Evropska komisija > EPM > Nadomestilo za žrtve kriminala > Češka republika

Zadnja sprememba: 17-10-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Nadomestilo za žrtve kriminala - Češka republika

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Uveljavljanje odškodnine od storilca kaznivega dejanja 1.
1.1. Kakšni so pogoji za uveljavljanje odškodninskega zahtevka od storilca kaznivega dejanja v kazenskem postopku? 1.1.
1.2. V kateri fazi postopka lahko uveljavljam zahtevek? 1.2.
1.3. Kako je treba uveljavljati zahtevek in kje ga je treba vložiti? 1.3.
1.4. Kako je treba opredeliti zahtevek (skupno in/ali po posameznih vrstah škode)? 1.4.
1.5. Ali sem upravičen do pravne pomoči pred postopkom in/ali tekom postopka? 1.5.
1.6. Katere dokaze moram predložiti pri uveljavljanju zahtevka? 1.6.
1.7. Če sodišče ugodi odškodninskemu zahtevku, ali imam kot žrtev kaznivega dejanja na voljo kakšno posebno obliko pomoči pri izvršitvi sodbe? 1.7.
2. Uveljavljanje odškodnine od države ali državnega organa 2.
2.1. Ali je mogoče uveljavljati odškodnino od države ali državnega organa? 2.1.
2.2. Ali je možnost uveljavljanja odškodnine omejena na žrtve določenih kaznivih dejanj? 2.2.
2.3. Ali je možnost uveljavljanja odškodnine omejena glede na posamezne poškodbe? 2.3.
2.4. Ali lahko sorodniki oziroma vzdrževane osebe žrtve, ki je zaradi posledic kaznivega dejanja umrla, uveljavljajo odškodnino? 2.4.
2.5. Ali je možnost uveljavljanja odškodnine omejena glede na državljanstvo ali prebivališče? 2.5.
2.6. Ali lahko uveljavljam odškodnino od Češke republike, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi? Če lahko, pod katerimi pogoji? 2.6.
2.7. Ali je treba kaznivo dejanje prijaviti policiji? 2.7.
2.8. Ali je treba pred vložitvijo zahteve počakati na konec preiskave oziroma kazenskega postopka? 2.8.
2.9. Če je storilec kaznivega dejanja znan, ali je treba odškodnino najprej uveljavljati od storilca? 2.9.
2.10. Če je storilec kaznivega dejanja neznan oziroma ni spoznan za krivega, ali je možno uveljavljanje odškodnine? Katere dokaze je v tem primeru treba priložiti zahtevi? 2.10.
2.11. Ali je določen rok za vložitev zahteve za uveljavljanje odškodnine? 2.11.
2.12. Za katere vrste škode je mogoče uveljavljati odškodnino? 2.12.
2.13. Kako se odškodnina izračunava? 2.13.
2.14. Ali je znesek priznane odškodnine omejen (minimum oziroma maksimum)? 2.14.
2.15. Ali se odškodnina, ki sem jo prejel ali jo lahko prejmem za isto škodo na podlagi drugega pravnega naslova (npr. zavarovanja), odšteje od odškodnine, priznane s strani države? 2.15.
2.16. Ali lahko kakšne druge okoliščine, npr. lastno vedenje v zvezi z dogodkom, na podlagi katerega je nastala poškodba, vplivajo na možnost dodelitve odškodnine ali na izračun višine odškodnine? 2.16.
2.17. Ali lahko dobim predujem za odškodnino? Pod katerimi pogoji? 2.17.
2.18. Kje lahko žrtev dobi informacije in potrebne obrazce glede poteka postopka? Ali so v ta namen dostopne kakšne informacije na spletnih straneh ali posebnih linijah za pomoč? 2.18.
2.19. Ali sem upravičen do pravne pomoči za pripravo zahteve? 2.19.
2.20. Pri katerem organu je treba vložiti zahtevo za odškodnino? 2.20.
2.21. Ali obstajajo organizacije za pomoč žrtvam, ki nudijo nadaljnjo pomoč? 2.21.

 

1. Uveljavljanje odškodnine od storilca kaznivega dejanja

1.1. Kakšni so pogoji za uveljavljanje odškodninskega zahtevka od storilca kaznivega dejanja v kazenskem postopku?

Oškodovanec kot tožilec v kazenskem postopku je oseba, ki je bila zaradi kaznivega dejanja telesno poškodovana, ki je utrpela premoženjsko škodo, nepremoženjsko škodo ali kakršno koli drugo škodo, ki se lahko opredeli v obliki denarnega zneska. Oškodovanec kot tožilec mora vložiti odškodninski zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja v kazenskem postopku najpozneje do izvajanja dokazov. V zahtevku mora podrobno opredeliti razloge za zahtevek in znesek odškodnine.

1.2. V kateri fazi postopka lahko uveljavljam zahtevek?

Odškodninski zahtevek lahko vloži oškodovanec kadar koli od začetka kazenskega postopka (tj. v predkazenskem postopku, med predhodnim postopkom) do izvajanja dokazov na sodni obravnavi.

1.3. Kako je treba uveljavljati zahtevek in kje ga je treba vložiti?

Zakon ne določa natančno oblike predložitve odškodninskega zahtevka. Kljub temu je priporočljivo vložiti pisen zahtevek, ki vsebuje opis okoliščin, v katerih je nastala škoda, količinsko opredelitev škode na premoženju in predlog oškodovanca, da sodišče pri izreku sankcije določi odškodnino v korist oškodovanca za škodo, ki jo je utrpel zaradi kaznivega dejanja. Poleg tega se lahko odškodninski zahtevek uveljavlja med izjavo za organ kazenskega pregona (med policijskim zaslišanjem oškodovanca).

Na vrh straniNa vrh strani

Odškodninski zahtevek se vloži pri pristojnem organu kazenskega pregona, ki je odvisen od poteka kazenskega postopka, kar pomeni, da je to lahko sodišče, državni tožilec ali policija. Način in oblika odškodninskega zahtevka, ki se uveljavlja, morata popolnoma jasno izražati, da oškodovanec zahteva odškodnino. Odškodninski zahtevek je treba vložiti zoper točno določeno osebo – upoštevanje tega načela je zelo pomembno pri skupinskih postopkih, pri katerih je za kaznivo dejanje obtoženih več storilcev.

Odškodninski zahtevek, ki se uveljavlja v kazenskem postopku, je način, kako lahko žrtev dobi zadoščenje. Oškodovanec lahko uveljavlja odškodnino tudi v civilnem postopku, čeprav ni vložil odškodninskega zahtevka v kazenskem postopku.

1.4. Kako je treba opredeliti zahtevek (skupno in/ali po posameznih vrstah škode)?

V zahtevku je treba opredeliti točen skupen znesek škode in ga potem porazdeliti glede na posamezno vrsto škode. Če to ni mogoče (npr. če oškodovanec še ne more natančno količinsko opredeliti škode, ker je še vedno odsoten z dela zaradi delovne nesposobnosti in prejema bolniško nadomestilo), je treba v zahtevku navesti vsaj najnižji znesek. Znesek škode, ki se uveljavlja, se lahko spremeni kadar koli med postopkom, dokler sodišče ne razsodi. Pri odločitvi o odškodninskem zahtevku je sodišče vezano na zahtevek, kar pomeni, da ne more dodeliti višje odškodnine, kot je navedena v zahtevku. To pomeni, da mora oškodovanec sam zahtevati spremembo ali dopolnitev zahtevka, če se med postopkom ugotovi, da je škoda višja od tiste, ki jo je ta navedel na začetku.

Na vrh straniNa vrh strani

1.5. Ali sem upravičen do pravne pomoči pred postopkom in/ali tekom postopka?

Oškodovanca lahko v kazenskem postopku zastopa odvetnik, ki ima pooblastilo, da v imenu oškodovanca uveljavlja in vloži zahtevke, predlaga odškodnino in sodeluje pri dejanjih, pri katerih ima oškodovanec pravico biti udeležen. Če oškodovanec, ki uveljavlja odškodninski zahtevek, dokaže, da nima dovolj finančnih sredstev za kritje stroškov odvetnika, lahko pri sodišču vloži prošnjo za določitev odvetnika, ki mu bo brezplačno ali za nižje plačilo pomagal pri pravnih vprašanjih.

1.6. Katere dokaze moram predložiti pri uveljavljanju zahtevka?

Pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka je treba predložiti vse dokaze, ki utemeljujejo znesek škode. Če se je na primer zaradi kaznivega dejanja poškodovala neka stvar in jo je bilo treba zato popraviti, je treba predložiti dokazilo o stroških popravila. Če je oškodovanec telesno poškodovan in je zato odsoten z dela, mora predložiti dokaz o prejetem bolniškem nadomestilu in povprečnem dohodku pred poškodbo kot pojasnilo nastale škode, ki mora biti izražena kot razlika med nadomestilom in dohodkom.

1.7. Če sodišče ugodi odškodninskemu zahtevku, ali imam kot žrtev kaznivega dejanja na voljo kakšno posebno obliko pomoči pri izvršitvi sodbe?

V Češki republiki oškodovancem ni na voljo posebna pomoč za izvršitev sodbe o odškodnini zoper storilca kaznivega dejanja. Osebe, ki si ne morejo privoščiti pravnih storitev, lahko pri Odvetniški zbornici Češke zahtevajo, da jim določi odvetnika. Odvetnik, ki ga določi Odvetniška zbornica, mora zagotoviti pravno pomoč pod pogoji iz imenovanja. Dejansko Odvetniška zbornica običajno dodeli brezplačno pravno pomoč, plačajo pa se le nekateri stroški. Če se izkaže, da finančno in socialno stanje prosilca ne utemeljujeta brezplačne pravne pomoči, lahko odvetnik, ki je določen, prosilcu zaračuna stroške v skladu z odvetniško tarifno lestvico.

Na vrh straniNa vrh strani

2. Uveljavljanje odškodnine od države ali državnega organa

2.1. Ali je mogoče uveljavljati odškodnino od države ali državnega organa?

Da. Država dodeli finančno pomoč žrtvam kaznivega dejanja v skladu z Zakonom št. 209/1997 in pod pogoji, določenimi v njem.

2.2. Ali je možnost uveljavljanja odškodnine omejena na žrtve določenih kaznivih dejanj?

Da. Finančna pomoč se lahko dodeli le žrtvam kaznivih dejanj, ki so bile telesno poškodovane.

2.3. Ali je možnost uveljavljanja odškodnine omejena glede na posamezne poškodbe?

Finančno pomoč lahko dobijo žrtve, ki so zaradi kaznivega dejanja telesno poškodovane. Vendar se finančna pomoč dodeli le za najmanj 100 točk, doseženih po mehanizmu izračuna, ki se uporablja za oceno stopnje bolečin. Finančno pomoč lahko dobijo tudi preživeli družinski člani žrtve, ki umre zaradi poškodb, povzročenih pri kaznivem dejanju, če je ta skrbela zanje ali jih je morala preživljati.

2.4. Ali lahko sorodniki oziroma vzdrževane osebe žrtve, ki je zaradi posledic kaznivega dejanja umrla, uveljavljajo odškodnino?

Glejte prejšnji odgovor.

2.5. Ali je možnost uveljavljanja odškodnine omejena glede na državljanstvo ali prebivališče?

Finančno pomoč žrtvam kaznivih dejanj dodeli država češkim državljanom ali osebam brez državljanstva z dovoljenjem za stalno ali daljše prebivanje v Češki republiki. Tuji državljani lahko zaprosijo za pomoč v skladu z mednarodno pogodbo, ki zavezuje Češko republiko. Češka republika je država pogodbenica Evropske konvencije o odškodnini žrtvam nasilnih kaznivih dejanj, ki je bila podpisana v Strasbourgu 24. novembra 1983. V zvezi s tem je treba omeniti Direktivo Skupnosti o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, ki določa, da morajo države članice zagotoviti odškodnino osebam, ki stalno prebivajo v drugi državi članici EU in postanejo žrtve kaznivega dejanja na njihovem ozemlju. Češka republika bo prenesla to direktivo v svoje nacionalno pravo, tako da bo finančna pomoč na voljo tudi osebam, ki stalno prebivajo v državi članici EU.

Na vrh straniNa vrh strani

2.6. Ali lahko uveljavljam odškodnino od Češke republike, če je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Kot je navedeno zgoraj, je finančna pomoč države na voljo le državljanom Češke republike. Zakon ne določa, da je žrtev upravičena do finančne pomoči le, če je kaznivo dejanje storjeno v Češki republiki. Iz tega je mogoče sklepati, da se finančna pomoč dodeli češkim državljanom ne glede na to, kje je bilo storjeno kaznivo dejanje.

2.7. Ali je treba kaznivo dejanje prijaviti policiji?

Da, saj je pravočasna prijava kaznivega dejanja policiji eden od pogojev za dodelitev finančne pomoči. V skladu z zakonom o finančni pomoči država ne dodeli finančne pomoči, če žrtev ne prijavi pravočasno kaznivega dejanja, zaradi katerega se zahteva odškodnina.

2.8. Ali je treba pred vložitvijo zahteve počakati na konec preiskave oziroma kazenskega postopka?

Finančna pomoč se lahko dodeli žrtvi kaznivega dejanja, če je storilec spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila žrtev telesno poškodovana, ali če je storilec oproščen zaradi neprištevnosti. Kljub temu v nekaterih primerih ni treba počakati na sodbo (npr. če je storilec neznan ali če obtožbe ni mogoče sporočiti storilcu kaznivega dejanja), če ugotovitve policijske preiskave nedvomno potrjujejo dejstvo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zaradi katerega je bila žrtev poškodovana.

Na vrh straniNa vrh strani

2.9. Če je storilec kaznivega dejanja znan, ali je treba odškodnino najprej uveljavljati od storilca?

Čeprav zakon ne določa izrecno takšne obveznosti, je iz zakonskih določb mogoče sklepati, da se od žrtve pričakuje, da bo poskušala uveljavljati odškodnino od storilca kaznivega dejanja. Zato se finančna pomoč zmanjša ali zavrne glede na socialni položaj žrtve in dejstvo, ali je žrtev uporabila vsa pravna sredstva za uveljavljanje odškodnine od storilca kaznivega dejanja ali druge odškodninsko odgovorne osebe.

2.10. Če je storilec kaznivega dejanja neznan oziroma ni spoznan za krivega, ali je možno uveljavljanje odškodnine? Katere dokaze je v tem primeru treba priložiti zahtevi?

Dejstvo, ali je storilec znan ali spoznan za krivega, ni pogoj za upravičenost do finančne pomoči - glejte odgovor na vprašanje 2.8. V takšnih primerih je treba ugotoviti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zaradi katerega je bila žrtev telesno poškodovana. To se lahko sklepa iz ugotovitev organov kazenskega pregona in iz dokazov, ki jih predloži žrtev.

2.11. Ali je določen rok za vložitev zahteve za uveljavljanje odškodnine?

Zahtevek za dodelitev finančne pomoči je treba vložiti v enem letu od dneva, ko je žrtev izvedela za škodo, ki je nastala zaradi kaznivega dejanja, sicer izgubi pravico do vložitve zahtevka.

2.12. Za katere vrste škode je mogoče uveljavljati odškodnino?

Država dodeli finančno pomoč takrat, kadar je žrtev telesno poškodovana zaradi kaznivega dejanja. Finančna pomoč krije zlasti dokazano izgubo dohodka in dokazane stroške zdravljenja; preživeli družinski člani žrtve lahko uveljavljajo odškodnino za dokazane pogrebne stroške in stroške za preživljanje.

Na vrh straniNa vrh strani

2.13. Kako se odškodnina izračunava?

Finančna pomoč se dodeli bodisi kot pavšalni znesek 25 000 CZK bodisi kot znesek, enak dokazani izgubi dohodka, stroškom zdravljenja, pogrebnim stroškom in stroškom za preživljanje. Zneski, ki jih prejme žrtev kot odškodnino iz drugih virov, se odštejejo od tega zneska finančne pomoči.

2.14. Ali je znesek priznane odškodnine omejen (minimum oziroma maksimum)?

Finančna pomoč države ne sme presegati 150 000 CZK. Spodnja meja takšne pomoči ni določena.

2.15. Ali se odškodnina, ki sem jo prejel ali jo lahko prejmem za isto škodo na podlagi drugega pravnega naslova (npr. zavarovanja), odšteje od odškodnine, priznane s strani države?

Finančna pomoč je enaka znesku za dokazano izgubo dohodka, stroškom zdravljenja, pogrebnim stroške in stroškom za preživljanje, od česar se odštejejo vsi zneski, ki jih prejme žrtev kot odškodnino iz drugih virov (npr. od zavarovalnice).

2.16. Ali lahko kakšne druge okoliščine, npr. lastno vedenje v zvezi z dogodkom, na podlagi katerega je nastala poškodba, vplivajo na možnost dodelitve odškodnine ali na izračun višine odškodnine?

Da, pri odločitvi o dodelitvi finančne pomoči in dodeljenem znesku takšne pomoči se upošteva ravnanje žrtve v zvezi z zadevnim kaznivim dejanjem. Drugi dejavniki, ki vplivajo na odločitev, so tudi obseg možne odgovornosti žrtve za škodo, dejstvo, ali se je žrtev strinjala s kazenskim pregonom storilca kaznivega dejanja, ali je žrtev pravočasno prijavila kaznivo dejanje in ali je žrtev zavrnila pričanje v kazenskem postopku.

Na vrh straniNa vrh strani

2.17. Ali lahko dobim predujem za odškodnino? Pod katerimi pogoji?

Po pravu Češke ni mogoče dobiti predujma za finančno pomoč. Vendar zakon določa sorazmerno kratek rok (tri mesece) za odločitev o zahtevku za dodelitev finančne pomoči. Na nek način je pavšalni znesek 25 000 CZK, ki se lahko dodeli, če so izpolnjeni pogoji iz zakona o finančni pomoči, oblika predujma; ta znesek se izplača na začetku, potem pa se dodeli še razlika, če se lahko v določenem roku dokaže dejanski znesek nastale škode.

2.18. Kje lahko žrtev dobi informacije in potrebne obrazce glede poteka postopka? Ali so v ta namen dostopne kakšne informacije na spletnih straneh ali posebnih linijah za pomoč?

Vsi organi kazenskega pregona (policija, državno tožilstvo, sodišče) morajo obvestiti žrtev o pogojih v zvezi z dodelitvijo finančne pomoči. Potrebni obrazci in druge informacije o zahtevku za dodelitev pravne pomoči so na voljo pri Ministrstvu za pravosodje Češke republike.

2.19. Ali sem upravičen do pravne pomoči za pripravo zahteve?

Žrtev ne potrebuje pravnega zastopnika, ki bi ji pomagal vložiti zahtevek za dodelitev finančne pomoči. Kljub temu lahko žrtev najame pravnega zastopnika, če to želi, vendar mora vse s tem povezane stroške plačati sama. Če si oseba ne more privoščiti pravnih storitev, lahko pri Odvetniški zbornici Češke zahteva, da ji določi odvetnika.

2.20. Pri katerem organu je treba vložiti zahtevo za odškodnino?

Zahtevki za dodelitev finančne pomoči se vložijo pri Ministrstvu za pravosodje Češke republike na naslovu Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2.

2.21. Ali obstajajo organizacije za pomoč žrtvam, ki nudijo nadaljnjo pomoč?

Bel obroč varnosti [Bílý kruh bezpečí] je neprofitna organizacija, ki zagotavlja pomoč žrtvam kaznivega dejanja. Žrtvam ponuja zlasti pravno in psihološko svetovanje ter zagotavlja informacije o tem, kakšne so možnosti za uveljavljanje odškodnine od storilca kaznivega dejanja ali države. Nadaljnje informacije so na voljo na spletišču www.bkb.cz ceština - English.

Nadaljnje informacije

 • Oddelek „odškodnina“ ceština - English na spletišču Ministrstva za pravosodje Češke republike.

« Nadomestilo za žrtve kriminala - Splošne informacije | Češka republika - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 17-10-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo