Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 02-08-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt English

Visu noziegumos cietušo tiesības saņemt kompensāciju ES

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, Padome 2004. gada 29. aprīlī pieņēma direktīvu par kompensāciju noziegumos cietušajiem. Direktīva nodrošina to, ka katrā dalībvalstī funkcionē shēma, kas garantē taisnīgu un pienācīgu kompensāciju noziegumos cietušajiem. Otrkārt, ieviešot valsts iestāžu sadarbības sistēmu, kas funkcionē no 2006. gada 1. janvāra, direktīva nodrošina to, ka kompensācija ir viegli pieejama praksē, neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī persona ir cietusi noziegumā.

Kāds ir direktīvas mērķis?

Visas dalībvalstis nodrošina to, ka to tiesību normās ir paredzēta dalībvalsts teritorijā izdarītos tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem izmaksājamo kompensāciju sistēma, kas garantē taisnīgu un samērīgu kompensāciju cietušajiem.

Kompensācijai jābūt pieejamai valsts, kā arī pārrobežu gadījumos, proti, neatkarīgi no cietušā pastāvīgās dzīvesvietas valsts un neatkarīgi no tā, kurā Eiropas Kopienas vietā noziegums izdarīts.

Katram cietušajam izmaksājamo kompensāciju nosaka pēc dalībvalstu ieskatiem, ar nosacījumu, ka kompensācija ir taisnīga un atbilstīga.

Direktīva ievieš valsts iestāžu sadarbības sistēmu kompensācijas pieteikumu nosūtīšanai pārrobežu gadījumos. Tādos noziegumos cietušie, kas izdarīti ārpus dalībvalsts, kurā ir viņu pastāvīgā dzīves vieta, var griezties savas dalībvalsts iestādē (palīgiestādē), lai iesniegtu pieteikumu un saņemtu palīdzību praktisku un administratīvu formalitāšu kārtošanai. Iestāde dalībvalstī, kurā ir personas pastāvīgā dzīves vieta, tieši nosūta pieteikumu tai iestādei dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums (lēmējiestādei), kura atbild par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksu. Direktīvā ir noteiktas divas standarta veidlapas.

Komisija sniegs internetā dalībvalstu izraudzīto palīgiestāžu un lēmējiestāžu sarakstus un pamatinformāciju par kompensācijas shēmām katrā dalībvalstī.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Esošie ES un EK tiesību akti par kompensāciju, kas likumpārkāpējiem jāmaksā noziegumos cietušajiem

Regula par piekritību un spriedumu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās paredz, ka kaitējuma atlīdzināšanai cietušais likumpārkāpēju var iesūdzēt tajā pašā tiesā, kurā notiek kriminālprocess, ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Tajā pašā regulā ir noteikts arī, kā noziegumā cietušais var panākt sprieduma izpildi par zaudējumu atlīdzināšanu no likumpārkāpēja citā dalībvalstī.

Pamatlēmumā par cietušo statusu kriminālprocesā ir paredzēts, ka cietušajam ir tiesības prasīt kriminālprocesā zaudējumu atlīdzināšanu no pārkāpēja. Līdz ar to cietušajam nav jāsāk atsevišķs civilprocess, lai panāktu tādu zaudējumu atlīdzināšanu. Lēmumā ir arī teikts, ka dalībvalstis cenšas panākt, lai likumpārkāpējs sniegtu cietušajam atbilstošu kompensāciju, kā arī veicina starpniecību krimināllietās.

Atsauces dokumenti

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-08-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste