Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Förenade kungariket

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Förenade kungariket

Du har råkat i tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person i ditt hemland eller i utlandet. Här är exempel på några frågor du inledningsvis bör ställa dig.

Frågor som bör besvaras innan du vänder dig till domstol

1. Måste jag vända mig till domstol? I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning (se faktabladet om det ämnet).

2. Är det för sent att väcka talan vid domstol? Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar mycket beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3. Ska jag väcka talan vid en domstol i Storbritannien? Se faktabladet om domstolarnas behörighet.

4. Vilken domstol i Storbritannien ska jag i så fall vända mig till? Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter, t.ex. ärendets karaktär och tvistebeloppet, kan ha betydelse för var talan ska väckas. Se faktabladet om "domstolarnas behörighet i Storbritannien".

5. Vilken typ av domstol i Frankrike ska jag vända mig till? Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Se faktabladet om
"domstolarnas behörighet i Storbritannien".

England och Wales

Skottland

Nordirland

Gibraltar

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket