Euroopan komissio > EOV > Asian vireillepano tuomioistuimessa > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 06-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asian vireillepano tuomioistuimessa - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Joitakin kansainvälisiä periaatteita

UNIDROIT (yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimiva kansainvälinen instituutti en - fr) laatii yleisiä periaatteita ja sääntöjä, jotka koskevat rajatylittäviä siviilioikeudenkäyntejä, mahdollisesti myös keinoja, joilla asia voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Instituutin työskentelyn tuloksena laadittavalla asiakirjalla ei ole sitovaa oikeudellista asemaa.

Asian saattaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi

Tällä kansainvälisellä tuomioistuimella, joka voi tietyin edellytyksin tutkia sellaisten yksityishenkilöiden vaatimuksia, jotka valittavat Euroopan ihmisoikeussopimuksella (de - en - fr - it 47.7 KB pdf) heille taattujen oikeuksien rikkomisesta, on omat asian vireillepanoa koskevat sääntönsä.

Niihin voi tutustua ihmisoikeustuomioistuimen (en - fr) verkkosivuilla.

Viiteasiakirjat

 • Principles and rules of transnational civil procedure, draft report Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), May 2002 (UNIDROIT)
 • Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus (de - en - fr - it 47.7 KB pdf) (Euroopan neuvosto)
 • Tietoja Englishfrançais henkilöille, jotka haluavat kääntyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen (Euroopan neuvosto)

« Asian vireillepano tuomioistuimessa - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta