Evropska komisija > EPM > Nadomestilo za žrtve kriminala > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 02-08-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Nadomestilo za žrtve kriminala - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Zadnjo posodobitev besedila najdete na English

Pravica do odškodnine za vse žrtve kaznivih dejanj v EU

Na podlagi predloga Komisije je Svet 29. aprila 2004 sprejel Direktivo o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj. Direktiva zagotavlja, da ima vsaka država članica nacionalno shemo, ki žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja pošteno in primerno odškodnino. Poleg tega Direktiva zagotavlja, da je odškodnina v praksi lahko dostopna, ne glede na to, kje v EU oseba postane žrtev kaznivega dejanja, z oblikovanjem sistema sodelovanja med nacionalnimi organi, ki deluje od 1. januarja 2006.

Kakšen je cilj direktive?

Vse države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni predpisi zagotavljajo obstoj sheme odškodnin žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, storjenih na njihovem ozemlju, ki žrtvam zagotavlja pošteno in primerno odškodnino.

Odškodnina mora biti na razpolago v državnih in čezmejnih primerih, tj. ne glede na državo prebivališča žrtve in ne glede na to, v kateri državi članici je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Za opredelitev, kakšno odškodnino je treba izplačati vsaki žrtvi, so pristojne države članice pod pogojem, da je odškodnina poštena in primerna.

Direktiva oblikuje sistem sodelovanja med nacionalnimi organi za prenos prošenj za odškodnino v čezmejnih primerih. Žrtve kaznivih dejanj, storjenih zunaj njihove države članice stalnega prebivališča, lahko organu v svoji lastni državi članici (pomožni organ) predložijo prošnjo in ga zaprosijo za pomoč pri praktičnih in upravnih formalnostih. Organ v državi članici stalnega prebivališča pošlje prošnjo neposredno organu v državi članici, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (organ za odločanje), ki je odgovoren za oceno prošnje in izplačilo odškodnine. Direktiva določa dva standardna obrazca.

Komisija bo na spletu objavila sezname pomožnih organov in organov za odločanje, ki so jih določile države članice, in osnovne informacije o shemah odškodnin v vsaki državi članici.

Obstoječe pravo EU in ES o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ki jo plača storilec

Uredba o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah določa, da lahko žrtev toži storilca za odškodnino pred istim sodiščem, kjer je bil sprožen kazenski postopek, če nacionalno pravo to dopušča.

Na vrh straniNa vrh strani

Ista uredba prav tako določa, kako lahko žrtev kaznivega dejanja izvrši sodno odločbo o odškodnini proti storilcu v drugi državi članici.

Okvirni sklep o položaju žrtev v kazenskem postopku določa, da ima žrtev pravico zahtevati odškodnino od storilca v kazenskem postopku. S tem se žrtev izogne potrebi po začetku ločenega civilnega postopka za pridobitev takšne odškodnine. Sklep tudi določa, da države članice spodbujajo storilca, da zagotovi primerno odškodnino žrtvam in si prizadeva za pogostejšo uporabo mediacije v kazenskih zadevah.

Referenčni dokumenti

 • Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj
 • Standardna obrazca za posredovanje zahteve in posredovanje odločitve
 • Predlog Direktive Sveta o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (COM/2002/0562 konč.)
 • Zelena knjiga - Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj (COM/2001/0536 konč.)
 • Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku
 • Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Bruselj I)
 • Amsterdamska pogodba English
 • Sklepi Evropskega sveta dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska v Tampereju (točka 32)
 • Pravosodni atlas - Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

« Nadomestilo za žrtve kriminala - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 02-08-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo