Europos Komisija > ETIT > Ieškinio perdavimas teismui > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 10-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškinio perdavimas teismui - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Keletas tarptautinės teisės principų

UNIDROIT English - français (Tarptautinės privatinės teisės unifikavimo institutas) šiuo metu rengia tarptautinio civilinio proceso bendruosius principus ir taisykles, kurie nustatys perdavimo būdus.

Galutinis šios organizacijos priimtas dokumentas nebus teisiškai įpareigojantis.

Bylų perdavimas Europos Žmogaus Teisių Teismui

Europos Žmogaus Teisių Teismas, kuris turi teisę nagrinėti bylas dėl Europos žmogaus teisių konvencijoje PDF File (PDF File 220 KB) įtvirtintų teisių pažeidimo, turi savo bylų perdavimo taisykles.

Daugiau informacijos rasite apsilankę šio Teismo interneto tinklalapyje English - français.

Informaciniai dokumentai

 • Tarptautinio civilinio proceso principai ir taisyklės, veiklos ataskaitos projektas Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), 2002 m. gegužė (UNIDROIT)
 • Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija PDF File (PDF File 220 KB) (Europos Taryba)
 • Informacija English - français asmenims, kurie nori pateikti ieškinį Europos Žmogaus Teisių Teismui (Europos Taryba)

« Ieškinio perdavimas teismui - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 10-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė