Európska komisia > EJS > Návrh na začatie konania > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 08-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Návrh na začatie konania - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Niektoré zásady medzinárodného práva.

UNIDROIT English - français (Medzinárodná organizácia pre zjednotenie súkromného práva) v súčasnosti vypracúva všeobecné zásady a pravidlá nadnárodného občianskeho procesného práva, ktoré môžu zahŕňať spôsoby postúpenia prípadov na súd. Konečný dokument, ktorý vypracuje táto organizácia, nebude právne záväzný.

Postúpenie prípadov na Európsky súd pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva, ktorý má právomoc skúmať prípady obvinenia z porušenia ľudských práv s odvolaním sa na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv PDF File (PDF File 225 KB), má vlastné pravidlá o postúpení prípadov na súd.

Ďalšie informácie sú na internetovej stránketohto English - français súdu.

Referenčné dokumenty

 • Zásady a pravidlá nadnárodného občianskeho procesného práva, návrh správy English - français PDF File (PDF File 270 KB), máj 2002 (UNIDROIT)
 • Dohovor PDF File (PDF File 225 KB) o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy)
 • Informácie English - français pre ľudí, ktorí chcú podať návrh na začatie konania pred Súdom pre ľudské práva (Rada Európy)

« Návrh na začatie konania - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 08-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo