Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Denemarken