Europeiska Kommissionen > ERN > Väckande av talan vid domstol > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 06-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Väckande av talan vid domstol - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Några ord om internationella regler

UNIDROIT (Internationella privaträttsinstitutet) arbetar med att utforma allmänna principer och regler för internationella tvistemålsrättegångar. De kan komma att omfatta hur man väcker talan.

Det dokument som blir resultatet av detta arbete kommer dock inte att vara juridiskt bindande.

Hur går det till att väcka talan vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Denna internationella domstol prövar under vissa omständigheter talan från personer som anser att deras rättigheter enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (de - en - fr - it 47.7 KB pdf) har kränkts. Domstolen har sina egna regler om hur det går till att väcka talan. Du kan hitta dem på domstolens webbplats.

Referensdokument

 • Principles and rules of transnational civil procedure, preliminär rapport Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), maj 2002 (UNIDROIT)
 • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (de - en - fr - it 47.7 KB pdf) (Europarådet)
 • Anvisningar English - français för personer som önskar klaga till den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europarådet)

« Väckande av talan vid domstol - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket