiesa nosaka iesniedzēja tiesības saņemt atlīdzību no personas, kas ir atbildīga par ievainojumu vai kaitējumu, vai tiek pieņemts lēmums neierosināt lietu pret likumpārkāpēju. Ja likumpārkāpējs netiek apsūdzēts sešu mēnešu laikā no brīža, kad policija uzzināja par likumpārkāpumu, šo jautājumu drīkst izlemt Valsts kase.

2.9. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir identificēts, vai vispirms ir jāmēģina saņemt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja?

Nē.

2.10. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav identificēts vai apsūdzēts, vai tomēr ir iespējams iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu? Ja tā ir, kādi pierādījumi man ir vajadzīgi, lai pamatotu savu pieteikumu?

Jūs tomēr varat iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu (skatīt 2.7. un 2.8. punktu). Ziņojumā ir jānorāda, ka ievainojums vai kaitējums ir radies kriminālpārkāpuma rezultātā. Policijas pirmstiesas izmeklēšanas ziņojumus vai spriedumu parasti iesniedz kā pierādījumus. Ja to nav, drīkst iesniegt citus ticamus ziņojumus. Būtiskākais ir novērtējums par to, vai faktus, kas attiecas uz pārkāpuma izdarīšanu, var vai nevar uzskatīt par ticamiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.11. Vai ir noteikts, cik ilgā laikā pieteikums par kompensācijas saņemšanu ir jāiesniedz?

Pieteikums par kompensācijas saņemšanu rakstiski ir jāiesniedz desmit gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas brīža. Ja ir īpašs iemesls, Valsts kase drīkst ņemt vērā arī tādus pieteikumus, kas iesniegti vēlāk.

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Somijā kompensāciju no valsts līdzekļiem var maksāt šādos gadījumos:

 1. miesas bojājumi
  • medicīniskie izdevumi un citi izdevumi, kas rodas saistībā ar miesas bojājumu,
  • fiziskas sāpes un ciešanas,
  • garīgas ciešanas, ko var salīdzināt ar sāpēm un ciešanām, ja tā ir medicīniski nosakāma psihiska disfunkcija,
  • pastāvīga invaliditāte un fizisks trūkums, kā arī pastāvīgs kosmētiska rakstura trūkums – ienākumu zaudēšana,
  • apģērbs un citas ikdienas lietas, brilles un zobu protēzes, kas ir bojātas,
  • garīgas ciešanas (skatīt 2.2. punktu par ierobežojumiem);
 2. īpašuma bojājums
  • to var kompensēt, ja bojājumu ir radījusi persona, kas ir ievietota ārstniecības iestādē vai tai ir atņemta brīvība citādā veidā. Īpašuma bojājumu var arī kompensēt dažās citās situācijās, ja ir ticams pamats;
 3. juridiskie izdevumi, ja lietu ir izskatījusi tiesa un iesniedzējam tiek maksāta arī cita kompensācija no valsts līdzekļiem;
 4. pamatoti bēru izdevumi.

2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācijas summa?

Tiesību normu par kompensācijas summas aprēķināšanu nav. Tādēļ Valsts kase nosaka kompensāciju, izmantojot vienotus kritērijus, ņemot vērā katras atsevišķas lietas īpatnības. Valsts kase izmanto orientējošas tabulas tikai tādām kompensācijām, kas saistītas ar sāpēm un ciešanām, kā arī ar pastāvīgu invaliditāti un fizisku trūkumu, un kosmētiska rakstura trūkumu. Šajās tabulās kompensācijas līmenis tiek noteikts, atsaucoties uz miesas bojājuma smagumu, piemēram, invaliditātes periodu, hospitalizācijas periodu, ārstēšanas apmēru u.c. Nosakot kompensācijas apmēru, Valsts kasei tiesas lēmums par kompensācijas piešķiršanu nav saistošs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.14. Vai ir minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piešķirt?

Vispārējais ierobežojums ir, ka kompensāciju nemaksā, ja maksājamā summa ir mazāka par EUR 34.

Maksimālās summas, kas noteiktas spēkā esošajos Somijas tiesību aktos (par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pēc 2003. gada 1. janvāra), ir šādas:

 • par ienākumu un uzturlīdzekļu zaudējumu – EUR 125/dienā;
 • par uzturlīdzekļu zaudējumu – summa, kas noteikta vienojoties vai ar tiesas spriedumu;
 • kompensācijai, ko maksā personai, kas mirušajam bijusi īpaši tuva – EUR 3 700;
 • par miesas bojājumiem – kopējā kompensācijas summa par vienu gadījumu nepārsniedz EUR 51 000;
 • par īpašuma bojājumu – EUR 25 500.

2.15. Vai kompensāciju, ko par tiem pašiem zaudējumiem esmu saņēmis (-usi) vai varu saņemt no citiem avotiem (piemēram, no apdrošināšanas), atskaitīs no valsts maksātās kompensācijas?

Jā. Summas, kas saskaņā ar citiem tiesību aktiem maksājamas personai, kas ir guvusi ievainojumu vai kaitējumu, tiek atskaitītas no valsts maksātās kompensācijas. Turklāt tiek atskaitīta kompensācija, kas saņemta, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi. Likumpārkāpēja maksājamā atlīdzība par kaitējumu tiek atskaitīta tikai līdz faktiski samaksātai summai.

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, piemēram, mana uzvedība negadījumā, kas izraisīja ievainojumu, kas var ietekmēt manas iespējas saņemt kompensāciju vai to, kā tiek aprēķināts kompensācijas apmērs?

No valsts līdzekļiem maksāto kompensāciju var koriģēt, ja persona, kas guvusi ievainojumu vai kaitējumu, kaut kādā veidā to ir veicinājusi. Tas attiecas arī uz gadījumu, ja citi ārēji apstākļi pārkāpumā, kas izraisīja ievainojumu vai kaitējumu, ir veicinājuši ievainojuma vai kaitējuma rašanos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Par īpašuma bojājumu kompensāciju bez īpaša iemesla nemaksā, ja:

 • persona, kas guvusi kaitējumu, nav bez pamatota iemesla veikusi parastos piesardzības pasākumus vai nav apdrošinājusi īpašumu;
 • likumpārkāpējs un persona, kas guvusi kaitējumu, likumpārkāpuma brīdī dzīvoja kopā vienā mājsaimniecībā.

2.17. Vai es varu saņemt kompensācijas avansu? Ja jā, kādi ir nosacījumi?

Avansu var saņemt, ja lēmums par kompensāciju kavējas, un iesniedzējs ir acīmredzami tiesīgs kompensāciju saņemt.

2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpaša palīdzības līnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Valsts kase jums var sniegt papildu informāciju (skatīt 2.20. punktu).

2.19. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu?

Jūs varat pats/pati iesniegt pieteikumu; ja ir nepieciešama palīdzība, Valsts kase var jums palīdzēt. Pamatotu kompensāciju par juridiskā pārstāvja izdevumiem maksās no valsts līdzekļiem, ja iesniedzējam tiek nozīmēts bezmaksas tiesas process tiesā. Kompensāciju par pamatotām pieteikuma izmaksām var maksāt arī, ja lieta tiesā nav izskatīta, bet iesniedzējs atbilst kritērijiem, lai tam tiktu nozīmēts bezmaksas tiesas process.

2.20. Kur man pieteikums ir jāsūta?

State Treasury (Valsts kase)

Lapas augšmalaLapas augšmala

Sörnäisten Rantatie 13

P.O. BOX 68

FIN-00531 Helsinki, SOMIJA

tālr. nr. +358 9 77 251

www.valtiokonttori.fi English - suomi - svenska

www.statetreasury.fi English - suomi - svenska

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu palīdzību?

 • Rikosuhripäivystys (Somijas cietušo atbalsta organizācija) English - suomi - svenska
  tel. +358 203-16116
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen (Tukinainen izvarošanas krīzes centrs) Englishsuomi - svenska
  tel. 358 800-97895
 • Brošūra “Ja jūs kļūstat par noziedzīga nodarījuma upuri” Tieslietu Ministrijas tīmekļa vietnē: Englishsuomi - svenska

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste