Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Yhdistynyt kuningaskunta

Uusin päivitys: 18-04-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yhdistynyt kuningaskunta

Jos yksityishenkilöllä on riita yrityksen, ammatinharjoittajan, työnantajan, perheensä jäsenen tai muun henkilön kanssa omassa maassaan tai ulkomailla, riidan ratkaiseminen saattaa edellyttää seuraavanlaisten kysymysten pohtimista:

Seikat, jotka on selvitettävä ennen asian vireillepanoa

1.

Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen? Voi olla tarkoituksenmukaisempaa turvautua vaihtoehtoisiin menettelyihin: ks. aihetta Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt koskevia tietoja.

2.

Voiko asian vielä viedä tuomioistuimeen? Kanneoikeuden vanhentumisajat vaihtelevat kyseessä olevan riita-asian mukaan. Vanhentumisaikoja koskevaan kysymykseen voi saada selvennystä asianajajalta tai oikeussuojaa koskevia tietoja antavalta viranomaiselta. Tietoja antaa myös Citizens Advice Bureau.

3.

Onko asia varmasti vietävä juuri Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimeen? Ks. aihetta Tuomioistuinten toimivalta koskevia tietoja.

4.

Mihin tuomioistuimeen asia on vietävä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun otetaan huomioon kantajan kotipaikka ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteen käsittelyyn vaikuttavat tekijät, kuten kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo? Ks. aihetta Tuomioistuinten toimivalta – Yhdistynyt kuningaskunta.

Englanti ja Wales

Skotlanti

Pohjois-Irlanti

Gibraltar

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Yhdistynyt kuningaskunta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 18-04-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta