Európai Bizottság > EIH > Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 02-08-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása - Közösségi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A frissitett változat megtekinthetö English

Minden bűncselekmény áldozatának joga legyen kártérítésre az EU-ban

A Bizottság javaslata alapján a Tanács 2004. április 29-én elfogadta a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló irányelvet. Az irányelv biztosítja, hogy minden tagállam olyan nemzeti szabályozással rendelkezzen, amely tisztességes és megfelelő kárenyhítést garantál a bűncselekmények áldozatai számára. Másodszor az irányelv biztosítja, hogy függetlenül attól, hogy az EU-ban hol vált egy személy bűncselekmény áldozatává, a kárenyhítés a gyakorlatban könnyen hozzáférhető legyen azáltal, hogy a nemzeti hatóságok között együttműködési rendszert alakítanak ki, amely 2006. január 1. óta működésbe lépett.

Mi az irányelv célja?

Minden tagállamnak biztosítania kell, hogy a saját területén szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése érdekében nemzeti jogszabályai által kialakítson egy olyan kárenyhítési rendszert, amely tisztességes és megfelelő kárenyhítést biztosít az áldozatok számára.

A kárenyhítésnek elérhetőnek kell lennie nemzeti és határon átnyúló ügyekben is, azaz függetlenül attól, hogy az áldozat melyik országban rendelkezik lakóhellyel, illetve, hogy melyik tagállamban követték el a bűncselekményt.

Azt, hogy mekkora kártérítést kell fizetni az egyes sértettek számára, a tagállamok döntik el, feltéve, hogy az tisztességes és megfelelő.

Az irányelv a határon átnyúló esetekben a kárenyhítés iránti kérelmek továbbítására a nemzeti hatóságok közötti együttműködési rendszert alakít ki. A szokásos tartózkodási helyén kívüli tagállamban bűncselekmény áldozatává váló személyek a saját tagállamukban lévő hatósághoz fordulhatnak (támogató hatóság) a kérelem benyújtását illetően, és ott segítséget kaphatnak gyakorlati, valamint formai követelményeket érintő kérdésekben. A szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatósága a kérelmet közvetlenül annak a tagállamnak a hatóságához továbbítja, ahol elkövették a bűncselekményt (döntéshozó hatóság), és amely felelős a kérelem megvizsgálásért és a kártérítés kifizetéséért. Az irányelv két formanyomtatványról rendelkezik.

Lap tetejeLap teteje

A Bizottság az interneten elérhetővé teszi a tagállamok által kijelölt támogató és döntéshozó hatóságok listáját, valamint az egyes tagállamokban fennálló kárenyhítési szabályokra vonatkozó alapvető információkat.

A bűncselekmények sértettjeinek az elkövető általi kárenyhítésére vonatkozó jelenlegi közösségi jogszabályok

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló rendelet szerint a sértett az elkövetőt ugyanazon bíróság előtt perelheti, mint amelyik a büntetőeljárást folytatja, ha ez a nemzeti jog értelmében lehetséges.

Ugyanez a rendelet határozza meg azt is, hogy egy bűncselekmény sértettje a kártérítésre vonatkozó határozatot az elkövetővel szemben hogyan tudja egy másik tagállamban végrehajtatni.

A büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló kerethatározat meghatározza, hogy a sértettnek joga van a büntetőeljárásban kártérítést követelni az elkövetőtől. Így a sértettnek nem kell külön polgári eljárást indítania a kártérítésért. A határozat azt is megállapítja, hogy a tagállamok kötelesek megkövetelni az elkövetőtől a sértett megfelelő kártérítését, és elősegíteni a büntetőügyekben való közvetítést.

Hivatkozott dokumentumok

« Bűncselekmények áldozatainak kártalanítása - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 02-08-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság