comisia europeană > RJE > Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor > Drept comunitar

Ultima actualizare: 02-08-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Pentru versiunea actualizată, vă rugăm consultaţi English

Un drept la despăgubiri pentru toate victimele infracţionalităţii din UE

Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul a adoptat la 29 aprilie 2004 o Directivă privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii. Directiva prevede că fiecare stat membru are un program naţional în vigoare care garantează despăgubirea echitabilă şi adecvată pentru victimele infracţionalităţii. În al doilea rând, directiva asigură că despăgubirea este uşor accesibilă din punct de vedere practic, indiferent de locul din cadrul UE în care persoana devine victima unei infracţiuni, prin crearea unui sistem de cooperare între autorităţile naţionale, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006.

Care este obiectivul directivei?

Toate statele membre asigură că dispoziţiile de drept intern prevăd existenţa unui sistem de despăgubire a victimelor infracţiunilor premeditate săvârşite prin violenţă, pe teritoriile lor respective , care să garanteze o despăgubire echitabilă şi corespunzătoare a victimelor.

Trebuie să existe despăgubiri atât în situaţii naţionale, cât şi internaţionale, şi anume indiferent de ţara în care victima are domiciliul şi de statul membru în care a fost comisă infracţiunea.

Precizările cu privire la ce despăgubiri trebuie acordate fiecărei victime rămân la latitudinea statelor membre, cu condiţia să fie echitabile şi corespunzătoare.

Directiva creează un sistem de cooperare între autorităţile naţionale privind transmiterea cererilor de despăgubire în situaţiile internaţionale. Victimele unei infracţiuni comise în afara statului membru unde acestea au domiciliul obişnuit pot apela la o autoritate din statul membru căruia îi aparţin (autoritate responsabilă cu asistenţa) pentru a depune cererea şi a fi asistat cu privire la formalităţile de ordin practic şi administrativ. Autoritatea din statul membru de reşedinţă transmite cererea direct autorităţii din statul membru în care a fost comisă infracţiunea (autoritatea de decizie), care răspunde de evaluarea cererii şi acordarea despăgubirii. Directiva pune la dispoziţie două formulare tip.

Comisia va furniza pe internet liste cu autorităţile responsabile cu asistenţa şi de decizie desemnate de statele membre şi informaţiile de bază privind sistemele de despăgubire în fiecare stat membru.

SusSus

Legislaţia UE şi CE existentă privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii de către autorul infracţiunii

Regulamentul privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială prevede că victima poate intenta contra autorului infracţiunii o acţiune civilă în despăgubiri la aceeaşi instanţă care judecă şi acţiunea penală, dacă acest fapt este posibil conform legii naţionale.

Acelaşi Regulament stabileşte, de asemenea, cum victima infracţiunii poate obţine executarea hotărârii privind plata despăgubirilor de către autorul infracţiunii, într-un alt stat membru.

Decizia-cadru privind statutul victimelor în acţiunile penale prevede că victima are dreptul de a cere despăgubiri din partea autorului infracţiunii în cadrul procedurilor penale. Acest fapt evită necesitatea victimei de a intenta o acţiune civilă în mod separat, pentru a obţine astfel de despăgubiri. De asemenea, decizia prevede că statele membre au obligaţia de a încuraja autorul infracţiunii să acorde victimelor despăgubirile corespunzătoare, precum şi să promoveze medierea în cazurile penale.

Documente de referinţă

 • Directiva Consiliului 2004/80/CE din data de 29 aprilie 2004 privind despăgubirile pentru victimele infracţionalităţii
 • Formulare tip pentru transmiterea cererii şi transmiterea deciziilor
 • Propunere de directivă a Consiliului privind despăgubirea pentru victimele infracţionalităţii (COM/2002/0562 final)
 • Cartea verde - Despăgubiri pentru victimele infracţionalităţii (COM/2001/0536 final)
 • Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, din data de 15 martie 2001 privind statutul victimelor în acţiunile penale
 • Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din data de 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (Bruxelles I)
 • Tratatul de la Amsterdam English
 • Concluziile Consiliului European dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska de la Tampere (punctul 32)
 • Atlas judiciar - Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

« Despăgubiri pentru victimele infracţiunilor - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 02-08-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit