Euroopan komissio > EOV > Korvaukset rikoksen uhreille > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 02-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Korvaukset rikoksen uhreille - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Viimeisimmät päivitykset ovat saatavilla kieliversioina English

Kaikille rikoksen uhreille oikeus korvauksiin EU:ssa

Neuvosto hyväksyi 29. huhtikuuta 2004 komission ehdotuksen perusteella direktiivin rikoksen uhreille maksettavista korvauksista. Direktiivillä varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot ottavat käyttöön kansallisen järjestelmän, joka takaa rikoksen uhreille asianmukaisen korvauksen. Toiseksi direktiivillä varmistetaan, että korvaus on helposti saatavilla riippumatta siitä, missä päin EU:ta henkilö joutuu rikoksen uhriksi. Tämä tapahtuu ottamalla käyttöön kansallisten viranomaisten välinen yhteistyöjärjestelmä 1. tammikuuta 2006 alkaen.

Mikä on direktiivin tavoite?

Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisessa lainsäädännössä säädetään kyseisen jäsenvaltion alueella tehtyjen tahallisten väkivaltarikosten uhreille maksettavia korvauksia koskevasta järjestelmästä, joka takaa uhreille asianmukaisen korvauksen.

Korvauksen on oltava saatavilla niin kansallisissa kuin rajatylittävissä tilanteissa, toisin sanoen riippumatta uhrin asuinvaltiosta ja siitä, missä jäsenvaltiossa rikos on tehty.

Jäsenvaltiot voivat itse määrittää kullekin uhrille maksettavan korvauksen suuruuden, kunhan se on asianmukainen.

Direktiivillä luodaan kansallisten viranomaisten välinen yhteistyöjärjestelmä korvaushakemusten lähettämiseksi rajatylittävissä tilanteissa. Jos rikos on tehty muussa jäsenvaltiossa kuin uhrin asuinvaltiossa, uhri voi kääntyä oman jäsenvaltionsa viranomaisten (avustava viranomainen) puoleen hakemuksen tekemistä varten ja saadakseen apua käytännön ongelmissa ja hallinnollisissa muodollisuuksissa. Asuinvaltion viranomainen lähettää hakemuksen suoraan sen jäsenvaltion viranomaiselle, jossa rikos on tehty (päättävä viranomainen). Tämä viranomainen on vastuussa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta. Direktiivillä otetaan käyttöön kaksi vakiolomaketta.

Komissio julkaisee Internetissä luettelon, johon kootaan jäsenvaltioiden nimittämät avustavat ja päättävät viranomaiset sekä perustiedot kunkin jäsenvaltion korvausjärjestelmästä.

Sivun alkuunSivun alkuun

EU:n ja EY:n nykyinen lainsäädäntö rikoksentekijän korvauksista rikoksen uhrille

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen mukaan uhri voi nostaa vahingonkorvausta koskevassa asiassa kanteen rikoksentekijää vastaan samassa tuomioistuimessa, jossa rikosasia on vireillä, mikäli kansallinen lainsäädäntö sen sallii.

Asetuksessa säädetään myös siitä, miten rikoksen uhri voi hakea vahingonkorvaustuomion täytäntöönpanoa rikoksentekijää vastaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, missä tuomio on annettu.

Puitepäätöksessä uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä säädetään, että uhrilla on oikeus vaatia rikoksentekijältä vahingonkorvausta rikosoikeudenkäynnin yhteydessä. Näin rikosuhrin ei tarvitse aloittaa erillistä siviiliprosessia korvauksen saamiseksi. Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rikoksentekijä maksaa uhreille asianmukaiset korvaukset, ja pyrittävä edistämään rikosasioiden sovittelua.

Viiteasiakirjat

« Korvaukset rikoksen uhreille - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 02-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta