Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Τσεχία

Τελευταία ενημέρωση: 09-01-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Τσεχία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από τον δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική βοήθεια την οποία να μπορώ να λάβω, ως θύμα αξιόποινης πράξεως, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό 2.
2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού; 2.1.
2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων; 2.2.
2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στα θύματα που υπέστησαν συγκεκριμένα είδη ζημίας; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή στα πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια άλλη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να διεκδικήσω αποζημίωση στην Τσεχική Δημοκρατία αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε εκτός των ορίων της επικρατείας της Τσεχικής Δημοκρατίας; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση; 2.8.
2.9. Αν ο δράστης έχει εντοπισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου; 2.10.
2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Για τι είδους ζημίες δικαιούμαι να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς υπολογίζεται το ύψος της αποζημίωσης; 2.13.
2.14. Υπάρχει ελάχιστο ή/και μέγιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη έλαβα ή που είναι πιθανόν να λάβω για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. από ασφαλιστικό οργανισμό) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή το ποσό της , π.χ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να λάβω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια ειδική τηλεφωνική γραμμή για το κοινό ή ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης; 2.19.
2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από τον δράστη

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να επιδιώξω αποζημίωση για ζημίες στην ποινική δίκη κατά του δράστη;

Ως πολιτικώς ενάγων σε μια ποινική δίκη θεωρείται το πρόσωπο που εξαιτίας αξιόποινης πράξης υπέστη σωματική ή περιουσιακή βλάβη, ηθική βλάβη ή άλλου είδους ζημία η οποία είναι δυνατό να εκτιμηθεί σε χρηματικούς όρους. Η αγωγή αποζημίωσης πρέπει να ασκηθεί κατά του κατηγορουμένου στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας το αργότερο στα στάδια της δίκης που προηγούνται της διεξαγωγής αποδείξεων. Στην αγωγή αποζημίωσης πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι στους οποίους αυτή βασίζεται καθώς και το ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης.

1.2. Σε ποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Η αγωγή αποζημίωσης μπορεί να υποβληθεί από τον πολιτικώς ενάγοντα ανά πάσα στιγμή μεταξύ της έναρξης της ποινικής διαδικασίας (δηλαδή κατά το προδικαστικό στάδιο, που αποτελεί την προκαταρκτική διαδικασία) και μέχρι την έναρξη της διεξαγωγής αποδείξεων.

1.3. Πώς και σε ποιον πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Ο νόμος δεν προβλέπει συγκεκριμένο τύπο για την υποβολή αγωγής αποζημίωσης. Παρόλα αυτά, συνιστάται η υποβολή έγγραφης αξίωσης, η οποία πρέπει να διαλαμβάνει περιγραφή των περιστάσεων υπό τις οποίες προκλήθηκε η βλάβη, ποσοτική αποτίμηση της τυχόν περιουσιακής βλάβης και την πρόταση του ενάγοντα προς το δικαστήριο προκειμένου να διαταχθεί ο κατηγορούμενος, στο πλαίσιο της ποινικής απόφασης που θα εκδοθεί, να καταβάλει αποζημίωση στον πολιτικώς ενάγοντα για τη βλάβη που υπέστη εξαιτίας της αξιόποινης πράξης. Επιπλέον, είναι δυνατή η έγερση αξίωσης για αποζημίωση υπό τη μορφή δήλωσης ενώπιον κάποιου οργάνου επιβολής του νόμου (κατά τη διάρκεια ακρόασης του αιτούντος από τις αστυνομικές αρχές).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αγωγή αποζημίωσης υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο επιβολής του νόμου, αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η ποινική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το όργανο αυτό ενδέχεται να είναι το δικαστήριο, η εισαγγελική αρχή ή η αστυνομία. Η αγωγή αποζημίωσης πρέπει να υποβάλλεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καθίσταται απολύτως σαφές ότι ο ενάγων επιδιώκει να του καταβληθεί αποζημίωση. Η αγωγή αποζημίωσης πρέπει να στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου· η τήρηση της αρχής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο ποινικών δικών όπου δικάζονται από κοινού περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι.

Η αγωγή αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας αποτελεί μέσο ικανοποίησης των θυμάτων. Αποζημίωση είναι επίσης δυνατό να ζητηθεί στο πλαίσιο διαδικασίας κατά το αστικό δίκαιο, ακόμη και αν ο ενάγων δεν άσκησε αγωγή αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για την ίδια υπόθεση.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου;

Η αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει το ακριβές συνολικό ποσό αποζημίωσης και ακολούθως αναλυτική παρουσίασή του σε συνάρτηση με την κάθε επιμέρους προκληθείσα ζημία. Αν αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. αν ο ενάγων δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσει τη ζημία σε ποσοτικούς όρους με ακρίβεια λόγω του ότι εξακολουθεί να απουσιάζει από την εργασία του λόγω ανικανότητας προς εργασία και να εισπράττει επίδομα ασθενείας), στην αγωγή πρέπει τουλάχιστον να προσδιορίζεται ένα ελάχιστο ποσό. Το ποσό της διεκδικούμενης αποζημίωσης μπορεί να μεταβληθεί μεταγενέστερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ανά πάσα στιγμή μέχρις ότου το δικαστήριο αποσυρθεί προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της υπόθεσης. Όταν ένα δικαστήριο αποφαίνεται επί αγωγής αποζημίωσης, δεσμεύεται από την ίδια την αγωγή, υπό την έννοια ότι δεν δύναται να επιδικάσει υψηλότερη αποζημίωση από αυτήν που ζητάται. Αυτό σημαίνει ότι, αν στο πλαίσιο της διαδικασίας καταστεί σαφές ότι η ζημία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που δήλωσε αρχικά ο ενάγων, εναπόκειται σε αυτόν τον τελευταίο να τροποποιήσει και να συμπληρώσει την αξίωσή του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Το πρόσωπο που ζητά αποζημίωση μπορεί να εκπροσωπηθεί σε ποινική διαδικασία από συνήγορο, ο οποίος νομιμοποιείται, για λογαριασμό του αιτούντος, να εγείρει αξιώσεις, να υποβάλλει αιτήματα, να προτείνει μέτρα αποκατάστασης και να συμμετέχει σε πράξεις στις οποίες προβλέπεται συμμετοχή του αιτούντος. Αν το πρόσωπο που διεκδικεί αποζημίωση αποδείξει ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους που να καλύπτουν το κόστος πρόσληψης συνηγόρου, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το δικαστήριο να διορίσει έναν δικηγόρο ως συνήγορό του, που θα του παράσχει νομική υποστήριξη είτε δωρεάν είτε με μειωμένη αμοιβή.

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Κατά την υποβολή αίτησης για καταβολή αποζημίωσης, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει η προκληθείσα βλάβη. Αν, για παράδειγμα, από την αξιόποινη πράξη προκλήθηκε βλάβη σε συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο το οποίο χρειάστηκε να επιδιορθωθεί, πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για το κόστος της επιδιόρθωσης. Αν ο αιτών έχει υποστεί σωματική βλάβη με αποτέλεσμα να χρειαστεί να λείψει από την εργασία του για λόγους υγείας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα επιδόματα ασθενείας που λαμβάνει και για τις μέσες αποδοχές του προ της πρόκλησης της βλάβης, ούτως ώστε να αποσαφηνισθεί η ακριβής βλάβη την οποία υπέστη, η οποία αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των επιδομάτων και των αποδοχών.

1.7. Στην περίπτωση που το δικαστήριο μου επιδικάσει την αποζημίωση, υπάρχει ειδική βοήθεια την οποία να μπορώ να λάβω, ως θύμα αξιόποινης πράξεως, για την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη;

Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν προβλέπεται ειδική βοήθεια την οποία να μπορούν να λάβουν οι αιτούντες αποζημίωση με σκοπό την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης που επιδικάζει αποζημίωση εις βάρος του εκάστοτε δράστη. Οι πολίτες που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για την κάλυψη του κόστους νομικών υπηρεσιών δικαιούνται να έλθουν σε επαφή με το επιμελητήριο των δικηγορικών συλλόγων της Τσεχικής Δημοκρατίας και να ζητήσουν τον διορισμό δικηγόρου. Ο δικηγόρος που διορίζει το εν λόγω επιμελητήριο καλείται να παράσχει νομικές υπηρεσίες υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού. Στην πράξη, το επιμελητήριο συνήθως ορίζει ότι οι νομικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν ατελώς, με εξαίρεση τα γενικά έξοδα. Αν προκύπτει με σαφήνεια ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση του αιτούντος δεν δικαιολογεί τη δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών, ο δικηγόρος που έχει διορισθεί μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα να του καταβάλει αμοιβή με βάση τον επίσημο κατάλογο των εξόδων που δικαιούνται να χρεώνουν οι δικηγόροι για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό

2.1. Είναι δυνατόν να στραφώ και να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού;

Ναι. Βάσει του νόμου αριθ. 209/1997, το Δημόσιο παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων υπό τους όρους που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.

2.2. Μήπως αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στα θύματα ορισμένων αξιόποινων πράξεων;

Ναι. Χρηματοδοτική συνδρομή τέτοιου είδους μπορούν να λάβουν μόνο θύματα αξιόποινων πράξεων τα οποία έχουν υποστεί σωματική βλάβη.

2.3. Μήπως αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στα θύματα που υπέστησαν συγκεκριμένα είδη ζημίας;

Χρηματοδοτική συνδρομή παρέχεται σε θύματα αξιόποινων πράξεων τα οποία έχουν υποστεί σωματική βλάβη. Ωστόσο, χρηματοδοτική συνδρομή παρέχεται μόνον εφόσον η έκταση της ταλαιπωρίας που έχει προκληθεί ανέρχεται σε 100 μονάδες τουλάχιστον με βάση τον ειδικό μηχανισμό επιμέτρησης της ταλαιπωρίας. Χρηματοδοτική συνδρομή παρέχεται επίσης στα επιζώντα συγγενικά πρόσωπα ενός θύματος το οποίο απεβίωσε εξαιτίας της βλάβης που υπέστη ένεκα αξιόποινης πράξεως, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά συντηρούνταν από τον εκλιπόντα και ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για τη διατροφή τους.

2.4. Αν το θύμα έχει πεθάνει, μπορούν οι οικείοι και οι κληρονόμοι του να επιδιώξουν αποζημίωση;

Βλ. την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

2.5. Η δυνατότητα επιδίωξης αποζημίωσης περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή στα πρόσωπα που διαμένουν σε κάποια άλλη χώρα;

Το κράτος παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή για θύματα αξιόποινων πράξεων σε Τσέχους υπηκόους ή σε απάτριδες στους οποίους έχει χορηγηθεί τίτλος μόνιμης ή μακροχρόνιας παραμονής στην Τσεχική Δημοκρατία. Ξένοι υπήκοοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις διεθνούς συνθήκης την οποία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει η Τσεχική Δημοκρατία. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων, που υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 24 Νοεμβρίου 1983. Σχετικά με το θέμα αυτό, αξίζει να αναφερθεί η κοινοτική οδηγία για την αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, η οποία προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να καταβάλλουν αποζημίωση σε μόνιμους κατοίκους άλλων κρατών μελών της ΕΕ οι οποίοι έπεσαν θύματα αξιόποινης πράξης στο έδαφός τους. Η Τσεχική Δημοκρατία πρόκειται να ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας και, αφ’ ης στιγμής γίνει αυτό, θα μπορούν επίσης να λάβουν χρηματοδοτική συνδρομή πρόσωπα που κατοικούν μονίμως σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.6. Μπορώ να διεκδικήσω αποζημίωση στην Τσεχική Δημοκρατία αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε εκτός των ορίων της επικρατείας της Τσεχικής Δημοκρατίας; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όπως επισημαίνεται παραπάνω, οι πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική συνδρομή από το κράτος. Ο νόμος δεν ορίζει ότι η αξιόποινη πράξη πρέπει να έχει τελεσθεί στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας για να δικαιούται το θύμα χρηματοδοτική συνδρομή. Εξ αυτού συνάγεται ότι παρέχεται χρηματοδοτική συνδρομή στους Τσέχους πολίτες ανεξαρτήτως του τόπου τέλεσης της εκάστοτε αξιόποινης πράξεως.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία;

Ναι. Η έγκαιρη δήλωση της αξιόποινης πράξεως στην αστυνομία είναι μία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής. Βάσει του νόμου περί χρηματοδοτικής συνδρομής, το κράτος δεν χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή αν το θύμα δεν δηλώσει αμελλητί την αξιόποινη πράξη για την οποία επιδιώκεται η λήψη αποζημίωσης.

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας πριν υποβάλω αίτηση;

Χρηματοδοτική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί στο θύμα αξιόποινης πράξης εφόσον ο δράστης καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη εκ της οποίας προκλήθηκε σωματική βλάβη ή αν ο δράστης αθωώθηκε λόγω του ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να δικασθεί ποινικώς. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να αναμένει κανείς την απόφαση του δικαστηρίου περί της ενοχής (π.χ. αν ο δράστης είναι άγνωστος ή αν δεν είναι δυνατό να απαγγελθεί κατηγορία στον δράστη), υπό την προϋπόθεση ότι το πόρισμα της αστυνομικής έρευνας δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα εκ του οποίου προκλήθηκε σωματική βλάβη στο θύμα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.9. Αν ο δράστης έχει εντοπισθεί, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;

Μολονότι ο νόμος δεν προβλέπει ρητώς τέτοια υποχρέωση, από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας μπορεί να συναχθεί ότι αναμένεται από το θύμα να επιδιώξει ενεργά την εξασφάλιση αποζημίωσης από τον δράστη. Κατά συνέπεια, η χρηματοδοτική συνδρομή μπορεί να μειωθεί ή να μη χορηγηθεί καθόλου με βάση την κοινωνική κατάσταση του θύματος ή ανάλογα με το κατά πόσον το θύμα εξάντλησε όλα τα νόμιμα μέσα που προβλέπονται για την εξασφάλιση αποζημίωσης από τον δράστη ή από άλλο πρόσωπο που υπέχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

2.10. Αν ο δράστης παραμένει άγνωστος ή δεν έχει ακόμη καταδικασθεί υπάρχει ακόμη δυνατότητα να δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για την αγωγή μου;

Η εξακρίβωση της ταυτότητας και η καταδίκη του δράστη δεν αποτελούν προϋπόθεση για το δικαίωμα λήψης χρηματοδοτικής συνδρομής – βλ. την απάντηση στην ερώτηση 2.8. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπήρξε τέλεση αξιόποινης πράξης η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί σωματική βλάβη στο θύμα. Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να συναχθεί από τα πορίσματα των αρχών επιβολής του νόμου και από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει το θύμα.

2.11. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Η αίτηση για την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί εντός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία το θύμα αντελήφθη τη βλάβη που προκλήθηκε από την εκάστοτε αξιόποινη πράξη, διαφορετικά το δικαίωμα παραγράφεται.

2.12. Για τι είδους ζημίες δικαιούμαι να αποζημιωθώ;

Το κράτος παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το θύμα έχει υποστεί σωματική βλάβη εξαιτίας αξιόποινης πράξης. Ειδικότερα, καλύπτονται τα αποδεδειγμένα διαφυγόντα έσοδα και τα αποδεδειγμένα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ οι επιζώντες οικείοι του θύματος δύνανται να αξιώσουν αποζημίωση για έξοδα κηδείας και για έξοδα διατροφής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.13. Πώς υπολογίζεται το ύψος της αποζημίωσης;

Χρηματοδοτική συνδρομή παρέχεται είτε ως κατ’ αποκοπή ποσό 25.000 CZK είτε ως ποσό που ισοδυναμεί με το ποσό των αποδεδειγμένων διαφυγόντων εσόδων, των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των εξόδων κηδείας και των εξόδων διατροφής μείον κάθε ποσό που το θύμα έχει ενδεχομένως λάβει ως αποζημίωση από άλλες πηγές.

2.14. Υπάρχει ελάχιστο ή/και μέγιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί;

Η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται από το κράτος δεν μπορεί να υπερβεί τις 150.000 CZK. Δεν προβλέπεται κατώτατο όριο.

2.15. Η αποζημίωση που ήδη έλαβα ή που είναι πιθανόν να λάβω για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. από ασφαλιστικό οργανισμό) θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος;

Η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται ισοδυναμεί με το ποσό των αποδεδειγμένων διαφυγόντων εσόδων, των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των εξόδων κηδείας και των εξόδων διατροφής μείον κάθε ποσό που το θύμα έχει ενδεχομένως λάβει ως αποζημίωση από άλλες πηγές (π.χ. από ασφαλιστική εταιρεία).

2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση ή το ποσό της , π.χ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία;

Ναι. Η συμπεριφορά του θύματος σε σχέση με την επίδικη αξιόποινη πράξη λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των αποφάσεων για την παροχή ή μη χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και για το ποσό της. Άλλες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι ο βαθμός στον οποίον το θύμα είναι ενδεχομένως υπεύθυνο για τη βλάβη, το κατά πόσον το θύμα συναίνεσε στην ποινική δίωξη του δράστη, το κατά πόσον το θύμα δήλωσε αμελλητί την αξιόποινη πράξη στις αρχές και το κατά πόσον το θύμα αρνήθηκε πιθανόν να καταθέσει ως μάρτυρας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.17. Μπορώ να λάβω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η τσεχική νομοθεσία δεν προβλέπει τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής για οφειλόμενη χρηματοδοτική συνδρομή. Παρόλα αυτά, ο νόμος προβλέπει σχετικά σύντομη προθεσμία (τριών μηνών) για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής χρηματοδοτικής συνδρομής. Υπό μία έννοια, το κατ’ αποκοπή ποσό των 25.000 CZK το οποίο μπορεί να χορηγηθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον νόμο περί χρηματοδοτικής συνδρομής είναι πιθανό να λειτουργήσει ως προκαταβολή. Σε πρώτη φάση καθίσταται διαθέσιμο το ποσό αυτό και στη συνέχεια, εφόσον αποδειχθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας το πραγματικό ύψος της προκληθείσας βλάβης, η διαφορά πληρώνεται μεταγενέστερα.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευθώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια ειδική τηλεφωνική γραμμή για το κοινό ή ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Όλα τα όργανα επιβολής του νόμου (αστυνομία, εισαγγελικές αρχές, δικαστές) υποχρεούνται να ενημερώνουν το θύμα για τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνδρομής. Τα απαραίτητα έντυπα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις για χρηματοδοτική συνδρομή διατίθενται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας.

2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για την υποβολή της αίτησης;

Ένα θύμα δεν χρειάζεται συνήγορο προκειμένου να υποβάλει αίτηση για την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής. Ωστόσο, αν το θύμα το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει συνήγορο, αλλά βαρύνεται το ίδιο με τη σχετική δαπάνη. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, τα άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για νομικές υπηρεσίες, δικαιούνται να αποταθούν στο επιμελητήριο των δικηγορικών συλλόγων της Τσεχικής Δημοκρατίας, ζητώντας να τους ορίσει δικηγόρο.

2.20. Πού πρέπει να αποστείλω την αίτηση;

Οι αιτήσεις για χρηματοδοτική συνδρομή υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας, Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2.

2.21. Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να μου προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια;

Το «Λευκό δαχτυλίδι της ασφάλειας» (Bílý kruh bezpečí) είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει βοήθεια στα θύματα αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, προσφέρει συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα εξασφάλισης αποζημίωσης από τον δράστη ή το κράτος. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.bkb.cz ceština - English.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Στην περί «αποζημίωσης» ceština - English ενότητα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Τσεχία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 09-01-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο