Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Κύπρος

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Κύπρος

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Λήψη αποζημίωσης υπο μορφή αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν από τον παραβάτη 1.
1.1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορώ να υποβάλω απαίτηση για αποζημιώσεις κατά την δίκη εναντίον του παραβάτη( η ποινική διαδικασία) 1.1.
1.2. Σε ποια χρονική στιγμή της διαδικασίας πρέπει να προωθήσω την απαίτηση; 1.2.
1.3. Πώς μπορώ να προωθήσω την απαίτηση και σε ποιόν; 1.3.
1.4. Πώς πρέπει να παρουσιάσω την απαίτηση (υποδείξετε ένα συνολικό ποσό και ή προσδιορίστε τις ατομικές απώλειες); 1.4.
1.5. Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια πριν και ή κατά την διαδικασία; 1.5.
1.6. Ποια μαρτυρία θα ζητηθεί να παρουσιάσω για να υποστηρίξω την απαίτηση μου; 1.6.
1.7. Αν μου επιδικασθούν αποζημιώσεις από το δικαστήριο , υπάρχει οποιαδήποτε ειδική βοήθεια διαθέσιμη σε μένα, ως θύμα ποινικού αδικήματος ,για την εκτέλεση της απόφασης εναντίον του παραβάτη; 1.7.
2. Λήψη αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσια αρχή 2.
2.1. Είναι δυνατό να λάβω αποζημίωση από το κράτος ή από δημόσια αρχή; 2.1.
2.2. Περιορίζεται η δυνατότητα αυτή στα θύματα που έχουν υποστεί ορισμένα είδη ποινικών αδικημάτων; 2.2.
2.3. Περιορίζεται η δυνατότητα αυτή σε θύματα που έχουν υποστεί ορισμένου είδους βλάβη; 2.3.
2.4. Μπορούν οι συγγενείς ή οι εξαρτώμενοι των θυμάτων που έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα του ποινικού αδικήματος να λάβουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Περιορίζεται η πιθανότητα λήψης αποζημίωσης σε πρόσωπα ορισμένης εθνικότητας ή πρόσωπα που κατοικούν σε ορισμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να αιτηθώ αποζημίωση στην Κύπρο εάν το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Εάν ναι , κάτω από ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Είναι απαραίτητο να έχει καταγγελθεί το ποινικό αδίκημα στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι αναγκαίο να αναμένω το πόρισμα οποιωνδήποτε αστυνομικών έρευνών ή ποινικής διαδικασίας πριν να δύναμαι να υποβάλω αίτηση; 2.8.
2.9. Εάν ο παραβάτης έχει αναγνωρισθεί , είναι απαραίτητο να προσπαθήσω πρώτα να λάβω αποζημίωση από τον παραβάτη; 2.9.
2.10. Εάν ο παραβάτης δεν έχει αναγνωριστεί ή καταδικαστεί , είναι ακόμα πιθανό να μπορώ να διεκδικήσω αποζημίωση; Εάν ναι , ποια μαρτυρία πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αίτηση μου; 2.10.
2.11. Υπάρχει χρονική προθεσμία για να γίνει η αίτηση για αποζημίωση; 2.11.
2.12. Για ποιες απώλειες μπορώ να αποζημιωθώ; 2.12.
2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει ελάχιστο και ή μέγιστο ποσό που μπορεί να επιδικαστεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που έχω λάβει ή που δύναμαι να λάβω για τις ίδιες απώλειες αλλά από άλλες πηγές (όπως ασφάλεια) θα αφαιρείται από την αποζημίωση από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα μου να εισπράξω αποζημίωση ή πώς υπολογίζεται το ποσό της αποζημίωσης ,όπως η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημιά; 2.16.
2.17. Μπορώ να λάβω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι κάτω από ποιες προυποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να πάρω τα αναγκαία έντυπα και περαιτέρω πληροφορίες ως προς τον τρόπο απαίτησης; Υπάρχει ειδική γραμμή επικοινωνίας για βοήθεια ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια για να κάνω την αίτηση; 2.19.
2.20. Πού θα στείλω την αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν οποιοιδήποτε οργανισμοί υποστήριξης των θυμάτων που μπορούν να δώσουν περαιτέρω βοήθεια; 2.21.

 

1. Λήψη αποζημίωσης υπο μορφή αποζημίωσης για ζημιές που προκλήθηκαν από τον παραβάτη

1.1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορώ να υποβάλω απαίτηση για αποζημιώσεις κατά την δίκη εναντίον του παραβάτη( η ποινική διαδικασία)
Τα θύματα δεν μπορούν να αιτηθούν αποζημίωση κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας καθότι τα ποινικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία να επιδικάσουν αποζημιώσεις . Το θύμα δύναται να καταχωρήσει πολιτική αγωγή εναντίον του παραβάτη για αποζημιώσεις.
1.2. Σε ποια χρονική στιγμή της διαδικασίας πρέπει να προωθήσω την απαίτηση;
Βλέπε την απάντηση στο 1.1.
1.3. Πώς μπορώ να προωθήσω την απαίτηση και σε ποιόν;
Βλέπε την απάντηση στο 1.1.
1.4. Πώς πρέπει να παρουσιάσω την απαίτηση (υποδείξετε ένα συνολικό ποσό και ή προσδιορίστε τις ατομικές απώλειες);
Βλέπε απάντηση στο 1.1. Η πολιτική αγωγή θα πρέπει να είναι αγωγή για αποζημιώσεις για αστικά αδικήματα και πρέπει να καταχωρηθεί στο πολιτικό δικαστήριο.
1.5. Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια πριν και ή κατά την διαδικασία;
Ναι, αλλά εναπόκειται στο άτομο να το αποφασίσει.
1.6. Ποια μαρτυρία θα ζητηθεί να παρουσιάσω για να υποστηρίξω την απαίτηση μου;
Όπως σε οποιαδήποτε πολιτική υπόθεση.
1.7. Αν μου επιδικασθούν αποζημιώσεις από το δικαστήριο , υπάρχει οποιαδήποτε ειδική βοήθεια διαθέσιμη σε μένα, ως θύμα ποινικού αδικήματος ,για την εκτέλεση της απόφασης εναντίον του παραβάτη;
Δεν υπάρχει ειδική βοήθεια για τέτοιες περιπτώσεις. Εφαρμόζονται τα ίδια μέσα εκτέλεσης που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική απόφαση.

2. Λήψη αποζημίωσης από το κράτος ή από δημόσια αρχή

2.1. Είναι δυνατό να λάβω αποζημίωση από το κράτος ή από δημόσια αρχή;
Ναι. Ο Περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 προβλέπει ότι η αποζημίωση δύναται να καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει υποστεί σωματική ή νοητική βλάβη (ή και τα δύο) ως αποτέλεσμα βίαιου ποινικού αδικήματος. Το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαχειρίζεται τις αιτήσεις αυτές.
2.2. Περιορίζεται η δυνατότητα αυτή στα θύματα που έχουν υποστεί ορισμένα είδη ποινικών αδικημάτων;
Όταν αναφερόμαστε σε ποινικά αδικήματα , η εθνική νομοθεσία μας καλύπτει βίαια και εκ προθέσεως ποινικά αδικήματα που διαπράττονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, των οποίων το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος ή σοβαρή σωματική βλάβη στο θύμα. Περιλαμβάνει τα αδικήματα που καταγράφονται στο νόμο π.χ. φόνος εκ προμελέτης , απόπειρα δολοφονίας, βιασμός, απόπειρα βιασμού, απαγωγή, οποιοδήποτε αδίκημα που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη , επίθεση και άλλα. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι περιοριστικός , αλλά καλύπτει μεγάλο φάσμα από αδικήματα.
2.3. Περιορίζεται η δυνατότητα αυτή σε θύματα που έχουν υποστεί ορισμένου είδους βλάβη;
Για να θεωρείται κατάλληλο το θύμα πρέπει να έχει υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη η οποία , κατά το Νόμο, ορίζεται ως οποιαδήποτε σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα της οποίας το θύμα χρειάστηκε να παραμείνει σε νοσοκομείο για τουλάχιστον 8 ημέρες όπως θα πιστοποιήσει ο ιατρός.
2.4. Μπορούν οι συγγενείς ή οι εξαρτώμενοι των θυμάτων που έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα του ποινικού αδικήματος να λάβουν αποζημίωση;

Ναι. Ο Νόμος προβλέπει ότι αν το θύμα πεθάνει , οι εξαρτώμενοι δύνανται να θεωρούνται κατάλληλοι για σύνταξη και έξοδα κηδείας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο Νόμος καθορίζει ότι « οι εξαρτώμενοι» που δύνανται να θεωρηθούν κατάλληλοι για αποζημίωση μπορεί να είναι:

(α) ο σύζυγος ή η σύζυγος του θύματος με τον οποίο ή την οποία το θύμα ζούσε ή συντηρούσε κατά το χρόνο της βλάβης.

(β) το τέκνο του θύματος κάτω της ηλικίας των 15

(γ) ο ανύπανδρος υιός του θύματος ηλικίας μεταξύ 15- 25 που υπηρετεί στο στρατό.

(δ) η ανύπανδρη θυγατέρα του θύματος ηλικίας μεταξύ 15-23 που υπηρετεί στο στρατό

(ε) ανύπανδρο τέκνο οποιασδήποτε ηλικίας που είναι μόνιμα ανίκανο να συντηρήσει τον εαυτό του.
2.5. Περιορίζεται η πιθανότητα λήψης αποζημίωσης σε πρόσωπα ορισμένης εθνικότητας ή πρόσωπα που κατοικούν σε ορισμένη χώρα;

Ναι. Για να θεωρείται κατάλληλο, το θύμα πρέπει να είναι :

(α) πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας που έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αποζημίωση στα Θύματα Ποινικών Αδικημάτων

(β) πολίτης οποιασδήποτε χώρας που είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου.

2.6. Μπορώ να αιτηθώ αποζημίωση στην Κύπρο εάν το ποινικό αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Εάν ναι , κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
Όχι. Το ποινικό αδίκημα πρέπει να έχει διαπραχθεί στην Κύπρο.
2.7. Είναι απαραίτητο να έχει καταγγελθεί το ποινικό αδίκημα στην αστυνομία;
Ναι . Η αποζημίωση δεν επιδικάζεται αν το εμπλεκόμενο ποινικό αδίκημα δεν έχει καταγγελθεί στην αστυνομία εντός 5 ημερών από την ημέρα διάπραξης του.
2.8. Είναι αναγκαίο να αναμένω το πόρισμα οποιωνδήποτε αστυνομικών έρευνών ή ποινικής διαδικασίας πριν να δύναμαι να υποβάλω αίτηση;
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την έκθεση της αστυνομίας που περιλαμβάνει λεπτομέρειες του ποινικού αδικήματος και αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικές έρευνες θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί. Όμως, δεν είναι απαραίτητο να αναμένει κανείς το πόρισμα οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας.
2.9. Εάν ο παραβάτης έχει αναγνωρισθεί , είναι απαραίτητο να προσπαθήσω πρώτα να λάβω αποζημίωση από τον παραβάτη;
Ναι. Η νομοθεσία στην Κύπρο προνοεί ότι η αποζημίωση επιδικάζεται εάν δεν δύναται να ληφθεί για οποιοδήποτε λόγο από τον παραβάτη ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Εάν μερική αποζημίωση μπορεί να ληφθεί η οποία είναι λιγότερη από ότι προβλέπει ο νόμος, τότε το κράτος θα καλύψει τη διαφορά.
2.10. Εάν ο παραβάτης δεν έχει αναγνωριστεί ή καταδικαστεί , είναι ακόμα πιθανό να μπορώ να διεκδικήσω αποζημίωση; Εάν ναι , ποια μαρτυρία πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αίτηση μου;
Ναι. Όπως σημειώθηκε στο 2.8 πιο πάνω , η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση της αστυνομίας που περιλαμβάνει λεπτομέρειες του ποινικού αδικήματος. Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ιατρικά πιστοποιητικά και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που διευκολύνουν την εξέταση του. Ο εξεταστής δύναται να ρωτήσει για οποιοδήποτε περαιτέρω υλικό μαρτυρίας ειδικότερα για τη δυνατότητα ανάκτησης αποζημιώσεων από άλλη πηγή και να ζητήσει από το θύμα να επανεξεταστεί ιατρικά έτσι ώστε να επαληθευτεί η ιατρική του κατάσταση.
2.11. Υπάρχει χρονική προθεσμία για να γίνει η αίτηση για αποζημίωση;
Ναι, η αίτηση πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρόνου μετά που συνέβηκε το γεγονός και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 2 χρόνια από τη βλάβη ή το θάνατο του θύματος.
2.12. Για ποιες απώλειες μπορώ να αποζημιωθώ;

Ο νόμος επιτρέπει οικονομική αποζημίωση που καλύπτει:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

(α) ιατρικά έξοδα μέχρι ΛΚ 1000

(β) ένα ποσό χρημάτων ως αποζημιώσεις για την ανικανότητα του θύματος να εργαστεί για περίοδο μέχρι 6 μήνες υπολογιζόμενο σύμφωνα με το σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων.

(γ) σύνταξη για ανικανότητα για εργασία που αντιπροσωπεύει την απώλεια του θύματος για μελλοντικές απολαβές

(δ) σύνταξη στους εξαρτωμένους στην περίπτωση που το θύμα πεθάνει.

(ε) τα έξοδα της κηδείας του θύματος
2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;
Βλέπε την απάντηση στο 2.12. Οι συντάξεις υπολογίζονται σύμφωνα με τα ποσά που επιδικάζονται κάτω από το σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων.
2.14. Υπάρχει ελάχιστο και ή μέγιστο ποσό που μπορεί να επιδικαστεί;
Όχι
2.15. Η αποζημίωση που έχω λάβει ή που δύναμαι να λάβω για τις ίδιες απώλειες αλλά από άλλες πηγές (όπως ασφάλεια) θα αφαιρείται από την αποζημίωση από το κράτος;
Ναι. Ο Νόμος στην Κύπρο προβλέπει ότι η αποζημίωση επιδικάζεται αν δεν μπορεί να ληφθεί για οποιοδήποτε λόγο από τον παραβάτη ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Αν μερική αποζημίωση δύναται να ληφθεί που είναι λιγότερη από αυτήν που προβλέπει ο νόμος , τότε το κράτος θα πληρώσει τη διαφορά.
2.16. Υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα μου να εισπράξω αποζημίωση ή πώς υπολογίζεται το ποσό της αποζημίωσης ,όπως η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημιά;

Ναι. Ο νόμος μας προβλέπει ότι η αποζημίωση δεν θα επιδικαστεί αν:

(α) το θύμα ήταν ανεμιγμένο στην ποινική πράξη που οδήγησε στην βλάβη τουή της.

(β) το θύμα αναμιγνύεται γενικά σε εγκληματική δραστηριότητα ακόμα και αν η δραστηριότητα αυτή είναι απολύτως άσχετη με την πράξη που οδήγησε στην βλάβη του ή της

(γ) η ποινική πράξη δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία εντός 5 ημερών από την ημέρα που συνέβηκε.

(δ) το θύμα δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία ή οποιαδήποτε αρχή.
2.17. Μπορώ να λάβω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι κάτω από ποιες προυποθέσεις;
Όχι.
2.18. Από πού μπορώ να πάρω τα αναγκαία έντυπα και περαιτέρω πληροφορίες ως προς τον τρόπο απαίτησης; Υπάρχει ειδική γραμμή επικοινωνίας για βοήθεια ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;
Μπορείτε να λάβετε τα αναγκαία έντυπα και περαιτέρω πληροφορίες από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας της Κύπρου.
2.19. Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια για να κάνω την αίτηση;
Ναι. Εναπόκειται στον αιτητή να το αποφασίσει.
2.20. Πού θα στείλω την αίτηση;
Στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας.
2.21. Υπάρχουν οποιοιδήποτε οργανισμοί υποστήριξης των θυμάτων που μπορούν να δώσουν περαιτέρω βοήθεια;
Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε οργανισμός που ασχολείται ειδικά με τις περιπτώσεις αυτές. Υπάρχουν όμως οργανισμοί γενικότερών σκοπών που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια.

Πρόσθετες πληροφορίες

Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες επιλογές για να λάβω αποζημίωση από τον παραβάτη (διαταγές για αποζημίωση);

Όχι.

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Κύπρος - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο