Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Suomija

Naujausia redakcija: 17-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti English - suomi - svenska
 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą 1.
1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo? 1.1.
1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį? 1.2.
1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį? 1.3.
1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)? 1.4.
1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti žalą, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos 2.
2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos? 2.1.
2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu? 2.2.
2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus? 2.3.
2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją? 2.4.
2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje? 2.5.
2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Suomijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.6.
2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai? 2.7.
2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio? 2.9.
2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą? 2.10.
2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai? 2.11.
2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami? 2.12.
2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 2.13.
2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis? 2.14.
2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos? 2.15.
2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją arba jos apskaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis? 2.17.
2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą?

Ar yra speciali pagalbos linija ar interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti? 2.18.

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti? 2.19.
2.20. Kur turiu siųsti prašymą? 2.20.
2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą? 2.21.

 

1. Kompensacija, gaunama iš nusikaltėlio už padarytą žalą

1.1. Kokiomis sąlygomis teismo procese prieš nusikaltėlį (baudžiamojoje byloje) galiu pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo?

Ieškinys dėl žalos atlyginimo gali būti pateikiamas, kai yra pareikšti kaltinimai. Paprastai ieškinys dėl žalos atlyginimo pateikiamas kartu su kaltinimais, tačiau jį galima pateikti pradedant atskirą teismo procesą.

1.2. Kuriame bylos nagrinėjimo etape turėčiau pateikti ieškinį?

Jeigu įmanoma, ieškinį reikėtų pateikti ikiteisminio tyrimo metu. Policija paprastai turi išsiaiškinti šį klausimą, t. y. ar nukentėjusioji šalis turi kokių nors reikalavimų. Prokuroras paprastai turi pareigą nukentėjusiosios šalies prašymu ieškinį dėl žalos atlyginimo pateikti kaltinimų pareiškimo metu. Tačiau tokios pareigos nėra tais atvejais, kai ieškinys neaiškus ir t. t.

1.3. Kaip ir kam turėčiau pateikti ieškinį?

Rašytinis ieškinys turi būti pateikiamas prokurorui arba teismui, jeigu jis nagrinėja bylą.

1.4. Kaip turėčiau nurodyti ieškinio vertę (nurodyti bendrą sumą ir (arba) patikslinti konkrečius nuostolius)?

Ieškinys dėl žalos atlyginimo turi būti kiek įmanoma išsamesnis. Jame turi būti konkrečiai nurodoma patirtų sužalojimų arba žalos rūšis (t. y. turtinė žala, asmens sužalojimai, gydymo išlaidos ir t. t.). Taip pat reikia nurodyti žalos dydį.

viršųviršų

1.5. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) jos nagrinėjimo metu?

Taip, jeigu patenkinamos viešosios teisinės pagalbos gavimo sąlygos. Kai šios sąlygos patenkinamos, teisinė pagalba gali būti suteikiama ikiteisminio tyrimo metu ir teismo proceso metu. Be to, nusikaltimų aukoms visada gali būti paskirtas advokatas, kurio išlaidos apmokamos iš visuomeninių fondų, jeigu šios aukos nukentėjo nuo seksualinių nusikaltimų (Baudžiamojo kodekso 20 straipsnis) arba jeigu nusikaltėliai yra artimi aukai asmenys ir nagrinėjama byla dėl žmogžudystės arba kūno sužalojimų, kaip yra nurodyta Baudžiamojo kodekso 21 straipsnio 1–6 dalyse (pvz., bandymas nužudyti arba užpuolimas sunkinančiomis aplinkybėmis).

1.6. Kokius įrodymus turėsiu pateikti, norėdamas pagrįsti savo ieškinį?

Prie ieškinio turi būti pridedami visi rašytiniai patirtos žalos arba jos dydžio įrodymai. Tačiau svarbu, kad prie ieškinio pridėtumėte visas medicinos pažymas, išlaidų kvitus ir t. t. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju įvertina įrodymų pakankamumą. Jeigu patirtos žalos dydžio įrodymų nepakanka, teismas pats nustatys žalos dydį.

1.7. Jeigu teismas priteisia man atlyginti žalą, ar galiu naudotis kokia nors specialia parama, kuri man, kaip nusikaltimo aukai, padėtų vykdyti teismo nuosprendį nusikaltėlio atžvilgiu?

Prašymas vykdyti teismo nuosprendį pateikiamas vykdymo įstaigai, kuri padės jums parengti prašymą. Prašymą taip pat galima siųsti elektroniniu paštu. Prašymo formą (suomių k.) galima rasti internete: http://www.oikeus.fi/6558.htm suomi (pasirinkti Ulosottoasiat, Ulosottohakemus – Tuomiota tai päätöstä edellyttävät asiat). Be prašymo, vykdymo įstaigai taip pat reikia nusiųsti teismo nuosprendį arba oficialiai patvirtintą šio nuosprendžio kopiją. Prašymą galima pateikti, kai tik teismas priima nuosprendį; dėl to nereikia laukti, kol nuosprendis taps galutinis.

viršųviršų

2. Kompensacijos gavimas iš valstybės arba valstybinės institucijos

2.1. Ar yra galimybė gauti kompensaciją iš valstybės arba valstybinės institucijos?

Taip, prašymą reikia pateikti Finansų ministerijai.

2.2. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kokios rūšies nusikaltimas buvo padarytas aukos atžvilgiu?

Paprastai vienintelis keliamas reikalavimas – kad sužalojimai arba žala būtų patirti dėl padaryto nusikaltimo. Tačiau kompensacija neišmokama sužalojimus arba žalą patyrus dėl eismo nelaimių. Eismo nelaimės yra susijusios su asmens sužalojimais ir žala turtui, kuri sukeliama motorinę transporto priemonę valdant eismo metu. Pavyzdžiui, kompensacija dėl psichologinių kančių išmokama tik tuomet, kai yra padarytas nusikaltimas asmens laisvei arba seksualinis nusikaltimas.

2.3. Ar ši galimybė ribojama atsižvelgiant į tai, kad auka patyrė tam tikro pobūdžio sužalojimus?

Paprastai ne. Atsakyme į 2.12 klausimą rasite rūšis tų sužalojimų ir žalos, kurie Suomijoje yra kompensuojami.

2.4. Ar gali nusikaltimų aukų, žuvusių dėl padaryto nusikaltimo, giminaičiai arba išlaikytiniai gauti kompensaciją?

Ypač artimais santykiais su mirusiuoju susiję asmenys turi teisę gauti kompensaciją dėl patirtų psichologinių kančių. Paprastai santykiai tarp sutuoktinių ir tarp nepilnamečio ir jo tėvo (motinos) yra laikomi labai artimais.

viršųviršų

Jeigu išlaikymo pareigą turintis asmuo mirė, asmuo, turintis teisę į išlaikymą arba paramą vaikui, gaus kompensaciją. Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į sumą, kurią šis asmuo tikriausiai būtų gavęs iš mirusios aukos. Pašalpos, kurios išmokamos pagal įvairius pašalpas reglamentuojančius teisės aktus, bus išskaičiuojamos iš asmeniui, kuris turi teisę į išlaikymą, mokamos kompensacijos.

Be to, kompensacija gali būti išmokama laidojimo išlaidoms atlyginti.

2.5. Ar galimybė asmenims gauti kompensaciją yra ribojama atsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą tam tikroje valstybėje?

Paprastai kompensacija išmokama už Suomijoje padarytą nusikaltimą. Dėl to asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, pilietybė šiuo atveju neturi jokios reikšmės. Tačiau Suomijos valstybė be pagrįstos priežasties kompensacijos neišmoka, jeigu nusikaltėlis ir auka nusikaltimo padarymo metu Suomijoje gyveno laikinai ir trumpai.

2.6. Ar galiu reikalauti kompensacijos Suomijoje, jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu nusikaltimas buvo padarytas už Suomijos ribų, kompensacijos už žalą asmeniui iš Suomijos valstybės gali būti reikalaujama tik esant tam tikroms sąlygoms ir jas patenkinus.

Viena būtina sąlyga yra ta, kad auka nusikaltimo padarymo metu turėjo būti nuolatinis Suomijos gyventojas. Jeigu ji buvo užsienyje, šio buvimo faktas turi būti susijęs su darbu, studijomis ar kita panašia priežastimi, suteikiančia teisę gauti kompensaciją. Kompensacija valstybės institucijos nuožiūra taip pat gali būti skiriama ir kitais pagrįstais atvejais.

viršųviršų

2.7. Ar reikia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Ne. Tačiau jeigu apie nusikaltimą nebuvo pranešta policijai ir policija apie tai nesužinojo kitais būdais, kompensacija bus išmokėta tik jeigu tam bus pagrįsta priežastis.

2.8. Ar prieš pateikiant prašymą reikia sulaukti policijos tyrimų arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo rezultatų?

Prašymas gali būti pateikiamas anksčiau. Tačiau Finansų ministerija paprastai sulaukia, kol pirmosios instancijos teismas priima sprendimą dėl pareiškėjo teisės gauti nuostolių atlyginimą iš asmens, atsakingo už sužalojimą arba žalą, arba buvo priimtas sprendimas nutraukti nusikaltėlio baudžiamąjį persekiojimą. Jeigu nusikaltėliui per šešis mėnesius nuo to laiko, kai policija sužinojo apie nusikaltimą, nebuvo pateikti kaltinimai, šį klausimą gali išspręsti Finansų ministerija.

2.9. Jeigu nusikaltėlis išaiškinamas, ar reikia visų pirma bandyti kompensaciją gauti iš nusikaltėlio?

Ne.

2.10. Jeigu nusikaltėlis nebuvo išaiškintas ar nuteistas, ar vis dar yra galimybė gauti kompensaciją? Jeigu taip, kokius įrodymus turiu pateikti norėdamas pagrįsti savo prašymą?

Jūs vis dar galite kreiptis dėl kompensacijos išmokėjimo (žr. 2.7 ir 2.8 klausimus). Atitinkami dokumentai turi įrodyti, kad sužalojimą arba žalą sukėlė nusikaltimas. Kaip įrodymai paprastai pateikiami policijos atlikto ikiteisminio tyrimo medžiaga arba teismo nuosprendis. Nesant šių įrodymų, turi būti pateikiami kiti patikimi įrodymai. Svarbu nustatyti, ar su nusikaltimo padarymu susiję faktai gali būti laikomi patikimais.

viršųviršų

2.11. Ar yra nustatyti prašymo išmokėti kompensaciją pateikimo terminai?

Kompensacijos prašymas rašytine forma turi būti pateikiamas per dešimt metų nuo nusikaltimo padarymo dienos. Išimtiniais atvejais Finansų ministerija gali priimti ir vėliau pateiktus prašymus.

2.12. Kokie nuostoliai yra kompensuojami?

Suomijoje iš visuomeninių fondų kompensacija gali būti mokama už:

 1. asmens sužalojimus:
  • gydymo išlaidos ir kitos dėl sužalojimo atsiradusios išlaidos;
  • fizinis skausmas ir kančios;
  • skausmui ir kančioms prilyginamos psichologinės kančios, jeigu tai yra psichikos sutrikimas, kurį galima mediciniškai nustatyti;
  • nuolatinis neįgalumas ir sutrikimas, taip pat išvaizdos trūkumai – pajamų praradimas;
  • drabužiai ir kiti kasdieniai daiktai, akiniai ir dantų protezai, kurie buvo sugadinti;
  • psichologinės kančios (dėl apribojimų žr. 2.2 klausimą);
 2. turtinę žalą:
  • kuri gali būti kompensuojama, tačiau žalą turėjo sukelti asmuo, kuris buvo pasodintas į kalėjimą arba laisvė jam buvo atimta kitokiu būdu. Kai kuriais atvejais turtinė žala taip pat gali būti kompensuojama valstybės institucijos nuožiūra;
 3. teisines išlaidas, jeigu byla buvo nagrinėjama teisme ir pareiškėjui taip pat yra išmokama kita kompensacija iš visuomeninių fondų;
 4. pagrįstas laidojimo išlaidas.

2.13. Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Teisinių nuostatų, reglamentuojančių kompensacijos dydžio apskaičiavimą, nėra. Dėl to Finansų ministerija kompensaciją apskaičiuoja taikydama bendrus kriterijus ir atsižvelgia į kiekvieno atvejo ypatumus. Finansų ministerija turi lenteles, pagal kurias nustato kompensacijos, susijusios su skausmu ir kančia, nuolatiniu neįgalumu, sutrikimais ir išvaizdos trūkumais, dydį. Šiose lentelėse kompensacijos lygiai yra nustatyti atsižvelgiant į patirtų sužalojimų laipsnį, pvz., neįgalumo laikotarpis, gydymosi ligoninėje laikas, gydymo laikas ir t. t. Nustatydama kompensacijos dydį, Finansų ministerija neprivalo laikytis teismo sprendimo dėl kompensacijos.

viršųviršų

2.14. Ar yra nustatytas minimalus ir (arba) maksimalus priteisiamos sumos dydis?

Kompensacija neišmokama, jei kompensuotina suma mažesnė nei 34 eurai.

Maksimalios sumos, kurių dydį nustato galiojantys Suomijos įstatymai (nusikaltimams, padarytiems po 2003 m. sausio 1 d.), yra tokios:

 • už pajamų praradimą ir išlaikymą – 125 eurai per dieną;
 • už prarastą išlaikymą suma nustatoma sutartimi arba teismo sprendimu;
 • už kompensaciją asmeniui, kurį su mirusiu asmeniu siejo ypač artimi ryšiai, – 3700 eurų;
 • už asmeninius sužalojimus bendra suma vienam įvykiui negali viršyti 51 000 eurų;
 • už žalą turtui – 25 500 eurų.

2.15. Ar kompensacijos dalis, kurią gavau arba gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš draudimo), bus išskaičiuota iš valstybės kompensacijos?

Taip. Asmeniui, kuris patyrė sužalojimus arba žalą, pagal kitus įstatymus priklausančios gauti sumos yra išskaičiuojamos iš valstybės išmokamos kompensacijos. Be to, taip pat yra išskaičiuojama pagal draudimo sutartį gauta kompensacija. Nusikaltėlio atlyginami nuostoliai yra išskaičiuojami atsižvelgiant į faktiškai atlygintą sumą.

2.16. Ar yra kitų kriterijų, tokių kaip mano elgesys sužalojimus sukėlusio įvykio metu, kurie gali turėti įtakos mano galimybėms gauti kompensaciją arba jos apskaičiavimui?

Iš visuomeninių fondų mokamos kompensacijos dydis gali būti pakeistas, jeigu sužalojimus arba nuostolius patyręs asmuo prie to kokiu nors būdu prisidėjo. Ši nuostata taip pat taikoma, jeigu kita išorinė aplinkybė, kuri nėra susijusi su veiksmu, sukėlusiu sužalojimą arba žalą, prisidėjo prie sukelto sužalojimo arba žalos.

viršųviršų

Turtinė žala be konkrečios priežasties nėra kompensuojama, jeigu:

 • žalą patyręs asmuo be pateisinamos priežasties nesiėmė įprastų apsaugos priemonių arba neapdraudė turto;
 • nusikaltėlis ir žalą patyręs asmuo nusikaltimo padarymo metu gyveno kartu tuose pačiuose namuose.

2.17. Ar galiu paankstinti kompensacijos gavimą? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis?

Kompensacija gali būti išmokama anksčiau, jeigu vėluojama priimti sprendimą dėl kompensacijos, tačiau akivaizdu, kad pareiškėjas turi teisę gauti kompensaciją.

2.18. Kur galiu gauti reikalingas formas ir išsamesnę informaciją apie prašymo pateikimą?

Ar yra speciali pagalbos linija ar interneto tinklalapis, kuriais galėčiau pasinaudoti?

Finansų ministerija gali suteikti papildomą informaciją (žr. 2.20 klausimą).

2.19. Ar galiu gauti teisinę pagalbą prašymui pateikti?

Prašymą galite pateikti pats; jeigu jums reikia pagalbos, Finansų ministerija gali jums padėti. Jeigu pareiškėjui buvo leista bylą nagrinėti teisme nemokamai, jo pagrįstos išlaidos advokatui bus kompensuojamos. Pagrįstos prašymo pateikimo išlaidos taip pat gali būti atlyginamos, jeigu byla nebuvo nagrinėjama teisme, tačiau pareiškėjas atitinka leidimo bylą nagrinėti teisme nemokamai sąlygas.

2.20. Kur turiu siųsti prašymą?

State Treasury

Sörnäisten Rantatie 13

viršųviršų

P.O. BOX 68

FIN-00531 Helsinki, FINLAND

Tel. +358 9 77 251

Faksas +358 9 772 5334

www.valtiokonttori.fi English - suomi - svenska

www.statetreasury.fi English - suomi - svenska

2.21. Ar yra paramos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios gali suteikti papildomą pagalbą?

 • Rikosuhripäivystys (Somijas cietušo atbalsta organizācija) English - suomi - svenska
  tel. +358 203-1611
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen (Tukinainen izvarošanas krīzes centrs) Englishsuomi - svenska
  tel. +358 800-97895
 • Brošūra “Ja jūs kļūstat par noziedzīga nodarījuma upuri” Tieslietu Ministrijas tīmekļa vietnē: Englishsuomi - svenska

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė